Eenmanszaak h1 rode kees
Download
1 / 25

Eenmanszaak H1 Rode Kees - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Eenmanszaak H1 Rode Kees. Rente/interest = de vergoeding die je betaalt voor een lening Rente/ interest zijn de kosten voor een lening Met het betalen van rente wordt d schuld niet kleiner Door aflossen neemt de schuld wel af oorspronkelijk geleende bedrag – aflossingen = schuldrest

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Eenmanszaak H1 Rode Kees

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eenmanszaak H1 Rode Kees

Rente/interest = de vergoeding die je betaalt voor een lening

Rente/ interest zijn de kosten voor een lening

Met het betalen van rente wordt d schuld niet kleiner

Door aflossen neemt de schuld wel af

oorspronkelijk geleende bedrag – aflossingen = schuldrest

Annuïteit = een periodiek gelijkblijvend bedrag

= rente + aflossing


Eenmanszaak H1.2/3 Soorten leningen

 • Persoonlijke lening =lening aan consumenten voor de aanschaf van duurzame productiemiddelen.

 • eisen: meerderjarig, inkomen

 • omvang lening afhankelijk van inkomen

 • rente over de hele lening

 • start direct met aflossen lening

 • Doorlopend krediet =consumptief krediet

 • alleen rente betalen over opgenomen bedrag

 • aflossen wanneer je wilt

 • kredietlimiet = maximaal te lenen bedrag


Eenmanszaak H1.4 Soorten leningen

 • Huurkoop/ koop op afbetaling:

 • Krediet voor aanschaf duurzame productiemiddelen

 • Vooral bij impulsaankopen

 • Duurdere vorm van krediet

 • Nadeel: consument zit vast aan de koop van een bepaald goed

 • Koop op afbetaling:

 • koper is direct eigenaar

 • Huurkoop:

 • Pas eigendom als van het product als laatste termijn is betaald


Eenmanszaak H1.5 Hypothecaire lening

 • Hypothecaire lening:

 • Lening met als onderpand onroerend goed

 • Hypotheek = zakelijk zekerheidsrecht op het onroerend goed van iemand anders.

 • Hypotheek is een gedekt krediet: het heeft onroerend goed als onderpand

 • Hypotheek bestaat uit 2 zaken: hypotheekrecht en geldlening.

 • Eigenaar onroerend goed geeft hypotheekrecht aan bank:

  • eigenaar = hypotheekgever

  • bank = hypotheeknemer

 • Bank geeft hypothecaire lening aan de eigenaar:

  • bank = geldgever

  • eigenaar = geldnemer

 • Executiewaarde= opbrengst onroerend op bv. veiling (lager dan bij vrijwillige verkoop)

 • Hoogte lening bepaald door 75 tot 90% van de executiewaarde.

 • Vervroegd aflossen lening: boete


 • Eenmanszaak H1.5 Drie hypotheekvormen

  Lineaire hypotheek

  Spaarhypotheek

  Annuïteitenhypotheek

  • Lineaire hypotheek

  • Elk jaar een vast bedrag aflossen

  • rente betalen over niet- afgeloste deel

  • lasten lening = rente + aflossing (dit totale bedrag wordt steeds kleiner)


  Eenmanszaak H1.5 Drie hypotheekvormen

  • Spaarhypotheek

  • Gedurende de looptijd geen aflossing; alleen rente

  • Hypotheekrente is aftrekbaar voor de belasting

  • Maandelijks premie betalen voor verzekering:

   • Spaarpremie: kapitaal sparen om aan einde looptijd de lening in één keer te kunnen aflossen

   • Premie voor overlijdensrisicoverzekering: bij eerder overlijden geldlener kan de hypotheek toch worden afgelost.


  Eenmanszaak H1.5 Drie hypotheekvormen

  Annuïteitenhypotheek

  • Totale bedrag aan rente + aflossing is gelijk

  • Vaste maandlasten


  1.6 Enkelvoudige en samengestelde interest

  Enkelvoudig : alleen rente over de hoofdsom.

  Burger: bruto lasten = aflossing + rente

  Bedrijf: bruto lasten = alleen rente

  Netto lasten = bruto lasten - belastingvoordeel

  (Hypotheek)rente is aftrekbaar de rente mag je in mindering brengen op je inkomen; minder belasting betalen.

  Lening is meestal enkelvoudige rente eind periode de interest meteen betalen, interest wordt niet toegevoegd aan schuld .


  Enkelvoudige en samengestelde interest

  Samengesteld:rente wordt berekend over kapitaal + de al eerder gevormde rente.

  Formule Eindwaarde:

  Kn = K0 ( 1 + p/100)ⁿ

  Kn = eindwaarde kapitaal

  Ko = beginwaarde kapitaal

  n = aantal perioden

  p = rentepercentage

  Let op de perioden!


  Enkelvoudige en samengestelde interest

  De Eindwaarde en Contante waarde van een……..

  RENTE (VERVALLEN) !!!!!!!!!!


  Enkelvoudige en samengestelde interest

  Samengesteld:rente wordt berekend over kapitaal + de al eerder gevormde rente.

  Formule Contante Waarde:

  K0 = Kn/( 1 + p/100)ⁿ

  Kn = eindwaarde kapitaal

  Ko = beginwaarde kapitaal

  n = aantal perioden

  p = rentepercentage

  Let op de perioden!


