گزارش نويسي 2 - PowerPoint PPT Presentation

  2
Download
1 / 20

  • 129 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

گزارش نويسي 2. اهداف آموزشي : دانشجو بعد از ارائه مطالب قادر باشد : ـ انواع پرونده ( منبع مدار، مشكل مدار ) را از نظر ويژگي‎ها ، اجزاء ، مزايا و معايب با هم مقايسه كند . ـ انواع روش‎هاي ثبت گزارش ( SOAP,PIE,DAR,CBE,FACT, COR, ) را از نظر ويژگي‎ها و مشخصات شرح دهد .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

گزارش نويسي 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2 4729385

2


2 4729385

:

:

( ) .

(SOAP,PIE,DAR,CBE,FACT,COR, ) .

(Reporting ) .

.

.


2 4729385

:Problem Oriented Medical Record (P.O.M.R)

. . . ... . 4 :


2 4729385

:

. . .

:

. . . . .

: . .


2 4729385

: . . .

P.O.M.R :

.

.

.


2 4729385

P.O.M.R :

.

.

.

: Sourse Oriented Record (S.O.R)

. . .... . . .


2 4729385

S.O.R :

.

S.O.R :

. ... .

:

. .


2 4729385

. . (Variances) . . . . .

:

.


2 4729385

:

.

.

.


2 4729385

() :

. . .

: .

: .

S.O.A.P :

.

S : (Subjective) : . .


2 4729385

. .

O : (Objective) : . .

A : (Assessment) : . .

P : (Plan) : .

SOAPIE SOAPIER . (Interventions) (Evaluation) (Revision) .


2 4729385

I : : .

E : : .

R : : . .

PIE :

(Problem) (Interventions) (Evaluation) . (Gordon) . . PIE . P . P#5 . I I#5 . : E#5


2 4729385

: (Plan) .

: .

: Focus Charting

. . : . . (Data:D) (Action:A) (Respons:R) : D.A.R

: ( ) :

:


2 4729385

:

/

12/8/84 D :

A :

2

R :

: Charting By Exeption(C.B.E)

. . . .

: .


2 4729385

FACT :

CBE . . :

F:(Flowsheet)

A : (Assessment)

C : (Concise)

T :(Timely Entries)

: .

CORE :

. . DAE :

D : Data

A : Action

E: Evaluation


2 4729385

:

. . 120 80 .

:


2 4729385

Reporting

. . .

:

: . : :

: . .

. .


2 4729385

:

. .

:-

:

. . ( ) .


2 4729385

(V.O) (T.O) 24 .

:

( ) :


2 4729385

:

. : ...

. . .

:

.


  • Login