Sekvencijski sklopovi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Sekvencijski sklopovi PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sekvencijski sklopovi. Sekvencijski logički sklopovi – posjeduju svojstvo pamćenja . Memorijska svojstva ostvaruju se na dva načina: pozitivnom povratnom vezom (statički sklopovi), skladištenjem naboja (dinamički sklopovi). Statički sekvencijski sklopovi. Radne točke:

Download Presentation

Sekvencijski sklopovi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sekvencijski sklopovi

Sekvencijski logički sklopovi – posjeduju svojstvo pamćenja.

Memorijska svojstva ostvaruju se na dva načina:

 • pozitivnom povratnom vezom (statički sklopovi),

 • skladištenjem naboja (dinamički sklopovi).


Statički sekvencijski sklopovi

Radne točke:

 • A i B - stabilna stanja,

 • C - nestabilno (metastabilno) stanje.

Prema načinu okidanja – SR, JK, T, D bistabili.


Statički asinkroni SR-bistabil


Statički upravljani (sinkroni) SR-bistabil

f – impulsi takta


Ispravnost rada sinkronog SR-bistabila

Promjena izlaznog napona s dimenzijama serijskih tranzistora T5 i T6.


Vremenski odziv sinkronog SR-bistabila


Bistabil temeljen na multipleksoru

Ispravnost rada ne ovisi o dimenzijama tranzistora.

Uz f = 1 - bistabil je transparentan.

Uz f = 0 - bistabil je u stanju čekanja.

s prijenosnim CMOS sklopovima

s prijenosnim tranzistorima


Jednostavni bistabili (engl. latch)

Upravljani su s visokom ili niskom razinom impulsa takta.

Problem utrke kod jednostavnog bistabila


Bridom okidani bistabili(engl. flip‑flop)

Karakteristična vremena:

 • vrijeme postavljanja ts (engl. set‑up time)

 • vrijeme držanja th (engl. hold time)

 • vrijeme kašnjenja bistabilatdB(engl. delay time)

Minimalna perioda impulsa takta sekvencijskog logičkog sklopa:


Dvostruki D-bistabil

Sastoji se od dva jednostavna bistabila: glavnog (engl. master) i pomoćnog (engl. slave).

Procjena vremena:


SPICE analiza vremena postavljanja


SPICE analiza vremena kašnjenja

Impuls takta uf mijenja se 200 ps nakon promjene ulaznog napona uD. Vremena kašnjenja su tdBNV= 103 ps i tdBVN= 126 ps.


Neidealni impulsi takta

Zbog različitih dužina prospojnih linija i njihovih parazitnih kapaciteta dolazi do pomaka impulsa takta (engl. clock skew). Rezultat je preklapanja impulsa takta  i .

Primjer: uz preklapanje

 • oba bistabila su transparentna

 • ulazi invertora I1 i I3 istovremeno su upravljani s izlazima T1 i I2, odnosno T3 i I4, te su naponi u tim točkama nedefinirani.


Dvofazni impulsi takta

Rješenje problema preklapanja impulsa takta: korištenje dva nepreklapajuća impulsa takta (dvofazni impulsi) f1 i f2.

Uzf1=f2= 0svi su prijenosni tranzistori isključeni – svojstva dinamičkog sklopa. Ovisno o logičkim razinama impulsa takta bistabil radi kao statički i dinamički sklop - pseudostatički bistabil.


Dinamički sekvencijski sklopovi

Dinamički sekvencijski sklopovi - jednostavniji su od statičkih.

Rad im temelji na skladištenju naboja - memoriranje podataka je vremenski ograničeno (trajanje reda veličine milisekundi).

Prvenstveno se koriste u sinkroniziranim strukturama koje su stalno upravljane s impulsima takta.

Primjer: dvostruki dinamički D‑bistabil s prijenosnim sklopovima.


Taktni CMOS bistabil

Taktni CMOS bistabil (engl. clocked CMOS – C2MOS) - dinamički bistabil neosjetljiv na preklapanje impulsa takta  i .


Pravi jednofazni taktni bistabil

Jednofazni taktni bistabil (engl. true single‑phase clocked ragistar – TSPCR). - koristi samo impuls takta , ali ne i njegov koplement .

pozitivni bistabil

negativni bistabil

Dvostruki bistabil realizira se serijskim spajanjem pozitivnog i negativnog bistabila.


Uključenje logičke funkcije

U strukturu TSPC bistabila može se ugraditi logička funkcija.


 • Login