PLEVRA HASTALIKLARI MODÜLÜ - PowerPoint PPT Presentation

Plevra hastaliklari mod l
Download
1 / 26

 • 256 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PLEVRA HASTALIKLARI MODÜLÜ. Modül Programı. Tanışma, öğrenim hedefi ve sunum planı (5 dak.) Teorik ders (55 dak.) Dr. Öner DİKENSOY-(25 dak.) Muzaffer METİNTAŞ (30 dak.) Tartışma: (15 dakika) Ders Arası : 30 dakika Uygulamaya Yönelik Sunumlar: (60 Dakika)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PLEVRA HASTALIKLARI MODÜLÜ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Plevra hastaliklari mod l

PLEVRA HASTALIKLARI MODÜLÜ


Mod l program

Modül Programı

Tanışma, öğrenim hedefi ve sunum planı (5 dak.)

Teorik ders (55 dak.)

 • Dr. Öner DİKENSOY-(25 dak.)

 • Muzaffer METİNTAŞ (30 dak.)

  Tartışma: (15 dakika)

  Ders Arası: 30 dakika

  Uygulamaya Yönelik Sunumlar: (60 Dakika)

 • Dr. Öner Dikensoy (20 Dakika)

 • Muzaffer METİNTAŞ (40 Dakika)

  Tartışma (15 dakika)


Plevra teorik sunum 1

Plevra Teorik Sunum-1

Dr. Öner Dikensoy

Gaziantep Üniversitesi

Göğüs Hastalıkları AD.

2011-TTD-MGK


Sunum plan

Sunum Planı

 • Kısa tarihçe

 • Plevranın anatomi ve fizyolojisi

 • Sıvı oluşum mekanizmaları

 • Plevral efüzyonların:

  • Tanımı

  • Sınıflandırılması

  • Epidemiyolojisi

  • Kliniği


Tarih e

Tarihçe

 • Pleuron:

  • Eski Yunanca “yan”

  • Mitolojide: Calydon’un kardeşi Aetolus’un oğlu

 • Aristotle (384-322 BC) plevrayı ilk hayvanlarda tanımladı

 • Erasistratus (310-250 BC) ilk defa plevra hastalıklarının akciğer hastalıklarından farklı olduğunu bildirdi.

 • Ampiyem ilk keşfedilen plevra hastalığı

Tassi GF, Marchetti GP. Textbook of Pleural Diseases (2nd ed) 2008.


Tarih e1

Tarihçe

ölüm

 • 400-1600 -%80

 • 1600-1800 -%70

 • 1800-1900 -%50

 • 1900-1950 -%30

 • Bugün -%3-5

Tassi GF, Marchetti GP. Textbook of Pleural Diseases (2nd ed) 2008.


Tarih e2

Tarihçe

 • Hipokrat (460-377 BC):

  “Plörezi oluştuğunda kişi şunlardan muzdarip olur: yan ağrısı, ateş ve nefes alma zorluğu; hızlı nefes alır ve ortopnesi vardır….”

  “ Plörezi 14 günde düzelmezse ampiyem olur”

  “ Ampiyem koter veya inzisyon ile tedavi edildiğinde eğer yaradan saf beyaz püy akarsa, hasta iyileşir. Ancak eğer kanla karışık ve kötü kokuluysa kişi ölür”


Anatomi

Anatomi

Visseral Plevra

Parietal Plevra

Kostal

Mediastinal

Diafragmatik


Plevra hastaliklari mod l

Plevra

Akciğer


Plevra hastaliklari mod l

Visseral Plevra

HİLUS

Parietal Plevra


Anatomi1

Anatomi


Plevran n kan dola m

Parietal:

Arterler:

İntercostal, internal mammary (IM)

Bronşiyal, İM, mediastinal,Subklaviyan

IM, torasik aorta, abd. aorta

Venler:

VKS

Az bir kısım VKİ

Visseral:

Arterler:

Bronşiyal

Venler:

Pulmoner venler

Sadece hilus civarı: bronşiyal venler

Plevranın Kan Dolaşımı

Anatomik Şant, SO2 <100%


Plevran n sinir nnervasyonu

Parietal :

Kostal ve Diaframın periferi somatik interkostal sinirler

Diaframın merkezi frenik sinir (OMUZ AĞRISI)

Visseral:

