Téma hodiny: Rusko - základní údaje, poloha, přírodní podmínky Předmět: Zeměpis - PowerPoint PPT Presentation

Téma hodiny:
Download
1 / 28

 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Téma hodiny: Rusko - základní údaje, poloha, přírodní podmínky Předmět: Zeměpis Ročník: 2., 3. ročník Anotace: Představení Ruska - základní údaje, města, poloha, přírodní podmínky Klíčová slova: Základní údaje, města, poloha, přírodní poměry Autor: Mgr. Sandra Vanišová

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Téma hodiny: Rusko - základní údaje, poloha, přírodní podmínky Předmět: Zeměpis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T ma hodiny rusko z kladn daje poloha p rodn podm nky p edm t zem pis

Téma hodiny:

Rusko - základní údaje, poloha, přírodní podmínky

Předmět: Zeměpis

Ročník: 2., 3. ročník

Anotace: Představení Ruska - základní údaje, města, poloha, přírodní podmínky

Klíčová slova: Základní údaje, města, poloha, přírodní poměry

Autor: Mgr. Sandra Vanišová

Datum vytvoření: 10. 11. 2013

Škola – adresa: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace


Rusko rusk federace

RUSKO(RUSKÁ FEDERACE)

Základní údaje, poloha, přírodní podmínky


T ma hodiny rusko z kladn daje poloha p rodn podm nky p edm t zem pis

Co víte o Rusku?

Kde leží?

Jak je velké?

Kolikátý největší stát je to na světě?

Kolik má obyvatel?

Jaké je zde státní zřízení?

Jak se administrativně člení?

Jak se jmenuje hlava státu?

Jak se zde mluví?

Jaká města Ruska znáte?


Z kladn daje

Základní údaje

 • rozloha: 17 075 000 km² (největší na světě)

 • počet. ob.: 148 mil.

 • státní zřízení: federativní republika (21 republik, 46 oblastí, 9 krajů, 4 autonomní okruhy, 1 autonomní oblast a 2 federální města)

 • úřední jazyk: ruština

 • hl. m.: Moskva


V znamn m sta

Významná města

 • Moskva

 • Sankt – Petěnburg

 • Nižnij Novgorod

 • Novosibirsk

 • Jekatěrinburg

 • Samara

 • Čeljabinsk


T ma hodiny rusko z kladn daje poloha p rodn podm nky p edm t zem pis

 • Omsk

 • Ufa

 • Kazaň

 • Perm

 • Rostok na Donu

 • Volgograd


Orienta n mapka ruska

Orientační mapka Ruska

Zdroj: wikipedia.org


Moskva rud n m st foto z l ta 2010 kdy byly v okol moskvy rozs hl po ry les

Moskva- Rudé náměstí(foto z léta 2010, kdy byly v okolí Moskvy rozsáhlé požáry lesů)

Foto: autorka


Chr m vasila bla en ho v moskv foto z l ta 2010 kdy byly v okol moskvy rozs hl po ry les

Chrám Vasila Blaženého v Moskvě (foto z léta 2010, kdy byly v okolí Moskvy rozsáhlé požáry lesů)

Foto: autorka


Sankt pet nburg

Sankt – Petěnburg

Zdroj: www.wikipedia.org


T ma hodiny rusko z kladn daje poloha p rodn podm nky p edm t zem pis

Perm

Foto: autorka


T ma hodiny rusko z kladn daje poloha p rodn podm nky p edm t zem pis

Perm

Foto: autorka


T ma hodiny rusko z kladn daje poloha p rodn podm nky p edm t zem pis

Omsk

Foto: autorka


T ma hodiny rusko z kladn daje poloha p rodn podm nky p edm t zem pis

Omsk

Foto: autorka


St tn znak a vlajka

Státní znak a vlajka

Zdroj:www.wikipedia.org


Poloha

Poloha

 • Kde leží Rusko?

 • S kolika státy sousedí?

 • Kolik je zde časových pásem?


