Прозорец
Download
1 / 19

Прозорец – клас JFrame ( javax.swing ) public JFrame(String title) - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Прозорец – клас JFrame ( javax.swing ) public JFrame(String title) Създава прозорец със заглавие title . public void setDefaultCloseOperation( int  oper) Установява операцията при затваряне на прозореца. JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE нищо JFrame.HIDE_ON_CLOSE скрий прозореца

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Прозорец – клас JFrame ( javax.swing ) public JFrame(String title) ' - thor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Прозорец – класJFrame(javax.swing)

public JFrame(String title)

Създава прозорец със заглавиеtitle.

public void setDefaultCloseOperation(int oper)

Установява операцията при затваряне на прозореца.

JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE нищо

JFrame.HIDE_ON_CLOSEскрий прозореца

JFrame.DISPOSE_ON_CLOSEосвободи прозореца

JFrame.EXIT_ON_CLOSE завърши приложението

public Container getContentPane()

Връща обект от класа Container със съдържанието на фрейма.

public void setContentPane(Container contentPane)

Установява съдържанието на фрейма.

oper =


Изпълнение на приложение:

В метода mainсе създава фрейм и се изпълнява

асинхронно в отделна нишка.

public staticvoid main(String[] args) {

EventQueue.invokeLater(new Runnable() {

public void run() {

new <конструктор на фрейм>();

}

});

}


 • Събития

 • Всички събития за компонент

  • ComponentEvent

 • FocusEvent

 • KeyEvent

 • MouseEvent

 • MouseMotionEvent

 • MouseWheelEvent

 • Събития с прозорци

  • клас WindowEvent

   • активен прозорец

   • затваряне при разрушаване

   • затваряне от системното меню

   • неактивен прозорец

   • промяна от икона в нормален вид

   • промяна от нормален вид в икона

   • отваряне на прозорец


  • интерфейс WindowListener или адаптерен класWindowAdapter

  • добавяне на слушател lза събитието WindowsEvent към компонентата

  • publicvoid addWindowListener(WindowListener l)


  • Менажери на разположението

  • Менажер на разположението

  • обект, който управлява разполагането на компонентите в контейнера;

  • определя размера и разположението на всяка компонента;

  • установява се за контейнер чрез метода

   • publicvoid setLayout(LayoutManager layout)

  • ИнтерфейсLayoutManager(java.awt)

  • дефинира интерфейс за класове, които разполагат компонентите в контейнери.


  Видове менажери

  • BorderLayout

  • BoxLayout

  • CardLayout

  • FlowLayout

  • GridBagLayout

  • GridLayout

  • SpringLayout

  • GroupLayout


  • КласBorderLayout(java.awt)

  • Разполага компонентите в пет области:

  • горна PAGE_START

  • долна PAGE_END

  • лява LINE_START

  • дясна LINE_END

  • централна CENTER

   Това е подразбиращият се менажер заJFrame.

  PAGE_START

  CENTER

  LINE_START

  LINE_END

  PAGE_END


  c1

  c3

  c2

  c4

  c5

  // Установява менажер на разположението

  Container container = getContentPane();

  BorderLayout layout = new BorderLayout();

  container.setLayout(layout);

  // Разполага компонентите вконтейнера

  container.add(c1, BorderLayout.PAGE_START);

  container.add(c2, BorderLayout.LINE_START);

  container.add(c3, BorderLayout.CENTER);

  container.add(c4, BorderLayout.LINE_END);

  container.add(c5, BorderLayout.PAGE_END);


  КласFlowLayout (java.awt)

  Разполага компонентите в поток от ляво надясно. Обикновено се използва за аранжиране на бутони в панел. Всяка линия се центрира. Това е подразбиращият се менажер за JPanel.

  public FlowLayout()

  public FlowLayout(int alignment)

  public FlowLayout(int alignment, int horizontalGap, int verticalGap)

  alignment – подравняване: отляво, центрирано (по подразбиране), отдясно; определя се чрез константите:LEADING, CENTER, TRAILING;

  horizontalGap,verticalGap– брой пиксели между компонентите (5 пиксела по подразбиране).


  c1

  c2

  c3

  c4

  c5

  // Установява менажер на разположението

  Container container = getContentPane();

  FlowLayout layout = new FlowLayout();

  container.setLayout(layout);

  // Разполага компонентите в контейнера

  container.add(c1);

  container.add(c2);

  container.add(c3);

  container.add(c4);

  container.add(c5);


  • Клас GridLayout (java.awt)

  • Разполага компонентите в мрежа от елементи с еднакви размери.

