OPĆINA DRENOVCI
Download
1 / 39

OPĆINA DRENOVCI - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OPĆINA DRENOVCI. „Na kavu sa susjedom”, Drenovci 25.10.2013 . mr. sc. Ana Cvitković Komesarović, Lokalna razvojna agencija „Vjeverica”. uspostavljena 14.04.1993. Smještena na tromeđi (RH-BIH-SRB) Vukovarsko-Srijemska županija, tzv. Spačvanskom bazenu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

OPĆINA DRENOVCI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Op ina drenovci

OPĆINA DRENOVCI

„Na kavu sa susjedom”,

Drenovci 25.10.2013.

mr. sc. Ana Cvitković Komesarović,

Lokalna razvojna agencija „Vjeverica”


Op ina drenovci

 • uspostavljena 14.04.1993.

 • Smještena na tromeđi (RH-BIH-SRB)

 • Vukovarsko-Srijemska županija, tzv. Spačvanskom bazenu

 • pogranično područje na europskom koridoru s riječnim pravcima

 • Površina: 200,02km²

 • 5.174 stanovnika

Općina Drenovci


Op ina drenovci

CVELFERIJA

Cvelferija 9 sela:

Drenovci, Đurići, Gunja, Posavski Podgajci, Račinovci, Rajevo Selo, Soljani, Strošinci, Vrbanja

Naziv Cvelferija potječe iz vojnoga jezika (zwolf – dvanaestna satnija)

To su bila sela koja su se nalazila na granici s Turcima pa su ovdašnji ljudi prozvani Graničari.


Op ina drenovci

POSAVSKI PODGAJCI

RAJEVO SELO, multikulturalnost (katolička, grkokatolička i pravoslavna crkva)

DRENOVCI, općinsko središte

ĐURIĆI

RAČINOVCI


Vizija op ine drenovci

VIZIJA OPĆINE DRENOVCI:

Drenovci su gospodarsko i kulturno središte Cvelferije. Općina visokog životnog standarda, konkurentnog gospodarstva, čistog i očuvanog okoliša te prepoznatljive prirodne i kulturne baštine s turističkom ponudom koja pruža autentičan doživljaj tradicionalnog ruralnog prostora.


Razvojni ciljevi

RAZVOJNI CILJEVI:

1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva uz zaštitu okoliša

2. Unapređenje kvalitete života, očuvanje prirodne i kulturne baštine, zdravlja i socijalne uključenosti

3. Stvaranje partnerskih odnosa s okruženjem i aktivnije sudjelovanje u integracijskim procesima


Op ina drenovci

RAZVOJNI PROJEKTI: C1 KONKURENTNO GOSPODARSTVO

Poduzetnički inkubator za poljoprivredu i prateće djelatnosti

Kogeneracijsko postrojenje 1MWel na biomasu za potrebe staklenika

Mini reciklažno dvorište

Rekonstrukcija ceste IPARD 301

Projekti razvoja turizma (ruralni turizam, Sava,…)

Projekti razvoj poljoprivrede više dodane vrijednosti (Gejapanonia d.o.o., Dren, i sl.)


Op ina drenovci

RAZVOJNI PROJEKTI: C2 UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Projekti poticanja zdravijeg načina života (uređenje rekreacije na Savi)

Projekti poticanja kulturne baštine (Raspjevana Cvelferija)

Projekti unapređenja zdravstvene i socijalne zaštite (hitna medicinska služba, Dom za starije i nemoćne osobe)


Op ina drenovci

RAZVOJNI PROJEKTI: C3 RAZVOJ PARTNERSKIH ODNOSA

Prijateljska općina Grossmehring

Memorandum o razumijevanju SWG Drina-Sava regija

Prekogranična suradnja (Brčko distrikt, IPA CBC)


Razvojni resursi op ine drenovci

RAZVOJNI RESURSI OPĆINE DRENOVCI


Kulturna i povijesna ba tina

 • iznimno bogato kulturno i povijesno nasljeđe koje datira iz prapovijesnog razdoblja

 • Nematerijalnu kulturnu baštinu prvenstveno čini šokačka tradicija s bogatom folklorno- tradicijskom i etnološkom vrijednošću (Duhovno hrašće promicanje zavičajne kulture i baštine)

 • Svetište Majke božje Šumanovačke (potvrda pape Grgura XI iz 1373.g. s)

 • SPOMENICI KULTURE: Crkve Sv. Mihaela Arhanđela u Drenovcima i Sv. Ivana Krstitelja (Crkve Sv. Juraja, Presvetog trojstva, Sv. Ilije)

 • Manifestacije (Raspjevana Cvelferija, Pjesnički susreti i Konjički maraton)

KULTURNA I POVIJESNA BAŠTINA


Kulturna i povijesna ba tina1

 • Franjo Hanaman, rođen 1878 u Drenovcima

 • Izumitelj prve ekonomične električne žarulje s metalnom niti

KULTURNA I POVIJESNA BAŠTINA


Prirodna ba tina

 • spačvanski bazen (NATURA 2000)

