Fizjologia przewodu pokarmowego - PowerPoint PPT Presentation

Fizjologia przewodu pokarmowego
Download
1 / 42

 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fizjologia przewodu pokarmowego. Michał Nowakowski Wydział Lekarski UJ CM NZOZ Nutrimed. Role przewodu pokarmowego. Dostarczanie Energii Budulca Substancji regulujących Interakcja z otoczeniem Zapach, smak (faza głowowa regulacji) Bezpieczeństwo (funkcja sensoryczna i ruchowa)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Fizjologia przewodu pokarmowego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fizjologia przewodu pokarmowego

Fizjologia przewodu pokarmowego

Michał Nowakowski

Wydział Lekarski UJ CM

NZOZ Nutrimed


Role przewodu pokarmowego

Role przewodu pokarmowego

 • Dostarczanie

  • Energii

  • Budulca

  • Substancji regulujących

 • Interakcja z otoczeniem

  • Zapach, smak (faza głowowa regulacji)

  • Bezpieczeństwo (funkcja sensoryczna i ruchowa)

  • Odporność (migdałki, kępki Peyera)

 • Regulacja funkcji organizmu

  • Wydzielanie hormonów

  • Autonomiczny układ nerwowy

 • Wydalanie substancji zbędnych i szkodliwych


Realizacja zada

Realizacja zadań

 • Rozpoznanie pokarmu

 • Rozdrobnienie

 • Nawilżenie i wstępne trawienie enzymatyczne

 • Przemieszczanie

 • Trawienie enzymatyczne i chemiczne

 • Wchłanianie

 • Rozpoznawanie, prezentacja i zwalczanie antygenów

 • Formowanie stolca

 • Wydalanie


Ewolucja czyli od manufaktury do h forda

Ewolucja czyli od manufaktury do H. Forda

 • Pierwotniaki – wodniczki trawienne

 • Jamochłony – jama chłonąco-trawiąca

 • Wyższe bezkręgowce – przewód pokarmowy


Konsekwencje liniowo ci

Konsekwencje liniowości

 • Znaczna zależność pomiędzy odcinkami

  • Zaburzenia pasażu

  • Upośledzenie wchłaniania

 • Konieczność rozwoju zaawansowanych metod regulacji

  • Regulacja humoralna

  • Regulacja hormonalna

  • Regulacja nerwowa (AUN)


Kwadratura ko a czyli

Kwadratura koła czyli…

 • Jak z tego ….


Powstaje to

… powstaje to:


Jama ustna i nosogard owa

Jama ustna i nosogardłowa

 • Rozpoznanie

 • Rozdrobnienie

 • Nawilżenie

 • Wstępne trawienie (amylaza ślinowa -ptyalina)

 • Ślina: do 2 l/d; do 1 ml/g tkanki, do 100 mmol Na+/l; do 60 mmol HCO3-/l

 • Bierze udział w głowowej fazie wydzielania

 • Uwaga na pacjentów z przetoką ślinową


Prze yk

Przełyk

 • Transport kęsa pokarmowego poprzez śródpiersie do jamy brzusznej

 • Wydzielanie śluzu


O dek

Żołądek

 • Rozdrobnienie

 • Mieszanie

 • Trawienie

 • „porcjowanie”

 • Wydzielanie substancji regulujących

 • Regulacja odczucia sytości

 • Udział we wchłanianiu witaminy B12 i żelaza

 • Aktywacja enzymów


Motoryka o dka

Motoryka żołądka

 • Unerwienie wyłącznie autonomiczne

  • Nerw błędny - ruchowe

  • Piersiowe nerwy rdzeniowe (Th6-10) poprzez splot trzewny – czuciowo-ruchowe

 • Trzon i dno: funkcja rezerwuarowa

 • Antrum: mieszanie i rozdrabnianie

 • Odźwiernik: „dozowanie”


Motoryka o dka1

Motoryka żołądka

 • Dno i trzon wykazują rozluźnienie przyjęcia – odruch wago-wagalny hamujący

  • Uwaga na donory tlenku azotu (+++)

 • Aktywacja odruchu – spadek opróżniania

 • Aktywność elektryczna od połowy trzonu

 • Skurcze:

  • Propulsywne

  • Stacjonarne

 • Silny wpływ nerwu błędnego i stężenia glukozy we krwi


 • Regulacja hormonalna

  Regulacja hormonalna

  • CCK i glukagon zmniejszają aktywność elektryczną

  • Motylina silnie zwiększa


  Wydzielanie o dkowe

  Wydzielanie żołądkowe

  • Komponenta okładzinowa (kom. okładzinowe):

