Levensloopregeling
Download
1 / 13

Levensloopregeling - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Levensloopregeling. Jan van der Meij OPUT lid namens ABVAKABO-FNV. Inhoud. Rechten Inleg Opname Pensioenopbouw, -grondslag en werknemersverzekeringen Levensloopverlofkorting Rekenvoorbeelden Ouderschapsverlof en levensloop CAO. Rechten. Vanaf 1 januari 2006

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Levensloopregeling' - thor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Levensloopregeling

Levensloopregeling

Jan van der Meij

OPUT lid namens ABVAKABO-FNV


Inhoud
Inhoud

 • Rechten

 • Inleg

 • Opname

 • Pensioenopbouw, -grondslag en werknemersverzekeringen

 • Levensloopverlofkorting

 • Rekenvoorbeelden

 • Ouderschapsverlof en levensloop

 • CAO


Rechten
Rechten

 • Vanaf 1 januari 2006

 • Werknemer heeft wettelijk recht om te sparen

 • Op ieder moment in te stappen; schriftelijk aanmelden bij werkgever

 • Keuze op jaarbasis: levensloop of spaarloon

 • Werkgever is verplicht mee te werken

 • Werkgever is niet wettelijk verplicht een collectieve regeling aan te bieden

 • Werknemer is niet verplicht aan collectieve regeling deel te nemen


Inleg
Inleg

 • Hoogte inleg vrij (max. 12% van het jaarinkomen)

 • Werkgeversbijdrage 0,8%

 • Inleg en werkgeversbijdrage zijn onbelast

 • Maximum saldo 210% van het jaarinkomen over het voorgaande kalenderjaar

 • Maximum kan uitstijgen boven 210% door rendementen

 • Saldo is hervulbaar

 • Voor 50- tot 54-jarigen geldt de maximum jaarinleg niet

 • Werkgeversbijdrage ook uitbetalen aan niet-deelnemer, maar dan belast


Opname 1
Opname (1)

 • Uitkering is belast

 • Doelen:

  • Langdurig zorgverlof

  • Sabbatical

  • Ouderschapsverlof

  • Educatief verlof

  • Overig onbetaald verlof

  • Verlof voorafgaand aan pension

  • Uitbetaling ineens


Opname 2
Opname (2)

 • Levensloopverlofkorting bij opname verlof of uitkering ineens

 • Salaris plus levensloopuitkering mogen samen niet hoger zijn dan het laatstgenoten salaris

 • Toestemming werkgever nodig, m.u.v. ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof

 • Uitbetaling opname door werkgever, waarop de premies werknemersverzekeringen niet, maar de overige loonheffingen wel worden ingehouden


Pensioen en verzekeringen
Pensioen en verzekeringen

 • Pensioenopbouw tijdens opbouwperiode o.b.v. inkomen inclusief opbouwpercentage.

 • Tijdens verlofperiode geen pensioenopbouw over verlofdeel, tenzij in CAO afgesproken.

 • Pensioengrondslag tijdens opbouwperiode blijft ongewijzigd.

 • Pensioengrondslag tijdens voltijdverlofperiode o.b.v. direct voorafgaande inkomen.

 • Pensioengrondslag tijdens deeltijdverlofperiode is nog voorwerp van studie.

 • Tijdens verlofperiode lopen de werknemers- verzekeringen door.


Levensloopverlofkorting
Levensloopverlofkorting

 • Levensloopverlofkorting is heffingskorting bij uitkering levenslooptegoed

 • € 183,- per stortingsjaar in levensloopregeling (voorlopig bedrag 2006)

 • Eenmalig aan te wenden bij opname tegoed

 • Als in voorgaande jaren al levensloopverlof-korting is verrekend, dan verlaagt dit de levensloopverlofkorting in latere jaren


Rekenvoorbeelden
Rekenvoorbeelden

 • In te leggen percentage

  210% bij Inleg per jaar

  (bij 4% rendement)

  10 jaar inleg 17,2%

  20 jaar inleg 6,9%

  30 jaar inleg 3,7%

  40 jaar inleg 2,2%

 • Levensloopverlofkorting

  10 jaar inleg € 1.000

  Saldo (excl. rente) € 10.000

  Belasting (42%) € 4.200 -/-

  Netto uitkering € 5.800

  Verlofkorting € 1.830 +

  Netto uitkering € 7.630


Ouderschapsverlof en levensloop
Ouderschapsverlof en levensloop

 • Ouderschapsverlof bij deelname aan levensloop: naast levensloopverlofkorting recht op ouderschapsverlofkorting.

 • Ouderschapsverlofkorting bedraagt helft van het minimumloon per opgenomen verlofuur (€ 632,- per maand bij voltijds OSV).

 • Per 1 januari 2006 afschaffing huidig fiscaal regime betaald OSV.

 • Tot 31 december 2006 wel recht op huidig fiscaal regime mits betaald OSV al in CAO was geregeld.


CAO

 • Werkgeversbijdrage

 • Collectieve regeling

 • Toestemmingsvereiste werkgever

 • Bronnen en doelen

 • Pensioenopbouw tijdens verlofperiode

 • Handhaven huidige (betaalde) (bijzondere) verlofregelingen; eventueel overgangsregelingen

 • Handhaven spaarloonregeling

 • Recht op terugkeer in huidige functie na verlofperiode


Tot slot
Tot slot

 • Verlofspaarregeling mag worden omgezet in de levensloopregeling; verlofspaartegoed telt mee bij 210%

 • Aanspraken in levensloop- of verlofspaarregeling bij andere/vorige werkgever tellen mee bij 210%

 • Bij overschrijding jaarlijkse inleg 12% (bijvoorbeeld bij verlaging salaris tijdens jaar) wordt het teveel gestorte bedrag teruggestort na inhouding premies

 • Aanstelling(somvang) blijft intact tijdens verlofperiode.

 • Opgebouwd tegoed wordt niet getoetst bij recht op bijstandsuitkering

 • Levensloop is een verzekeringsproduct; bij overlijden zijn de (fiscale) erfopvolgingregels van toepassing