 • Dva SPOMENIKA PRIRODE, u kategoriji rijetki primjerci drveća zaštićeno je skupina starih stabala hrasta lužnjaka i skupina niskog poljskog brijesta

 • Rijeka Sava

 • Bogata flora i fauna

PRIRODNA BAŠTINA


Dru tvena infrastruktura

 • OBRAZOVANJE: Igraonica, Mala škola, 3 osnovne i 2 područne škole, ispostava srednje škole

 • ZDRAVSTVO: ispostava hitne, dom zdravlja, stomatološka ambulanta

 • SOCIJALNA SKRB: projekt Pomoć u kući

 • KULTURA: Općinska narodna knjižnica Drenovci

 • SPORT: 5 nogometnih udruženja, udruženje za tenis, ju-jutsu, šah i boćanje

DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA


Civilno dru tvo

 • UKUPNO 51 UDRUGA

 • 14 GOSPODARSKIH udruga (lovačke, ribolovne, konjogojske i dr. udruge)

 • KULTURA: 12 udruga (Duhovno hrašće, 5 KUD-ova, Udruga pisaca i pjesnika Sv.Mihovil, …)

 • 9 SPORTSKIH udruga

 • 1 EKOLOŠKA udruga – udruga za zaštitu okoliša, prirode i održivog razvoja

 • 1 Udruga MLADIH Drenovci

CIVILNO DRUŠTVO


Komunalna infrastruktura

 • PROMETNA: blizina autoceste Zagreb-Lipovac i magistralna cesta za BIH; međunarodni željeznički prijelaz Stari Drenovci; oko 130km do aerodroma (Osijek ili Beograd)

 • ENERGETSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA: kvalitetna telekomunikacijska mreža, RTV mreža, elektro energetika, plinoopskrba

 • VODOOPSKRBU, ODVODNJU I VODNO GOSPODARSTVO: regionalni vodovod, izgradnja sustava odvodnje

 • POSTUPANJE S OTPADOM: uvođenje selektivnog odvajanja otpada, izgradnja Mini RD

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA


Gospodarske zna ajne podru ja

GOSPODARSKE ZNAČAJNE PODRUČJA


Glavne gospodarske djelatnosti

 • Poljoprivreda

 • Ostalo / Trgovina, građevinarstvo, ugostiteljstvo, …

GLAVNE GOSPODARSKE DJELATNOSTI


Poljoprivreda

 • Poljoprivreda je najvažnija i najdinamičnija gospodarska grana

 • 45,5% površine čini poljoprivredno zemljište, odnosno 9.185ha

 • prvenstveno ratarska, a zatim voćarska i povrtlarska proizvodnja, dok je u stočarstvu primaran uzgoju goveda, svinja i peradi

POLJOPRIVREDA


Poljoprivreda1

 • ured Poljoprivredno savjetodavne služba

 • Prvenstveno obiteljska poljoprivredna gospodarstva

 • Poljoprivredne zadruge

 • Poljoprivredna poduzeća

POLJOPRIVREDA


Op ina drenovci

 • Osnovana 1992. g.

 • Među vodećim domaćim tvrtkama iz područja trgovine repromaterijalom za poljoprivredu, uvoza i izvoza žitarica i uljarica te svinjogojske proizvodnje.

 • Posluje kroz: 1) DIVIZIJA TRGOVINE - veleprodaja žitarica i mineralnih gnojiva, sredstava za zaštitu zdravlja životinja, sredstava za zaštitu bilja i sjemenske robe; 2) DIVIZIJA PROIZVODNJE – svinjogojstvo, proizvodnja stočne hrane te prodaja svinja, junadi i mesa.

ŽITO OSIJEK d.o.o.Misija tvrtke je: Postati vodeći regionalni proizvođač i veletrgovac žitarica, industrijskog bilja, stočne hrane te visoko kvalitetnog svježeg mesa i hrane kroz vertikalno integrirani proizvodni sustav uz promjenu koncepta sljedivosti proizvoda.


Seges d o o

 • Osnovana 2002. g.

 • MALOPRODAJA – poljoprivredne ljekarne (četiri poljoljekarne; u Đurićima, Gunji, Vrbanji, Drenovcima i Babinoj Gredi)

 • KOOPERACIJA –ugovaranje poljoprivredne proizvodnje

 • SILOS "Seges" Đurići raspolaže prijemnim kapacitetom za skladištenje te sušarom za sušenje svih vrsta žitarica i uljarica. IPARD

SEGES d.o.o.


Pz napredak

 • posluje od 1952. god., danas kao i prije, poslovno djeluje preko 16 svojih Poslovnih jedinica i 17 poljoprivrednih apoteka

 • Osnovna djelatnost je RATARSKA PROIZVODNJA s cca 1100 seljačkih gospodarstava na bazi cca12000 ha oranica (od toga u vlasništvu Zadruge 500 ha).

