Téma hodiny:
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Téma hodiny: Rusko - základní údaje, poloha, přírodní podmínky Předmět: Zeměpis PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Téma hodiny: Rusko - základní údaje, poloha, přírodní podmínky Předmět: Zeměpis Ročník: 2., 3. ročník Anotace: Představení Ruska - základní údaje, města, poloha, přírodní podmínky Klíčová slova: Základní údaje, města, poloha, přírodní poměry Autor: Mgr. Sandra Vanišová

Download Presentation

Téma hodiny: Rusko - základní údaje, poloha, přírodní podmínky Předmět: Zeměpis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Téma hodiny:

Rusko - základní údaje, poloha, přírodní podmínky

Předmět: Zeměpis

Ročník: 2., 3. ročník

Anotace: Představení Ruska - základní údaje, města, poloha, přírodní podmínky

Klíčová slova: Základní údaje, města, poloha, přírodní poměry

Autor: Mgr. Sandra Vanišová

Datum vytvoření: 10. 11. 2013

Škola – adresa: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace


RUSKO(RUSKÁ FEDERACE)

Základní údaje, poloha, přírodní podmínky


Co víte o Rusku?

Kde leží?

Jak je velké?

Kolikátý největší stát je to na světě?

Kolik má obyvatel?

Jaké je zde státní zřízení?

Jak se administrativně člení?

Jak se jmenuje hlava státu?

Jak se zde mluví?

Jaká města Ruska znáte?


Základní údaje

 • rozloha: 17 075 000 km² (největší na světě)

 • počet. ob.: 148 mil.

 • státní zřízení: federativní republika (21 republik, 46 oblastí, 9 krajů, 4 autonomní okruhy, 1 autonomní oblast a 2 federální města)

 • úřední jazyk: ruština

 • hl. m.: Moskva


Významná města

 • Moskva

 • Sankt – Petěnburg

 • Nižnij Novgorod

 • Novosibirsk

 • Jekatěrinburg

 • Samara

 • Čeljabinsk


 • Omsk

 • Ufa

 • Kazaň

 • Perm

 • Rostok na Donu

 • Volgograd


Orientační mapka Ruska

Zdroj: wikipedia.org


Moskva- Rudé náměstí(foto z léta 2010, kdy byly v okolí Moskvy rozsáhlé požáry lesů)

Foto: autorka


Chrám Vasila Blaženého v Moskvě (foto z léta 2010, kdy byly v okolí Moskvy rozsáhlé požáry lesů)

Foto: autorka


Sankt – Petěnburg

Zdroj: www.wikipedia.org


Perm

Foto: autorka


Perm

Foto: autorka


Omsk

Foto: autorka


Omsk

Foto: autorka


Státní znak a vlajka

Zdroj:www.wikipedia.org


Poloha

 • Kde leží Rusko?

 • S kolika státy sousedí?

 • Kolik je zde časových pásem?


Zdroj:www.wikipedia.org


 • zaujímá podstatnou část euroasijského kontinentu

 • 11 časových pásem

 • 11 000 km x 3000 km

 • Téměř 2/3 státu leží v obl. krajně nepříznivých pro život (jen 10 mil. obyv.)

 • Na pevnině sousedí se 14 státy


 • Ostrovy v Severním led. o. – Nová Země, Severní Země, Země Fr. Josefa, Novosibiřské ostrovy

 • V Pacifiku – Sachalin a Kurily


Přírodní poměry

Fyzická mapa Ruska

Zdroj: www.wikipedia.org


Povrch

 • Východoevropská nížina – většina evrop. Ruska, na J ohraničená Kavkazem (na hranicích s Gruzií – Elbrus – 5633), na V Ural

 • Ural

 • Západosibiřská rovina

 • Středosibiřská vysočina

 • Horská oblast Sibiře – na J Ruska – Altaj a Sajany, V od Leny – Verchojanské pohoří, Pohoří Čerského a Kolymské pohoří, při pobřeží – Sichote Aliň, Kamčatské pohoří, Kurily


Elbrus

Zdroj: elbrus.cz


Podnebí

 • převážně mírné kontinentální – studená zima a teplá léta

 • SV Sibiře je nejchladnější místo planety, Sibiř a Dálný východ - pásmo věčně zmrzlé půdy

 • Při Pacifiku – mírné oceánské

 • Černomoří – subtropické

 • S - subpolární


Vodstvo

 • vodnaté řeky, hustá říční síť

 • největší evropská řeka – Volha – 3530 km s přítoky – Kama, Oka, na ní Nižnenovgorodská, Samarská a Volgogradská nádrž

 • Ob – Irtyš, Amur, Lena, Jenisej, Volha, Niž. Tungunska, Kolyma, Ural, Kama, Don, Pečora


 • Největší evropská jezera – Ladožské a Oněžské

 • Jezera a bažiny – celá Západosibiřská rovina

 • Bajkal – nejhlubší jezero světa (1620 m)

 • Na J se Rusko dotýká největšího jezera světa – Kaspického m.


Rostlinstvo a živočišstvo

 • od S k J:

 • tundra – mechy, lišejníky, byliny, bříza, sob, liška polární

 • tajga – bříza, smrk, borovice, jedle, modřín, los, vlk, sobol, medvěd hnědý

 • listnaté lesy – dub, habr, javor, lípa, srnec, jelen, prase divoké

 • stepi – trávy, byliny, hlodavci, antilopa sajga

 • pouště – Kaspická nížina – křoviny, byliny

 • Kavkaz a Altaj – louky


Děkuji za pozornost!


Použité zdroje:

ANDĚL, J., MAREŠ R. (2001): Evropa. Encyklopedický přehled zemí. Nakladatelství

Olomouc, Olomouc, 293 p.

Fotoarchiv Mgr. Sandry Vanišové

WIKIPEDIA [online]. [cit. 2012-11-10]. Dostupné z WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Russia.svg>

WIKIPEDIA [online]. [cit. 2012-11-10]. Dostupné z WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg>

WIKIPEDIA [online]. [cit. 2012-11-10]. Dostupné z WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rusko_-_SNS.svg>

WIKIPEDIA [online]. [cit. 2012-11-10]. Dostupné z WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Russland_topo.png>

WIKIPEDIA [online]. [cit. 2012-11-10]. Dostupné z WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:St_Isaac%27s_Square_01.JPG>

WIKIPEDIA [online]. [cit. 2012-11-10]. Dostupné z WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapa_Ruska.PNG>

ELBRUS [online]. [cit. 2012-11-10]. Dostupné z WWW:

<http://elbrus.cz./>


 • Login