J ko ka
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 66

Já,kočka PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Já,kočka. Hana Meredová , Šimon Cigánek Václav Holacký. Motto. Motto: „Pokud jde o chod planety, zvěř je daleko důležitější než my. Kdyby všichni lidé na zeměkouli do zítřka zmizeli, svět by normálně běžel dál. Ale kdyby zmizela všechna zvířata, brzo by

Download Presentation

Já,kočka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Já,kočka

Hana Meredová , Šimon Cigánek Václav Holacký


Motto

Motto: „Pokud jde o chod planety, zvěř je daleko důležitější než my. Kdyby všichni lidé na

zeměkouli do zítřka zmizeli, svět by normálně běžel dál. Ale kdyby zmizela všechna zvířata, brzo by

zanikl veškerý život – během jedné generace. Nejdřív by vyhynuly rostliny, potom živočichové a

nakonec by se Země opět proměnila v jeden velký kámen.“ Roman Franta


Zvířata- historie

dokážu

zvíře přesně spodobnit, dokážu jej i ulovit. Zvířata sloužila lovecké magii. Nasvědčuje tomu

mnohé: umístění kreseb, stopy po lidských nohou před kresbami, stopy po šípech na tělech

zobrazených zvířat. Kosterní nálezy z určitého období svědčí dokonce o tom, že bylo hojně

zobrazováno i zvíře v té době již vzácné či na pokraji vyhynutí. Realismus a vedle něj magika,

symbolika, mystika.


Zvíře –prostředek k zobrazení

Zvíře prostředkem k zobrazení nějaké idey. Tento princip byl a je využíván

dodnes. V některých obdobích se setkáváme také s umělci, kteří si všímají pudovosti živočichů

a v případě, že chtějí zachytit u lidí pudy, vášně, sexualitu, apod. využijí zvíře či animální

motiv. Stejně tak, pokud chtějí zachytit lidský strach. S nástupem moderny se stala zvířata také

symbolem rychlosti, zběsilosti doby, podle šelem byl pojmenován směr známý jako fauvismus.


Inspirace - Pablo Picaso

Pablo Picasso (1881-1973) Pabla Picassa připomínám pro jeho díla: Guernica a soubor dvou

maleb Kočka chytající ptáka a Kočka požírající ptáka. Obě díla vznikla jako reakce na válečné

události. Projevuje se v nich silný emocionální náboj, animální motivy jsou symbolické

Obrazy Kočka chytající ptáka a Kočka požírající

ptáka připomínají obsazení Československa nacistickou

armádou v roce 1939


Libor Krejcar

Libor Krejcar (1961) Je především sochař, ale vytváří také

vypalované kresby, a to pomocí zápalné šňůry, která

v lepenkovém podkladu zanechává specifické otisky. Již od

počátku osmdesátých let se v jeho tvorbě objevuje motiv

kočky, zvířete, které bylo ve starověkém Egyptě uctíváno


Začínáme-kam šlápneš, kočka

Mám ráda kočky. Sbírám je snad celý život. Hlavně ty dřevěné.Živá zvířata kvůli alergií mít nemůžu,tak si je alespoň vystavuji. Máme jich plný byt, od nejmenších, po ty největší. Mí žáci to ví a stále mne zásobují novými přírůstky.Když mi chtějí udělat radost,nakreslí mi kočku.

Tak jsem se rozhodla,že si z mého koníčku uděláme výtvarný cyklus, který propojíme i do jiných předmětů. A začala úplná KOČKOMÁNIE!!!

Naši školu zaplavily kočky! Já přinesla ty své a děti zase ty své. Já dřevěné, děti živé .


Výtvarný cyklus

Výtvarný cyklus – využívá jednoho společného námětu, kde v jeho rámci žák

vyhledává vlastní výtvarný nápad, každý žák však může využít tento podmět

podle svého nejlepšího zvážení. Díky tomu pak vznikají různé individuální

motivy a žáci, tak získávají široký rozhled na svět.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura (výtvarná výchova)

Mezipředmětové vztahy:

Jč-sloh: popis kočky, Jak se asi cítí kočka?

