TBM’de
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

TBM’de ÇÖZÜM ORTAĞINIZ !!! PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TBM’de ÇÖZÜM ORTAĞINIZ !!!.

Download Presentation

TBM’de ÇÖZÜM ORTAĞINIZ !!!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tbm de z m orta iniz

TBM’de

ÇÖZÜM ORTAĞINIZ !!!


Tbm de z m orta iniz

E-BERK MAKİNE METALURJİ1993 yılından itibaren Türk Metal sektörüne hizmet eden firmamız E-BERK Makine ve Metalurji, 2002 yılından itibaren Tünel Açma Makinelerinin(TBM) yedek parça sağlayıcısı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Bu kapsamda 1 metre çaptan 14 metre çapa kadar Tünel Açma Makinelerinde kullanılan 12’’ den 21’’ e kadar kesici disklerin ve diğer yedek parçaların imalatı yapılmaktadır.AR-GE çalışmalarına önem veren firmamız, tünel açma çalışmasının yapılacağı zeminin jeolojik koşullarına göre, bünyesinde bulundurduğu Isıl İşlem tesisinin avantajı ve yılların getirdiği tecrübe ile üretimine devam etmektedir. Üretimlerimiz ISO 9001:2008 kalite güvence sistemi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Yüksek aşınma direncine sahip patentli ürünleriyle 2-3 kat daha fazla metraj avantajı ve en düşük birim metraj maliyetini sektörün önde gelen firmaların hizmetine sunmakta, tünel inşaatlarında çözüm ortağınız olarak hizmet vermeye devam etmektedir.


Tbm tunnel boring machine t nel a ma mak nes

TBM(TUNNEL BORING MACHINE - TÜNEL AÇMA MAKİNESİ)

Madencilik ve inşaat sektöründe yeraltı yapılarının önemi teknolojik gelişmelere

paralel olarak gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle yerleşim merkezleri ve büyük

şehirlerde elektrik, su, kanalizasyon, telefon, doğalgaz ve metro tünelleri gibi

yapıların açılması sırasında, çevreye ve yer üstünde yapılara zarar vermemesi

için kullanılacak kazı yönteminin seçimi son derece önemlidir. Her ne kadar ilk

yatırım maliyeti yüksek olsa da tam cepheli tünel açma makineleri(TBM),

istenilmeyen yeraltı hareketlerini önleme kabiliyeti, daha sessiz, titreşimsiz ve

hızlı çalışması nedeniyle günümüzde tercih edilen kazı makineleri haline

gelmiştir. Sert, orta sert, yumuşak ve akıcı formasyonlar için kullanılacak kafa

dizaynları ve keski tipleri, makineyi dengeleme sistemleri, tahkimat sistemleri, çıkarılan pasayı taşıma sistemleri çeşitli yönlerden farklılıklar göstermektedir. Açılacak yer altı boşluğu boyunca geçilecek formasyonların önceden tespiti, kullanılacak makinenin seçiminde en önemli faktörlerden

biri olmaktadır.


Tbm de z m orta iniz

İlk tünel açma makinesi Amerika’da Hoosac Tünelinde kullanılmıştır. Bu makine daire şeklinde döner bir kesme kafasına sahipti ve keskiler konsantrik daireler çizerek kazı yapacak şekilde dizilmişlerdi. Tutunma mekanizması, itme (baskı) mekanizması ve pasa uzaklaştırma düzenleri vardı. 1856 yılında yapılan bu makinenin yapısal tasarım şekli, makinenin sert kayaçlarda başarılı olarak çalışabileceği seviyede değildi. Herman Haupt isimli inşaat mühendisi, bu makine ile 3 metrelik bir ilerleme yapmayı başarmıştı. TBM'in esasını oluşturan bu kavram, izleyen 100 yıl için güçsüz kalmış ve hiçbir gelişme gerçekleşmemiştir.


Tbm de z m orta iniz

James Robbins isimli mühendis 1956 yılında, kalem keskiler yerine döner disklerin kullanılma fikrini ortaya atmıştır. Toronto'daki bir uygulamada günde 38m'lik ilerleme gerçekleşmiştir.

Bu uygulama TBM'lerin yumuşak ve orta sert kayaçlarda ekonomik olarak kullanılabileceğinin ilk göstergesi olmuştur. Toronto'daki uygulamayı izleyen 26 yıl boyunca teknoloji oldukça yavaş ilerlemiştir.


