Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària - PowerPoint PPT Presentation

Estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria
Download
1 / 17

 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària. Històric i situació actual. Implantació curs 1995-1996 Proposta pionera a la UAB Eina potencialment molt útil pels estudiants Sensació d´infrautilització progressiva Mesures reactivadores Vinculació tutor a PdC ?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

Històric i situació actual

 • Implantació curs 1995-1996

 • Proposta pionera a la UAB

 • Eina potencialment molt útil pels estudiants

 • Sensació d´infrautilització progressiva

 • Mesures reactivadores

  • Vinculació tutor a PdC ?

  • Major implicació-dedicació dels tutors?

  • Reconeixement docent de la seva tasca?


Estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria1

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

Plantejament des de deganat

 • Proposta de modificació del programa

 • Canvis ben raonats& no precipitats

 • Copçar opinió de:

  • Tutors

  • No-tutors

  • Estudiants

  • ICE


Estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria2

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

Sol.licitud d´un ajud

 • DURSI 2002.“Ajuds per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les Universitats Catalanes”

 • Projecte: “Plantejament i orientació de les tutories a la UAB. Marc i suport per al seu desenvolupament. Anàlisi i millora a un centre (Fac. Veterinària)”

  • Analitzar la situació actual del pla de tutories a Veterinària.

  • Propostes de millora

  • Extrapolació del pla de tutories individualitzades a altres centres UAB


Estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria3

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Metodologia:

  • Qüestionari als alumnes:

   158 enquestes

   • 93 de 5è curs (total 183)

   • 65 de 2on curs (total 185)

  • Entrevistes individualitzades

   • Impulsora del pla

   • Grup d´estudiants

   • Càrrecs – Excàrrecs vinculats al pla

   • Grup de tutors (atzar)

   • Professors no tutors


Estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria4

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Resultats:

  • Assistència


Estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria5

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Resultats:

  • Assistència

%

Alumnes


Estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria6

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Resultats:

  • Motiu consultes


Estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria7

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Resultats:

  • Motiu consultes

Problemes amb

Professors

Pràctiques de

Camp

Dificultats

acadèmiques

Motius

Personals


Estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria8

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Resultats:

  • Raons per a no consultar


Estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria9

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Resultats:

  • Raons per a no consultar


Estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria10

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Resultats:

  • Suggerències


Estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria11

Tutoria d´orientació

laboral

Programes d´

auto-orientació

Complementació

amb Est. Assessor

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Resultats:

  • Suggerències


Estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria12

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Resultats entrevistes tutors:

  • Programa vàlid com a eina disponible.

  • Certa sensació de frustració per l´infrautilització.

  • No anar a darrera dels estudiants – “universitaris”

  • Tutors voluntaris per el baix “cost” (temps, dedicació, disponibilitat, etc.) que implica oferir el “servei”.

  • Si calgués més implicació-responsabilitat hi hauria menys voluntarisme? (compensació?)

  • Funció orientadora per a resoldre dubtes, problemes, etc.


Estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria13

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Conclusions de l´estudi:

  • Coincidència en mantenir el pla

  • Percepció diferent del programa de tutories per part dels:

   • Tutors:

    • Oferir l´eina tutorial per si és necessària (evitar “paternalització”)

    • Vehicular les qüestions plantejades

    • Voluntarietat pel baix cost de dedicació

   • Estudiants:

    • Tutoria més dirigida, més participació del tutor

    • Tutor “solventor” de problemes

    • Implicació del tutor en orientació curricular, professional, etc.


Estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria14

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

 • Conclusions de l´estudi:

  • Existència d´un pla “paral·lel” de tutories (falseja la sensació d´infrautilització)

  • Manca d´una comunicació fluida entre estudiant i tutor (confiança?)

  • Existència “real” d´un contingut “problemàtic”?


Estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria15

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

- Propostes de l´estudi -

 • Objectius:

  • Facilitar el contacte-confiança

  • Dotar de contingut concret al programa (coordinar amb Prog. Est. Assessors)

  • Definir i consensuar el grau d´implicació del tutor i el reconeixement de la tasca tutorial

 • 2 tutors al llarg de la carrera

  • 1er cicle. Tutor proper, contacte habitual. Només tutors de primer curs?

  • 2on cicle. Tutor d´especialització escollit per l´estudiant – PdC – orientació professional

 • Establir trobades “dirigides” al llarg del curs (seguiment acadèmic, orientació professional, crèdits lliure elecció, tutories grupals, altres problemes d´estudiants)

 • Assegurar un mecanisme de comunicació ràpid i eficaç entre el tutor i l´estudiant

 • Globalització coordinada de totes les activitats tutorials (jornades d´acollida, jornades d´informació laboral, d´inserció professional, informació PdC, mòduls, etc.).


 • Estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria16

  Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

  Presentació i plantejament de les propostes

  als tutors a la reunió informativa de 17-07-03

  Assistents: 6 tutors

  Conclusions:

  • Mantenir l´esquema actual sense aplicar les propestes de l´estudi

  • Introduir petits canvis:

   • Establir un cert control d´assistència a la primera reunió

   • Coordinar tasques amb els estudiants assessors

   • Fer reunió amb tots els tutoritzats al segon semestre


 • Login