Po etnice i obrada slova
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

POČETNICE I OBRADA SLOVA PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

POČETNICE I OBRADA SLOVA. OPĆI PODATCI. MJESTO OBJAVLJIVANJA. JEZICI. POHRANA. 19. ST. 20. ST. 19. ST. 20. ST. 19. I 20. ST. Zagreb Beč Pešta (Budim) Karlovac Osijek Trst Venecija Zadar. Zagreb. HRVATSKI – NJEMAČKI HRVATSKI – TALIJANSKI HRVATSKI. HRVATSKI. HŠM NSK.

Download Presentation

POČETNICE I OBRADA SLOVA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


POČETNICE I OBRADA SLOVA


OPĆI PODATCI

MJESTO OBJAVLJIVANJA

JEZICI

POHRANA

19. ST.

20. ST.

19. ST.

20. ST.

19. I 20. ST.

Zagreb

Beč

Pešta (Budim)

Karlovac

Osijek

Trst

Venecija

Zadar

Zagreb

HRVATSKI –

NJEMAČKI

HRVATSKI –

TALIJANSKI

HRVATSKI

HRVATSKI

HŠM

NSK


Početnica za obće pučke škole.Sastavio Ljudevit Modec, Zagreb, 1877.

POSLOVICE

OBAVIJESNI

TEKST O TEMI

Učila i igračke

Soba i kuhinja

Jela i pila

Naše ruho

Sgrade i vozila

Travožderi i

mesožderi

...

ZAGONETKE

POUČNE PRIČICE IZ

DJEČJEG

ŽIVOTA

BASNE

PJESME ZA DJECU


SADRŽAJ TEKSTOVA

NAGLAŠENA POUČNOST

ŠTIVA IZ DJEČJE SVAKODNEVICE, KRATKE PRIČE I PJESME,

POSLOVICE, ZAGONETKE, BASNE, ABECEDA U PJESMI

POČETNICA ZA I. RAZRED OSNOVNIH ŠKOLA U KRALJEVINI

SRBA, HRVATA I SLOVENACA

PRIREDILI:

FRAN BAF I RUDOLF SARŠON

ZAGREB, 1927.


SADRŽAJ TEKSTOVA

DRUGA POLOVICA 20. ST.

POSTUPNO OSLOBAĐANJE OD DIDAKTICIZMA

KRITERIJ KNJIŽEVNOUMJETNIČKE VRIJEDNOSTI, IGRIV ODNOS PREMA JEZIKU

Bežen – Budinski: Prvi koraci, 2000.

na na ni na ne vu ne mir nu

Početnica Frana Bafa i

Rudolfa Saršona, 1927.


NAGNUTOST SLOVA

Početnica za pučke škole u

Hrvatskoj i Slavoniji, 1892.


NAGNUTOST SLOVA

ODSTUPANJE OD TRADICIJE KOSOG NAGIBA RUKOPISNOG PISMA

VJERNI DRUGOVI, 1962., VIKTORA CVITANA I EDE VAJNAHTA

Edo Vajnaht: Dobro jutro, 1981.


PREDVJEŽBE

Početnica za obće pučke škole, Zagreb, 1877.


POČETNICE

PRVA POLOVICA

19. ST.

DRUGA POLOVICA

ČITANJE

NAMJENA

ČITANJE I PISANJE

METODE

SRICANJE

SLOGOVNA METODA

ABECEDNI

POREDAK SLOVA

POJEDINAČNA

SLOVA

NEDIJAKRITIČKA

GRAFIJA

SLOVOPIS

DIJAKRITIČKI

ZNAKOVI

VIZUALNO UPORIŠTE

RAZNOVRSNIJI TEKSTOVI

TEMATSKI PRIMJERENIJI

DJECI


POČETNICE


KRITERIJI REDOSLIJEDA

OBRADE SLOVA

FONETSKI

GRAFIJSKI

ČESTOTNI


FONETSKI KRITERIJ

 • Prije se obrađuju ona slova kojima su označeni glasovi lakši za izgovor:

 • OTVORNICI (a, e, i, o, u)

 • ZVONAČNICI (m, n, nj, j, l, lj, r, v)

 • ŠUMNICI (p, t, k, b, d, g, s, š, z, ž, č, ć, dž, đ, f, c, h).


