L U N D S U N I V E R S I T E T I V Ä R L D S K L A S S - PowerPoint PPT Presentation

L u n d s u n i v e r s i t e t i v r l d s k l a s s
Download
1 / 31

 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

L U N D S U N I V E R S I T E T I V Ä R L D S K L A S S. Koordinatorsmöte 19 april 2007 Internationella sekretariatet. Dagens program. 9.00 - Inledning – Christina Grossmann, IS 9.10 - Programmet för livslångt lärande: Christina Grossmann - Vad händer med Interbas? Anders Odeskog, IS

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

L U N D S U N I V E R S I T E T I V Ä R L D S K L A S S

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


L u n d s u n i v e r s i t e t i v r l d s k l a s s

LUNDS UNIVERSITETI VÄRLDSKLASS


L u n d s u n i v e r s i t e t i v r l d s k l a s s

Koordinatorsmöte

19 april 2007

Internationella sekretariatet


Dagens program

Dagens program

9.00 - Inledning – Christina Grossmann, IS

9.10 - Programmet för livslångt lärande:Christina Grossmann

- Vad händer med Interbas? Anders Odeskog, IS

- Erasmus Mundus & nya Tredje-land program: Boel Billgren, IS

- Internationella studentrekryteringsprojektet: Caroline Runéus, IS

- SAS Kurser: Carlos Tuesta-Soldevilla, HT

9.45 - Koordinatorn - hans/hennes roll: Carlaxel Andersson, Oorg. Kemi

10.00- LUs Strategiska plan och dess implikationer i verksamheten

på alla nivåer: Vicerektor Björn Wittenmark

10.15 - Kaffe

10.30 - Gruppdiskussion:

Grupp 1:Strategiska Plan och Internationella Policy

Grupp 2:Koordinatorns roll

11.30 - Återsamling, sammanfattning


L u n d s u n i v e r s i t e t i v r l d s k l a s s

Programmet för livslångt lärande (LLP)

- några uppdateringar -

Christina Grossmann


Llp erasmus l rarmobilitet

LLP – Erasmus - lärarmobilitet

 • Minst 5 timmar och max 6 veckor (tidigare minst åtta timmar eller fem dagar och max 8 veckor)

 • En skriftlig överenskommelse om planerad undervisning mellan sändande och mottagande lärosäte måste finnas

 • Differentierade ersättningsnivåer beroende på vilket land man åker till

 • Ny webbaserad ansökningsprocedur är på gång och lanseras i sommar


Llp erasmus studentmobilitet

LLP – Erasmus – studentmobilitet

 • Det kommer nu att bli möjligt att åka iväg flera gånger inom Erasmus, men inte inom samma aktivitet

 • Du kommer att kunna delta:

  • en gång i Erasmusutbytesstudier,

  • en gång i Erasmusstudentpraktik och

  • en gång i Erasmus Mundus Joint Masters.

 • Den totala tiden för alla dessa tre får inte vara större an 24 månader.

 • Differentierade stipendiebelopp beroende på vilket land man åker till.


L u n d s u n i v e r s i t e t i v r l d s k l a s s

Mer information: www.lu.se/llp

Denna sida uppdateras med jämna mellanrum,

så återkom gärna!


L u n d s u n i v e r s i t e t i v r l d s k l a s s

Vad händer med Interbas?

Anders Odeskog


L u n d s u n i v e r s i t e t i v r l d s k l a s s

Erasmus Mundus & nya Tredje-land program

Boel Billgren


Co operation between eu universities and third country

Co-operationbetween EUuniversitiesand Third country

 • Erasmus Mundus (IS: Patricia Tennberg, IS)

  http;//ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html

 • Erasmus Mundus External Co-operation Window (IS: Boel Billgren, Hugo Bragioni)

  http://eacea.cec.eu.int/static/en/mundus/extcoop/call/index.htm

 • Tempus (IS: Boel Billgren, Hugo Bragioni)

  http;//ec.europa.eu/education/programmes/tempus


Generellt i eu tredje land ans kningar

Generellt i EU-Tredje land ansökningar

Alla ansökningar och EU-kontrakt ska

 • tillstyrkas av prefekt

 • sammanfattas på ‘Ansvarsblanketten’ och skickas till Internationella sekretariatet för att undertecknas av rektor


