Sveu ili te j j strossmayera ekonomski fakultet u osijeku
Download
1 / 32

SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU. ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE 2. Osnove individualnog ponašanja. Gašparić Ana Filajdić Josipa Ivančić Ivana Jakšetić Julijana Landeka Andrea. Sposobnost. Sposobnost- kapacitet pojedinca za obavljanje različitih zadataka u nekom poslu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU' - tierra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sveu ili te j j strossmayera ekonomski fakultet u osijeku
SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERAEKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE

2. Osnove individualnog ponašanja

Gašparić Ana

Filajdić Josipa

Ivančić Ivana

Jakšetić Julijana

Landeka Andrea


Sposobnost
Sposobnost

 • Sposobnost- kapacitet pojedinca za obavljanje različitih zadataka u nekom poslu

 • Intelektualne sposobnosti

 • Fizičke sposobnosti


Intelektualne sposobnosti
Intelektualne sposobnosti

 • Sposobnosti obavljanja misaonih aktivnosti – razmišljanja, rasuđivanja i rješavanja problema

Dimenzije

 • Numeričke

 • Verbalno razumijevanje

 • Brzina percepcije

 • Induktivno rasuđivanje

 • Deduktivno rasuđivanje

 • Prostorna vizualizacija

 • pamćenje


Inteligencija
Inteligencija

 • U zavisnosti od vrijednosti IQ, visina inteligencije se može podjeliti na nekoliko grupa:

 • Genijalnost (IQ je viši od 140)

 • Veoma visoka inteligencija (IQ je između 120 - 140)

 • Visoka ineteligencija (IQ je između 111-120)

 • Prosječna inteligencija (IQ je između 90-110)

 • Graničan stupanj inteligencije (IQ je između 70-89)

 • Kognitivna inteligencija

 • Društvena inteligencija

 • Emocionalna inteligencija

 • Kulturna inteligencija


Fizi ke sposobnosti
Fizičke sposobnosti

Što je to fizička sposobnost?

 • Sposobnost obavljanja zadataka koji zahtijevaju izdržljivost, spretnost ruku, snagu u nogama i slične karakteristike


Devet osnovnih fizi kih sposobnosti
Devet osnovnih fizičkih sposobnosti

Čimbenici snage

 • Dinamička snaga

 • Snaga trupa

 • Statička snaga

 • Eksplozivna snaga


Čimbenici fleksibilnosti

5. Fleksibilnost u opsegu

6. Dinamičke fleksibilnosti

Ostali čimbenici

7. Koordinacija tijela

8. Ravnoteža

9. Izdržljivost


Biografske karakteristike

Biografske karakteristike

Osobne karakteristike:

-dob,

-spol,

-rasa,

-radni staž.

Objektivne su i lako dostupne iz kadrovske evidencije.


Dob

Odnos između dobi i performanse na poslu biti će sve važnije pitanje tijekom idućeg desetljeća.

Zaposlenici imaju mješovite osjećaje o starijim radnicima.

Što ste stariji, manje je vjerojatno da ćete dati ostavku.

Odnos između dobi i izostanaka s posla djelomično je funkcija mogućnosti izbjegavanja izostanaka.

Postoji uvjerenje da proizvodnost opada s dobi, no podaci su suprotni tom uvjerenju.

Većina istraživanja ukazuje na pozitivnu vezu između dobi i zadovoljstva, no druga su istraživanja utvrdila odnos nalik na U-krivulju.


Spol

Između muškaraca i žena nema znatnih razlika u performansi na poslu.

Žene su spremnije podrediti se autoritetu, muškarci su agresivniji i više je vjerojatno da će očekivati uspjeh nego žene.

Zaposlene majke preferirati će poslove ovisno o rasporedu radnog vremena, kako bi mogle ispuniti i svoje obiteljske obveze.

Stope kojima žene daju otkaze slične su kao kod muškaraca.

Veća je stopa apsentizma kod žena.


Rasa

Rasa je biološko nasljeđe koje ljudi koriste da bi sebe identificirali.

U radnom okruženju ljudi su obično skloniji kolegama vlastite rase.

Znatne rasne razlike postoje u pogledu stavova o afirmativnoj akciji.

Afroamerikanci općenito prolaze lošije od bijelaca u kadrovskim odlukama.

Postoje bojazni da bi testovi mentalnih sposobnosti mogli imati negativan utjecaj na neke rasne i etničke skupine.