Vagus ve sempatik trunkus

Ağrı lifi yok

Plevranın Sinir İnnervasyonu


Fizyoloji

Fizyoloji

15µm

40µm

0.01 mL/kg/saat; 17mL/gün- yetişkin


Qf lp x a pcap ppl s cap ppl

Qf  = Lp  x   A[(Pcap  -  Ppl)  -  s ( πcap  -   πppl)

Hidrostatik

Parietal

Visseral

+30

+24

- 5

30-(-5)=35

24-(-5)=29

6

0

34-(5)=29

34-(5)=29

+5

+34

+34

Onkotik

Light RW. Pleural Diseases.Lippincott.2001


Plevral ef zyon olu um mekanizmalar

Sıvı oluşumunun :

Interstisyel sıvı

En sık mekanizma

KKY, ARDS, PPE

Hidrostatik P gradient

SağKY, solKY, pericardial eff, SVCS

Kapiller geçirgenlik

Starling Lp artması, VEGF, inflamasyon

Onkotik P gradienti

Çok nadir

Üçüncü kompartmandan

Periton, ductus torasikus, intratorasik kan damarları

Sıvı absorbsiyonun :

Lenfatik obstrüksiyon

En sık

Malin PE

0.01 mL/kg ~15 ml/gün

Salınımda artmış olmalı

Sistemik venöz basınç artışı

SVCS, sağKY

Plevradaki aquaporin sist. Bozulması

Suyun membranlardan transportunu sağlayan protein ailesi

Plevral Efüzyon Oluşum Mekanizmaları


Tan mlar

Hemorajik sıvı:

Hematokrit ≥ % 1

Malin, PTE, Travmatik

Hemotoraks:

Hct ≥ ½ Serum Hct

Malin, travma,

tüb

Şilotoraks:

Trigliserid ≥ 110 mg/dL

Psödoşilotoraks:

Kolesterol kristalleri

Ampiyem:

Püy

Tanımlar

Kolesterol kristalleri


Makroskopi

Makroskopi

 • Plevra sıvısının ilk muayenesi

  • Koku: Ürinotoraks, anaerobik enf.

  • Renk:

   • Sarı: seröz (eksüdatif sıvıların çoğu)

   • Kırmızı: Hemorajik, hemotoraks

   • Bulanık: PPE, Ampiyem, Romatolojik

   • Beyaz:Şilotoraks, Psödoşilotoraks


Epidemiyoloji 1

Çok sık hastalanır

Primer patoloji az

Çoğu komplikasyon

Bilinmeyenleri diğer bir çok hastalıktan fazla

Tüm dahili branşlara gelen olguların %10’u(Kuntz, E.: Die Pleuraergüsse. 1968)

Göğüs konsültasyonu istenenlerin %25’i(Mathur, P. Eur Respir Mon 2002)

Epidemiyoloji-1

Plevral Sıvıların Epidemiyolojisi


Abd de etyoloji

ABD de Etyoloji

1.384.000 olgu/yıl

KKY500,000 (%36)

PNÖMONİ300,000 (%22)

MALIGN EFÜZYON200,000 (%14)

PULMONER EMBOLİ150,000 (%11)

TEŞHİSSİZ (?VIRAL)100,000

POST-CABG50,000

SİROZ-ASİT50,000

GASTROINTESTINAL 25,000

BAĞ DOKUSU HAST 6,000

TUBERKÜLOZ3,000

%83

%17

Light RW.Pleural Diseases 4th ed.2001


Gaz de etyoloji

GAZÜ’de Etyoloji


S e mptom lar

Semptomlar

 • Asemptomatik

 • Göğüs ağrısı

  parietal (visseral değil) plevranın infiltrasyonu

 • Nefes Darlığı (özellikle egzersizde)


Bulgular

Perküsyonda matiteen klasik bulgudur

Dr. Josef Leopold Auenbrugger (1722-1809)

Bulgular


Bulgular1

Auenbrugger teorisini farklı düzeylerde doldurduğu fıçılarda gösterdi.

Bulgular

References: www.whonamedit.com

www.umanitoba.ca/faculties/medicine/units/history/


Plevra hastaliklari mod l

Özet

 • Parietal-Visseral ayrı iki yapı değil ancak farklı özellikleri var

 • Fizyolojik plevral sıvının salınım ve emilimi başlıca parietal plevradan

 • Plevral efüzyonlar dahili patolojilerin %10’u

 • En sık Maling efüzyon ve KKY

 • Göğüs ağrısı parietal plevranın tutulduğunu gösterir


Kaynak nerisi

Kaynak Önerisi

 • www.toraks.org.tr (Plevra Bülteni)

 • www.plevra.org


 • Login