Praktikum z elektrotechniky - PowerPoint PPT Presentation

Praktikum z elektrotechniky
Download
1 / 55

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Praktikum z elektrotechniky. Rozvod elektrické energie – rozvodné sítě Elektrotechnická schémata a značky. rozvod elektrické energie rozvodné sítě. domovní a bytový rozvod, el. instalace . rozvod elektrické energie rozvodné sítě.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Praktikum z elektrotechniky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Praktikum z elektrotechniky

Praktikum z elektrotechniky

Rozvod elektrické energie – rozvodné sítě

Elektrotechnická schémata a značky


Praktikum z elektrotechniky

rozvod elektrické energie

rozvodné sítě

domovní a bytový rozvod, el. instalace


Praktikum z elektrotechniky

rozvod elektrické energie

rozvodné sítě

 • rozvod elektrické energie ke spotřebitelům zajišťují distribuční společnosti

 • řídí se v ČR Energetickým zákonem č.458/200 Sb.

 • rozvodné sítě ČR jsou propojeny s celoevropskou rozvodnou sítí

 • velké elektrické výkony jsou z elektráren k odběratelům přenášeny elektrickým vedením

 • přenos výkonů při vysokém napětí ( malé proudy ) – šetření nákladů

 • 4 úrovně napětí ( nelze vést vysoké napětí až k odběrateli )

úrovně napětí

 • zvlášť vysoké napětí ZVN – 300kV až 800kV – dálkové a mezinárodní přenosy

 • velmi vysoké napětí VVN – 52kV až 300kV – energie do továren

 • vysoké napětí VN – 1kV až 52kV – energie do transformátorů

 • nízké napětí - 50V až 1000V – místní rozvody

převody na nižší úroveň napětí zajišťuje transformátor


Praktikum z elektrotechniky

napěťové úrovně při rozvodu elektrické energie


Praktikum z elektrotechniky

transformační stanice

 • pro ZVN a VVN – venkovní zařízení

 • betonové podstavce pro transformátory

 • odpojovače a výkonové vypínače na otevřených konstrukcích

 • příchozí vedení na rámových konstrukcích

 • mezi izolátory – spojovací závěsy

 • pod závěsy – systém sběrnic

 • odpojovače, odpínače a výkonové vypínače – dálkové ovládání


Praktikum z elektrotechniky

transformační stanice

 • pro VN – uzavřené prostory z důvodu bezpečnosti

 • venkovní přípojka – transformátory na stožárech

 • kabelová přípojka – kompaktní transformátorové stanice

 • zařízení instalována do skříní

 • nutné odvětrávání kvůli chlazení

 • pod olejovým transformátorem – musí být olejotěsná vana

 • vypínače uzavřeny v nádobách s SF6

 • kompletní zapouzdření – vyloučen dotyk obsluhy


Praktikum z elektrotechniky

vysokonapěťové vypínače

odpojovač

výkonový vypínač

zátěžový odpojovač

odpínač

odpojovač

 • určen k odpojení zařízení od vedení pod stálým napětím bez odběru proudu

 • ovládání ručně izolovanou pákou nebo servomotorem

 • je odkrytý – z důvodu bezpečnosti

 • nízké napětí - 50V až 1000V – místní rozvody

vysokonapěťový odpojovač


Praktikum z elektrotechniky

vysokonapěťové vypínače

zátěžový odpojovač - odpínač

 • používán k připojování transformátorů, vzdušných vedení a kabelů

 • k rozpojování a spojování okružních vedení

 • pro rychlé rozpojení vybaveny pružinami – při sepnutém stavu napnuty

 • dálkově ovládané elektromagnetické vypínání – mechanický uvolňovač - spoušť

 • vysoké napětí – odpojování proudů do 63kA

pojistkový odpínač

 • zátěžový odpojovač vybavený kontakty pro vysokonapěťové pojistky

 • spouštěcí mechanizmus při vybuzení pojistkou spustí pružinové vypínání

vysokonapěťová vysokovýkonová

pojistka


Praktikum z elektrotechniky

vysokonapěťové vypínače

výkonový vypínač

 • vypínání velkých proudů ( 80kA až 160kA )

 • použití v běžném provozu i v případě poruchy

 • při zkratu rozpojován automaticky pomocí ochranného relé

olejový vypínač

 • výkonový vypínač s prouděním oleje

 • zháší oblouk proudícím olejem, který je uveden do pohybu plynem vzniklým odpařením části oleje při oblouku