  H2 de Oprichting van de kast

  Starten van een onderneming

  • Diploma’s

  • Vestigingsvergunning

  • Vergunningen bij de gemeente

  • Inschrijven KvK


  H2 de Oprichting van de kast

  • Administratie

  • Vestigingsplaats

  • Investeringsbegroting

  • Resultatenbegroting

  • Liquiditeitsbegroting


  H2 de Oprichting van de kast

  • Rechtsvorm

  • Verzekeringen

  • Financiering

  • Diversen


  H2 de Oprichting van de kast

  BTW =

  • Belasting op de Toegevoegde Waarde

  • Omzetbelasting

  • Geen kosten voor de onderneming

  • Betalen aan fiscus over de goederen/diensten die de onderneming verkoopt

   Drie tarieven:

  • 6%

  • 19%

  • 0%

   Verkoopprijs excl. Btw=100%

   + btw=19%

   = Verkoopprijs incl. btw=119%


  H2 de Oprichting van de kast

  Investeringsbegroting in drie posten:

  • Vaste Activa

  • Vlottende Activa

  • Liquide middelen


  H2 de Oprichting van de kast

  Financiering

  Eigen Vermogen = Eigen geld = permanent vermogen

  Vreemd Vermogen = geleend geld

  Vaste Activa financieren met EV of LVV

  Vlottende Activa financieren met KVV (of EV, LVV)

  LVV (Lang Vreemd Vermogen)

  • Hypothecaire lening

  • Onderhandse lening


  H2 de Oprichting van de kast

  Financiering

  KVV (Kort Vreemd Vermogen)

  • r/c krediet

  • Te ontvangen leverancierskrediet/ crediteuren

  • Te ontvangen afnemerskrediet

  • Vooruit ontvangen bedragen

  • Nog te betalen bedragen

  • Te betalen BTW


  H4 de Categorale kostenindeling

  Omzet (= verkoopopbrengst van de verkochte goederen)

  • Inkoopwaarde van de goederen

   =Brutowinst (= brutoverkoopresultaat)

  • Overige kosten

   =Nettowinst (Nettoresultaat)

   +/-Privé storting/opname

   =Verandering van het Eigen Vermogen

   Eigen Vermogen kan op 2 manieren veranderen:

  • Opbrengsten verhogen EV; Kosten verlagen EV

  • Eigenaar stort geld, verhoogt EV; eigenaar neem t geld op uit de onderneming, verlaagt EV.


  H4 de Categorale kostenindeling

  Wat zijn kosten?

  • De geldwaarde van alle productiemiddelen die je nodig hebt voor het produceren van goederen en diensten.

   De berekening van kosten heeft 3 functies:

  • Berekening van de kostprijs:

   • om de verkoopprijs te kunnen bepalen

   • Planning en beheersing van het productieproces

  • Hulpmiddel bij de balanswaardering en de bepaling van het resultaat

  • Hulpmiddel bij het nemen van beslissingen

   • Investeren?

   • Nieuwe machine?

   • Welk product ga je produceren?

    Indeling van de kosten:

  • Naar soort

  • Naar functie in het productieproces (EMZ2)

  • Constant/ variabel (EMZ2)


  H4 de Categorale kostenindeling

  Betaling = een tijdstipgrootheid

  Kosten= een periodegrootheid

  Permanentie= opnemen van een resultatenoverzicht van de kosten en opbrengsten die ook daadwerkelijk toebehoren aan de periode waarover het resultatenoverzicht verslag doet.

  Overlopende posten

  Kostensoorten

  • De kosten van vermogen


  H4 de Categorale kostenindeling

  • Het aantrekken van vermogen kost geld : vermogenskosten

   Vb interestkosten

   provisiekosten

   notariskosten

  • De kosten van grond: vb pacht

  • De kosten van arbeid

   Loonkosten:

  • Brutoloon

  • Werkgeversaandeel in premies werknemersverzekeringen

  • Werkgeversaandeel in pensioenpremie

   Sociale verzekeringen bestaan uit:

  • Volksverzekeringen: AOW, ANW, AKW, AWBZ

  • Werknemersverzekeringen: WW, WIA ,ZVW

   Loonheffing (loonbelasting + sociale premies werknemersaandeel)


  H4 de Categorale kostenindeling

  • Kosten van diensten van derden

  • De inkoopwaarde van de omzet ( ≠ inkopen); wat is de waarde van dat gedeelte van de voorraad wat is verkocht.

   Matching- beginsel = de kosten dienen altijd te worden toegerekend aan de producten die in een bepaalde periode worden verkocht. Het tijdstip van betaling is dus niet van belang.

  • Kosten van duurzame productiemiddelen.

  • Technische/economische levensduur

  • Restwaarde/residuwaarde

  • Boekwaarde

  • Kostprijsverhogende belastingen

   Vb: motorrijtuigenbelasting, onroerendzaakbelasting, invoerrechten, milieuheffingen.


  H5 De Begroting

  Liquiditeitsbegroting = een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven van een onderneming in een toekomstige periode.

  • Meestal per kwartaal/ jaar

  • Geeft aan hoeveel liquide middelen een onderneming overhoudt/tekort komt in een bepaalde periode.

  • Gaat om verwachte ontvangsten en uitgaven en niet om kosten en opbrengsten.

   Verschil tussen kosten en uitgaven:

   Kosten hebben betrekking op een periode en uitgaven vinden altijd plaats op een bepaald tijdstip.

   Vb. opgave 101 blz. 100


  H5 De Begroting

  Resultatenbegroting = een overzicht van alle opbrengsten en kosten van een onderneming in een toekomstige periode.

  • Meestal per kwartaal/ jaar

  • Geeft aan of een onderneming in de toekomst winst of verlies zal maken

   Opgave 104 blz. 104 en 105

   Verbanden tussen balans, liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting:

   Opgave 106, 107 en 108


  ad
 • Login