   • HCl, KCl, woda i czynnik wewnętrzny Castla (B12)

  • Komponenta nieokładzinowa (kom. główne, szyjkowe, wewnątrzwydzielnicze)

   • Na, Cl, K, HCO3, śluz, woda, pepsynogen

  • Regulowane przez

   • Fazę głowową

   • Żołądkową

   • Jelitową


  Wydzielanie o dkowe1

  Wydzielanie żołądkowe

  • Wzrost wydzielania (kom. okł.)

   • Ach z zakończeń nerwowych (rec. M)

   • Gastryna z komórek G (rec. gastrynowy)

   • GRP z neruronów peptydergicznych

   • Histamina z kom. tucznych (rec. H2)

   • Insulina i hipoglikemia

  • Spadek wydzielania

   • Somatostatyna z komórek D

   • CCK

   • Hiperglikemia i glukagon


  Wydzielanie o dkowe2

  Wydzielanie żołądkowe

  • Faza głowowa – nerwy błędne

   • Uwolnienie Ach i GRP z zakończeń nerwowych

   • Uwolnienie histaminy z kom. tucznych

   • Wzrost wydzielania HCl i gastryny

   • Jest hamowana przez wagotomię

  • Faza żołądkowa

   • Rozciąganie dna i trzonu – aktywacja kom. G.

   • Aktywacja chemoreceptorów (białko)

   • Spadek pH – aktywacja kom. G.

   • Odruchy wago-wagalne z aktywacją kom. G.

  • Faza jelitowa

   • Aktywacja chemoreceptorów dwunastniczych przez treść białkową – wzrost wydz. gastryny

   • Spadek pH może neutralizować tą reakcję


  Czynnik wewn trzny castla

  Czynnik wewnętrzny Castla

  • Mukopolipeptyd

  • Komórki okładzinowe

  • Wiąże B12 tworząc trwały kompleks rozpadający się pod wpływem białkowego receptora IFC-B12 w illeum terminale


  Opr nianie o dkowe

  Opróżnianie żołądkowe

  • Zależne od współdziałania kompleksu

   • Żołądek

    • Dno

    • Antrum

    • Odźwiernik

   • Dwunastnica

    • Receptory

     • Chemoreceptory dla H+ i kwasów tłuszczowych

     • Osmoreceptory (cukry)


  Mechanizmy regulacji opr niania

  Mechanizmy regulacji opróżniania

  • Odruchy nerwowe (AUN)

   • Wagotomia znacznie ogranicza opróżnianie

  • Odruchy śródścienne

  • Hormony żołądkowo-jelitowe

   • CCK w odpowiedzi na kwasy tłuszczowe silnie hamuje opróżnianie i wydzielanie

    • Proglumid, lorglumid

   • Wzrost poziomu glukozy w surowicy hamuje a spadek nasila motorykę żołądka


  Funkcje trzustki

  Funkcje trzustki

  • Wydzielanie enzymów trawiennych

   • Proteolityczne

    • Pro-enzymy: trypsynogen, chymotrypsynogen, proelastaza (aktywacja enteropeptydazą i trypsyną)

   • Lipolityczne

    • Lipaza, fosfolipaza, esteraza (wymagają emulgacji)

   • Glikolityczne

    • Alfa-amylaza

   • Inne: nukleaza

  • Buforowanie pH dwunastnicy

   • HCO3-


  Funkcje jelita cienkiego

  Funkcje jelita cienkiego

  • Trawienie

   • Głównie na skutek działania enzymów trzustkowych oraz brzeżka szczoteczkowego

  • Wchłanianie węglowodanów

   • trawienie: ptyalina, amylaza, oligosacharydazy brzeżka;

   • wchłanianie czynne glukozy i galaktozy: 12-ca i 50 cm j. czczego, fruktoza transport wspomagany


  Funkcje jelita cienkiego1

  Funkcje jelita cienkiego

  • Wchłanianie białka

   • Egzogennego

   • Endogennego

    • enzymy – 30g/d;