Tbm de z m orta iniz

1970'lerin sonu ve 1980'li yılların başlarında Amerika ve Avrupa'da birçok üniversite ve araştırma kurumu disk kesicilerin sert kayaçlardaki performansının fizik prensiplerini anlamak üzere çok sayıda araştırma yapmışlardır.


Tbm genel zellikleri

TBM Genel Özellikleri

TBM’lerin yapısal özellikleri olarak ;

kesici kafa,

itme silindirleri,

yönlendirme silindirleri,

kilitleme pabuçları(gripper),

kesici kafayı döndüren motorlar,

beton tahkimat elemanlarını yerleştiren erektörler sayılabilir.


Tbm de z m orta iniz

TBM arkasında bulunan, back-up sistemler olarak adlandırılan kısımda ise;

hidrolik güç üniteleri,

elektrik trafoları,

tavan civataları için delici,

havalandırma fanları,

pasa nakliyatı için bant konveyörler,

vagonlar bulunmaktadır.


Tbm le kaz n n n delme patlatma ile maliyet y n nden kar la t r lmas

TBM İle Kazınının, Delme Patlatma ile Maliyet Yönünden Karşılaştırılması

Firmalar bir tünel projesine başlamadan önce işi ne şekilde yapacaklarına dair sınırlayıcı sebepler ve hükümler yok ise maliyet açısından yöntem belirlemek için çalışmalar yapmak zorundadırlar. Bu çalışmaları etkileyen parametreler ve bunların maliyete etkileri aşağıdaki gibidir:


Tbm de z m orta iniz

Tünel Çapı ve Tünel Uzunluğu

Tünel Açılacak Formasyonun Basınç Dayanımları ve Kazılabilirlik

Çalışma Saatleri

Patlayıcı Madde ile Kazıyı Engelleyen Sebepler

Tünele Uygun Makinelerin Temin Zorlukları (Küçük çaplı tünellerde Del-Pat sonrası ayna pasasının yüklenmesi ve taşınması vb. işler için spesifik makinelerin kolaylıkla bulunamaması gibi)

İşin Süresi

Diğer sebepler


Tbm de z m orta iniz

Yukarıda sayılan tüm parametreler hassas bir şekilde değerlendirilerek tünelin hangi yöntemle açılacağına karar verilir. Yukarıdaki parametrelerden en önemlisi ve yöntem belirlemede asıl belirleyici olan tünel çapı ve tünel uzunluğudur.


Tbm de z m orta iniz

TBM ve Delme Patlatma ile kireç taşında tünel açılmasının maliyet analizi açısından karşılaştırılması.

$/m

2000

Del-Pat D=3 m

Del-Pat D=4 m

Maliyet

Del-Pat D=5 m

TBM D=3 m

1000

TBM D=4 m

TBM D=5 m

km

12

5

6

Tünel Uzunluğu


Tbm de z m orta iniz

Yukarıdaki grafikten de görüldüğü üzere örneğin 3 metre kazı çapındaki bir tünel için 5km’den sonra TBM ile tünel kazısı daha ekonomik olmaktadır. Proje bitiş süresi gözönüne alındığında ise tünel açma makineleri ile kazı her zaman avantajlı durumdadır.


Tbm in olumlu y nleri

TBM'in Olumlu Yönleri

Kazı hızı oldukça yüksektir.

Çalışan işçi sayısı oldukça az olmakta ve işçilik maliyeti düşmektedir.

TBM kullanımıyla tünel içinde oluşması mümkün toz miktarı önemli derecede azalmakta ve dolayısıyla işçi sağlığı açısından olumlu bir çalışma ortamı elde etmek mümkün olmaktadır.

Patlatmadan kaynaklanan sarsıntı oranı TBM kullanımında söz konusu olmayacağından TBM, şehirleşmenin yaygın olduğu kaya ortamlarında kolaylıkla kullanılabilmekte ve çevre sorunu yaratmamaktadır.

Patlatma yapılarak çalışıldığında yeraltı açıklığının çevresinde oluşan gevşeme zonu (zedelenmiş kaya kütlesi zonu), TBM'in kullanılması halinde oldukça sınırlı kalmakta ve dolayısıyla, tünel destek elemanlarına etkiyen yükler de azalmaktadır.


Tbm performans tahmini

TBM Performans Tahmini

TBM kullanan firmalar bir tünel projesine başlamadan önce işi ne kadar sürede yapabileceklerini bilmek isterler. Yıllar içerisinde farklı yaklaşımların etkin olduğu performans tahmin metotları geliştirilmiştir.


