สุภัฒ สงวนดีกุล ผู้อำนวยการสำนักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ - PowerPoint PPT Presentation

AEC
Download
1 / 63

 • 470 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AEC. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และผลกระทบ - การปรับตัวของกระทรวงมหาดไทย. สุภัฒ สงวนดีกุล ผู้อำนวยการสำนักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. การบรรยายสำหรับผู้บริหารในระดับกรมของกระทรวงมหาดไทย และในระดับจังหวัด - หน่วยราชการในจังหวัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สุภัฒ สงวนดีกุล ผู้อำนวยการสำนักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3883207

AEC

-

- ( VDO Conference)

1 , 1 2554


3883207

AEC

FTA

AEC ?

-- AEC

AEC


3883207

AEC


3883207

BIMSTEC

GMS

ACMECS

ASEAN

IMT-GT

APEC

WTO

BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical & Economic Cooperation)


Apec 21

-(Asia-Pacific Economic Cooperation)

APEC : 21


3883207

GMS

Greater Mekong Subregion

Brunei

Cambodia

Singapore

Laos

Philippines

Myanmar

China

(Yunan)

Malaysia

Vietnam

Indonesia

Thailand

IMT-GT

3 Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle

ACMECS

--

Ayeyawady-ChaoPhrya-Mekong Economic Cooperation Strategy


3883207

-- ? ---

AEC


3883207

: ASEAN Secretariat


200 9

(2009)

:

GDP: FDI : Foreign Direct Investment

: ASEAN Secretariat


3883207

(FDI) 2004-2009

:

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

5

5

6

3

2

5

: ASEAN Secretariat


3883207

44,334 US$

30,327 US$


3883207

2535 2553

2553

2535

ASEAN 22.7%

32,609.1

195,311.6

Note

 • AFTA 2535 2536 (1993)

 • ASEAN 6 0 1 ..2553 (2010)


3883207

2535 2553

2535

2553

ASEAN 16.6%

182,406.54

40,615.8

Note

 • AFTA 2535 2536 (1993)

 • ASEAN 6 0 1 ..2553 (2010)


3883207

.

AEC

One Vision,

One Identity,

One Community


Asean a ssociation of s outh e ast a sian n ations

CAMBODIA

ASEAN (Association of South East Asian Nations)

:

1967(2510) ASEAN

 • 1967(2510) 5

 • 1984(2527)

ASEAN - 6

 • 1995(2538)

CLMV

 • 1997(2540)

 • 1999(2542)

10 580

..

2015(2558)ASEAN Economic Community

A

E

C


3883207

(ASEAN Community)

2558 (2015)

(ASC)

ASEAN Charter

AEC

AEC Blueprint

(AEC)

Strategic Schedule

-

(ASCC)

ASC : ASEAN Security Community

ASCC : ASEAN Socio-Cultural Community

AEC : ASEAN Economic Community


3883207

AEC

AEC

AEC Blueprint


3883207

One Vision,

One Identity,

One Community


3883207

(ASEAN Charter)

1 2552

(ASEAN Summit)

-

ASEAN Coordinating

Council (ACC)

.

ASEAN Political-Security Community : ASC Council

ASEAN Economic Community

: AEC Council

ASEAN Socio-Cultural Community

: ASCC Council

CPR

(Committee of Permanent Representatives in Jakarta)

11

 • . AEM

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • . ICT

6

 • .

 • .

 • .

15

 • .

 • .

 • .

 • . (- )

ASEAN

Secretariat

Senior Officials Meeting

Senior Officials Meeting

Senior Officials Meeting

Senior Officials


3883207

(AC)

AC


3883207

AEC?

AEC

AEC


3883207

(AFTA) CEPT

2535 2536

ASEAN Free Trade Area (Common Effective Preferential Tariff)

(AFAS)

2538

ASEAN Framework Agreement on Services

(AIA)

2541

ASEAN Investment Area

e-ASEAN


3883207

AEC

(ASEAN Economic Community:AEC )

1.

2.

e-ASEAN ()

2558

(2015)

3.

4.

-

SMEs

FTA


3883207

AEC

1.

 • AFTA CEPT ATIGA (ASEAN Trade In Goods Agreement )

 • 2536

-6

CLMV

(Sensitive List ) 0%5%

1 . 2553(2010)

1 . 2558(2015)

(Highly Sensitive List)

:

:


3883207

AEC

(Sensitive List ) 0%5%

ASEAN 6 1 2553

CLMV 1 2558


3883207

AEC

Highly Sensitive List

:

:

5.5

3.67


3883207

AEC

2.

?

 • /

/

 • ()


3883207

AEC

2553

(2010)

2556

(2013)

2558

(2015)

70%

70%

70%

 • 70%

(ICT)/ / /

51%

51%


3883207

VS : ?