Prv: stavba kočky

Tv: kočičí dráha

Hv: zpěv,dramatizace

Cíle:učí se chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace , směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění , pro vyjádření svého vnímání , cítění poznávání , podněcuje fantazii.

Pomáháme žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům.

Žáci využívají získané poznání při vlastní tvorbě .Zapojí se do diskuse a svoji práci si obhájí.


Proč? Máme rádi zvířata …

Východisko: Kočky –naše záliba, poutavost originalita

Proč? Pro zábavu, pro radost.Pozitivně reagují na živou kočičku , hladí ji , mazlí se s ní

Máme rádi zvířata , zvířata , hlavně kočky

Nejběžnější zvíře,které se s dětmi dostane do styku, nebojí se jí 

Co? Jehezká , hravá , milá

Jak? Netradiční výtvarné techniky

Kritéria hodnocení : tvůrčíodvaha , zájem o práci , nápaditost ,fantazie ,soustředěnost , práce ve skupině


Jak se asi cítí kočka? Ukázka ze slohu

Já jsem Mourka, bydlím u Pleskačů, ,jsou na mě hodní, ale občas mě zlobí pejsek Ferda. Taky prskám na ostatní kočky, když jdou moc blízko mého pelíšku. Ráno, když vstanu tak se najím a potom se starám o koťata. Kolem oběda jdu ven, až se vrátím nakojím koťata a hraji si s nimi. Venku si ulovím myšku, to mě chválí, ale když ulovím ptáčka tak se na mě zlobí! Ráda se motám kolem stolu, když všichni jí a čekám, že něco dostanu někdy vylezu na židli, to mě shodí a já se urazím a jdu spát. Když se probudím, tak stůl je uklizený a v misce mám voňavé granulky a salám. Jsem spokojená kočička.                                                                                                                                                                                                                                   Kryštof,3.třída (ukázka ze slohu)


Ukázky ze slohového cvičení

Jsem krásný, šedý, hebký kocour Baťa. Večer si lehnu do páničkovepos​​​​tele a cítím se nádherně spokojeně. Pak přijde pán a klidně si mě vyhodí, tak si lehnu v obýváku na sedačku-všechny jsou t​​eď už jenom moje Ráno, když uslyším , že někdo vstává dám o sobě pořádně vědět hlasitým zamňoukáním , abych dostal granule. Najím se a jdu se vyvenčit. Loudám se po dvoře , po zahradě i na hůře . Je odpoledne  je čas vrátit se domů. Přijde panička Linda ze školy a bude mě hladit a chovat. Dám si něco dobrého k večeři a pak mrknu na telku . A tak je to pořád dokola. Na světě je přece krásně....Linda,3.třída


Kočičí týden ve škole...


kočičí týden ve škole….


První lekce: kočičí stopyLinorytkočka má na přední tlapce 5 prstů a na zadní tlapce 4 prsty, ale na přední tlapce je pátý prst vysoko a neotiskuje sepomůcky: rydlo, lino, váleček, temperové barvyúkol: snaž se zachytit kočičí stopu


Druhá lekce: hravostúkol: takjako děti i kočky si rády hrají. Pomocí kávové sedliny, klubíčka zachyť hravostpomůcky: hřebík, klovatina , vlna


Třetí lekce: kočka škrábeúkol: rytí vidličkou do klovatinypomůcky: vidlička, klovatina , tuš


Čtvrtá lekce: Srstúkol: všimni si hebké srsti kočkypomůcky: voskovky , temperové barvyFrotáž vlnitého papíru , látky


Srst II.netradiční technika-kresba kávou


Srst III.každý ji vidí jinak…kresba špachtlí, frotáž vlnitého papíru, kresba kartáčkem na zuby


Srst IV. – kresba kartáčkem na zuby


Srst V.otisk kokosu

A zase ta srst..