Tbm performans n etkileyen parametreler

TBM performansını etkileyen parametreler

Kayaç Karakteristikleri

- Tek eksenli basınç dayanımı

- Kayaç sağlamlığı (kayaç dokusu)

- Çatlak İndeksi

Keski Geometrisi

- Çap

- Ağız Genişliği

TBM Özellikleri

- Keski başına düşen baskı kuvveti

- Keskiler arası mesafe

- Güç (tork ve devir sayısı)


Tbm in s n fland r lmas

TBM’in Sınıflandırılması

Çalışılan zemin şartlarına göre;

- Single Shield TBM

- Double Shield TBM

- Mixed TBM

- Hard-Rock TBM

- EPB

- Slurry


Tbm de z m orta iniz

Single Shield TBM

1-kesici kafa

2-shield

3-bant konveyör

4-kazılmış malzeme taşıyıcı

Double Shield TBM

1-kesici kafa

2a-ön shield

2b-double shield

2c-arka shield

3-bant konveyör

4-kazılmış malzeme taşıyıcı


Uygulama rnekleri

Uygulama Örnekleri

Tarabya Atıksu Tünel ve Kollektörleri Projesi

Tünel İstanbul bölgesinin en sert kireç taşlarından oluşan boğaz bölgesinde açılmaktadır. Derinliği 13- 24 metre arasında değişmekte olup tünelin kazı çapı 2,92m beton kaplı nihai çapı 2m ve toplam uzunluğu 8.750m’dir. Tünel tam cephe kazı makinesi (TBM) ile açılmaktadır.


Tbm de z m orta iniz

Kullanılan TBM Özellikleri


Tbm de z m orta iniz

TBM' in Baltalimanı-Tarabya Arası Performansı


Uygulama rnekleri1

Uygulama Örnekleri

Tuzla-Dragos Atık Su Tünel Projesi

Tuzla-Dragos atık su tünel projesi İstanbul’un Asya bölgesinde yüksek yerleşim yoğunluğu olan bir bölgede yer almaktadır. Tünelin bitmiş çapı 4,5 m ve toplam uzunluğu 6.490 m’dir. Şist ve kireçtaşı formasyonlarının ağırlıkta olduğu ve uzunluğu 1.670m, derinliği 6-17 metre arasında değişen kısım 5m çapa sahip bir TBM kullanılarak açılmıştır.


Tbm de z m orta iniz

Kullanılan TBM Özellikleri


Tbm de z m orta iniz

TBM'in Tuzla’daki Performansı


Madencilikte tbm uygulamalar

Madencilikte TBM Uygulamaları

Madencilikte kullanılmak istenen TBM'lerden beklenen önemli özelliklerden biri de küçük çaplı kurbalardan dönebilmesidir. CUP makinesi,

25 m'lik dönme yarıçapı yeteneği ile bu isteği yerine getirebilmektedir.


Tbm de z m orta iniz

Stillwater maden firması için TBM ile Gabro, norit ve anorthosit içinde 30.500 m uzunluğunda galeri açılabilmiştir(1989).

Delme patlama ile karşılaştırıldığında dolaysız masraflarda (direct cost) üçte bir oranında bir tasarruf elde edilmiştir. Fakat asıl büyük kazanç, biran önce üretime geçişe imkan veren hazırlık işlerinin tamamlanmasındaki süre kısalığıdır.


Petrol retiminde tbm uygulamalar

Petrol Üretiminde TBM Uygulamaları

Petrol - Madencilik grubundan Petro Tech Resources firması, petrol yatağı altındaki kayalar içindeki tünelleri açmak için TBM kullanmıştır (1994).


Tbm de z m orta iniz

TBM’de

ÇÖZÜM ORTAĞINIZ !!!


Ret mler m z

ÜRETİMLERİMİZ

Twin disc center cutter

Twin disc cutter

Single disc cutter


Ret mler m z1

ÜRETİMLERİMİZ

Rippers

 • Buckets

Cutting knives


Ret mler m z2

ÜRETİMLERİMİZ

Support - Scraper

Scrapers

Bits


Ret mler m z3

ÜRETİMLERİMİZ

Montaj ekipmanları


Referanslar

REFERANSLAR


Referanslar1

REFERANSLAR


Referanslar2

REFERANSLAR

E-Berk Makina firması ayrıca;

 • Amerika Birleşik Devletleri,

 • Kanada,

 • İran,

 • Suudi Arabistan,

 • Bulgaristan ve

 • Rusya’da tünel projelerinde çalışan TBM’ler için yedek parça üreterek ihracatını yapmaktadır.


Tbm de z m orta iniz

TBM’de

ÇÖZÜM ORTAĞINIZ !!!


 • Login