Jan Premus Mendelovo gymnázium v Opavě - PowerPoint PPT Presentation

Jan premus mendelovo gymn zium v opav
Download
1 / 23

 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Revidované výsledky srážek iontů Rg+ s klastry Rg3 , analýza disociovaných stavů systému Rg4+, rozvoj balíku Multidis (v rámci projektu Otevřená věda II). Jan Premus Mendelovo gymnázium v Opavě. Pracoviště: Ostravská univerzita v Ostravě Vedoucí stáže: Ivan Janeček. Řešený problém.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Jan Premus Mendelovo gymnázium v Opavě

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jan premus mendelovo gymn zium v opav

Revidované výsledky srážek iontů Rg+ s klastry Rg3,analýza disociovaných stavů systému Rg4+, rozvoj balíku Multidis (v rámci projektu Otevřená věda II)

Jan PremusMendelovo gymnázium v Opavě

Pracoviště: Ostravská univerzita v Ostravě

Vedoucí stáže: Ivan Janeček


E en probl m

Řešený problém

Kanály reakce:


E en probl m rozd len podle typu ionizace st ely

Řešený problém - rozdělení podle typu ionizace střely

 • Diabatická ionizace

  • Mix dvou (tří) energetických stavů

  • Se zapnutou spin-orbitální interakcí jsou velké rozdíly mezi energiemi konkrétních hladin

  • Při přeskoku na konkrétní hladinu dojde k velkým změnám hybností jader

 • Adiabatická ionizace

  • Konkrétní energetická hladina

  • Spin-orbitální rozštěpení – 2 stavy

   • dolní stav (6. a 7. energetická hladina)

   • horní stav (11. energetická hladina)


Hemikvantov dynamika

Hemikvantová dynamika

 • Simulace dynamiky na počítači

  • založena na numerickém řešení pohybových rovnic (klasických či kvantových)

 • Hemikvantová dynamika (HQD) míchá oba přístupy

  • elektrony kvantově (stav = vlnové funkce – pravděpodobnosti výskytu)

  • těžká jádra klasicky (stav = polohy a hybnosti)

 • Z počátečního stavu, určíme vývoj stavu v časech následujících.

  • trajektorie systému atomů = vývoj souboru jejich poloh


Metoda st edn ho pole

Metoda středního pole

 • Metoda středního pole (MF = varianta HQD)

  • jádra se pohybují v silovém potenciálu určeném jako vážený průměr energií elektronových hladin

  • váha = aktuální pravděpodobnost obsazení stavu.

 • Metoda středního pole s quenchingem MFQ

  • varianta MF se zahrnutím periodických pokusů o přeskok na konkrétní energetickou hladinu

  • odstranění parciálních nábojů na fragmentech po rozpadu systému

  • MFQ – AMP/S – varianta MFQ, energie se dorovnává přeškálováním hybností jader, problém zachování nenulového momentu hybnosti

  • MFQ – AMP/SS – nová metoda, u srážkového experimentu zachovává individuální momenty hybnosti při přeskoku, tedy i celkový

  • MFQ – AMP/SR – obecnější metoda, zachování celkového momentu hybnosti přeškálováním v rotující souřadnicové soustavě


Srovn n mfq amp ss a mfq amp sr

Srovnání MFQ – AMP/SSa MFQ – AMP/SR

 • Při diabatické ionizaci střely dávají obě metody podobné výsledky

E=0.02 eV

E = 1 eV


Diabatick ionizace inn sr kov pr ez pro produkci nabit ch dimer

Diabatická ionizace – Účinný srážkový průřez pro produkci nabitých dimerů

MF – AMP/S

MF – AMP/SS

Total cross section ( Å2 )

Energy of projectil (eV)


Anal za energetick ch hladin

Analýza energetických hladin

 • Studovány energetické hladiny v konfiguracích

  • Rg2 + 2Rg

  • Rg3 + Rg

 • Vychází se z konfigurace globálního minima Rg2 a Rg3 a monomerů ve vzdálenosti 100Ǟ