GRAFIJSKI KRITERIJ

 • Prije se obrađuju ona slova koja su grafijski jednostavnija:

  - JEDNOSLOVI (MONOGRAFI)

  - DVOSLOVI (DIGRAFI).

  ČESTOTNI KRITERIJ

 • Prije se obrađuju ona slova koja se češće javljaju u tekstu.

 • Najčestotniji grafemi: i, a.

 • Najmanje čestotan: f.


LAKI ZA IZGOVOR

GRAFIČKI JEDNOSTAVNI

NAJČESTOTNIJI

OTVORNICI


LJ

frekventan

grafički složen


POČETNICE


Obrada tiskanih slova


Bežen – Budinski: Prvi koraci

Prije se uče grafički jednostavnija, a potom složenija slova.

Prije se obrađuju slova čija je učestalost veća.

Samoglasnici se obrađuju prije suglasnika po kombiniranom načelu grafičke i fonetske složenosti.

Monografska obrada slova

Držimo da je u početnici potrebno slova pokazati odvojeno i ravnopravno jer svako slovo ima podjednaku vrijednost za funkcioniranje hrvatskoga jezika i pisma.


Centner-Peko-Pintarić: Moji zlatni dani

Vodile smo računa o fonetici, grafici, frekvenciji.

Prvo se obrađuje 13 samo velikih tiskanih slova, a zatim istodobno veliko i malo tiskano slovo.

Razlog je taj što je nastava pisanja tiskanih slova samo jedan element cjelovite nastave jer izlazi iz srodnih aktivnosti (crtanja), a mala slova zahtijevaju i veću preciznost u pisanju.


Štanger-Velički – Jakovljević-Roglić: Početnica knjiguljica

Prvo se obrađuje 10 velikih tiskanih slova, a zatim slijedi skupna obrada tih istih malih tiskanih slova (po dva i po tri slova).

Sljedećih 20 slova obrađuje se monografski u paru.


RAZLOZI

 • Većina djece u školu dolazi sa sposobnošću prepoznavanja velikih slova što dovodi do smanjenja nesigurnosti u djece na početku školovanja.

 • Djeca koja uopće ne poznaju slova lakše će usvajati pojedinačne grafeme nego više njih odjednom.

 • Mala tiskana slova uvode se u nastavu tek onda kad većina djece bude mogla izvesti glasovnu analizu i sintezu riječi od 4 do 6 glasova.


USPOSTAVLJENI STANDARDI – KONAC 20. ST.

ISTODOBNO SVLADAVANJE ČITANJA I PISANJA

(PRVO TISKANA POTOM PISANA SLOVA)

GLASOVNA ANALITIČKO-SINTETIČKA METODA

GLOBALNA METODA

FONOMIMIČKA I METODA PRIRODNIH GLASOVA

POREDAK SLOVA: SAMOGLASNICI I SUGLASNICI

KOMBINIRANJE FONETSKOGA, GRAFIJSKOG I ČESTOTNOG KRITERIJA

ZASTUPLJENOST VIZUALNOG UPORIŠTA, CRTOVLJA, PREDVJEŽBA

KOSI NAGIB RUKOPISNOG PISMA UDESNO

ŽANROVSKA I TEMATSKA RAZNOVRSNOST TEKSTOVA

VAŽNOST KRITERIJA KNJIŽEVNOUMJETNIČKE VRIJEDNOSTI

UVRŠTAVANJE JEZIKOSLOVNIH SADRŽAJA


 • Login