„Ez az én testem…, ez az én vérem kelyhe…, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre…” - PowerPoint PPT Presentation

„Ez az én testem…, ez az én vérem kelyhe…, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre…”
Download
1 / 15

 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

„Ez az én testem…, ez az én vérem kelyhe…, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre…”. Az Eukarisztia titkáról elmélkedve az első kérdés, amelyet szemlélünk, hogy mi is az Eukarisztia? A válasz: részesedés. Részesedés Krisztus véréből és testéből. A legmegrendítőbb és legszentebb közösség.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

„Ez az én testem…, ez az én vérem kelyhe…, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre…”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

„Ez az én testem…, ez az én vérem kelyhe…, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre…”


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • Az Eukarisztia titkáról elmélkedve az első kérdés, amelyet szemlélünk, hogy mi is az

 • Eukarisztia?

 • A válasz: részesedés.

 • Részesedés Krisztus véréből és testéből.

 • A legmegrendítőbb és legszentebb

 • közösség.


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • Nincs ennél mélyebben megélhető közelség valakihez.

 • Isten nem adhat ennél többet nekünk, mert ez Ő önmaga.

 • Az alapítás szavai megvilágítják ezt nekünk:


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • „Ez az én testem… ez a kehely az újszövetség az én

 • véremben” (Lk 22,19-20; 1Kor 11,24-25).

 • Ezért mondhatja Jézus ezt a kenyeret az „élet kenyerének” (Jn 6,35),

 • mert itt saját magáról beszél.

 • És aki eszi ezt a kenyeret és iszik ebből a kehelyből, annak örök élete van

 • (Jn 6,54)


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • Aki részesedik Krisztus testéből és véréből, eggyé válik vele. Krisztusba öltözködik.

 • Személyes találkozás részese lesz.

 • Isten legintimebb, legbensőbb titkaiba pillant. A kimondhatatlant és a fölfoghatatlant, sajátjának mondhatja.

 • A legmélyebb szeretetet éli át. Mi naponta ennek a találkozásnak lehetünk tapasztalói.

 • Nincs más biztos pontja keresztény életünknek, mint ez a találkozás.


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • Nincs más forrása bűnbánatunknak, belső

 • megújulásunknak, mint ez a részesedés.

 • És nincs találóbb kifejezés e vér és test befogadásának, mint:

 • Eukarisztia.

 • A hálaadás az egyetlen alkalmas létforma, amely képes befogadni ezt a titkot, ezt a szeretetet.


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • Mindenki ugyanazt a Krisztust veszi, mindenki egyformán részesedik benne.

 • Semmiféle különbség nem létezik ember és ember között, amikor Krisztus teste és vére misztériumához közelít.

 • Mindenki a megtestesült, örök Igét veszi magához.

 • Mindenkinek ugyanazzal a mély alázattal kell közelítenie e szent titokhoz.


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • Ez az alapja annak a közösségnek, amely az Egyház közössége.

 • Nem az emberi akarat, nem valamilyen nemes cél hoz az Egyházban össze bennünket. Hanem ahogyan az apostol is írja: „Mi sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesedünk” (1Kor 10,17).

 • Az Eukarisztia, az Egyház közösségének, és a mi közösségtudatunknak is a titka, megvalósító és mozgató ereje.


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • Mielőtt először járulunk elsőáldozáshoz felkészülésünket követően ezekkel a kérdésekkel találkozhatunk, melyeknek alapján elmélyülhetünk hitünkben és tudatosan készülhetünk a

 • NAGY TALÁLKOZÁSRA:


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • Mi az Eukarisztia vagyis az Oltáriszentség?

 • Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség az Úr Jézus valóságos teste és vére a kenyér és bor színe alatt.

 • Hogyan van jelen Jézus az Oltáriszentségben?

 • Az Oltáriszentségben a feltámadt Jézus van jelen, istenségével és emberségével, testével és vérével, egészen és osztatlanul, mindkét szín alatt.

 • Miért rendelte Jézus az Oltáriszentséget?

 • Azért rendelte az Úr Jézus az Eukarisztiát, hogy jelenvalóvá váljék keresztáldozata, testével és vérével tápláljon minket, és jelenlétével építse az Egyházat.


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • Mikor rendelte az Úr Jézus az Eukarisztiát?Az Eukarisztiát az Úr Jézus az utolsó vacsorán rendelte.

 • Mi történik mikor áldozunk?

 • Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és vérét vesszük magunkhoz.

 • Ki áldozhat?

 • Az áldozhat, aki lelkileg és testileg felkészült Jézus fogadására.

 • Hogyan készülünk testileg a szentáldozásra?

 • Testileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy megtartjuk az egyórás szentségi böjtöt, és megfelelő módon öltözködünk.


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • Hogyan készülünk lelkileg a szentáldozásra?

 • Lelkileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy:

 • a halálos bűnöktől megtisztítjuk lelkünket a szentgyónásban, a bocsánatos bűnöket pedig legalább megbánjuk;

 • 2. imádságos lélekkel várjuk a Jézussal való találkozást.

 • Mit teszünk a szentáldozás után?

 • Szentáldozás után imádjuk az Úr Jézust, hálát adunk neki, rábízzuk magunkat, és segítségét kérjük.


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • Ki áldozik méltatlanul?

 • Az áldozik méltatlanul, aki tudatosan halálos bűnben áldozik. Ez szentségtörés.

 • Mi jelzi templomainkban hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van?

 • Templomainkban az örökmécses jelzi, hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van.

 • Mi a szentmise?

 • A szentmise az Újszövetség áldozata az Eukarisztia ünneplésében.


 • Login