Rianne Janssen Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen K.U. Leuven - PowerPoint PPT Presentation

Toelichting OBPWO 06.00:
Download
1 / 41

 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Toelichting OBPWO 06.00: De beginsituatie van leerlingen in het eerste leerjaar B van het secundair onderwijs. Rianne Janssen Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen K.U. Leuven. VLOR, 25 november 2010. Peiling wiskunde in het Beroepsvoorbereidend Leerjaar. Twee studies.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Rianne Janssen Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen K.U. Leuven

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rianne janssen faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen k u leuven

Toelichting OBPWO 06.00: Debeginsituatie van leerlingen in het eerste leerjaar B van het secundair onderwijs

Rianne Janssen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

K.U. Leuven

VLOR, 25 november 2010


Rianne janssen faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen k u leuven

Peiling wiskunde in het Beroepsvoorbereidend Leerjaar

Twee studies

http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/peilingen/secundair/brochure_OBPWO_1B.htm

http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/peilingen/secundair/brochurewiskunde08bvl.htm


Doelstelling obpwo project

Doelstelling OBPWO-project

 • Beginsituatie 1B-leerling

  • Toetsen wiskunde en Nederlands

  • Achtergrondvragenlijsten

   • Leerlingen

   • Ouders

   • Leerkrachten

 • Meten van leerwinst voor wiskunde (BVL)


Doelstelling peilingsonderzoek

Doelstelling peilingsonderzoek

 • hoofddoel:

  • Evaluatie realisatie ontwikkelingsdoelen

  • Systeemniveau

  • Anonimiteit scholen, leerlingen gegarandeerd


Het peilingsinstrument

Het peilingsinstrument

SchaalOD

Getalinzicht en hoofdbewerkingen

1 Getalinzicht6

2 Hoofdbewerkingen7,9

3 Breuken optellen en aftrekken8

Zakrekenmachine

4 Zakrekenmachine14, 16

Geld en rekenen in praktische situaties

5 Functioneel rekenen in praktische situaties10 – 13

6 Geld50

Meetkunde

7 Visualiteit en percepto-motoriek2 – 5

8 Lijnen en hoeken26 – 31

9 Vlakke figuren en ruimtelijke figuren herkennen, classificeren en tekenen32–38,40,42,43

10 Berekenen van omtrek, oppervlakte, inhoud39, 41, 44

Informatieverwerving en- verwerking

11 Tabellen, grafieken, diagrammen en gemiddelde45, 48

12 Schaal45 – 47, 49

Meten

13 Begrijpen en meten van grootheden18 – 20, 23, 24

14 Rekenen met grootheden21, 22, 24


Afnamedesign

Afnamedesign


Doelstelling peilingsonderzoek1

Doelstelling peilingsonderzoek

 • hoofddoel:

  • Evaluatie realisatie ontwikkelingsdoelen

  • Systeemniveau

  • Anonimiteit scholen, leerlingen gegarandeerd

 • nevendoelen:

  • Analyse van verschillen

   • achtergrondvragenlijsten

  • Verband beginsituatie in 1B


Rianne janssen faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen k u leuven

Steekproef scholen

 • 1B

 • 195 scholen

 • 3493 leerlingen

 • BVL

 • 195 scholen

 • 5792 leerlingen

Begin oktober 2006

Begin juni 2008


Rianne janssen faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen k u leuven

Deels longitudinaal design

3BSO

N=31

BuSO

N=28

1%

1%

1B

N=35

1%

1B (2006)

N=3454

BVL (2008)

N=2507

73%

2%

1A

N=57

1%

Ander

N=43

22%

Onbekend of van school veranderd

N=753


Peiling wiskunde bvl waar zat leerling vorig schooljaar indien bekend

Peiling wiskunde BVL:waar zat leerling vorig schooljaar? (indien bekend*)

OKAN (1%)

Lager onderwijs (0.7%)

Buitengewoon onderwijs (0.4%)

