Patofi ziologija dijabetesa
Download
1 / 33

Patofiziologija dijabetesa - PowerPoint PPT Presentation


 • 470 Views
 • Uploaded on

Patofi ziologija dijabetesa. Definicija dijabetesa. Hiperglikemija - glavna karakteristika Defekt u produkciji insulina Autoimune i druge destrukcije beta ćelije Neosetljivost na insulin Smanjeno dejstvo insulina na ciljna tkiva. Klasifikacija dijabetesa. Tip 1 dijabetesa autoim uni

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Patofiziologija dijabetesa' - thibault


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Patofi ziologija dijabetesa

Patofiziologija dijabetesa

Slides current until 2008


Definicija dijabetesa

 • Hiperglikemija - glavna karakteristika

  • Defekt u produkciji insulina

  • Autoimune i druge destrukcije beta ćelije

  • Neosetljivost na insulin

  • Smanjeno dejstvo insulina na ciljna tkiva

Slides current until 2008


Klasifikacija dijabetesa

 • Tip 1 dijabetesa

  • autoimuni

  • LADA

  • idiopatski

 • Tip 2 dijabetesa

Slides current until 2008


Insulin i metabolizam glukoze

Glukoneogeneza

Glikogenoliza

Sinteza glukogena

Insulin

Glukoza u cirkulaciji

Sinteza glikogena

preuzimanje glukoze

oslobađane slobodnih masnih kiselina

Slides current until 2008


Nedostatak insulina kod tipa 1 dijabetesa

Preuzimanje glukoze

Glikogenoliza

Glukoneogeneza (aminokiseline)

Produkcija ketona (masne kis.)

Glukoza u cirkulaciji

Preuzimanje glukoze

Razgradna proteina  aminokiseline

Razgradnja triglicerida  masne kis.

Slides current until 2008


Patogeneza tipa 1 dijabetesa

 • Aktivacija imunog sistema

 • Progresivna destrukicja beta ćelija

 • Insuficijencija beta ćelija

 • Zavisnost od egzogenog insulina

 • Rizik od ketoacidoze

Slides current until 2008


Patogeneza tipa 1 dijabetesa

 • Genetska predispozicija

 • Imunološki faktori

  • Druga autoimuna oboljenja

  • Antigen specifična antitela

 • Okidači iz spoljne sredine

  • Virusi

  • Goveđi serum albumini

  • Nitrozamini (konzervisano meso)

  • Hemikalije: vacor (otrov za pacove), streptazocin

Slides current until 2008


Patogeneza tipa 1 dijabetesa
Patogeneza tipa 1 dijabetesa

Okidač

Imunološke abnormalnosti

Genetika

Beta-ćelijemasa

Klinički dijabetes

‘Honeymoon’

Pre-diabetes

Hronična faza

Vreme (meseci - godine)

Slides current until 2008


Idiopatski tip 1 dijabetesa
Idiopatski tip 1 dijabetesa

Neimuni tip 1 dijabetesa

 • Nema markera autoimunosti

 • Permanentna insulinopenija

 • Ketoacidoaza

 • Afričko i Azijsko poreklo

Slides current until 2008


Tip 2 dijabetesa

 • 90%-95% obolelih od dijabetesa

 • Smanjena osetljivost na insulin i relativan nedostatak insulina

 • Gojazni

 • Komplikacije često postoje kad se postavi dijagnoza

Slides current until 2008


Smanjena osetljivost na insulin kod tipa 2 dijabetesa

Preuzimanje glukoze

glikoliza

glukoneogeneza (aminokiseline)

Glukoza u cirkulaciji

Preuzimanje glukoze

Razgradnja poteina  aminokiseline

Slides current until 2008


Smanjena osetljivost na insulin kod tipa 2 dijabetesa

Preuzimanje gluoze

Glikoliza

Glukoneogeneza (aminokiseline)

Glukoza u cirkulaciji

Prezimanje glukoze

Razgradnja proteina  aminokiseline

Preuzimanje glukoze

Slides current until 2008


Konverzija u trigliceride

Smanjena osetljivost na insulin kod tipa 2 dijabetesa

Preuzimanje glukoze

Glikoliza

Glukoneogeneza (aminokiseline)

Glukoza u cirkulaciji

Preuzimanje glukoze

Razgradnja proteina  aminokiseline

Preuzimanje glukoze

Slides current until 2008


Patogeneza tipa 2 dijabetesa

 • Više gena je uljučeno

 • Hiperinsulinemija

 • Loša ishrana u fetalnom periodu  formiranje beta-ćelija

 • Niska masa na rođenju/promene telesne mase

 • Gen tvrdice “Thrifty gene”

 • 7%beta-ćelijagubi se godišnje

Slides current until 2008


Primarna insuficijencija

Prirodini tok tipa 2 dijabetesa

gubitak beta ćelija

 Potreba za insulinom starenjem

Potreba za insulinom

Endogeni insulin

Životna dob (godine)