    • nabłonki – 25g/d

   • 50% wchłania się w 12-cy

   • 90% przed dotarciem do j. kretego

   • Wchłanianie głównie aminokwasów i oligopeptydów

   • Tylko u niemowląt wchłanianie białek - pinocytoza


  Funkcje jelita cienkiego2

  Funkcje jelita cienkiego

  • Wchłanianie białka

   • L-izomery bardzo dobrze, D-izomery słabo

   • Wchłanianie czynne

   • Lepiej wchłaniane są oligopeptydy niż aminokwasy

   • Zaburzenia wchłaniania białka rzadko objawowe bo dobra kompensacja

    • 10% pepsyna żołądkowa

    • 70% proteazy trzustkowe

    • 20% proteazy brzeżka szczoteczkowego


  Funkcje jelita cienkiego3

  Funkcje jelita cienkiego

  • Wchłanianie tłuszczów

   • Emulsyfikacja w dwunastnicy (żołądkowa małoefektywna)

   • Konieczne sole żółciowe, fosfolipidy i tworzenie micelli tłuszczowych

   • Krótko i średnio łańcuchowe kwasy tłuszczowe są hydrofilne – mogą się wchłaniać bezpośrednio do krwi a nie jako chylomikrony do chłonki – leczenie ZUW


  Wch anianie elaza

  Wchłanianie żelaza

  • Utrata dobowa to ok. 1 mg

  • Podaż w typowej diecie to ok. 20 mg

  • Wchłanianie zachodzi głównie w początkowym odcinku jelita.

   • Zależy od redukcji żelaza (Fe+++)

   • W soku żołądkowym jest czynnik stabilizujący sole żelazawe

   • Właściwości redukujące sa nasilane przez enzymy trzustkowe


  Witamina b12

  Witamina B12

  • Wiązanie B12 z IFC

  • Transport do illeum terminale

  • Łącznie B12 z receptorem

  • Rozerwanie wiązania z IFC i wchłonięcie


  Regulacja motoryki jelita cienkiego

  Regulacja motoryki jelita cienkiego

  • Skurcze segmentowe – niepropulsywne

   • Generowane miogennie (obecne po odnerwieniu)

   • Odpowiadają za mieszanie treści

  • Skurcze propulsywne

   • Odruchy śródścienne

    • Skurcz powyżej i rozluźnienie poniżej

  • Co 90-110 minut MMC – silne skurcze propulsywne

  • BER 12 – 7/min w zależności od lokalizacji


  Odruchy

  Odruchy

  • Żołądkowo-krętniczy

  • Żołądkowo-okrężniczy

  • Okrężniczo-żołądkowy

  • Żołądkowo-odbytniczy

  • Na czynność odruchową mają wpływ leki cholinergiczne i cholinolityczne, adrenergiczne i adrenolityczne oraz agoniści motylinowi i CCK


  Motoryka jelita grubego

  Motoryka jelita grubego

  • Okrężnica

   • Skurcze odcinkowe

   • Skurcze propulsywne

   • Skurcze masowe

  • Odbytnica

   • Odruch defekacyjny


  Wch anianie wody

  Wchłanianie wody

  • Wypadkowa wydzielania i wchłaniania

  • Ok. 9 litrów na dobę

   • 3,5-4 l w j. czczym

   • 3-3,5 l w j. krętym

   • Ok. 1,5 l. w j. grubym

  • Wchłanianie wody jest zawsze bierne i zależne od gradientów osmotycznych i jonowych

   • Jelito czcze – substancje organiczne

   • Jelito kręte i grube – głównie Na+


  Mechanizm wymiot w

  Mechanizm wymiotów

  • Ośrodek wymiotny w dnie komory IV (strefa chemorecepcyjna)

  • Złożony odruch korowo-rdzeniowy

   • Perystaltyka wsteczna

   • Skurcze mm brzucha

   • Skurcz przepony

   • Rozluźnienie zwieraczy

   • Wstrzymanie oddychania

   • Zamknięcie głośni

   • Uniesienie krtani


  Odruch wymiotny

  Odruch wymiotny

  • Cofanie się treści pokarmowej

  • Pobudzenie autonomiczne

   • Ślinotok

   • Tachykardia

   • Tachypnoe

   • Bladość powłok

   • Potliwość


  Przyczyny wymiot w

  Przyczyny wymiotów

  • Choroby żołądka

   • Gastropareza (cukrzyca, sklerodermia, kolagenozy, nadciśnienie tętnicze)

   • Chorby organiczne: nowotwory, zapalenia,

  • Choroby jelit

   • Ch. wrzodowa 12-cy, niedrożność, pseudoniedrożność,

  • Choroby OUN

   • Migrena, padaczka, guzy pnia, zapalenie opon, z. Meniere’a, nadciśnienie śródczaszk.

