TBM’de
Download
1 / 42

TBM’de ÇÖZÜM ORTAĞINIZ !!! - PowerPoint PPT Presentation


  • 227 Views
  • Uploaded on

TBM’de ÇÖZÜM ORTAĞINIZ !!!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TBM’de ÇÖZÜM ORTAĞINIZ !!!' - thi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

TBM’de

ÇÖZÜM ORTAĞINIZ !!!


E-BERK MAKİNE METALURJİ1993 yılından itibaren Türk Metal sektörüne hizmet eden firmamız E-BERK Makine ve Metalurji, 2002 yılından itibaren Tünel Açma Makinelerinin(TBM) yedek parça sağlayıcısı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Bu kapsamda 1 metre çaptan 14 metre çapa kadar Tünel Açma Makinelerinde kullanılan 12’’ den 21’’ e kadar kesici disklerin ve diğer yedek parçaların imalatı yapılmaktadır.AR-GE çalışmalarına önem veren firmamız, tünel açma çalışmasının yapılacağı zeminin jeolojik koşullarına göre, bünyesinde bulundurduğu Isıl İşlem tesisinin avantajı ve yılların getirdiği tecrübe ile üretimine devam etmektedir. Üretimlerimiz ISO 9001:2008 kalite güvence sistemi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Yüksek aşınma direncine sahip patentli ürünleriyle 2-3 kat daha fazla metraj avantajı ve en düşük birim metraj maliyetini sektörün önde gelen firmaların hizmetine sunmakta, tünel inşaatlarında çözüm ortağınız olarak hizmet vermeye devam etmektedir.


Tbm tunnel boring machine t nel a ma mak nes
TBM(TUNNEL BORING MACHINE - TÜNEL AÇMA MAKİNESİ)

Madencilik ve inşaat sektöründe yeraltı yapılarının önemi teknolojik gelişmelere

paralel olarak gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle yerleşim merkezleri ve büyük

şehirlerde elektrik, su, kanalizasyon, telefon, doğalgaz ve metro tünelleri gibi

yapıların açılması sırasında, çevreye ve yer üstünde yapılara zarar vermemesi

için kullanılacak kazı yönteminin seçimi son derece önemlidir. Her ne kadar ilk

yatırım maliyeti yüksek olsa da tam cepheli tünel açma makineleri(TBM),

istenilmeyen yeraltı hareketlerini önleme kabiliyeti, daha sessiz, titreşimsiz ve

hızlı çalışması nedeniyle günümüzde tercih edilen kazı makineleri haline

gelmiştir. Sert, orta sert, yumuşak ve akıcı formasyonlar için kullanılacak kafa

dizaynları ve keski tipleri, makineyi dengeleme sistemleri, tahkimat sistemleri, çıkarılan pasayı taşıma sistemleri çeşitli yönlerden farklılıklar göstermektedir. Açılacak yer altı boşluğu boyunca geçilecek formasyonların önceden tespiti, kullanılacak makinenin seçiminde en önemli faktörlerden

biri olmaktadır.


İlk tünel açma makinesi Amerika’da Hoosac Tünelinde kullanılmıştır. Bu makine daire şeklinde döner bir kesme kafasına sahipti ve keskiler konsantrik daireler çizerek kazı yapacak şekilde dizilmişlerdi. Tutunma mekanizması, itme (baskı) mekanizması ve pasa uzaklaştırma düzenleri vardı. 1856 yılında yapılan bu makinenin yapısal tasarım şekli, makinenin sert kayaçlarda başarılı olarak çalışabileceği seviyede değildi. Herman Haupt isimli inşaat mühendisi, bu makine ile 3 metrelik bir ilerleme yapmayı başarmıştı. TBM'in esasını oluşturan bu kavram, izleyen 100 yıl için güçsüz kalmış ve hiçbir gelişme gerçekleşmemiştir.


James Robbins isimli mühendis 1956 yılında, kalem keskiler yerine döner disklerin kullanılma fikrini ortaya atmıştır. Toronto'daki bir uygulamada günde 38m'lik ilerleme gerçekleşmiştir.

Bu uygulama TBM'lerin yumuşak ve orta sert kayaçlarda ekonomik olarak kullanılabileceğinin ilk göstergesi olmuştur. Toronto'daki uygulamayı izleyen 26 yıl boyunca teknoloji oldukça yavaş ilerlemiştir.


1970'lerin sonu ve 1980'li yılların başlarında Amerika ve Avrupa'da birçok üniversite ve araştırma kurumu disk kesicilerin sert kayaçlardaki performansının fizik prensiplerini anlamak üzere çok sayıda araştırma yapmışlardır.


Tbm genel zellikleri
TBM Genel Özellikleri ve Avrupa'da birçok üniversite ve araştırma kurumu disk kesicilerin sert kayaçlardaki performansının fizik prensiplerini anlamak üzere çok sayıda araştırma yapmışlardır.