Characteristics of new programmes

Characteristics of new programmes

Bologna Process (Common Areas of Higher Education), Lissabon Agenda, Neighbouring Policy Instrument

Enhance qualityand relevance in higher education

Mobility between EU and third-country students and scholars (European values,mutualunderstanding)

Structured co-operation (Capacity building)

To strengthen the links between Europe and Third countries

Improve profile, visibility and accessibility of higher education in Europe


Erasmus mundus

ERASMUS MUNDUS

ACTION 1: Erasmus Mundus Masters Courses

ACTION 2: Scholarships for incoming third-country graduate students and scholars

ACTION 3: Partnerships with third-country HE institutions

ACTION 4: Enhancing Attractiveness


Erasmus mundus1

ERASMUS MUNDUS

ACTION 1: Erasmus Mundus Masters Courses

LU partner in two EMM Courses (Environmental Science, Policy and Management & Geo-information Science (GIS) for Environmental Modelling and Management

+ 3 new applications on April 30, 2007

ACTION 4: Enhancing Attractiveness

LU partner in Utrecht Network Dissemination project


Erasmus mundus2

ERASMUS MUNDUS

Alla EM-ansökningar ska

 • tillstyrkas av prefekt och fakultet

 • granskas av Utvärderingsenheten,

 • sammanfattas på ‘Ansvarsblanketten’ och skickas till Internationella sekretariatet för att undertecknas av rektor


Erasmus mundus external co operation window em ecw

Erasmus Mundus External Co-operation Window (EM-ECW)

 • Stipendieprogram mellan lärosäten inom EU och Grannländerna

 • strukturerat samarbete – ej bilaterala eller individuella ’projekt’

 • mobilitet i båda riktningar för studerande på alla nivåer och lärare/forskare

 • Kan avse 1-2 terminers studier eller hela utbildningar på högre nivå


Erasmus mundus external co operation window em ecw forts

Erasmus Mundus External Co-operation Window (EM-ECW) (forts.)

LU är koordinator/grantholder för en ansökan från ett konsortium med 11 EU-universitet och 9 universitet i Jordanien, Syrien & Libanon (ca 3 milj. Euro)

LU deltar som partner i flera andra konsortier


Tempus

Tempus

Since 1992 LU has participated in approximately 90 projects since the start (in Central Europe (Phare), Former Soviet Union (TACIS), Balcan countries (CARDS) Middle East and North Africa (MEDA)

2007 - LU is coordinator/grantholder in 4 projects (in Ukraine, Lebanon, Jordan, Egypt) and is partner in one (Palestine authority).


Tempus iv programme to be decided 2007

Tempus IV programmeto be decided 2007

Launch of programme:

 • Adoption of individual financing decisions establishing the programme between July and October 2007

 • First call for proposals under Tempus IV in summer 2007, for a first deadline early 2008

 • First projects starting with the academic year 2008/2009.


L u n d s u n i v e r s i t e t i v r l d s k l a s s

Internationella studentrekryteringsprojektet

Caroline Runéus

Projektets löptid: 1/1 - 31/6 2007


L u n d s u n i v e r s i t e t i v r l d s k l a s s

Styrgrupp

 • Eva Åkesson, vicerektor, ordförande

 • Allan Malm, rektor för Ekonomihögskolan

 • Anders Hallgren, rektor för Campus Hbg

 • Per Göran Nilsson, kanslichef LTH

 • Tarmo Haavisto, chef studerandeenheten

 • Anette Orheim, informationschef

 • Christina Grossmann, tf chef internationella sekretariatet

 • Marie Lidén, LUS


Projektgrupp

Caroline Runéus, projektledare

Maria Jönsson, informatör

John Wedderburn, engelskspråkig webbredaktör

Kristina Miolin, IIIEE

Åsa Grunning, LUCSUS

Gunilla Frejd, Studerandeenheten

Cecilia Johansson, Studerandeenheten

Katarina Wingkvist, Intsek

Patricia Tennberg, Intsek

Lars Uhlin, Informationsenheten

Daniela Ölmunger, Studentbostadsutvecklare, LU/LK

+arbets- och referensgrupper

Projektgrupp


Projektsajt

Projektsajt

www.lu.se / Anställd / Aktuella projekt / Internationella studentrekryteringsprojektet


