Jazykové prostředky publicistického stylu - PowerPoint PPT Presentation

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová
Download
1 / 8

 • 57 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření : 02. 03. 2013 Číslo DUMu : VY_12_INOVACE_24_CJL_M Ročník : II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání Vzdělávací obor: Styl a komunikace

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Jazykové prostředky publicistického stylu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jazykov prost edky publicistick ho stylu

Jméno autora: Mgr. Hana BoháčováDatum vytvoření: 02. 03. 2013Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_M

Ročník: II.

Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Vzdělávací obor: Styl a komunikace

Tematický okruh: Jazyk a styl žurnalistiky

Téma: Automatizace a aktualizaceMetodický list/anotace:Seznámení se základními pojmy publicistického funkčního stylu, automatizace, aktualizace; praktická práce s texty; možné využít ve 4. ročníku jako opakování k ústní části maturitní zkoušky.


Jazykov prost edky publicistick ho stylu

Jazykové prostředky publicistického stylu

AUTOMATIZACE

AKTUALIZACE


Jazykov prost edky publicistick ho stylu

Publicistický styl je dynamický.

Vyžaduje velmi rychlou změnu podle společenské situace a potřeb.

V projevech sevyvažují dvě protikladné tendence:

automatizace a aktualizace.


Jazykov prost edky publicistick ho stylu

Automatizace

Využívání stále stejných prostředků, očekávaných, předpokládaných, stereotypních.

Vedou k rychlejší orientaci adresáta.

Jejich velký výskyt však vede k vytváření „klišé“.

Aktualizace

Nové, nečekané jazykové prostředky snažící se upoutat pozornost.

Inovují ustálená spojení, obměňují frazeologické obraty, pracují i s nespisovnými slovy, užívají termíny v neočekávaném kontextu.

V publicistice se objevují zvláště v nadpisech.


Najd te v n sleduj c ch uk zk ch automatizovan nebo aktualizovan v razy a vysv tlete jejich v znam

Najděte v následujících ukázkách automatizované nebo aktualizované výrazy a vysvětlete jejich význam

„Potraviny – největší podrazy

Zamaskovat mizernou surovinu

Závadné potraviny na pranýři

Stát opět hledá ženicha pro ztrátové aerolinky

Nezbytný folklor současné sněmovny bude provázet její jednání i v roce 2013. Vláda přežila a premiér Nečas včera shrnul priority na příští měsíce. …Vícepremiérka Peake navíc připravuje velké zeštíhlování úřadů.

Mistr nul Salák. Stane se novou jedničkou na MS?

Dvojice Štěpánek – Kovář je totiž mimo hru.

Policie šetří dopis sudího Adámka, v němž promluvil o nekalých praktikách ve fotbale. Dopis strhl lavinu pomluv a podezření. A atmosféra znovu zhoustla.

Je to vážné nařčení, které dokládá, že v ligovém fotbale hoří válka.

Damková se drsně obula do Sparty.

Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.“(1)


Jazykov prost edky publicistick ho stylu

Řešení

Automatizace

 • Na pranýři

 • Zeštíhlování úřadů

 • Vláda přežila

 • Shrnul priority

 • Stane se jedničkou

 • Je mimo hru

 • Nekalé praktiky

 • Strhl lavinu

 • Atmosféra zhoustla

 • Stupeň zátěže

Aktualizace

 • Potraviny – podrazy

 • Folklor sněmovny

 • Ženich pro aerolinky

 • Mistr nul

 • Hoří válka

 • Obula se do Sparty


Koly pro dal pr ci

Úkoly pro další práci

Sledujte deníky, čtěte novinky na internetu nebo poslouchejte televizní zprávy alespoň po dobu jednoho týdne a vyhledejte, vypište nebo zaznamenávejte aktualizované výrazy.


Citace zdroje a literatura

Citace, zdroje a literatura

 • (1) MF dnes, pátek, 9.11. 2012

 • MGR. MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, spol.s r.o., 2007, ISBN 80-7358-082-9.


 • Login