 • dimenzován na VVN A ZVN a proud do 4000A

plynový tlakový vypínač

 • výkonový vypínač s tlakovým plynem

 • zháší oblouk stlačeným vzduchem nebo SF6


Praktikum z elektrotechniky

přenosové sítě

sítě zvláště vysokého, velmi vysokého a vysokého napětí

 • elektrárny přifázovány na společnou síť s napětím o kmitočtu 50Hz

 • ZVN a VVN – venkovní vedení

 • VN – kabelová vedení


Praktikum z elektrotechniky

topologie sítí

hvězdicové sítě

kruhové sítě

vícesmyčkové sítě

 • napájení z jednoho místa

 • přehledné, jednoduchá stavba

 • snadná změna dodávaného výkonu

 • omezená zatížitelnost – rostoucí úbytek napětí

 • při výpadku centrálního napájení odpojeni všichni odběratelé

 • zabezpečení ze dvou stran

 • výpadek jednoho zdroje – funguje jako hvězdicová síť

 • úbytky napětí menší

 • ztráty ve vedení menší

 • větší jistota odběratelů

 • propojení všech částí kruhové sítě

 • zabezpečení ze dvou stran a dvou napájecích míst

 • při zkratu – velké proudy

 • největší jistota odběratelů


Praktikum z elektrotechniky

zařízení nízkého napětí

 • ve městě – zemní kabelové sítě

 • na venkově – venkovní rozvody - levnější

venkovní rozvody

 • podpěrné body – střešní stožáry – střešníky nebo volně stojící sloupy ( dřevo, beton, ocel )

 • podpěrné body – řadové, rohové, větvicí a koncové

 • pozinkovaná ocelová trubka – průměr 75 – 100 mm

 • upevněný objímkami k trámům ( nosníkům )

 • manžeta proti zatékání vody

 • nesmějí být spojeny s uzemňovacím vedení, ani zabezpečený síťově závislou ochranou – nebezpečí požáru

venkovní vodiče


Praktikum z elektrotechniky

zařízení nízkého napětí

ochrana proti přepětí u venkovních vedení

 • bleskojistky – vyžadovány normou

 • vodič PEN spojen se svody bleskojistek a uzemněn

minimální vzdálenosti pro instalace venkovních rozvodů nízkého napětí – v metrech


Praktikum z elektrotechniky

zařízení nízkého napětí

zemní kabelové rozvody

 • provozně bezpečnější

 • nenarušují obraz krajiny

 • přímo do země jen zemní kabely – izolované PVC

 • pod chodník – hloubka minimálně 0,6m, pod vozovkou minimálně 0,8m

 • dno výkopu rovné, vysypané pískem

 • nesmí být překročena tažná síla při odvíjení kabelu

 • kabel se překrývá ochrannou folií, v namáhaných místech cihlami, tvárnicemi atd.

 • minimální vzdálenost od telekomunikačního kabelu – 30cm, jinak nutno oddělit nehořlavou ochranou – tvárnice, ochranné žlaby . . .

tažná síla při pokládání kabelu

 • měděné kabely – max. 50N/mm2

 • hliníkové kabely – max. 30N/mm2


Praktikum z elektrotechniky

domovní přípojka

 • přípojné vedení k přípojkové skříni

 • vstupní vedení od pojistkové skříně pro venkovní vedení a od kabelové skříně při vedení kabelovém

 • domovní nebo bytová rozvodnice

 • přípojné vedení a elektroměr – majetek provozovatele distribuční soustavy

domovní přípojková skříň

uspořádání domovních přípojek


Praktikum z elektrotechniky

uzemnění

 • zabraňuje vzniku nebezpečného dotykového napětí mezi uzemněnými vodivými částmi zařízení a zemí

zemniče

 • vodiče uložené v zemi, se kterou je zajištěno spojení s požadovaným odporem

uzemňovací vedení

 • spojuje uzemňované části se zemničem


Praktikum z elektrotechniky

uzemnění

páskové zemniče ( povrchové )

 • ocelové pozinkované pásky - průřez nejméně 100 mm2

 • měděné pásky – průřez nejméně 50 mm2

 • měděná lana – průřez 35mm2

 • 20 – 25m pásku v hloubce 50 – 80cm – paprskovitě, polygonálně, kruhově

 • nutno zabezpečit požadovaných 15Ω

tyčové zemniče ( hloubkové )

