نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر
Download
1 / 20

نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرکز مدیریت بیماری ها. مراقبت بیماری ها. فرایند گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و انتشار اطلاعات مربوط به وقایع سلامت به شکلی مستمر و برای بکار گیری در سیاستگذاریها و برنامه ریزی های نظام سلامت.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی' - timothy-mendez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرکز مدیریت بیماری ها


مراقبت بیماری ها غیر واگیر

فرایند گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و انتشار اطلاعات مربوط به وقایع سلامت به شکلی مستمر و برای بکار گیری در سیاستگذاریها و برنامه ریزی های نظام سلامت


عوامل خطر بیماری های غیر واگیر غیر واگیر

بیماری های غیر واگیر عوامل خطری دارند که دارای تعامل ، تجمعی و اثر سینرژیک بر هم هستند ، لذا با پیشگیری از هر یک از این عوامل ممکن است بتوان ازچندین بیماری بطور هم زمان پیشگیری نمود.


عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر در غیر واگیرافراد :

 • عوامل خطر زمینه ای : مانند سن، جنس، سطح تحصیلات

 • عوامل خطر رفتاری : مانند مصرف دخانیات، تغذیه ناسالم و کم تحرکی بدنی

 • عوامل خطر بینابینی : مانند سطح کلسترول خون، پر فشاری خون و چاقی


عوامل خطر بیماری غیر واگیرهای غیر واگیر در جامعه:

 • شرایط اجتماعی و اقتصادی : مانند فقر، بیکاری، ترکیب خانوده

 • محیط : مانند شرایط اقلیمی، آلودگی هوا

 • فرهنگ: مانند رفتارها، هنجارها و ارزش ها

 • ناشی ازشهر نشینی: مانند وضعیت سکونت، دسترسی به تولیدات و خدمات


معیار های انتخاب عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر

1- اهميت عوامل خطر براي بهداشت عمومي از نظر انواع و شدت ناتواني ، معلوليت و مرگ معلوم باشد

2- هزينه جمع آوري داده هاقابل تامین باشد

3- برنامه های مداخله ای بر اساس شواهد روی آن تاثیر داشته باشد

4- امکان اندازه گيري تغييرات در طول زمان با استفاده از الگوی ثابت تضمین شوداهداف اصلی نظام های عمده غیرواگیر

 • تامین داده های پایه در خصوص وضعیت مهمترین عوامل خطر بیماری های غیر واگیر

 • دنبال نمودن روند تغییرات عوامل خطر در طول زمان و بین مناطق

 • تاثیر گذاری بر سیاستهای کلان


ا های عمده غیرواگیرهداف نهایی

 • ترسيم نقشه اپيدمي عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير از جمله عوامل تعيين كننده اقتصادي،رفتاري ،جمعيتي و فرهنگی

 • جلب حمایت سياسي براي پيشگيري و كنترل بيماري هاي غير واگير

 • ارزشيابي اثرات برنامه هاي پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير

 • استقرار يك پايگاه ملي اطلاعات عوامل خطر بيماري هاي

  غير واگير مبتني بر شبكه و با گستره اطلاعات استاني و کشوری


اهداف عملیاتی های عمده غیرواگیر

 • تقويت ظرفيت وزارت بهداشت درهدایت نظام مراقبت در سطح ملي

 • تقويت ظرفيت دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشكي دراجراي بررسی های نظام مراقبت در سطح استاني

 • بهبود توليد ،دسترسي واعتبار اطلاعات اساسی درمورد بیماری- های غیر واگیر مهم وعوامل خطر بيماري هاي غير واگيردر سطوح استاني و كشوري

 • افزايش توانائي وظرفيت دانشگاه هاي علوم پزشكي درمديریت اطلاعات وتشويق به استفاده از اطلاعات نظام مراقبت غیر واگیر

 • ارتقای همكاري بين دانشگاه هاي علوم پزشكي درتوسعه نظام هاي مراقبت استاني و تبادل اطلاعات بين آن ها


متغیر های اصلی هدف های عمده غیرواگیر

 • خصوصیات جمعیت شناختی(+بیمه)

 • وضعیت تغذیه

 • وضعیت تحرک بدنی

 • مصرف دخانیات(تفکیک مواد غیر سیگار)

 • سابقه مراقبت فشار خون و دیابت(- درمان سنتی)

 • وضعیت شاخص های تن سنجی

 • وضعیت فشار خون

 • سطح قند سرم ناشتا(FPG + using sodium folride)

 • سطح چربی های سرم(TG, Total Cholesterol, HDL)


رویکرد مراقبت گام به گام عوامل خطر بیماری های غیر واگیر

گام اول : مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در خصوص سوالات دموگرافیک، تغذیه، تحرک بدنی، مصرف دخانیات، سابقه مراقبت فشار خون و دیابت

گام دوم : سنجش های جسمی : اندازه گیری قد، وزن ، دور کمر و فشار خون

گام سوم : سنجش های بیو شیمیایی خون : سطح کلسترول تام و قند خون ناشتای سرم


سازمان اجرایی نظام مراقبت : خطر

 • واحد فنی کشوری مستقر در مرکز مدیریت بیماری ها، مشاورین مستقل و کمیته مشورتی برنامه