 • STOČARSKOM PROIZVODNJOM u kooperaciji sa seljačkim gospodarstvima od kojih godišnje otkupe cca5000 komada svinja i 6 mil. litara mlijeka

 • KOOPERACIJOM kroz dugogodišnju suradnju ostvaruju ugovaranje proizvodnje s oko 1100 seljačkih gospodarstava

PZ NAPREDAK


Pz sekice

Od većih gospodarskih subjekata u Općini Drenovci. Posluje od 1998. godine od kada bilježi stalni rast poslovanja. Poslovna aktivnosti prvenstveno je usmjerena na usluge u poljoprivredi i kooperaciju. Za svoje klijente provodi usluge sušenja i skladištenja žitarica i uljarica u vlastitim skladišnim kapacitetima.

PZ SEKICE


Op ina drenovci

GORUP GRUPA STOČARSTVO d.o.o

Najveća farma tovnih junadi u CvelferijiVlastiti i uslužni tovDodana vrijednost lokalnoj ratarskoj proizvodnji


Ostale djelatnosti

OSTALE DJELATNOSTI

 • Građevinarstvo

 • Trgovina

 • Ugostiteljstvo

 • Šumarstvo i drvna industrija

MALO PODUZETNIŠTVO I OBRTNIŠTVO predstavlja 110 malih i srednjih poslovnih subjekata koji posluju na području Općine Drenovci, i to u sljedećim poslovnim oblicima:

 • 35% trgovačka društva

 • 56% obrti

 • 9% ostalo.


Ostale razvojene djelatnosti

TURIZAM

 • Osnove za razvoj turizma su očuvani prirodni i kulturno-povijesni resursi, ponuda kvalitetne autohtone hrane te etnografska zanimljivost, ali i posebni oblici turizma

OSTALE RAZVOJENE DJELATNOSTI

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

 • bogatstvo biomase i veliki broj sunčanih dana


Atributi turisti kog imid a op ine drenovci

ATRIBUTI TURISTIČKOG IMIDŽA OPĆINE DRENOVCI


Turizam vizija op ine drenovci

TURIZAM – VIZIJA OPĆINE DRENOVCI


Op ina drenovci

 • Međunarodno atraktivne turističke destinacije: „priča o Spačvi”, „priča o šokačkim stanovima”

  To su glavni motivi dolaska u destinaciju – ovdje je zanimljivo doći jer se ima što vidjeti i naučiti!


Op ina drenovci

 • Destinacija očuvanog okoliša i uređenog ruralnog prostora

 • sklad rijeke, šume, ravnice i s ponosom uređivanih sela.

 • Ovdje je lijepo biti!


Op ina drenovci

 • Autentičan doživljaj slavonske ruralne tradicije

 • Način života slavonskog sela i gostoljubivosti, preko domaće kuhinje do rukotvorine i folklora.

 • Ovdje se ugodno osjeća!


Potpora gospodarskom razvoju

POTPORA GOSPODARSKOM RAZVOJU


Poduzetni ke zone

PODUZETNIČKE ZONE

UKUPNO 116,65 ha

 • «Duge njive» Drenovci; 41.784m²

 • «Velike njive» Drenovci; 280.422m²

 • «Kozare» Drenovci; 73.607m²

 • «Trizlovi» Drenovci; 69.076m²

 • «Soljanska» Drenovci; 69.076m²

 • «Lipik» Drenovci; 80.330m²

 • «ZIB» Posavski Podgajci – Rajevo Selo; 75.347,30m²

 • «Đurići- Račinovci»K.O. Đurići, K.O.Račinovci; 476.888m²


Lokalna agencija za razvoj vjeverica

LOKALNA AGENCIJA ZA RAZVOJ VJEVERICA

 • 2011.g.

 • osnovana i djeluje u cilju gospodarskog i sveukupnog razvoja Općine Drenovci

 • izrada projekata temeljem utvrđenih prioriteta razvoja

 • Uspostavljanje suradnje

 • Poticanje poduzetništva

 • Konzultantska poduka

 • Organiziranje seminara, prezentacija i organizaciju sajmova


Gospodarski sajam cvelferije

GOSPODARSKI SAJAM CVELFERIJE

 • od 2008.g., kao lokalna gospodarska manifestacija

 • Od 2012 međunarodni karakter

 • Predstavljaju se gospodarski proizvodi i potencijali Cvelferije

 • Sajam gospodarstvenika, tradicionalnih ruralnih proizvoda

 • Javna tribina


Po emu je op ina drenovci specifi na

PO ČEMU JE OPĆINA DRENOVCI SPECIFIČNA?


Op ina drenovci

 • Općina Drenovci smatra se središtem ili srcem Cvelferije, a poznata je po plodnoj slavonskoj ravnici omeđena hrastovom šumom i rijekom Savom.

 • Nalazi se na tromeđi, odnosno granici RH (EU) sa BIH i SRB te predstavlja prvi ulaz u Europsku uniju plovnim putem rijekom Savom (SRB), kao i željezničkim prijelazom na Starim Drenovcima (BIH)


Op ina drenovci

HVALA NA POZORNOSTI!

mr.sc. Ana Cvitković Komesarović

vjeverica.drenovci1@gmail.com


ad
 • Login