Slides current until 2008


Prirodini tok tipa 2 dijabetesa

gubitak beta ćelija

 Potreba za insulinom stanenjem

Hiper-

insulinaemia

Potreba za insulinom

Neosetljivost na insulin

Endogeni insulin

Životna dob (godine)

Slides current until 2008


Prirodini tok tipa 2 dijabetesa

Sekundarna insuficijencija

gubitak beta ćelija

Efekat oralnih sredstava

 Potreba za insulinom starenjem

Hiper-

insulinemija

Potreba za insulinom

Neosetljivost na insulin

Endogeni insulin

Životna dob (godine)

Slides current until 2008


Slides current until 2008


Faktori rizika za tip 2 dijabetesa dijabetesa u našoj zemlji

 • Životna dob> 40 godina

 • Dijabetes kod srodnika prve linije

 • Pripadnost populaciji visokog rizika

 • Predhodno postojanje oštećene tolerancije ili povišene jutarnje glikemije

 • Vaskularna oboljenja

 • Podatak o gestacionom dijabetesu

 • Rađanje velikog novorođenčeta

CDA 2003

Slides current until 2008


Faktori rizika za tip 2 dijabetesa
Faktori rizika za tip 2 dijabetesa dijabetesa u našoj zemlji

 • Hipertenzija

 • Dislipidemija

 • Abdominalna gojaznost

 • Povećana telesna težina

 • Policistični ovarijumi

 • Acanthosis nigricans

 • Schizophrenia

Slides current until 2008


Polydipsia dijabetesa u našoj zemlji

Polyuria

Nocturia

Poremećaj vida

Malaksalost

Gubitak telesne težine

Infekcije

Znaci i simptomi

Slides current until 2008


Dijagnoza dijabetesa
Dijagnoza dijabetesa dijabetesa u našoj zemlji

CDA 2003, ADA 2004, WHO 2002

Slides current until 2008


Impaired glucose tolerance impaired fasting glucose
Impaired glucose tolerance dijabetesa u našoj zemljiImpaired fasting glucose

 • Prelazna stanja

 • Povećan rizik za nastanak dijabetesa

 • Preventivne strategije kako bi se izbegao ili odložio nastanak dijabetesa

 • Povišen rizik za kardiovaskularne bolesti

Slides current until 2008


Nesigurna dijagnoza oral ni gluco zo toleran s test
Nesigurna dijagnoza dijabetesa u našoj zemlji:Oralni glucozo tolerans test

 • Opterećenje sa 75 g glukoze posle 8 sati gladovanja

 • Glikemija se uzima pre testa kao i 1 i 2 sata posle

 • Mogući problemi

Slides current until 2008


Test dijabetesa u našoj zemljiovi za diferencijalnu dijagnozu

 • Urinarni ketoni

 • Antitela

 • C-peptide

Slides current until 2008


Metaboli ki sindrom
Metaboli dijabetesa u našoj zemljičkisindrom

 • Klasterfaktora rizika

 • Dijabetes tip 2

 • Različiti kriterijumi

 • Trostruko veći rizik za kardiovaskularna obolenja i šlog

 • Dvostruko veći rizik za kardiovaskularnu smrt

Slides current until 2008


Prevencija tipa 1 dijabetesa
Prevencija tipa 1 dijabetesa dijabetesa u našoj zemlji

 • Izbegavanje rane ekspozicije kravljim proteinima iz mleka

 • Nikotinamid

Slides current until 2008


Prevencija tipa 1 dijabetesa1
Prevencija tipa 1 dijabetesa dijabetesa u našoj zemlji

 • Insulin

  • Diabetes Prevention Trial

  • Diabetes Prediction and Prevention Project

Slides current until 2008


Prevencija tipa 2 dijabetesa
Prevencija tipa dijabetesa u našoj zemlji2 dijabetesa

 • Promena stila života

 • Da Qing Study

 • Finnish Diabetes Prevention Study

Slides current until 2008


Prevencija tipa 2 dijabetesa1
Prevencija tipa dijabetesa u našoj zemlji2 dijabetesa

 • Promena stila života vs terapija

 • Diabetes Prevention Program

 • STOP-NIDDM

Slides current until 2008


Tip 2 dijabetesa može se odložiti kod osoba sa oštećenom tolerancijom na glukozu

Promena stila života najefikasnija je mera

Šta mislite šta bi se moglo uraditi u našem gradu da bi se prevenirao ili odložio dijabetes?

Slides current until 2008


Rekapitulacija
Rekapitulacija tolerancijom na glukozu

Tip 1 dijabetesa

 • Posledica progresivne destrukcije beta ćelija

 • Osobama sa tipom 1 dijabetesa neophodan je insulin da bi preživeli

Slides current until 2008


Rekapitulacija1
Rekapitulacija tolerancijom na glukozu

Tip 2 dijabetesa

 • Često se karakteriše neosetljivošću na insulin i pre relativnim nego apsolutnim nedostatkom insulina

 • Progresivno stanje

 • Većini osoba sa tipom 2 dijabetesa insulin bude nephodan 5-10 godina posle dijagnoze

Slides current until 2008