Radni sta
Radni staž

Staž kao radno iskustvo dobar je prediktor proizvodnosti zaposlenika.

U negativnom je odnosu s apsentizmom.

Što je osoba duže na poslu, manje je vjerojatno da će dati ostavku.

Staž i zadovoljstvo poslom u pozitivnom su odnosu.


U enje
Učenje

Što je učenje?


‘’Ono što smo radili kad smo išli u školu’’

‘’Svaka relativno trajna promjena u ponašanju kao posljedica iskustva’’


Sastavnice definicije:

 • Učenje uključuje promjenu

 • Promjena se mora ukorijeniti

 • Za učenje je nužan neki oblik iskustva


Teorije o u enju
Teorije o učenju

1. Klasično uvjetovanje – oblik uvjetovanja u kojem pojedinac reagira na podražaj koji obično ne bi izazvao takvu reakciju

2. Instrumentalno uvjetovanje- oblik uvjetovanja u kojem poželjno, voljno ponašanje dovodi do nagradeMenad erski instrumenti

Menadžerski instrumenti opažanjem i kroz izravno iskustvo

-Oblikovanje ponašanja – kada

pokušavamo uobličiti ljude

postupno usmjeravajući njihovo

učenje.

- Oblikovacijsko ponašanje sustavno daje potporu svakom uzastupnom koraku koji osobu dovodi bliže željenom odgovoru.


- opažanjem i kroz izravno iskustvoModeli oblikovanja ponašanja :

 • Pozitivna potpora

 • Negativna potpora

 • Kažnjavanje

 • gašenje


- Rasporedi davanja potpore opažanjem i kroz izravno iskustvo:

- Kontinuirano davanje potpore

- Povremeno davanje potpore

 • Potpore se mogu klasificirati i kao :

 • fiksne potpore

 • Varijabilne potpore


Modifikacija pona anja
Modifikacija ponašanja opažanjem i kroz izravno iskustvo

 • Mod OP – metoda primjenjivanja koncepta davanja potpore na pojedince u radnom okruženju.

 • Program proveden u Emery Air Freightu (danas dio FedExa)


Mod op sastoji se od 5 koraka
Mod Op sastoji se od 5 koraka opažanjem i kroz izravno iskustvo

 • 1. utvrđivanje kritičnih vrsta ponašanja

 • 2. prikupljanje podataka o početnom stanju

 • 3. utvrđivanje posljedica ponašanja

 • 4. razvijanje i primjenjivanje interventne strategije

 • 5. ocjenjivanje poboljšanja performanseProblemi s mod op om i teorijom o potpori
Problemi s proizvodnosti zaposlenika, za smanjenje pogrešaka, apsentizam, zakašnjenja, broj nezgoda i za povećanje ljubaznosti prema klijentima.Mod OP-om i teorijom o potpori

 • Iako učinkovitost potpore u smislu nagrađivanja i kažnjavanja dobiva veliku podršku u literaturi, to nužno ne znači da je Mod OP najbolji način nagrađivanja ljudi

 • Istraživanja pokazuju da misli i osjećaji slijede odmah nakon okolišnih podražaja, što je u suprotnosti sa postavkama biheviorizma i Mod OP-a


Eti ka dilema je li mod op oblik manipulacije
Etička dilema proizvodnosti zaposlenika, za smanjenje pogrešaka, apsentizam, zakašnjenja, broj nezgoda i za povećanje ljubaznosti prema klijentima.Je li Mod OP oblik manipulacije???

 • Kritičari smatraju Mod OP oblikom manipuliranja zaposlenicima, tvrde kako menadžeri smišljeno odabiru posljedice da bi kontrolirali ponašanje zaposlenika, te na taj način oduzimaju zaposlenicima pravo na individualnost i slobodu izbora


 • Etičnost manipulacije ovisi o načinu na koji shvaćamo pojam “manipuliranje”

 • Neki smatraju da je to negativan pojam, dok drugi tvrde kako je manipulacija samo promišljeno nastojanje da se kontroliraju ishodi

 • “Menadžment jest manipulacija”, jer se bavi planiranim pokušajima da se ljude navede na čine ono što menadžment želi da čine


Primjer iz prakse
Primjer iz prakse načinu na koji shvaćamo pojam “manipuliranje”

 • Charles Park, voditelj prodaje, New Jersey
Hvala na pa nji

Hvala na pažnji!!! načinu na koji shvaćamo pojam “manipuliranje”


ad