T ma hodiny rusko z kladn daje poloha p rodn podm nky p edm t zem pis

Zdroj:www.wikipedia.org


T ma hodiny rusko z kladn daje poloha p rodn podm nky p edm t zem pis

 • zaujímá podstatnou část euroasijského kontinentu

 • 11 časových pásem

 • 11 000 km x 3000 km

 • Téměř 2/3 státu leží v obl. krajně nepříznivých pro život (jen 10 mil. obyv.)

 • Na pevnině sousedí se 14 státy


T ma hodiny rusko z kladn daje poloha p rodn podm nky p edm t zem pis

 • Ostrovy v Severním led. o. – Nová Země, Severní Země, Země Fr. Josefa, Novosibiřské ostrovy

 • V Pacifiku – Sachalin a Kurily


P rodn pom ry

Přírodní poměry

Fyzická mapa Ruska

Zdroj: www.wikipedia.org


Povrch

Povrch

 • Východoevropská nížina – většina evrop. Ruska, na J ohraničená Kavkazem (na hranicích s Gruzií – Elbrus – 5633), na V Ural

 • Ural

 • Západosibiřská rovina

 • Středosibiřská vysočina

 • Horská oblast Sibiře – na J Ruska – Altaj a Sajany, V od Leny – Verchojanské pohoří, Pohoří Čerského a Kolymské pohoří, při pobřeží – Sichote Aliň, Kamčatské pohoří, Kurily


Elbrus

Elbrus

Zdroj: elbrus.cz


Podneb

Podnebí

 • převážně mírné kontinentální – studená zima a teplá léta

 • SV Sibiře je nejchladnější místo planety, Sibiř a Dálný východ - pásmo věčně zmrzlé půdy

 • Při Pacifiku – mírné oceánské

 • Černomoří – subtropické

 • S - subpolární


Vodstvo

Vodstvo

 • vodnaté řeky, hustá říční síť

 • největší evropská řeka – Volha – 3530 km s přítoky – Kama, Oka, na ní Nižnenovgorodská, Samarská a Volgogradská nádrž

 • Ob – Irtyš, Amur, Lena, Jenisej, Volha, Niž. Tungunska, Kolyma, Ural, Kama, Don, Pečora


T ma hodiny rusko z kladn daje poloha p rodn podm nky p edm t zem pis

 • Největší evropská jezera – Ladožské a Oněžské

 • Jezera a bažiny – celá Západosibiřská rovina

 • Bajkal – nejhlubší jezero světa (1620 m)

 • Na J se Rusko dotýká největšího jezera světa – Kaspického m.


Rostlinstvo a ivo i stvo

Rostlinstvo a živočišstvo

 • od S k J:

 • tundra – mechy, lišejníky, byliny, bříza, sob, liška polární

 • tajga – bříza, smrk, borovice, jedle, modřín, los, vlk, sobol, medvěd hnědý

 • listnaté lesy – dub, habr, javor, lípa, srnec, jelen, prase divoké

 • stepi – trávy, byliny, hlodavci, antilopa sajga

 • pouště – Kaspická nížina – křoviny, byliny

 • Kavkaz a Altaj – louky


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost!


Pou it zdroje

Použité zdroje:

ANDĚL, J., MAREŠ R. (2001): Evropa. Encyklopedický přehled zemí. Nakladatelství

Olomouc, Olomouc, 293 p.

Fotoarchiv Mgr. Sandry Vanišové

WIKIPEDIA [online]. [cit. 2012-11-10]. Dostupné z WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Russia.svg>

WIKIPEDIA [online]. [cit. 2012-11-10]. Dostupné z WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg>

WIKIPEDIA [online]. [cit. 2012-11-10]. Dostupné z WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rusko_-_SNS.svg>

WIKIPEDIA [online]. [cit. 2012-11-10]. Dostupné z WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Russland_topo.png>

WIKIPEDIA [online]. [cit. 2012-11-10]. Dostupné z WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:St_Isaac%27s_Square_01.JPG>

WIKIPEDIA [online]. [cit. 2012-11-10]. Dostupné z WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapa_Ruska.PNG>

ELBRUS [online]. [cit. 2012-11-10]. Dostupné z WWW:

<http://elbrus.cz./>


 • Login