Pátá lekce: kočka přírodníúkol: najdi si místečko v přírodě , na hřišti a netradičním způsobem a materiálem ztvárni kočku

Škrábe,vrní…


Kočka “paní písková“úkol: vpísku najdi kočku

Kočka vyrytá do písku ,větvičky , kamínky


Kočka – „paní kamínková“

Z netradičního materiálu


„Paní kamínková“

Netradiční materiál…kamínky,klacíky


Land - art

Land-art (z anglického land - země, art - umění) - znamená v překladu zemní umění neboli umění země. Soustředí se na různé zásahy v přírodě nebo na práci s neobvyklým materiálem v přírodě. Prostředí nabízí několik možných variant k land-artové činnosti. Umělcům, kteří vytvářejí tyto události v přírodě, říkáme land-artisté. Jde o jeden ze směrů akčního umění. Land-artisté tvořili svá díla od konce šedesátých let. Rozkvět akční tvorby trval asi po dobu deseti let. Ale jeho dozvuky u některých umělců trvají dodnes. Každý z umělců land-artu se zabýval určitým typem tohoto umění, každý měl svůj vlastní styl.


Sedmá lekce : Kočka ukrytá v trávěúkol: vrať zvíře do přírody

Pomůcky: karton z krabice , temperové barvy,houbička


Osmá lekce: Zrakúkol: jakým pohledem na nás kočka hledípomůcky: křída, nůžky


Přehlídka zdařilých prací:technika: různámateriál: co jsme našli, co nás napadlo..Kočka „kartáč“ malba kartáčkem na zuby


Kočičí parádnice

Lepení proužků, dokreslování tuší Honza,Jakub-4.třída


Také inspirace….


Kočičí hrátky – netradiční materiál, Natálka-3.tř


Kočka škrábeJindřiška,3.třídarytí vidličkou do klovatiny


Tvoříme s netradičním materiálem-válení kuličky,plastů,otisků


Kočka „špindíra“,kočkaďábelská Linda, 3.třídalinoryt


Karolína,4.třídalinoryt– kočičí stopy


Jakub,Šimon,5.třídakočičí muchláž


Honza, Kájakočka a myš,netradiční materiál


Lucka,David-4.třídakočka v látkovém pelíšku


Kryštof,4.třídarytí do plastelíny


Kočičí slzy-tušNatálka,Jindřiška-3.třída


Kočičíduha-proužek kartonu otisk temperou


Kresba rudkou

 • Kresbarudkou do vlhkého podkladu

 • linka se trochu rozpouští

 • v lineární i stínované kresbě působí nápadněji a současně měkčeji

 • používáme rozmívání obrysové linky nebo stínované plochy vodou a štětcem

 • zvlaště účinná je rozmívaná kresba rudkou tehdy, používají-li žáci 1 či 2 tóny akvarelu, nebo chtějí-li zdůraznit stín nebo jiný akcent


Linoryt-Linda,3.třída


Kočičí celebrita-.kresba křídou na smirkový papír,Lucka,4.tř.


Kočičí rodiče-lepení provázků-Míša,Kryštof,3.třída


Kočka se „ čančá“ na diskotéku, omotávání vlnou cik – cak- Šimon, David, Vašek – 4. – 5. tř.


Kočičí tábor -křída,klovatina


Hravost, dravost-kávová sedlina-společná práce


Kočičí mejdan-otisk bublinková folie,kávová sedlina


Malba se zavřenýma očima-Linda, Natálka,3.tř.


Kočky na plese-voskovárezerváž ,mozaika ,novinová koláž-1. – 2.tř.


Kočičí šaty – roláž , Šimon, Linda – 3. – 5.tř.


Když kočky šílí –netradiční materiál – 1. – 2.tř.

Netradiční materiál ..“ co škola skrývá“.


Kočičí svatba-netradičnímateriál,1.-2. třída

Ženich nevěsta družička


Kočičí defilé


Použité techniky

 • Netradiční výtvarná technika Muchláž

 • Pomůcky: voskové pastelky, černá tuš, štětec, kancelářský papír (nebo papír s nižší gramáží), čistý bavlněný nebo flanelový hadřík

 • Postup

 • Celou plochu papíru je třeba pokreslit voskovými barvami. Lepšího výsledného efektu dosáhneme, když použijeme abstraktní a fantastické tvary. Na papíře by nemělo zůstat žádné bílé místo.

 • Přichází část u dětí nejoblíbenější  :-) celé dílo zmuchláme do malé kuličky, kterou silně tiskneme v dlaních.