* 5% onbekend


Enkele bevindingen

Enkele bevindingen

 • Diversiteit leerlingen

  • 1B

  • BVL

 • Resultaten toetsscores

  • 1B

  • BVL

 • Samenhang toetsprestaties met achtergrondvariabelen


De leerlingen en hun gezin

De leerlingen en hun gezin

Ter info: vergelijking met 2de jaar A-stroom


Geslacht

Geslacht

A-stroom

1 B =

Meisje

Jongen


Leeftijd

Leeftijd

1B

2de jaar A-stroom


Gok indicatoren

GOK-indicatoren


Hi rarchische klassenanalyse op gok criteria

Hiërarchische klassenanalyse op GOK-criteria

61.5%

Buiten gezin

thuistaal

Vervangings-inkomen

Diploma moeder

Trekkende bevolking


De leerlingen en de school

De leerlingen en de school

 • Schoolloopbaan

 • Leerbeperkingen

 • Beleving


Van waar komen leerlingen in 1b

Van waar komen leerlingen in 1B?

68.7%

20.9%

24.2%

2.8%

1.4%

Informate databestanden departement onderwijs


Rianne janssen faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen k u leuven

Leerbeperkingen


Welbevinden op school bvl

Welbevinden op school (BVL)


Besluit grote diversiteit 1b

Besluit: grote diversiteit 1B


Enkele bevindingen1

Enkele bevindingen

 • Diversiteit leerlingen

  • 1B

  • BVL

 • Resultaten toetsscores

  • 1B

  • BVL

 • Samenhang toetsprestaties met achtergrondvariabelen


Rianne janssen faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen k u leuven

BEGINTOETS WISKUNDE Verdeling van het percentage juiste antwoorden voor de totale toets wiskunde


Rianne janssen faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen k u leuven

BEGINTOETS NEDERLANDS Verdeling van het percentage juiste antwoorden voor de totale toets Nederlands


Opmerking bij peilingsresultaten

Opmerking bij peilingsresultaten

 • Hoge mate van afwezigheid bij peiling

  • Aantal opgegeven afwezige leerlingen: 7.9% (dag 1) en 8.5% (dag 2)

 • Ontbrekende gegevens ~ risicoleerlingen?


Verband met behalen van ontwikkelingsdoelen volgens leerkracht

Verband met behalen van ontwikkelingsdoelen volgens leerkracht

Haalt OD

Haalt OD niet

Leerkracht twijfelt


Enkele bevindingen2

Enkele bevindingen

 • Diversiteit leerlingen

  • 1B

  • BVL

 • Resultaten toetsscores

  • 1B

  • BVL

 • Samenhang toetsprestaties met achtergrondvariabelen


Samenhang begintoetsen

Samenhang begintoetsen

 • Leerling-, klas- en schoolkenmerken

 • Verband met

  • attestering na 1B

  • Behalen getuigschrift basisonderwijs

 • Leerwinst: verband met peilingsresultaat BVL


Rianne janssen faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen k u leuven

Verdeling van de variantie


Rianne janssen faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen k u leuven

Predictoren resultaten begintoetsen


Rianne janssen faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen k u leuven

Verklaarde variantie door de variabelen in het definitieve model (Tabel 7.17)


Attestering

attestering


Getuigschrift basisonderwijs

Getuigschrift basisonderwijs


Verband met beginscores wiskunde

Verband met beginscores wiskunde


Rianne janssen faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen k u leuven

leerwinst

Toetsprestatie BVL

Begintoets wiskunde


Rianne janssen faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen k u leuven

Zoeken naar verschillen tussen leerlinggroepen

Verwachte score

Toetsprestatie BVL

Begintoets wiskunde


Leerwinst

Leerwinst

 • Significante samenhang:

  • 2 of meer jaar schoolse achterstand (-)

  • Aantal boeken thuis (+)

  • Verstandelijke handicap (-)

  • Onderwijsnet: officieel (-)

  • Concentratiegraad (-)


Besluit

Besluit

 • Diversiteit leerlingen B-stroom

 • Uiteenlopende toetsresultaten

 • Predictieve waarde begintoetsen

  • Attestering en getuigschrift BaO

  • Leerwinst wiskunde


 • Login