SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU - PowerPoint PPT Presentation

Sveu ili te j j strossmayera ekonomski fakultet u osijeku
Download
1 / 32

 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU. ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE 2. Osnove individualnog ponašanja. Gašparić Ana Filajdić Josipa Ivančić Ivana Jakšetić Julijana Landeka Andrea. Sposobnost. Sposobnost- kapacitet pojedinca za obavljanje različitih zadataka u nekom poslu

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sveu ili te j j strossmayera ekonomski fakultet u osijeku

SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERAEKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE

2. Osnove individualnog ponašanja

Gašparić Ana

Filajdić Josipa

Ivančić Ivana

Jakšetić Julijana

Landeka Andrea


Sposobnost

Sposobnost

 • Sposobnost- kapacitet pojedinca za obavljanje različitih zadataka u nekom poslu

 • Intelektualne sposobnosti

 • Fizičke sposobnosti


Intelektualne sposobnosti

Intelektualne sposobnosti

 • Sposobnosti obavljanja misaonih aktivnosti – razmišljanja, rasuđivanja i rješavanja problema

Dimenzije

 • Numeričke

 • Verbalno razumijevanje

 • Brzina percepcije

 • Induktivno rasuđivanje

 • Deduktivno rasuđivanje

 • Prostorna vizualizacija

 • pamćenje


Inteligencija

Inteligencija

 • U zavisnosti od vrijednosti IQ, visina inteligencije se može podjeliti na nekoliko grupa:

 • Genijalnost (IQ je viši od 140)

 • Veoma visoka inteligencija (IQ je između 120 - 140)

 • Visoka ineteligencija (IQ je između 111-120)

 • Prosječna inteligencija (IQ je između 90-110)

 • Graničan stupanj inteligencije (IQ je između 70-89)

 • Kognitivna inteligencija

 • Društvena inteligencija

 • Emocionalna inteligencija

 • Kulturna inteligencija


Fizi ke sposobnosti

Fizičke sposobnosti

Što je to fizička sposobnost?

 • Sposobnost obavljanja zadataka koji zahtijevaju izdržljivost, spretnost ruku, snagu u nogama i slične karakteristike


Devet osnovnih fizi kih sposobnosti

Devet osnovnih fizičkih sposobnosti

Čimbenici snage

 • Dinamička snaga

 • Snaga trupa

 • Statička snaga

 • Eksplozivna snaga


Sveu ili te j j strossmayera ekonomski fakultet u osijeku

Čimbenici fleksibilnosti

5. Fleksibilnost u opsegu

6. Dinamičke fleksibilnosti

Ostali čimbenici

7. Koordinacija tijela

8. Ravnoteža

9. Izdržljivost


Biografske karakteristike

Biografske karakteristike

Osobne karakteristike:

-dob,

-spol,

-rasa,

-radni staž.

Objektivne su i lako dostupne iz kadrovske evidencije.


Sveu ili te j j strossmayera ekonomski fakultet u osijeku

Dob

Odnos između dobi i performanse na poslu biti će sve važnije pitanje tijekom idućeg desetljeća.

Zaposlenici imaju mješovite osjećaje o starijim radnicima.

Što ste stariji, manje je vjerojatno da ćete dati ostavku.

Odnos između dobi i izostanaka s posla djelomično je funkcija mogućnosti izbjegavanja izostanaka.

Postoji uvjerenje da proizvodnost opada s dobi, no podaci su suprotni tom uvjerenju.

Većina istraživanja ukazuje na pozitivnu vezu između dobi i zadovoljstva, no druga su istraživanja utvrdila odnos nalik na U-krivulju.


Sveu ili te j j strossmayera ekonomski fakultet u osijeku

Spol

Između muškaraca i žena nema znatnih razlika u performansi na poslu.

Žene su spremnije podrediti se autoritetu, muškarci su agresivniji i više je vjerojatno da će očekivati uspjeh nego žene.

Zaposlene majke preferirati će poslove ovisno o rasporedu radnog vremena, kako bi mogle ispuniti i svoje obiteljske obveze.

Stope kojima žene daju otkaze slične su kao kod muškaraca.

Veća je stopa apsentizma kod žena.


Sveu ili te j j strossmayera ekonomski fakultet u osijeku

Rasa

Rasa je biološko nasljeđe koje ljudi koriste da bi sebe identificirali.

U radnom okruženju ljudi su obično skloniji kolegama vlastite rase.

Znatne rasne razlike postoje u pogledu stavova o afirmativnoj akciji.

Afroamerikanci općenito prolaze lošije od bijelaca u kadrovskim odlukama.

Postoje bojazni da bi testovi mentalnih sposobnosti mogli imati negativan utjecaj na neke rasne i etničke skupine.


Radni sta

Radni staž

Staž kao radno iskustvo dobar je prediktor proizvodnosti zaposlenika.

