Akademick kari ra doporu en oecd
Download
1 / 16

Akademická kariéra: doporučení OECD - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Akademická kariéra: doporučení OECD. Petr Pabian Centrum pro studium vysokého školství. OECD a Thematic Review. OECD: mezivládní organizace Účel: doporučení pro vlády zúčastněných zemí Kapitola o akademické kariéře Řízení lidských zdrojů na úrovni institucí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Akademická kariéra: doporučení OECD' - thu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Akademick kari ra doporu en oecd

Akademická kariéra:doporučení OECD

Petr Pabian

Centrum pro studium vysokého školství

Akademická kariéra, 23.9. 2008


Oecd a thematic review
OECD a Thematic Review

 • OECD: mezivládní organizace

  • Účel: doporučení pro vlády zúčastněných zemí

 • Kapitola o akademické kariéře

  • Řízení lidských zdrojů na úrovni institucí

  • Primární publikum: instituce terciárního vzdělávání

Akademická kariéra, 23.9. 2008


Doporu en pro oblast akademick kari ry
Doporučení pro oblast akademické kariéry

 • Institucionální autonomie v řízení lidských zdrojů

 • Flexibilní řízení akademické kariéry

 • Akademická svoboda i přínos pro společnost

 • Posílit atraktivitu akademické profese

 • Zlepšit vstupní podmínky do akademické profese

 • Posílit manažerské procesy

Akademická kariéra, 23.9. 2008


Doporu en pro oblast akademick kari ry1
Doporučení pro oblast akademické kariéry

 • Hodnotit a odměňovat úspěchy

 • Profesní rozvoj po celou kariéru

 • Mechanismy na podporu akademické práce

 • Posílit kapacitu pro spolupráci a mobilitu

 • Flexibilnější podmínky pro starší vyučující

Akademická kariéra, 23.9. 2008


1 institucion ln autonomie
1. Institucionální autonomie

 • Pravomoc a zodpovědnost školy

  • Zaměstnanecký poměr

  • Mzdy

  • Vytváření pracovních míst

  • Struktury akademické kariéry

  • Kariérní postup, hodnocení a profesní rozvoj

 • Stát a legislativa: principy, ne procesy

  • Otevřenost, meritokratičnost, transparentnost

Akademická kariéra, 23.9. 2008


2 flexibiln zen akademick kari ry
2. Flexibilní řízení akademické kariéry

 • Flexibilita rolí a pracovního zatížení v rámci školy: např. pozice pouze pro výuku

 • Diverzita kariérních struktur v rámci systému: např. jiná kritéria pro postup v profesním sektoru

 • Kratší kariérní cesty - snížení překážek: zvýšení váhy výuky

Akademická kariéra, 23.9. 2008


3 akademick svoboda i odpov dnost
3. Akademická svoboda i odpovědnost

 • Individuální svoboda i odpovědnost vůči škole

 • Podpora pro plnění společenských očekávání

 • Autonomie při vytváření kursů

 • Svoboda při volbě výzkumných témat a přístupů

 • Svoboda interpretace při výzkumu i výuce

 • Svoboda publikovat výsledky akademické práce

 • Zodpovědnost za výsledky akademické práce

Akademická kariéra, 23.9. 2008


4 pos lit atraktivitu akademick profese
4. Posílit atraktivitu akademické profese

 • Plošné zvýšení mezd velmi drahé => zvýšit mzdy strategicky významným cílovým skupinám

 • Stimulující prostředí, příležitost pro kariérní postup, vyhlídky na stabilní kariéru

 • Zvýšení mezd: omezit vícenásobné zaměstnání

 • Zvýšení podílu žen: rodinná politika a aktivní politika rovných příležitostí

Akademická kariéra, 23.9. 2008


5 zlep it vstupn podm nk y
5. Zlepšit vstupní podmínky

 • Podpora při vstupu: snížení výukových povinností, mentoring, speciální fondy pro výzkum, školení

 • Meritokratický a transparentní výběr

 • Kratší kariérní „žebřík“

 • Zkušební doba: vyškolené zkušební komise

Akademická kariéra, 23.9. 2008


6. Posílit manažerské procesy

 • Management: propojení institucionálních a individuálních cílů

 • Podpora identifikace s institucí u jednotlivých vyučujících

 • Podpora skupinové identity: sdílené vedení a kolegialita

Akademická kariéra, 23.9. 2008


7. Hodnotit a odměňovat úspěchy

 • Zpětná vazba pro jednotlivce, instituce a systém

 • Komplexní hodnocení: kritéria pro postup a/nebo alternativní kariérní cesty – výzkum, výuka, služba, přenos technologií, popularizace

 • Formativní evaluace s cílem zlepšení

 • Školení pro hodnotící procesy

 • Odměňovací mechanismy: mzdy, volno, studium

Akademická kariéra, 23.9. 2008


8. Profesní rozvoj po celou kariéru

 • Potřeba celokariérního profesního rozvoje: měnící se očekávání a nároky na akademickou práci

 • Část pracovního času pro profesní rozvoj

 • Oddělení pro profesní rozvoj a školení - zejména zlepšení výuky

 • Profesní vzdělávání: výměnné programy s praxí

Akademická kariéra, 23.9. 2008


9. Mechanismy podpory akademické práce

 • Podpora v klíčových oblastech: administrativa, přenos technologií, výuka a studium

 • Centra a programy profesního rozvoje

Akademická kariéra, 23.9. 2008


10. Kapacitu pro spolupráci a mobilitu

 • Potřeba různorodých kariérních zkušeností

 • Stimuly: přenositelnost kariérních struktur a výhod, uznání zkušeností mimo akademickou sféru

 • Spolupráce: mezi školami, s výzkumnými ústavy, s neakademickými institucemi

 • Omezení in-breeding: transparentnost a meritokracie, požadavek zkušenosti z jiné instituce

Akademická kariéra, 23.9. 2008


11. Flexibilní podmínky pro starší vyučující

 • Stárnoucí akademická populace

 • Programy profesního rozvoje, např. podpora při sledování aktuálního vývoje oboru

 • Programy na prevenci kariérního vyhoření

 • Flexibilní podmínky: snížená pracovní zátěž, konzultace a mentoring

Akademická kariéra, 23.9. 2008


Závěr

 • Ne závazná nařízení, ale závažná doporučení

 • Pohled zvenčí: otevření nových témat a nový pohled na stará témata

  Děkuji za pozornost.

Akademická kariéra, 23.9. 2008


ad