สัมมนาสัตว์ปีก - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 18

  • 489 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

สัมมนาสัตว์ปีก. ผลกระทบของระดับวิตามิน A ในอาหารต่อภูมิคุ้มกัน โรคนิวคาสเซิลและการให้ผลผลิตในไก่ไข่. โดย นายไกรสร เทศสุวรรณ์ รหัส 45103404 สาขาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา ผศ.ดร. มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์. บทนำ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สัมมนาสัตว์ปีก

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3342389

A

45103404

()

..


3342389

A A A Newcastle Disease Virus (NDV) A


3342389

Vitamin A

(Structure) Precursor Carotene, Vitamin A alcohol -

A


3342389

A

1.

2.

3. A (Mucous membrane)

4. A

5.

6.

7. Cerebrospinal fluid


3342389

(Deficiency signs)

A 2


3342389

A


3342389

(Toxicity)

50-500 A 1,000,000-1,500,000 IU/kg A keratin Lipoprotein membrane


3342389

NewcastleDisease

Newcastle Disease Virus Paramyxovirus 1Paramyxoviridae 100 % species (domestic chicken) (turkey) (pigeons) (parrot) (duck) (geese) (pheasant) (quail) (guinea) (canaries)


3342389

Klasing (1998)

7 4 A, D E receptor


3342389

A Heat stressed Lin et al. (2002)

The laying performance of hens

abMeans with different superscripts in the same column differed significantly (P<0.05)


3342389

The effects of supplemental vitamin A levels on antibody titers of Newcastle disease virus (log2)


3342389

2 A 4 3,000, 6,000, 9,000 12,000 IU/kg Newcastle T cell (31.50C) 15 NDV A 6,000 9,000 IU/kg Treatment 1 A NDV -naphthyl acetate esterase A NDV ANAE (-naphthyl acetate esterase) Treatment 2


3342389

A Coskun et al. (1998)

2 A 4 (0, 4,000, 12,000 24,000 IU/kg) A


3342389

Results of analyses of the performance parameters of experimental groups1

abMean within rows with on common superscript differ significantly (P<0.05)

1Data are means of six replicates of 36 hens each


3342389

Serum vitamin A levels of experimental group

a-cMeans within rows with no common superscript differ significantly (P<0.05)


3342389

Serum antibody titers at different phases of the first experiment

a-cMeans within rows with no common superscript differ significantly (P<0.05)


3342389

A A NDV T cell A A Tcell


3342389


  • Login