 • ocelové pozinkované nebo měděné tyče – průměr 16, 20 nebo 30mm

 • délka 1,5m

 • na jednom konci – válcový otvor, na druhém válcový čep – dají se spojovat

základový zemnič

 • nejlepší, zalité do železobetonových základů

 • tvar uzavřené smyčky z pozinkovaného ocelového pásku


Praktikum z elektrotechniky

ochrana uvedením na stejný potenciál

vyrovnání potenciálů

 • odstraní rozdíly potenciálů mezi vodivými neživými částmi elektrických zařízení a vodivými předměty v okolí ( např. vodovodu ) včetně vodivého stanoviště

 • místně – v koupelně, prádelně apod.

 • celkově – v rámci rozvodů celé domovní přípojky


Praktikum z elektrotechniky

ochrana uvedením na stejný potenciál

lišta pro vyrovnání celkového potenciálu

 • svorkovnice, na kterou jsou připojeny všechny vodiče spojené s vodivými částmi domu, jejichž potenciál má být vyrovnán

 • montována v blízkosti přívodu kabelové přípojky a spojena s uzemňovacím vedením

vodiče pro vyrovnání celkového potenciálu

 • zelenožlutá izolace nebo alespoň trvanlivé zelenožluté označení na koncích


Praktikum z elektrotechniky

hlavní elektrické rozvody

 • veškeré elektrické rozvody v domě

 • přípojné vedení

 • přípojková skříň

 • pojistky ( jistič ) před elektroměrem

 • elektroměr

elektrické zařízení v objektu

 • přívodní vedení nízkého napětí

 • rozvodnice nebo elektrorozvodná jádra

 • rozvody za podružnými rozvodnicemi

 • hlavní domovní vedení

 • odbočky k elektroměrům

 • vedení od elektroměrů k podružným rozvodnicím

 • má být vedeno přístupnými prostory

 • musí být umístěno tak, aby byl stížen nedovolený odběr ( v trubkách, pod omítkou )

 • jistí se v přípojkové skříni


Praktikum z elektrotechniky

hlavní elektrické rozvody

skříň s elektroměrnou rozvodnicí

 • měřicí a spínací sazbové přístroje musí být přístupné a umístěné tak, aby byly jejich údaje dobře čitelné

 • středy okének elektroměrů – 150 až 170 cm od podlahy

 • více elektroměrů nad sebou – středy okének 70 až 170 cm od podlahy


Praktikum z elektrotechniky

hlavní elektrické rozvody

 • odbočky k elektroměrům musí být jištěny v témže podlaží, kde je elektroměr

 • k odpojení jednotlivých spotřebičů slouží vypínací přístroje – nadproudové chrániče, hlavní jistič, hlavní pojistky

 • v každé obytné místnosti – alespoň dva různé okruhy, každý samostatně jištěný


Praktikum z elektrotechniky

přehled prostor a provozů a elektrotechnických předpisů pro jejich bezpečný provoz


Praktikum z elektrotechniky

přehled prostor a provozů a elektrotechnických předpisů pro jejich bezpečný provoz


Praktikum z elektrotechniky

prostory a zařízení zvláštního druhu

prostory s vanou nebo sprchou

 • elektrické instalace a zařízení v prostorách s vanou nebo sprchou musí být provedeny tak, aby osoby nemohly přijít do styku s nebezpečným dotykovým napětím

rozdělení prostorů kolem van a sprchových koutů do zón

 • zóna 0

 • největší nebezpečí úrazu elektrickým proudem vzhledem k nepatrnému odporu těla proti zemi

 • vnitřní prostor vany

 • zóna 1

 • prostor nad vanou do výšky 2,25m

 • prostor pod vanou

 • v případě sprchy – válec o poloměru 1,2m a výšce 2,25m, svislá osa prochází hlavicí

 • zóna 2

 • kolem zóny 1

 • šířka 0,6m, výška 2,25m nad podlahou

u pevně umístěných sprchovacích hlavic odpadají zóny 0 a 2


Praktikum z elektrotechniky

prostory s vanou nebo sprchou

hranice zón v prostoru s vanou

hranice zón v prostoru se sprchovým koutem

hranice zón při použití příčky nižší než 2,25m

sprcha s pevnou hlavicí bez sprchové vany


Praktikum z elektrotechniky

prostory s vanou nebo sprchou

v zónách 0,1 a 2 nesmějí být žádné vypínače ( s výjimkou vypínačů obvodu SELV v 1. a 2. zóně ) a žádné zásuvky ani rozbočovací krabice rozvodů

v prostorech s vanou nebo sprchou nelze v zónách 0,1 a 2 používat k instalaci vedení určená pro suché prostory

elektrické přívody musí být přivedeny co nekratší cestou a musí být realizovány kabely s izolací třídy II


