Arealtilskudd - PowerPoint PPT Presentation

Arealtilskudd
Download
1 / 12

 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Arealtilskudd. Møte på Mære 16/12-2009 Av Nils T. Bjørke. Arealutvikling fylker 2002-2007. Arbeidsgruppe arealtilskudd.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Arealtilskudd

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Arealtilskudd

Arealtilskudd

Møte på Mære 16/12-2009

Av

Nils T. Bjørke


Arealutvikling fylker 2002 2007

Arealutvikling fylker 2002-2007


Arbeidsgruppe arealtilskudd

Arbeidsgruppe arealtilskudd

 • ”Partene er enige om at det nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal gjennomgå innretningen på og effektene av arealtilskuddene for grovfôr og korn. Elementer som skal vurderes er bl.a. strukturelle elementer og forholdet til driftsfellesskap, arealbruk, kantsoner og miljø. Nærmere mandat for arbeidet fastsettes av avtalepartene.”


Arbeidsgruppe arealtilskudd forts

Arbeidsgruppe arealtilskudd, forts.

 • Ønsker å kompensere for småskalaulemper

 • Er det strukturulemper med grovfôrproduksjonen etter antall dekar foretaket har?

  • Små bruk kan leie inn effektive maskinentrepenører

 • Treffer en godt nok med dagens innretning?

 • Kan en bruke de nye digitale kartene til å innrette tilskuddene annerledes?

  • Kantsonetillegg, omkrets

  • Arrondering? Skifter?

  • Helningsgrad?

  • Høyde over havet?


Debatt nationen passive b nder h ster tilskudd p areal de eier som andre driver

Debatt Nationen: Passive bønder høster tilskudd på areal de eier som andre driver.

 • Er stor lønnsomhet i dette (særlig sone 5) fordi:

  • Får ca 400 kr/daa skattefritt.

 • Konkurrerer ut aktiv bonde som trenger mer enn 200 dekar grovfôrareal, som får ca 240 kr/daa som skal beskattes.

 • ca 28.000 foretak med grovfôrbasert husdyrproduksjon

 • Ca 7.000 foretak som kun har grovfôr for salg.


Mulige tiltak

Mulige tiltak

 • Flate ut arealtilskudd grovfôr. Ta bort grensa på 200 dekar.

  • Fylle på med friske midler: Behov: ca 155 mill. kr

   • Ingen taper, noen vinner, og noen vinner mye

  • Omfordele innenfor 0-sum spill.

   • Sone 4: - 13 kr/daa 0-200 daa, + 36 kr/daa >200 daa. Ny sats 86 kr/daa for alt grovfôrareal

   • Sone 5: - 29 kr/daa 0-200 daa, +129 kr/daa >200 daa. Ny sats 179 kr/daa for alt grovfôrareal


Mulige tiltak forts

Mulige tiltak, forts

 • Omfordeling:

  • Sone 4: Alle under 272 daa taper. Maks tap 2.600 kr/foretak

  • Sone 5: Alle under 245 daa taper. Maks tap 5.800 kr/foretak

 • Endre jordbruksfradraget

  • I dag: 100 % fradrag for næringsinntekt mellom 0-54.000 kr

  • Mulig tiltak: Ikke fradrag før en passerer f.eks 50.000 kr i næringsinntekt. Da fradrag som i dag.

 • Foretak med kun grovfôr må være mva reg for å være berettiget tilskudd

 • Øke omsetningsgrensa på 20.000 kr for å være berettiget tilskudd.


Utflating sone 5 0 sum gjennomsnittsats

Utflating sone 5. 0 –sum. Gjennomsnittsats


Satser for arealtilskudd sone 4 tr ndelag

Satser for arealtilskudd sone 4 Trøndelag

 • Grovfôr

  • 0-200 daa: 99 kr/daa

  • >200 daa: 50 kr/daa

 • Korn:

  • 0-800 daa: 247 kr/daa

  • >800 daa: 232 kr/daa

 • Kulturlandskapstilskudd alt arealt:

  • 191 kr/daa


Hvorfor er arealtilskuddet for korn h yere enn for grovf r i sone 4

Hvorfor er arealtilskuddet for korn høyere enn for grovfôr i sone 4?

 • T.o.m 1991. Distriktstilskudd korn på 39 øre/kg.

  • Ble gjort om til arealtilskudd i 1992.

  • Arealtilskuddet økte fra 40 kr/daa til 212 kr/daa

 • Kompensert for nedgang i kornpris (Øyangen):

  • 1990

   • Bygg 2,89 kr/kg i gjennomsnittspris

  • 2005

   • Bygg 1,73 kr/kg

  • 2009

   • Bygg 2,10 kr/kg


Korn p bekostning av grovf r et tr ndelagsfenomen

Korn på bekostning av grovfôr, et trøndelagsfenomen?

 • Nord-Trøndelag fra 2000 til 2008:

  • Kornareal: + 3,2 %

  • Grovfôrareal: - 1,9 %

 • Kornfylker på Østlandet fra 2000 til 2008

  • Kornareal: - 5,8 %

  • Grovfôrareal: + 8,5 %

 • Landet minus Trøndelag fra 2000 til 2008

  • Kornareal: - 5,9 %

  • Grovfôrareal: + 0,9 %

 • Helt annen arealutvikling i Trøndelag


Er l nnsomheten i kornproduksjonen i tr ndelag for god i forh til melk

Er lønnsomheten i kornproduksjonen i Trøndelag for god i forh. til melk?

Kilde: Driftsgranskingene i Jord og Skogbruk


 • Login