Estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària. Històric i situació actual. Implantació curs 1995-1996 Proposta pionera a la UAB Eina potencialment molt útil pels estudiants Sensació d´infrautilització progressiva Mesures reactivadores Vinculació tutor a PdC ?

Download Presentation

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

Històric i situació actual

 • Implantació curs 1995-1996

 • Proposta pionera a la UAB

 • Eina potencialment molt útil pels estudiants

 • Sensació d´infrautilització progressiva

 • Mesures reactivadores

  • Vinculació tutor a PdC ?

  • Major implicació-dedicació dels tutors?

  • Reconeixement docent de la seva tasca?


Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

Plantejament des de deganat

 • Proposta de modificació del programa

 • Canvis ben raonats& no precipitats

 • Copçar opinió de:

  • Tutors

  • No-tutors

  • Estudiants

  • ICE


Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

Sol.licitud d´un ajud

 • DURSI 2002.“Ajuds per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les Universitats Catalanes”

 • Projecte: “Plantejament i orientació de les tutories a la UAB. Marc i suport per al seu desenvolupament. Anàlisi i millora a un centre (Fac. Veterinària)”

  • Analitzar la situació actual del pla de tutories a Veterinària.

  • Propostes de millora

  • Extrapolació del pla de tutories individualitzades a altres centres UAB


Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Metodologia:

  • Qüestionari als alumnes:

   158 enquestes

   • 93 de 5è curs (total 183)

   • 65 de 2on curs (total 185)

  • Entrevistes individualitzades

   • Impulsora del pla

   • Grup d´estudiants

   • Càrrecs – Excàrrecs vinculats al pla

   • Grup de tutors (atzar)

   • Professors no tutors


Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Resultats:

  • Assistència


Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Resultats:

  • Assistència

%

Alumnes


Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Resultats:

  • Motiu consultes


Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Resultats:

  • Motiu consultes

Problemes amb

Professors

Pràctiques de

Camp

Dificultats

acadèmiques

Motius

Personals


Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Resultats:

  • Raons per a no consultar


Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Resultats:

  • Raons per a no consultar


Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Resultats:

  • Suggerències


Tutoria d´orientació

laboral

Programes d´

auto-orientació

Complementació

amb Est. Assessor

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Resultats:

  • Suggerències


Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Resultats entrevistes tutors:

  • Programa vàlid com a eina disponible.

  • Certa sensació de frustració per l´infrautilització.

  • No anar a darrera dels estudiants – “universitaris”

  • Tutors voluntaris per el baix “cost” (temps, dedicació, disponibilitat, etc.) que implica oferir el “servei”.

  • Si calgués més implicació-responsabilitat hi hauria menys voluntarisme? (compensació?)

  • Funció orientadora per a resoldre dubtes, problemes, etc.


Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Conclusions de l´estudi:

  • Coincidència en mantenir el pla

  • Percepció diferent del programa de tutories per part dels:

   • Tutors:

    • Oferir l´eina tutorial per si és necessària (evitar “paternalització”)

    • Vehicular les qüestions plantejades

    • Voluntarietat pel baix cost de dedicació

   • Estudiants:

    • Tutoria més dirigida, més participació del tutor

    • Tutor “solventor” de problemes

    • Implicació del tutor en orientació curricular, professional, etc.


Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Conclusions de l´estudi:

  • Existència d´un pla “paral·lel” de tutories (falseja la sensació d´infrautilització)

  • Manca d´una comunicació fluida entre estudiant i tutor (confiança?)

  • Existència “real” d´un contingut “problemàtic”?


Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

- Propostes de l´estudi -

 • Objectius:

  • Facilitar el contacte-confiança

  • Dotar de contingut concret al programa (coordinar amb Prog. Est. Assessors)

  • Definir i consensuar el grau d´implicació del tutor i el reconeixement de la tasca tutorial

 • 2 tutors al llarg de la carrera

  • 1er cicle. Tutor proper, contacte habitual. Només tutors de primer curs?

  • 2on cicle. Tutor d´especialització escollit per l´estudiant – PdC – orientació professional

 • Establir trobades “dirigides” al llarg del curs (seguiment acadèmic, orientació professional, crèdits lliure elecció, tutories grupals, altres problemes d´estudiants)

 • Assegurar un mecanisme de comunicació ràpid i eficaç entre el tutor i l´estudiant

 • Globalització coordinada de totes les activitats tutorials (jornades d´acollida, jornades d´informació laboral, d´inserció professional, informació PdC, mòduls, etc.).


 • Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

  Presentació i plantejament de les propostes

  als tutors a la reunió informativa de 17-07-03

  Assistents: 6 tutors

  Conclusions:

  • Mantenir l´esquema actual sense aplicar les propestes de l´estudi

  • Introduir petits canvis:

   • Establir un cert control d´assistència a la primera reunió

   • Coordinar tasques amb els estudiants assessors

   • Fer reunió amb tots els tutoritzats al segon semestre


 • Login