metody a techniky v zkumu
Download
Skip this Video
Download Presentation
METODY A TECHNIKY VÝZKUMU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

METODY A TECHNIKY VÝZKUMU - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

METODY A TECHNIKY VÝZKUMU. Typy scg. výzkumu. dle kritérií: Funkce – teoretický, aplikovaný Cíl – diagnostický, operativní, explikativní Komplexnost – komplexní, parciální Velikost vzorku – extenzivní, intenzivní Časová organizace – jednorázový, replikační

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' METODY A TECHNIKY VÝZKUMU' - tom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
typy scg v zkumu
Typy scg. výzkumu

dle kritérií:

 • Funkce – teoretický, aplikovaný
 • Cíl – diagnostický, operativní, explikativní
 • Komplexnost – komplexní, parciální
 • Velikost vzorku – extenzivní, intenzivní
 • Časová organizace – jednorázový, replikační
 • Paradigma – kvantitativní, kvalitativní
etapy scg v zkumu
Etapy scg. výzkumu
 • Přípravná fáze
  • Studium literatury, spolupráce se zadavatelem
  • Projekt výzkumu
  • KDO? CO? KDY? KDE? JAK? PROČ? ZAČ?
 • Realizační
  • Sběr dat
  • Zpracování dat
 • Závěrečná
  • Interpretace dat, výzkumná zpráva
  • Doporučení
projekt scg v zkumu
Projekt scg. výzkumu
 • Úvod – proč realizovat výzkum
 • Popis problémové situace
 • Formulace výzkumného problému
 • Cíle výzkumu
 • Hypotézy
 • Použité metody, techniky
 • Zkoumaný soubor
 • Organizace (časová, finanční)
 • Výzkumný tým
sociologick metody
Sociologické metody

METODA

= cílevědomý, záměrný postup, pomocí něhož lze dosáhnout urč. cíle

= určitý pracovní postup, kterým dosahujeme cíle

= činnosti a postupy – organizace, sběr a způsob zpracování dat

typologie scg metod
TYPOLOGIE SCG. METOD
 • Matematicko-statistická – velký vzorek
 • Historická – vznik a vývoj jevů
 • Experimentální – řízené navozování jevů
 • Monografická (Kazuální) – jeden případ
 • Typologická (Srovnávací) – podobnosti, rozdíly
techniky scg v zkumu
TECHNIKY SCG. VÝZKUMU
 • Výzkumné techniky

= pracovní nástroje, jimiž jsou zjišťována data

= konkrétní formy získávání informací

typy technik
TYPY TECHNIK
 • Pozorování – přímé X nepřímé
  • zúčastněné X nezúčastněné
  • zjevné X skryté
  • extenzivní X intenzivní
 • Rozhovor
 • Analýza dokumentů – obsahová analýza
typy technik 2
TYPY TECHNIK (2)
 • Dotazník
  • výhody X nevýhody
  • formulace otázek
  • typy otázek - uzavřené, polouz., otevřené

- obsahové, funkcionální

kvalitativn vs kvantitativn
Kvantitativní

Testování hypotéz

Numerická šetření

Kvantifikace

Předpoklad: odpověď = názor = chování

Redukce dat

Behavioristické předp.

„únik okrajových“

Kvalitativní

Interpretativní S

Každodenní život

Cíl: porozumět

Zúčastněné pozorování

Rozhovor

Analýza osobních dokumentů

Zakotvená teorie

Etnografie

KVALITATIVNÍ vs. KVANTITATIVNÍ
pojmy
POJMY
 • Projekt
 • Hypotézy
 • Operacionalizace
 • Validita
 • Reliabilita
ad