Inf160 videreg ende programmering
Download
1 / 18

INF160 Videregående Programmering - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

INF160 Videregående Programmering. Hausten 2005. Om kurset. Lærebok: Lewis & Loftus: Java software solutions, 4.utgåve 2005 4. utgåve inneheld nye, viktige ting som ikkje er med i tidlegare utgåver Heile boka er pensum Tilleggsstoff som også er pensum (blir delt ut) Tråder Databaser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' INF160 Videregående Programmering' - timon-mcmahon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Om kurset
Om kurset

 • Lærebok: Lewis & Loftus: Java software solutions, 4.utgåve 2005

  • 4. utgåve inneheld nye, viktige ting som ikkje er med i tidlegare utgåver

  • Heile boka er pensum

  • Tilleggsstoff som også er pensum (blir delt ut)

   • Tråder

   • Databaser

   • Web-applikasjoner

 • 6 obligatoriske innleveringsoppgåver


Om kurset1
Om kurset

 • Eksamen 9.desember

  • 6 timar skriftleg eksamen

  • Alle skrevne og trykte hjelpemiddel

 • Faglærar: Johan Oppen

 • All info i Classfronter


Om kurset2
Om kurset

 • Forelesningar torsdag 08.15 – 10.00 og fredag 12.15 – 14.00 i rom A302

 • Labøvingar

 • Forkunnskaper:

  • INF151

 • IDE/Utviklingsverktøy: NetBeans 4.1

  • Blir også brukt i seinare kurs (In213, In245, In204)


Om kurset3
Om kurset

 • Nokre ideelle mål …

  • Les læreboka, helst omtrent samtidig med at stoffet blir gjennomgått

  • Bla gjennom før forelesning, slik at du veit kva som kjem

  • Ver aktiv, still spørsmål og kom med kommentarar og positiv kritikk


Om kurset4
Om kurset

 • Vanskeleg kurs?

 • Kor vart det av skjermbildet?

  • Ta det med ro, det dukkar opp seinare i kurset ...

 • Java vs VB: Med Java har vi meir kontroll, men må lage meir sjølv

 • Difor startar vi med enkle program der vi ikkje lagar noko grafisk grensesnitt til brukaren


Om kurset5
Om kurset

 • Dersom du skal bli systemutviklar, er INF160 svært viktig!!!

  • Legg grunnlaget for seinare kurs

   • In212 Objektorientert utvikling

   • In295 Algoritmer og datastrukturer

   • In204 Komponentbasert utvikling

   • Kurs i mobile applikasjoner

  • I desse kursa blir det gått ut frå at du kan Java godt

  • Med andre ord: Det er heilt nødvendig å jobbe med stoffet gjennom heile kurset, og kurset har alt starta!


Kapittel 1 introduksjon
Kapittel 1 Introduksjon

 • 1.1 – 1.3 er om maskinvare/programvare og nettverk

  • Ikkje sentralt i kurset, men viktig å forstå

  • Dette stoffet dukkar opp i andre kurs

  • Sjølvstudium


1 4 programmeringsspr ket java
1.4 Programmeringsspråket Java

 • Introdusert i 1995

 • Vi skal bruke J2SE 1.5

  • Java 2 Platform, Standard Edition, versjon 1.5

  • Alt vi treng finst i NetBeans

 • Standard klassebibliotek med ferdig programvare som vi kan bruke


Programmeringsspr ket java
Programmeringsspråket Java

 • Vi ser på eksemplet i Listing 1.1

  • Korleis skrive, kompilere og køyre eit Java-program utan å bruke NetBeans?

  • I neste time går vi på lab’en og gjer det same i NetBeans

  • Bruk av kommentarar i koden

  • Identifikatorar, reserverte ord i Java

  • Namn på variable, bruk av “white space”

  • Bruk av { } ;


1 5 programutvikling
1.5 Programutvikling

 • Fire språknivå

  • Maskinspråk, binærkode

  • Assemblyspråk

  • Høgnivåspråk (til dømes Java)

  • Fjerdegenerasjonsspråk

 • Kompilator, interpreter og Java bytecode

  • Programkoden blir først gjort om til Java bytecode

  • Ved eksekvering blir bytekoden gjort om til binærkode og kjørt av ein interpreter

  • Java er hardware-uavhengig, sidan det finst ein interpreter for kvar prosessortype

  • main() metoden er startpunktet i eit Java-program


Programutvikling
Programutvikling

 • Utviklingsmiljø, nødvendig verktøy for å lage program

  • Teksteditor

  • Kompilator

  • Debugger

  • Interpreter

 • IDE eller TextPad og svart skjerm?

  • For å utvikle større program er det store fordeler med å bruke ein IDE


1 6 objektorientert programmering
1.6 Objektorientert programmering

 • Programmering er å løyse problem

  • Forstå problemet, domenekunnskap

  • Design av løysing

  • Vurdere alternativ, forbetre løysinga

  • Implementere (kode) løysinga

  • Teste og rette feil


Objektorientert programmering
Objektorientert programmering

 • Viktige begrep:

  • Objekt

  • Attributt

  • Metode

  • Klasse

  • Innkapsling

  • Arv

  • Polymorfi


Objektorientert programmering1
Objektorientert programmering

 • Objekt

  • Representerer ofte ein verkeleg “ting”, kan vere fysisk eller abstakt

   • Hus eller bankkonto

  • Alle objekt har tilstand og oppførsel

   • Tilstand er data om objektet, attributtar skildrar tilstand (farge, saldo)

   • Oppførsel er kva objektet kan utføre, metodar skildrar oppførsel (endre farge, ta ut pengar)


Objektorientert programmering2
Objektorientert programmering

 • Klasse

  • Ein klasse i Java skildrar korleis eit objekt skal vere

  • Alle objekt av den same klassen er både like og ulike

  • Dei er laga på same “lest” (klassen), alle inneheld same type data og har dei same metodane

  • Dei er sjølvstendige på den måten at vi opererer på objekta enkeltvis, vi kan ha fem hus med kvar sin farge


Objektorientert programmering3
Objektorientert programmering

 • Innkapsling

  • Alle objekt bør beskytte og styre eigne data

  • All tilgang utanfrå via metodar

 • Arv

  • Definisjonen av ein klasse kan bygge på ein annan, meir generell, klasse

  • Det som er felles er spesifisert i den generelle klassen (superklassen)

  • Det som er spesielt er spesifisert i klassen som arvar (subklassen)

 • Polymorfi – oppførsel varierer med type


Objektorientert programmering4
Objektorientert programmering

 • I objektorientert programmering bygger vi opp eit sytem av eit eller fleire objekt, laga ved hjelp av klassedefinisjonar

 • Alt programmet utfører blir gjort i form av objekt som utfører sine metoder

  • Med enkelte unntak ...

  • Programmet startar i main-metoden og kjører til denne er ferdig

  • Uforståeleg? – ikkje etter neste episode av INF160!


ad