Anotace
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

ANOTACE PowerPoint PPT Presentation


  • 122 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ANOTACE. Prezentace je určena žákům 4. tříd, jako výkladové učivo v hodině čtení. Žáci se seznámí s žánrem – pohádka a jejím vznikem. Objasní výraz sběratelství v literatuře a vyjmenují její nejznámější představitele. Dokáží popsat rozdíl mezi termíny autorská pohádka a folklorní pohádka.

Download Presentation

ANOTACE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ANOTACE

  • Prezentace je určena žákům 4. tříd, jako výkladové učivo v hodině čtení.

  • Žáci se seznámí s žánrem – pohádka a jejím vznikem.

  • Objasní výraz sběratelství v literatuře a vyjmenují její nejznámější představitele.

  • Dokáží popsat rozdíl mezi termíny autorská pohádka a folklorní pohádka


POHÁDKA


VZNIK POHÁDKY

Dříve nazývána báchorka.

Původně nebyly určeny dětem.

Pojednávaly o lidských vlastnostech.


V době

renesance se pohádka objevuje jako samostatný žánr.

Nejčastěji je psána v próze.


FOLKLORNÍ POHÁDKY

Lidé si je mezi sebou vyprávěli.

Tak prošly spoustou změn.

Jsou to nejstarší díla.


Odráží se v nich jejich způsob života.

Hrdinové překonávají chudobu, útlak…


Sběratelé pohádek

Chodili po venkově, kde zaznamenávali vyprávění prostých lidí.

Pak vše sepisovali a upravovali.


Božena němcová

Národní báchorky a pověsti:

O princezně ze zlatou hvězdou

O dvanácti měsíčkách

Sůl nad zlato

O chytré Horákyni

Čertův švagr


Šternberk – jak si zasloužit princeznu

Neohrožený Mikeš

Sedmero krkavců

Princ Bajaja

Čert a Káča

Šternberk

O hloupém Honzovi


Karel jaromírerben

České pohádky:

O Zlatovlásce

Otesánek

O třech přadlenách

Živá voda

Jezinky


Dlouhý, široký…

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Tři zlaté vlasy

Boháč a chudák

Dvojčata

Slepička a kohoutek


Bratři grimmové

Sběratelé německých pohádek a mytologických příběhů:

Sněhurka

Šípková Růženka


Autorské pohádky

Autor je znám.

Karel Čapek, Josef Lada, Jan Karafiát, Václav Čtvrtek, Miloš Macourek


Hans christianandersen

Dánský spisovatel

Jeho pohádky většinou nemívají šťastný konec, jsou určené spíše starším čtenářům.


Princezna na hrášku

Ošklivé káčátko

Princezna na hrášku

Císařův slavík

Císařovy nové šaty

Malá mořská víla

Děvčátko se sirkami


Použité zdroje

Soubor:Perrault1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 20. 1. 2006, 16:01, 6. 11. 2009, 21:33 [cit. 2012-02-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Perrault1.jpgSoubor:Dore ridinghood.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 11. 2. 2006, 12:12, 5. 6. 2006, 15:58 [cit. 2012-02-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dore_ridinghood.jpg Soubor:Božena Němcová 1850.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 31. 3. 2010, 09:51 [cit. 2012-02-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1_1850.jpg Soubor:ArtušScheiner - Šternberk.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 26. 1. 2011, 14:34 [cit. 2012-02-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Artu%C5%A1_Scheiner_-_%C5%A0ternberk.jpg Soubor:Jan Vilímek - Karel Jaromír Erben.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 15. 1. 2009, 12:18 [cit. 2012-02-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Karel_Jarom%C3%ADr_Erben.jpg Soubor:Venceslavcernydlouhysiroky a bystrozraky.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 30. 12. 2006, 16:54 [cit. 2012-02-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Venceslav_cerny_dlouhy_siroky_a_bystrozraky.jpg Soubor:Grimm.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 6. 7. 2005, 14:22 [cit. 2012-02-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Grimm.jpg Soubor:The Princess and the Pea.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 25. 4. 2009, 07:38 [cit. 2012-02-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Princess_and_the_Pea.jpg


  • Login