Praktikum z elektrotechniky

prostory s vanou nebo sprchou

místní vyrovnání potenciálu

 • připojení všech neživých vodivých částí k celkovému uzemnění budovy

 • provádí se měděnými vodiči

 • vodivé těleso vany nemusí být spojeno s lištou vyrovnání potenciálu


Praktikum z elektrotechniky

horkovzdušné sauny

 • považovány za suché prostory, nejsou-li zkrápěny vodou a nemají-li uvnitř vlhké nebo mokré prostory

 • kabely a vodiče musí mít ochrannou izolaci, nesmějí mít kovový plášť

v prostoru sauny nesmějí být zásuvky


Praktikum z elektrotechniky

staveniště

 • zařízení staveniště nesmí být napájena přes prodlužovací přívody z domovních rozvodů

 • zásuvkový okruh do 32A musí být jištěn také proudovým chráničem s mizním diferenciálním proudem do 30mA

staveništní rozváděč


Praktikum z elektrotechniky

zemědělská a zahradnická zařízení

 • pro instalace a vnitřní elektrické rozvody v obytných a administrativních budovách zemědělských usedlostí a zahradnictví platí všeobecné předpisy podle ČSN 33 2130

 • v prostorách, kde se pohybují zvířata, činí nejvyšší hodnota přípustného dotykového napětí 25V pro střídavé a 60V pro stejnosměrné napětí

bezpečnostní předpisy


Praktikum z elektrotechniky

zemědělská a zahradnická zařízení

vyrovnání a stabilizace potenciálu v prostorách chovu zvířat

elektrická zařízení v hospodářských budovách musí být chráněna proudovými chrániči ( FI jističi ) s diferenciálním proudem do 500mA a zásuvkové okruhy proudovými chrániči do 30mA


Praktikum z elektrotechniky

prostory se zvýšeným požárním nebezpečím

 • požár může způsobit přehřátý vodič nebo jiskry elektrického oblouku při zkratu

 • patří sem stolárny, papírenské provozy, přádelny syntetických vláken a sklady hořlavých látek

 • vodiče a kabely musí být na svém začátku chráněné proti přetížení i proti zkratu

 • jmenovitý diferenciální proud IΔn smí být nejvýše 300mA

 • pevné vodiče nesmějí být uloženy nekrytě

trojfázové soustavy v provozech se zvýšeným požárním nebezpečím


Praktikum z elektrotechniky

prostory se zvýšeným požárním nebezpečím

 • jako ochranný vodič smí být použit

  • jeden z izolovaných vodičů vícevodičového vedení, např. kabelu

  • jeden z vodičů kabelu, který také obsahuje fázové vodiče a střední vodič

  • koncentrický vodič ( měděný oplet ) kabelu

 • v plášti vedení nebo kabelu musí být veden ochranný ( hlídací ) vodič h

hlídání izolačního stavu pomocí RCD a hlídacího vodiče

nadproudové ochrany v prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím


Praktikum z elektrotechniky

prostory se zvýšeným požárním nebezpečím

rozvaděč pro prostory se zvýšeným požárním nebezpečím


Praktikum z elektrotechniky

prostory se zvýšeným požárním nebezpečím

 • dělí se tři nebezpečné zóny 0,1 a 2 a ochranný prostor

 • prostory s nebezpečím výbuchu prachů se dělí na zóny 20,21 a 22

zóny ohrožené výbuchem hořlavých plynů, par nebo mlhou hořlavé kapaliny

 • zóna 0

 • výbušná plynná atmosféra je přítomna trvale nebo po dlouhé období

 • elektrická zařízení – norma ČSN EN 50020 nebo ČSN EN 50039

 • jiskrně bezpečná zařízení musí mít kategorii i a jsou-li nad zemí nebo mimo budovu, musí být opatřena bleskojistkami