TBM’lerin yapısal özellikleri olarak ;

kesici kafa,

itme silindirleri,

yönlendirme silindirleri,

kilitleme pabuçları(gripper),

kesici kafayı döndüren motorlar,

beton tahkimat elemanlarını yerleştiren erektörler sayılabilir.


TBM arkasında bulunan, back-up sistemler olarak adlandırılan kısımda ise;

hidrolik güç üniteleri,

elektrik trafoları,

tavan civataları için delici,

havalandırma fanları,

pasa nakliyatı için bant konveyörler,

vagonlar bulunmaktadır.


Tbm le kaz n n n delme patlatma ile maliyet y n nden kar la t r lmas
TBM İle Kazınının, Delme Patlatma ile Maliyet Yönünden Karşılaştırılması

Firmalar bir tünel projesine başlamadan önce işi ne şekilde yapacaklarına dair sınırlayıcı sebepler ve hükümler yok ise maliyet açısından yöntem belirlemek için çalışmalar yapmak zorundadırlar. Bu çalışmaları etkileyen parametreler ve bunların maliyete etkileri aşağıdaki gibidir:


Tünel Çapı ve Tünel Uzunluğu Karşılaştırılması

Tünel Açılacak Formasyonun Basınç Dayanımları ve Kazılabilirlik

Çalışma Saatleri

Patlayıcı Madde ile Kazıyı Engelleyen Sebepler

Tünele Uygun Makinelerin Temin Zorlukları (Küçük çaplı tünellerde Del-Pat sonrası ayna pasasının yüklenmesi ve taşınması vb. işler için spesifik makinelerin kolaylıkla bulunamaması gibi)

İşin Süresi

Diğer sebepler


Yukarıda sayılan tüm parametreler hassas bir şekilde değerlendirilerek tünelin hangi yöntemle açılacağına karar verilir. Yukarıdaki parametrelerden en önemlisi ve yöntem belirlemede asıl belirleyici olan tünel çapı ve tünel uzunluğudur.


TBM ve Delme Patlatma ile değerlendirilerek tünelin hangi yöntemle açılacağına karar verilir. Yukarıdaki parametrelerden en önemlisi ve kireç taşında tünel açılmasının maliyet analizi açısından karşılaştırılması.

$/m

2000

Del-Pat D=3 m

Del-Pat D=4 m

Maliyet

Del-Pat D=5 m

TBM D=3 m

1000

TBM D=4 m

TBM D=5 m

km

12

5

6

Tünel Uzunluğu


Yukarıdaki grafikten de görüldüğü üzere örneğin 3 metre kazı çapındaki bir tünel için 5km’den sonra TBM ile tünel kazısı daha ekonomik olmaktadır. Proje bitiş süresi gözönüne alındığında ise tünel açma makineleri ile kazı her zaman avantajlı durumdadır.


Tbm in olumlu y nleri
TBM'in Olumlu Yönleri metre kazı çapındaki bir tünel için 5km’den sonra TBM ile tünel kazısı daha ekonomik olmaktadır. Proje bitiş süresi gözönüne alındığında ise tünel açma makineleri ile kazı her zaman avantajlı durumdadır.

Kazı hızı oldukça yüksektir.

Çalışan işçi sayısı oldukça az olmakta ve işçilik maliyeti düşmektedir.

TBM kullanımıyla tünel içinde oluşması mümkün toz miktarı önemli derecede azalmakta ve dolayısıyla işçi sağlığı açısından olumlu bir çalışma ortamı elde etmek mümkün olmaktadır.

Patlatmadan kaynaklanan sarsıntı oranı TBM kullanımında söz konusu olmayacağından TBM, şehirleşmenin yaygın olduğu kaya ortamlarında kolaylıkla kullanılabilmekte ve çevre sorunu yaratmamaktadır.

Patlatma yapılarak çalışıldığında yeraltı açıklığının çevresinde oluşan gevşeme zonu (zedelenmiş kaya kütlesi zonu), TBM'in kullanılması halinde oldukça sınırlı kalmakta ve dolayısıyla, tünel destek elemanlarına etkiyen yükler de azalmaktadır.


Tbm performans tahmini
TBM Performans Tahmini metre kazı çapındaki bir tünel için 5km’den sonra TBM ile tünel kazısı daha ekonomik olmaktadır. Proje bitiş süresi gözönüne alındığında ise tünel açma makineleri ile kazı her zaman avantajlı durumdadır.

TBM kullanan firmalar bir tünel projesine başlamadan önce işi ne kadar sürede yapabileceklerini bilmek isterler. Yıllar içerisinde farklı yaklaşımların etkin olduğu performans tahmin metotları geliştirilmiştir.