U negativnom je odnosu s apsentizmom.

Što je osoba duže na poslu, manje je vjerojatno da će dati ostavku.

Staž i zadovoljstvo poslom u pozitivnom su odnosu.


U enje

Učenje

Što je učenje?


Sveu ili te j j strossmayera ekonomski fakultet u osijeku

‘’Ono što smo radili kad smo išli u školu’’

‘’Svaka relativno trajna promjena u ponašanju kao posljedica iskustva’’


Sveu ili te j j strossmayera ekonomski fakultet u osijeku

Sastavnice definicije:

 • Učenje uključuje promjenu

 • Promjena se mora ukorijeniti

 • Za učenje je nužan neki oblik iskustva


Teorije o u enju

Teorije o učenju

1. Klasično uvjetovanje – oblik uvjetovanja u kojem pojedinac reagira na podražaj koji obično ne bi izazvao takvu reakciju

2. Instrumentalno uvjetovanje- oblik uvjetovanja u kojem poželjno, voljno ponašanje dovodi do nagrade


Sveu ili te j j strossmayera ekonomski fakultet u osijeku

3. Socijalno učenje – gledište da ljudi mogu učiti opažanjem i kroz izravno iskustvo


Menad erski instrumenti

Menadžerski instrumenti

-Oblikovanje ponašanja – kada

pokušavamo uobličiti ljude

postupno usmjeravajući njihovo

učenje.

- Oblikovacijsko ponašanje sustavno daje potporu svakom uzastupnom koraku koji osobu dovodi bliže željenom odgovoru.


Sveu ili te j j strossmayera ekonomski fakultet u osijeku

- Modeli oblikovanja ponašanja :

 • Pozitivna potpora

 • Negativna potpora

 • Kažnjavanje

 • gašenje


Sveu ili te j j strossmayera ekonomski fakultet u osijeku

- Rasporedi davanja potpore :

- Kontinuirano davanje potpore

- Povremeno davanje potpore

 • Potpore se mogu klasificirati i kao :

 • fiksne potpore

 • Varijabilne potpore


Modifikacija pona anja

Modifikacija ponašanja

 • Mod OP – metoda primjenjivanja koncepta davanja potpore na pojedince u radnom okruženju.

 • Program proveden u Emery Air Freightu (danas dio FedExa)


Mod op sastoji se od 5 koraka

Mod Op sastoji se od 5 koraka

 • 1. utvrđivanje kritičnih vrsta ponašanja

 • 2. prikupljanje podataka o početnom stanju

 • 3. utvrđivanje posljedica ponašanja

 • 4. razvijanje i primjenjivanje interventne strategije

 • 5. ocjenjivanje poboljšanja performanse


Sveu ili te j j strossmayera ekonomski fakultet u osijeku

 • Mnoge organizacije koriste Mod OP za poboljšanje proizvodnosti zaposlenika, za smanjenje pogrešaka, apsentizam, zakašnjenja, broj nezgoda i za povećanje ljubaznosti prema klijentima.


Problemi s mod op om i teorijom o potpori

Problemi s Mod OP-om i teorijom o potpori

 • Iako učinkovitost potpore u smislu nagrađivanja i kažnjavanja dobiva veliku podršku u literaturi, to nužno ne znači da je Mod OP najbolji način nagrađivanja ljudi

 • Istraživanja pokazuju da misli i osjećaji slijede odmah nakon okolišnih podražaja, što je u suprotnosti sa postavkama biheviorizma i Mod OP-a


Eti ka dilema je li mod op oblik manipulacije

Etička dilemaJe li Mod OP oblik manipulacije???

 • Kritičari smatraju Mod OP oblikom manipuliranja zaposlenicima, tvrde kako menadžeri smišljeno odabiru posljedice da bi kontrolirali ponašanje zaposlenika, te na taj način oduzimaju zaposlenicima pravo na individualnost i slobodu izbora


Sveu ili te j j strossmayera ekonomski fakultet u osijeku

 • Etičnost manipulacije ovisi o načinu na koji shvaćamo pojam “manipuliranje”

 • Neki smatraju da je to negativan pojam, dok drugi tvrde kako je manipulacija samo promišljeno nastojanje da se kontroliraju ishodi

 • “Menadžment jest manipulacija”, jer se bavi planiranim pokušajima da se ljude navede na čine ono što menadžment želi da čine


Primjer iz prakse

Primjer iz prakse

 • Charles Park, voditelj prodaje, New Jersey


Sveu ili te j j strossmayera ekonomski fakultet u osijeku

 • Rick Moyer, voditelj prodaje, TuWay Wireless


Sveu ili te j j strossmayera ekonomski fakultet u osijeku

 • Bud Selig, bejzbolski povjerenik Prve lige


Hvala na pa nji

Hvala na pažnji!!!


 • Login