N gtelser i det franske sprog
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

Nægtelser i det franske sprog PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Nægtelser i det franske sprog. Anne Helene, Cæcilie og Michelle. Sådan lyder de forskellige nægtelser :. Ikke = ne… pas Ikke engang = ne… même pas Overhovedet ikke = ne… pas du tout Heller ikke = ne… pas non plus. Aldrig = ne… jamais .

Download Presentation

Nægtelser i det franske sprog

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nægtelseridetfranske sprog

Anne Helene, Cæcilieog Michelle.


Sådanlyder de forskelligenægtelser:

Ikke = ne… pas

Ikkeengang = ne… même pas

Overhovedetikke= ne… pas du tout

Heller ikke = ne… pas non plus.

Aldrig = ne… jamais.

Intet/ikkenoget/ingenting= ne… rien

Ingen/ikkenogen = ne… personne

Kun = ne … que


Rundtomverballedet.

Ikke = ne…pas

Neståraltidforandetpersonbøjede verbum, ogpasstårefter.

Je neprendspas le métro.


“Verbalklumpen”

Et verballed kan have knyttet et personligt pronomen til sig. Fx: t’aime. Dette kaldes en verbalklump.

Nægtelsen skal stå på hver side af verbalklumpen. Fx:


Subjekt står forrest

ne...rien = intet/ikkenoget/ingenting

ne…personne = ingen/ikkenogen

Stårrien/personnesomsubjektet, skaldetståforrestisætningenogforan ne. fx:

Intetchokerermig =

rien ne me choque

Ingentager sig af ham =

personne ne s’occupe de lui.


ne…que = kun

neskalståforanverbalklumpen. Questårefterverbalklumpenogforandetord, somskalindskrænkes.

Oversættelse:

Jegvil kun tænkepå dig.

Je ne vaispenserqu’àtoi.


Opgave leg!

Nu skal I udpå et stjerneløbogse om I kanhuske de forskelligeregler.

God fornøjelse!


  • Login