1./ ( )2. /3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

 • 29

=1. 2. 3. 4. 5. ()+ 5

128


3883207

AEC Blueprint

ACIA: ASEAN Comprehensive Investment Agreement

1. 2. 3. 4. 5. ()

3.

 • AIA

 • ()


3883207

AEC Blueprint

4.

 • /

 • (MRAs)

 • 7


3883207

FTA

AEC


3883207

FTA

ASEAN 10

( ATIGA, AFAS, ACIA)

AEC

AS-China

AS-China

AS-Japan

AS-Korea

+3

AS-Japan

AS-Korea

AS-India

AS-Australia

New Zealand

+6

ASEAN (10) +China +Japan +Korea +India + Australia + NZ

ASEAN (10) +China +Japan +Korea

EAFTA

CEPEA


3883207

India

-

-

China

-

Japan

-

Australia

New Zealand

Korea

FTA --

6

3

: 2549 ~

: 2550 ~

: 13 52

: 13 . 52 1 . 53

/ :

AEC

-

//: 2551

2 52

// : 26 52

1 . 53

/ : 50 26 52 1 52 1 52 : 2 .52 31 52


3883207

CEPEA (Comprehensive Economic Partnership in East Asia) (ASEAN +6)

EAFTA (East Asia FTA) (ASEAN +3)

Australia

New Zealand

China

Japan

Korea

India

FTA

AEC

ASEAN 10 : 583 ( 9% )GDP () 1,275 US$( 2% GDP )

EAFTA ( +3) : 2,068 ( 31% ) GDP 9,901 US$ (18% GDP )

CEPEA ( +6) : 3,284 (50% ) GDP 12,250 US$ (22% GDP )


3883207

EU

??

Russia

GCC

MERCOSUR

FTA .

AEC

Mercado Comun del Sur

Gulf Cooperation Councils


3883207

AEC

AEC


3883207

AEC

 • /

AEC


3883207

AEC

-

-

-

-

-

FTA -


3883207

AEC ?

AEC


3883207

AEC ?


3883207

AEC

(Opportunities)

&

(Threats)

//

/

10

Economy of Scale ( )

/

(AEC) 2558


3883207

AEC

(Opportunities)

&

(Threats)

/

AEC

/

AEC

CLMV

(AEC) 2558


3883207

AEC

(Opportunities)

&

(Threats)

/

(AEC) 2558


3883207

AEC

(Opportunities)

&

(Threats)

/

/

AEC

/

(AEC) 2558


3883207

-

()

.

.

()

(AEC) 2558


3883207

?

--- AEC ---

AEC


3883207

AEC

AEC /

AEC

economy of scale ( )

AEC

CLMV AECLeast Developed Countries : LDCs

CLMV

(AEC) 2558


3883207

AEC

9 3 6 (3 / 6)

&

/

()

(AEC) 2558


3883207

AEC

AEC


3883207

()

()

( FTA)

(Safeguard Measure)


3883207

 • 2549-2552 540

 • 268

 • 2553 272

 • 12 7 :


3883207

FTA ()

 • ()

 • ( )


3883207

FTA ()


3883207

FTA ()

 • 2550-2553 280 54 130

 • 24 15 182.28

 • :

 • 2553 6


 • Safeguard measures

  Safeguard Measures

  • ...


  3883207

  ( )


  3883207

  ( AFTA)

  A

  B

  C

  • ( )

  • /


  3883207

  A

  • ()

  • 1

  :

  • ( D)

  • /

  • GMO

  • 6 ( ()

  • .- . .- .


  3883207

  B

  • ()

  • 1

  :

  • ( D)

  • /

  • GMO ()

  • /-

  • ( .- ./ .- . / .-, .-. / .- .. )


  3883207

  C

  • ()

  • .

  :

  • ( D)

  • /

  • GMO ()

  • /-


  3883207

  -6 1 2553

  CLMV 1 2558

  (AEC) 2558(2015)

  AEC

  70% 2558

  AEC

  • /

  AEC

  • /

  • AEC

  • AEC


  3883207

  T

  M

  H

  L

  Y

  A

  M

  A

  L

  A

  Y

  S

  I

  A

  I

  O

  N

  L

  P

  M

  S

  C

  A

  M

  B

  O

  D

  I

  A

  I

  N

  R

  R

  R

  N

  D

  U

  G

  I

  N

  D

  O

  N

  E

  S

  I

  E

  P

  V

  I

  E

  T

  N

  A

  M

  O

  R

  P

  H

  I

  L

  I

  P

  P

  I

  N

  E

  S

  2558

  (AEC)

  A

  S

  E

  A

  N

  • www.thaifta.com() ASEAN Conner

  • www.asean.org()

  • Call Center 02-507-7555

  • 02-507-7236

  A


 • Login