  • public GridLayout (int rows,intcols)

  • public GridLayout (int rows,intcols,inthgap,intvgap)

  • rows, cols – брой реда/стълба;

  • допуска rows = 0 или cols = 0

  • (не едновременно 0);

  • rowsе с приоритет предcols;

  • hgap,vgap– хоризонтално/вертикално празно пространство.


  // Установява менажер на разположението

  Container container = getContentPane();

  GridLayout layout = new GridLayout(3, 2);

  container.setLayout(layout);

  new GridLayout(2,3)или

  new GridLayout(2,2)

  new GridLayout(3,2)

  new GridLayout(1,0)

  new GridLayout(0,1)


  Бутон разположението– класJButton (javax.swing)

  Създава бутон.

  public JButton()

  КонструираJButtonбез етикет.

  public JButton(String label)

  КонструираJButtonс определен етикет label.

  • Събитиес действие

  • Клас ActionEvent

  • public string getActionCommand()

  • Връща командния низ, свързан с това действие.

  • ИнтерфейсActionListener

  • public interface ActionListener {

  • // Извиква се при вдигане на събитието ActionEvent, показва източника

  • // и потребителят описва действието, което трябва да се предприеме.

  • void actionPerformed (ActionEvent e);

  • }

  • Добавя слушател lза събитието ActionEvent

  • public void addActionListener(ActionListener l)


  Етикет разположението–класJLabel(javax.swing)

  Изобразява област за къс текст, изображение или и двете. Не реагира на входни събития.

  public JLabel(String text)

  Създава етикет с определен текстtext.

  public void setForeground(Color color)

  Установява цвета colorна текста на етикет.


  JLabel label разположението

  JFrame

  JButton button

  Пример: Приложение, което при всяко натискане

  на бутон променя цвета на текста на етикет в

  черен, син, червен. Използва събитиетоActionEvent

  заJButton, което се обработва от метода

  actionPerformed на интерфейса ActionListener.


  • Импорт на пакетите разположениетоjava.swing,java.awt иjava.awt.event.

  • Класът ButtonDemo наследява класаJFrameи реализира интерфейсаActionListener.

  • Декларация на променливи

  • а) бутон button;

  • б) етикет label;

  • в) цвят color.

  • Конструктор

   • извиква конструктора на супер класа – прозорец със заглавие „Фрейм“

   • установява завършване на приложението при затваряне на прозореца

   • получава съдържанието на фрейма

   • създава етикет с текст „Добре дошли!“

   • създава бутон с текст „Смени цвета“

   • добавя етикета в горната част на фрейма

   • добавя бутона в долната част на фрейма

   • добавя слушател на събития при натискане на бутон, като

   • самият фрейм е слушател

   • установява размера на фрейма 150x100

   • установява видим фрейм

   • установява черен цвят

   • установява цвета на текста на етикета


  • Реализира метода разположениетоactionPerformed на събитието „натиснат бутон“

   • ако цветът е черен

   • цвят  син

   • в противен случай ако цветът е син

   • цвят  червен

   • в противен случай

   • цвят  черен

   • установява цвета на текста на етикета

  • Реализира методаmain


  import разположението javax.swing.*;

  import java.awt.*;

  import java.awt.event.*;

  public class ButtonDemo extends JFrame implements ActionListener {

  private JButton button;

  private JLabel label;

  private Color color;

  public ButtonDemo() {

  super("Фрейм");

  setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

  Container container = getContentPane();

  label = new JLabel("Добре дошли!");

  button = new JButton("Смени цвета");

  container.add(label, BorderLayout.PAGE_START);

  container.add(button, BorderLayout.PAGE_END);

  button.addActionListener(this);// Добавя слушател на събитието

  setSize(150,100);

  setVisible(true);

  color = Color.BLACK;

  label.setForeground(color);

  }


  // Извиква се автоматично при вдигане на събитието

  // „натиснат бутон“

  public void actionPerformed(ActionEvent evt) {

  if(color == Color.BLACK)

  color = Color.BLUE;

  else if(color == Color.BLUE)

  color = Color.RED;

  else

  color = Color.BLACK;

  label.setForeground(color);

  }

  public static void main(String[] args) {

  java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {

  public void run() {

  new ButtonDemo();

  }

  });

  }

  }


  ad