 • Vzdálenosti v celém systému prodlužovány nebo zkracovány

  • u trimeru je na ose x vzdálenost mezi dvěma atomy (strana rovnostranného trojúhelníku)


Energetick hladiny rg 3 rg

Energetické hladiny – Rg3 + Rg

Krypton

Xenon

Argon

--- energie neutrálního trimeru

— energie nabitého trimeru

— energie stabilní konfigurace neutrálního trimeru + nulové kmity


Energetick hladiny bez so rg 3 rg

Energetické hladiny bez SO – Rg3 + Rg

 • U všech tří prvků stejný průběh

Argon Rg3+ Rg

--- energie neutrálního trimeru

— energie nabitého trimeru

— energie stabilní konfigurace neutrálního trimeru + nulové kmity


Energetick hladiny rg 2 2rg

Energetické hladiny – Rg2 + 2Rg

 • Asi tabulka s energiemi, potřebnými k překřížení hladin DODĚLAT


Anal za energetick ch hladin z v ry

Analýza energetických hladin - závěry

 • Argon a Xenon

  • Nedochází k překřížení hladin nabitého a neutrálního trimeru

 • Krypton

  • Dochází k překřížení hladin nabitého a neutrálního trimeru

  • => možný přeskok náboje ze střely na terč

 • Energetické hladiny bez spin-orbitální interakce

  • Dochází k překřížení hladin nabitého a neutrálního trimeru u všech tří prvků


Adiabatick ionizace st ely v sledky

Adiabatická ionizace střely - výsledky


Inn sr kov pr ez argon

Účinný srážkový průřez - Argon


Inn sr kov pr ez krypton

Účinný srážkový průřez - Krypton


Inn sr kov pr ez xenon

Účinný srážkový průřez - Xenon


Nabit trimery

Nabité trimery

 • U Ar je zastoupení nabitých trimerů do 5%


Dalitz plot

Dalitz plot


Dalitz plot argon e 0 02 ev

Dalitz plot – Argon (E=0,02 eV)

Spodní hladina

Horní hladina


Dalitz plot xenon e 0 02 ev

Dalitz plot – Xenon (E=0,02 eV)

Spodní hladina

Horní hladina


Z v r

Závěr

 • Diabatická ionizace

  • Významný vliv započtení zákona zachování hybnosti

  • Pravděpodobnost produkce nabitého dimeru klesá s rostoucí energií

   • výrazný rozdíl mezi argonem a oběma těžšími vzácnými plyny

   • vliv spi-orbitálního rozštěpení

  • Část produkce nabitých dimerů připadá na přenos náboje mezi střelou a terčem

   • pozorován až do b asi 40 Å

 • Adiabatická ionizace

  • K přeskoku náboje dochází jen u simulací s kryptonem

  • U kryptonu a xenonu vysoká produkce nabitých trimerů


V hledy

Výhledy

 • rozšíření o výpočty pro He s využitím výstupů při studiu heliového plazmatu (Univerzita Toulouse)

 • Výpočty pro srážky Ar3+ a Ar2+ s neutrálními monomery


P nos

Přínos

 • Rozšíření programového balíku pro počítačové simulace metodou hemikvantové dynamiky o programové nástroje pro studium srážek (dva programy připravující počáteční podmínky srážky a rozšíření dynamického modelu).

 • Otestování mezí hemikvantové dynamiky a ověřování možností jejího zobecnění pro širší spektrum problémů.

 • Ověření možností teoretického modelování srážky iontu Rg+ (Rg=Ar, Kr, Xe) s příslušnými klastry Rg3.

 • Výstupem modelu jsou např. účinné průřezy srážek (možnost aplikace při experimentu)

 • Výhledově rozšíření o výpočty pro He s využitím výstupů při studiu heliového plazmatu (Univerzita Toulouse)


 • Login