 • zóna 1

 • elektrická zařízení jako v zóně 0

 • zařízení vybavená závěry odpovídající tepelné třídě a skupině výbušnosti ( zápalná ochrana )

druhy zápalných ochran


Praktikum z elektrotechniky

prostory se zvýšeným požárním nebezpečím

 • zóna 2

 • elektrická zařízení jako v zóně 0 a 1

 • zařízení, která nemají horké povrchy a nevytvářejí oblouky nebo jiskry při běžné provozu

 • mohou zde být použita zařízení navržená specielně pro tuto zónu

skupiny výbušnosti plynu, teplotní třídy a maximální povrchové teploty


Praktikum z elektrotechniky

prostory se zvýšeným požárním nebezpečím

zóny ohrožené výbuchem hořlavého prachu

 • zóna 20

 • prostor, ve kterém je výbušná prachová atmosféra přítomna často nebo dlouhé období

 • zóna 21

 • prostor, ve kterém je výbušná prachová atmosféra přítomna krátkodobě

 • zóna 22

 • prostor, ve kterém je výbušná prachová atmosféra přítomna jen příležitostně nebo výjimečně

přídavné látky – farmaceutický průmysl

dřevný prach – zpracování dřeva


Praktikum z elektrotechniky

zdravotnická zařízení

 • prostory, ve kterých se provádějí lékařská vyšetření, operace, ozařování a jiné léčebné postupy s lidmi i zvířaty

 • tři typy místností – 0,1 a 2

požadavky na elektrické rozvody z hlediska pacientů a obsluhy

místnosti typu 0

 • přístroje, které jsou nezávislé na zdravotnické izolované soustavě

 • přístroje, kterých se pacient nedotýká

místnosti typu 1

 • přístroje, jejichž bezpečný provoz může být závislý na používání zdravotnické izolované soustavy

 • výpadek přístrojů není pro pacienta nebezpečný

 • přerušený lékařský výkon může být opakován

 • při izolační chybě mohou být odpojeny


Praktikum z elektrotechniky

zdravotnická zařízení

požadavky na elektrické rozvody z hlediska pacientů a obsluhy

místnosti typu 2

 • přístroje, jejichž bezpečný provoz je závislý na používání zdravotnické izolované soustavy

 • výpadek přístrojů by ohrozil zdraví nebo život pacienta

 • při izolační chybě nesmí být přerušeno napájení

 • při výpadku sítě musí být automaticky zapojen náhradní zdroj


Praktikum z elektrotechniky

zdravotnická zařízení

zvláštní požadavky na elektrické rozvody a instalace


Praktikum z elektrotechniky

Elektrotechnická schémata a značky

schematické značky

 • symboly elektrotechnických součástek ( případně i strojů, přístrojů či zařízení )

 • vycházejí z charakteristického rysu ( tvaru ) zobrazovaných součástek

 • užívají se základní geometrické tvary, rozměry jsou pevně stanoveny

 • umožňují přehledně, jednoduše a rychle nakreslit elektrotechnický obvod


Praktikum z elektrotechniky

přehled schematických značek


Praktikum z elektrotechniky

přehled schematických značek


Praktikum z elektrotechniky

přehled schematických značek


Praktikum z elektrotechniky

přehled schematických značek


Praktikum z elektrotechniky

přehled schematických značek


Praktikum z elektrotechniky

přehled schematických značek


Praktikum z elektrotechniky

přehled schematických značek


Praktikum z elektrotechniky

přehled schematických značek


Praktikum z elektrotechniky

přehled schematických značek


Praktikum z elektrotechniky

přehled schematických značek


Praktikum z elektrotechniky

přehled schematických značek


Praktikum z elektrotechniky

elektrotechnická schémata

 • užívají se k řešení různých úloh

  • stavba a zapojování elektrických obvodů

  • uvádění obvodů do chodu

  • hledání závad

situační schéma

obvodové schéma

 • obsahuje všechny součástky zařízení a spoje mezi nimi

 • dává podrobnou představu o činnosti obvodu či zařízení

 • zobrazuje rozmístění součástek, přípojných míst a spojů mezi nimi

 • používá se u elektroinstalace v místnostech


Praktikum z elektrotechniky

elektrotechnická schémata

blokové schéma

 • vyjadřuje jednoduchými obrazci – nejčastěji obdélníky – jednotlivé funkční součásti zařízení a jednoduchými čarami vztahy mezi nimi

řádkové schéma

 • druh blokového schématu

přehledný způsob kreslení

- sběrnice nahoře a dole


ad
 • Login