Grundare ok nd
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Grundare: okänd PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Grundare: okänd. Växte fram för ca 3000 år sedan. Först fanns ett folk i dagens Indien som dyrkade guden Shiva. Sen erövrades by efter by av arier med en annan tro. Deras båda religioner smälte samman till hinduism . Finns främst i Indien. (80 % av Indiens befolkning)

Download Presentation

Grundare: okänd

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Grundare ok nd

Grundare: okänd

 • Växte fram för ca 3000 år sedan.

 • Först fanns ett folk i dagens Indien som dyrkade guden Shiva.

 • Sen erövrades by efter by av arier med en annan tro.

 • Deras båda religioner smälte samman till hinduism.

 • Finns främst i Indien. (80 % av Indiens befolkning)

 • Ingen bestämd lära, religionen varierar väldigt.

 • Ändå något gemensamt.


K rnan i hinduismen

Kärnan i hinduismen:

 • Själavandring – reinkarnation.

 • ´Allt liv hör samman – människor, djur och växter.

 • … därför stor respekt för djur.


Grundare ok nd

 • Varje människa har en själ – atma.

 • Atman vandrar vidare till en ny kropp när man dör = reinkarnation.

 • Världssjäl = Brahman.

 • Mål för en hindu: att slippa leva vidare och uppgå i Brahman – världsalltet.

 • Uppleva moksha = befrielse.


Hur n moksha

Hur nå Moksha?

 • Olika vägar.

 • Ha en god moral är viktigt.

 • Yoga – ett sätt. Nå förening med Brahman (Gud) genom meditation.

 • Leva fattigt och enkelt – ett sätt.


Fler v gar att n moksha

Fler vägar att nå Moksha

 • Vara hängiven guden Krishna

  Bakhti – ett sätt.

 • Skaffa sig rätt kunskap genom att studera heliga skrifter – ett sätt.

 • Göra goda gärningar.

 • Icke-våld = ahimsa

 • Denna inriktning leder till att djur har ett stort värde i Indien och många hinduer är vegetarianer.


Gudarna inom hinduismen

Gudarna inom hinduismen

 • Gudarnas roll: Gudarna är olika försök att beskriva den enda riktiga guden – kraften – Brahman.

 • De ser ut som människor eller djur så folk kan ta till sig dem enligt många lärda hinduer.


Varf r har hinduer en prick i pannan

Varför har hinduer en prick i pannan?

Fyra kaster från början:

 • Präster

 • Krigare och ämbetsmän

 • Bönder, köpmän och hantverkare

 • Tjänare och slavar.


1000 tals kaster idag

1000-tals kaster idag.

 • Gammalt system – formellt avskaffat.

 • Ens kast är bestämt av gudarna.

 • Man föds in i en kast.

 • Mot mänskliga rättigheterna – liknar apartheidsystemet.

 • Kvar mest på landsbygden.


Grundare ok nd

 • Flera liv - själen vandrar vidare.

 • Levt rätt? Högre kast i nästa liv.

 • Levt dåligt? Lägre kast.

 • Karman avgör. Slutsumman av hur man levt i det förra livet.


Grundare ok nd

 • ”Religionerna är som kryckor, hjälpmedel, som människorna behöver för att ta sig fram till det gudomliga. Kryckorna kan se ut på olika sätt, det är inte viktigt. Det viktiga är vart de för oss.”

 • Gurun Vivekananda 1893, World Congress Chicago


 • Login