  • Choroby psychiatryczne

   • Bulimia, anoreksja, wymioty psychogenne


  Przyczyny wymiot w1

  Przyczyny wymiotów

  • Choroby metaboliczne

   • Cukrzyca, niedoczynność kory nadnerczy,

   • Nad- i niedoczynność tarczycy

   • Ciąża

  • Leki

   • Chemioterapia, naparstnica, antagoniści dopaminy, antybiotyki, NLPZ, aminofilina

  • Odruchowe

   • OZT, OZWR, OZPŻ, kolki,

  • Inne: WZW, enterowirusy, …


  Post powanie w zaleganiu

  Postępowanie w zaleganiu

  • Odbarczyć (zapobieganie rozstrzeni)

  • Ustalić przyczynę

   • Wykluczyć niedrożność mechaniczną

   • Wykluczyć niedrożność porażenną (operacja, ból, mocznica, hipokaliemia, hipokalcemia)

   • Sprawdzić leki (opioidy, IPP, NO)

   • Sprawdzić mechanizmy pozajelitowe (CSN, psychogenne, wstrząs)

  • Leki prokinetyczne i przeciw wymiotne

   • Metoclopramid (D2, 5HT3+, 5HT4-), erytromycyna (M), cisaprid (5HT4), domperidon (D-), prucaloprid 5-HT4), ondansetron (5HT3-), Torecan (fenotiazyna)

   • Warto łączyć z Dexametasonem, haloperidolem


  Post powanie w zaleganiu1

  Postępowanie w zaleganiu

  • Elektrostymulacja przezprzełykowa lub przezskórna

  • Ruch, żucie gumy, posiłek!!!

  • Aktywacja odruchów jelitowo-żołądkowych

   • Wlew doodbytniczy

   • Leki przeczyszczające

    • PEG, gastrografina


  Biegunka

  Biegunka

  • Osmotyczna

   • Słabo wchłanialne sole – l. przeczyszczające, mannitol, sorbitol, leki zobojętniające (Mg), lactuloza

   • Nieprawidłowe trawienie – niedobory enzymów (laktazy, maltazy), ZKJ, przetoki jelitowo-jelitowe, stan po gastrektomii, wagotomii,

   • Zaburzenie transportu błonowego

  • W efekcie hiperosmia wewnątrz jelita i zatrzymanie wody


  Biegunka1

  Biegunka

  • Sekrecyjna

   • Nie ustępuje przy zaprzestaniu żywienia dojelitowego

   • Związana z nadmiernym wydzielaniem

   • Cholera trzustkowa – VIPoma

   • Zespół rakowiaka – serotonina

   • Rak rdzeniasty tarczycy – kalcytonina jest silnym stymulatorem wydzielania

   • Z. Zollinger-Ellisona – uszkodzenie nabłonka, inaktywacja lipazy oraz bezpośrednia stymulacja

   • Zaburzenie cyrkulacji wątrobowo-jelitowej kwasów żółciowych


  Biegunka2

  Biegunka

  • Inne przyczyny

   • IBS

   • Zakażenia bakteryjne i wirusowe

   • Choroba trzewna

   • Popromienne zapalenie jelit

   • Leki: cytostatyki, antybiotyki, kolchicyna, glikozydy, propranolol, furosemid, etanol, 5FU,

   • Stwardnienie rozsiane, udar cieplny, zatrucie ołowiem, rtęcią,

   • Enteropatie zanikowe…


  Biegunka post powanie

  Biegunka postępowanie

  • Diagnostyka

   • Posiewy stolca

   • Badania obrazowe i laboratoryjne

  • Eliminacja czynników potencjalnych

   • Weryfikacja listy leków !!!

   • Wstrzymanie żywienia na krótki okres czasu

  • Leczenie przyczynowe

  • Leczenie objawowe:

   • Opiaty, loperamid, NLPZ, sterydy, chromoglikan, kw. algininowy, somatostatyna


  Podsumowanie

  Podsumowanie

  • Większość objawów ze strony przewodu pokarmowego ma złożoną diagnostykę różnicową.

  • Prawidłowe ustalenie przyczyny dolegliwości stanowi klucz do skutecznego i bezpiecznego leczenia


 • Login