 • واحد های اجرایی محیطی : ستاد های اجرایی برنامه درمعاونت های بهداشتی دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی کشور


ستاد اجرایی برنامه در دانشگاه/دانشکده(اعضا)

 • معاون بهداشتی دانشگاه/دانشکده (رییس)

 • مدیر گروه مبارزه با بیماری ها

 • کارشناس هماهنگ کننده/مسئول بیماری های غیر واگیر( دبیر)

 • مدیر اداره امور آزمایشگاهها(درمان)

 • کارشناس مسئول آزمایشگاههای بهداشتی

 • مدیر امور عمومی معاونت بهداشتی

 • مسئول حراست

 • مسئول زنجیره سرد


ستاد اجرایی برنامه در دانشگاه/دانشکده(وظایف)

- هماهنگی با ستاد اجرایی برنامه در سطح کشوری

- دریافت و تکثیر پرسشنامه های هر دو بررسی کشوری و استانی

- تامین مواد ،لوازم و تجهیزات برنامه

-توجیه مقامات محلی برای تامین امنیت و تضمین مشارکت مردم

-تنظیم و اجرای برنامه انتخاب و آموزش ناظرین و پرسشگران

-ابلاغ برنامه اجرایی کار به شبکه های بهداشت و درمان تابعه

-نظارت دقیق بر روند اجرای برنامه و ارائه بازخورد به محیط و گزارش به ستاد اجرایی برنامه در مرکز مدیریت بیماری ها

-عقد قرارداد با آزمایشگاه منتخب استان برای آزمایشات بررسی استانی


ستاد اجرایی برنامه در دانشگاه/دانشکده(وظایف)

-تدارک برنامه اخذ و انتقال نمونه های خون بررسی کشوری به آزمایشگاه منتخب سطح کشوری

- تدارک برنامه انتقال پرسشنامه های تکمیل شده بررسی کشوری به مرکز مدیریت بیماریها

- برنامه ریزی هماهنگ برای اخذ و انتقال نمونه های خون استانی و پرسشنامه های استانی تکمیل شده به مرکز استان توسط دانشگاهها/دانشکده هایی که در مرکز استان مستقر نیستند.

-تنظیم برنامه زمانی برای تکمیل پرسشنامه های استانی ،ورود داده ها به رایانه ،پالایش و پردازش داده ها و تحلیل اطلاعات بررسی استانی(برای دانشگاه های مستقر در مرکز استان)

-پیش بینی تمهیدات لازم برای بررسی های اضافی مورد نیاز دانشگاه/دانشکده

-تعیین ناظر/ناظرین ستاد دانشگاه/دانشکده و ناظرین شهرستانی

- برنامه ریزی برای اجرای هماهنگ برنامه در استانهایی که بیش از یک دانشگاه/دانشکده در آنها فعال است.


خصوصیات نمونه بررسی : دانشگاه/دانشکده(وظایف)

 • مردان و زنان ایرانی در سنین 64-15

 • گروه سنی 24-15 سال :متولدین 14/2/70-15/2/60

 • گروه سنی 34-25 سال :متولدین 14/2/60-15/2/50

 • گروه سنی 44-35 سال : متولدین 14/2/50-15/2/40

 • گروه سنی 54-45 سال :متولدین 14/2/40-15/2/30

 • گروه سنی 64-55 سال :متولدین 14/2/30-15/2/20

 • حد اقل تعداد نمونه در استانها 1000 نفر ( شامل 800 نفر افراد 25+ برای سنجش های بیوشیمیایی)

 • حد اقل تعداد نمونه در بررسی کشوری 5000 نفر (شامل4000 نفر افراد 25+ برای سنجش های بیوشیمیایی)

 • توالی بررسی های : هر ساله


ابزار استاندارد دانشگاه/دانشکده(وظایف)

 • دستگاه فشار سنج دیجیتال اومرون

 • دستگاه ترازوی الکتریکی

 • نوار متر

 • قد سنج غیر قابل ارتجاع


اعتبارات دانشگاه/دانشکده(وظایف)

1- اعتبارات خرید مواد و تجهیزات : تخصیص های 85

2- اعتبارات عملیات اجرایی ( شامل بخش آزمایشگاهی) سال 86 : تخصیص های سال 86 : ریز هزینه ها تهیه و ارسال می گردد.

3- هزینه های حق الزحمه پرسنلی با استناد به دستور مقام وزارت


تمهیدات لازم برای انتشار نتایج دانشگاه/دانشکده(وظایف)

 • گزارش وضعیت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در جمهوری اسلامی ایران و انتشار هدفمند آن

 • ورود اطلاعات برنامه در پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهانی بهداشت برای بیماری های غیر واگیر

 • تاسیس و راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر با نشانی :

  www.ncdinfobase.ir

 • برگزاری سومین کنگره کنترل و پیشگیری بیماری های غیر واگیر با مضمون اصلی «مراقبت»

 • جلب همکاری محققین کشور برای انتشار اطلاعات بانک داده های این نظام در قالب مقالات


ad