 • Poté opatrně celý papír rozbalíme. Je třeba dát pozor, abychom barevný papír nepotrhali. Na pevném povrchu (lavice) uhladíme rukou.

 • Následně celou barevnou plochu potíráme tuší, která se "chytá" právě v místech, kde se při muchlání vydrolila vosková barva.

 • Nakonec suchým hadříkem opatrně stíráme přebytečnou tuš z voskových ploch.


Křídová rezerva

 • Postup

 • (je třeba počítat s dostatečnou časovou rezervou pro důkladné zaschnutí barev a tuše)

 • Zvolený motiv předkreslíme na  čtvrtku tužkou.

 • Všechny takto vytvořené čáry, silně obtáhneme bílou křídou.

 • Celý obrázek vybarvíme temperovými barvami. (Tam kde je křída se barva neuchytí.)

 • Takto barevný obrázek necháme dostatečně dlouho schnout. Barva musí být pro další práci dokonale suchá.

 • Po zaschnutí opatrně vygumujeme všechnu křídu.

 • Celý obrázek zatřeme tuší a znovu necháme celou plochu zaschnout.

 • Poté opatrně omyjeme celý obrázek pod tekoucí vodou. Z barevných míst by se tuš měla smýt, zůstane jen tam, kde byla křída. (pokud se tuš neodplaví sama, můžete jí jemně pomoci mechanicky, rukou)


Inspirovali jsme se…

Land-art (z anglického land - země, art - umění) - znamená v překladu zemní umění neboli umění země. Soustředí se na různé zásahy v přírodě nebo na práci s neobvyklým materiálem v přírodě. Prostředí nabízí několik možných variant k land-artové činnosti. Umělcům, kteří vytvářejí tyto události v přírodě, říkáme land-artisté. Jde o jeden ze směrů akčního umění. Land-artisté tvořili svá díla od konce šedesátých let. Rozkvět akční tvorby trval asi po dobu deseti let. Ale jeho dozvuky u některých umělců trvají dodnes. Každý z umělců land-artu se zabýval určitým typem tohoto umění, každý měl svůj vlastní styl.

Umělci - land-artisté záměrně pracují v přírodním prostředí. Chtěli vystavovat svá díla jinde než jen v prostorách galerií. Do galerií se však vracejí v podobě expozic svých kreseb, fotografií, videozáznamu, který pořídí během svých akcí v přírodě.

Land-artisté pracují se zeminou, hlínou, pískem, kamením, slámou, senem, se suchými větvemi, listím nebo s vodou v různých podobách - led, sníh, déšť. Někteří z nich přinášejí do přírody i jiné prvky (lana, stuhy, plátna apod.).

Pro land-artisty není důležitý výsledek tvorby, ale prožitek z ní. Již zmíněná fotodokumentace či videozáznam jsou trvalými důkazy toho, co se v přírodě událo. Výsledné dílo je nazýváno reliktem.

Tvorbou vybraných land-artistů je možné se inspirovat i v práci s dětmi a pokusit se o vlastní výtvarné "události v přírodě" - akce. Pokud je možnost, některou z akcí si zdokumentujeme. Trvanlivost reliktů není příliš dlouhá. Z výsledných fotografií instalujeme ve třídě expozici. Pro děti budou fotografie odměnou a zajímavým zážitkem. Land-artovými činnostmi je možné si zpestřit i pobyt ve školách v přírodě. Cílem lekcí je především seznámit děti s rozmanitostí přírodních materiálů, rozvíjet jejich fantazii a kreativitu při práci s přírodninami, učit děti vnímat krásu přírody.


Kočka na pískovišti

Škrábe,vrní….


Kočka v dešti


Dělání,dělání,všechny smutky zahání…


Zabráni do práce…


Výstavka ve škole


Kočka-“paní skládaná“

origami


Závěr

Týden se nakonec protáhl na jeden měsíc. Kočičí téma jsme také „posunuli“ do angličtiny a matematiky .V pracovních činnostech skládaly děti zase s paní ředitelkou origami.

Dílo se zktátkazdařilo!

Děkujeme za pozornost! H.Meredová


 • Login