Vergripande m l

Övergripande mål

Kort sikt:

 • Att komma igång med en effektiv informationsgivning om universitets samlade programutbud som ges på engelska på den avancerade nivån

  Lång sikt:

 • Att i linje med LUs strategiska plan och utifrån ett helhetsperspektiv skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt, samordnat och framgångsrikt med internationell studentrekrytering

 • Att skapa en bättre samordning och koncentration av befintliga resurser

 • Att lägga grunden till en struktur för internationell marknadsplanering för såväl LUs gemensamma satsning som för de enskilda områdenas och programmens egna satsningar


Tre arbetsgrupper

Tre arbetsgrupper

 • Informationsgruppen, ex:

  • Webbingång för masterstudenter

  • Övergripande mastersbroschyr

  • Mallar för programmens informationsmaterial

  • Översyn av blanketter och informationsblad etc.

  • Lägga grunden till en långsiktig marknadsplanering inkl mål och strategier, struktur för marknadsplanering

  • Projektsajt

  • Seminarier och workshops

   • 7/5 KIA-kurs ”Mastersprogram med internationell rekrytering - från antagning till alumni”

   • 8/5”Att skriva för webben”

 • Bostäder och kringservice:

  • Förslag till support till internationella masterstudenter, t ex

   • Mottagande, Arrival, orienteringsprogram, aktiviteter, faddersystem/värdfamiljer, bostäder, språkstöd etc = masterkoordinator

   • Hur skall supporten paketeras och informeras om på webben?

 • Antagningsprocessen:

  • Kartläggning av process och utvärdering av antagningen inför HT07, VEGA/NYA

  • Ökad intern och extern information


L u n d s u n i v e r s i t e t i v r l d s k l a s s

SAS - SVE Kurser

Carlos Tuesta-Soldevilla


L u n d s u n i v e r s i t e t i v r l d s k l a s s

Koordinatorn och hans/hennes roll

Carlaxel Andersson


L u n d s u n i v e r s i t e t i v r l d s k l a s s

LUs Strategiska plan och dess implikationer i verksamheten på alla nivåer

Vicerektor Björn Wittenmark


L u n d s u n i v e r s i t e t i v r l d s k l a s s

Gruppdiskussioner

Grupp 1 Rum 11

Grupp 2 Rum 10


F rslag p mnen att diskutera

Förslag på ämnen att diskutera

Grupp 1

- En ny Internationell Policy för Lunds Universitet med

utgångspunkt i den Strategiska Planen

Grupp 2

- Vad universitetetförväntar sig från koordinatorer?

- Hur koordinatorer upplever sin roll?

Egna förslag på frågor!


Gruppindelning

Gruppindelning

Grupp 1 (rum 11)

Anna von BarthKansli S

Agneta HedbergFek

Bodil ThordarsonNek

Ingrid JönssonKansli S

Christina GrossmannIS

Boel BillgrenIS

Henrik HofvendahlIS

Elisabeth AxellKansli S

Grupp 2 (rum 10)

Marie FernbrantMed Fak

Ann-Charlotte WeimarckArthist. Inst.

Franz-Michael RundquistSoc/Ekon Geografi

Barbro SvenssonFek

Anna LindholmLth

Carlaxel AnderssonOorg. Kemi

Carlos TuestaKansli H

Katarina WingkvistIS

Maria Katsarou TägilIS

Sophia NilssonIS


 • Login