Tbm performans n etkileyen parametreler
TBM performansını etkileyen parametreler metre kazı çapındaki bir tünel için 5km’den sonra TBM ile tünel kazısı daha ekonomik olmaktadır. Proje bitiş süresi gözönüne alındığında ise tünel açma makineleri ile kazı her zaman avantajlı durumdadır.

Kayaç Karakteristikleri

- Tek eksenli basınç dayanımı

- Kayaç sağlamlığı (kayaç dokusu)

- Çatlak İndeksi

Keski Geometrisi

- Çap

- Ağız Genişliği

TBM Özellikleri

- Keski başına düşen baskı kuvveti

- Keskiler arası mesafe

- Güç (tork ve devir sayısı)


Tbm in s n fland r lmas
TBM’in Sınıflandırılması metre kazı çapındaki bir tünel için 5km’den sonra TBM ile tünel kazısı daha ekonomik olmaktadır. Proje bitiş süresi gözönüne alındığında ise tünel açma makineleri ile kazı her zaman avantajlı durumdadır.

Çalışılan zemin şartlarına göre;

- Single Shield TBM

- Double Shield TBM

- Mixed TBM

- Hard-Rock TBM

- EPB

- Slurry


Single Shield TBM metre kazı çapındaki bir tünel için 5km’den sonra TBM ile tünel kazısı daha ekonomik olmaktadır. Proje bitiş süresi gözönüne alındığında ise tünel açma makineleri ile kazı her zaman avantajlı durumdadır.

1-kesici kafa

2-shield

3-bant konveyör

4-kazılmış malzeme taşıyıcı

Double Shield TBM

1-kesici kafa

2a-ön shield

2b-double shield

2c-arka shield

3-bant konveyör

4-kazılmış malzeme taşıyıcı


Uygulama rnekleri
Uygulama Örnekleri metre kazı çapındaki bir tünel için 5km’den sonra TBM ile tünel kazısı daha ekonomik olmaktadır. Proje bitiş süresi gözönüne alındığında ise tünel açma makineleri ile kazı her zaman avantajlı durumdadır.

Tarabya Atıksu Tünel ve Kollektörleri Projesi

Tünel İstanbul bölgesinin en sert kireç taşlarından oluşan boğaz bölgesinde açılmaktadır. Derinliği 13- 24 metre arasında değişmekte olup tünelin kazı çapı 2,92m beton kaplı nihai çapı 2m ve toplam uzunluğu 8.750m’dir. Tünel tam cephe kazı makinesi (TBM) ile açılmaktadır.


Kullanılan TBM Özellikleri metre kazı çapındaki bir tünel için 5km’den sonra TBM ile tünel kazısı daha ekonomik olmaktadır. Proje bitiş süresi gözönüne alındığında ise tünel açma makineleri ile kazı her zaman avantajlı durumdadır.


TBM' in Baltalimanı-Tarabya Arası Performansı metre kazı çapındaki bir tünel için 5km’den sonra TBM ile tünel kazısı daha ekonomik olmaktadır. Proje bitiş süresi gözönüne alındığında ise tünel açma makineleri ile kazı her zaman avantajlı durumdadır.


Uygulama rnekleri1
Uygulama Örnekleri metre kazı çapındaki bir tünel için 5km’den sonra TBM ile tünel kazısı daha ekonomik olmaktadır. Proje bitiş süresi gözönüne alındığında ise tünel açma makineleri ile kazı her zaman avantajlı durumdadır.

Tuzla-Dragos Atık Su Tünel Projesi

Tuzla-Dragos atık su tünel projesi İstanbul’un Asya bölgesinde yüksek yerleşim yoğunluğu olan bir bölgede yer almaktadır. Tünelin bitmiş çapı 4,5 m ve toplam uzunluğu 6.490 m’dir. Şist ve kireçtaşı formasyonlarının ağırlıkta olduğu ve uzunluğu 1.670m, derinliği 6-17 metre arasında değişen kısım 5m çapa sahip bir TBM kullanılarak açılmıştır.


Kullanılan TBM Özellikleri metre kazı çapındaki bir tünel için 5km’den sonra TBM ile tünel kazısı daha ekonomik olmaktadır. Proje bitiş süresi gözönüne alındığında ise tünel açma makineleri ile kazı her zaman avantajlı durumdadır.


TBM'in Tuzla’daki Performansı metre kazı çapındaki bir tünel için 5km’den sonra TBM ile tünel kazısı daha ekonomik olmaktadır. Proje bitiş süresi gözönüne alındığında ise tünel açma makineleri ile kazı her zaman avantajlı durumdadır.


Madencilikte tbm uygulamalar
Madencilikte TBM Uygulamaları metre kazı çapındaki bir tünel için 5km’den sonra TBM ile tünel kazısı daha ekonomik olmaktadır. Proje bitiş süresi gözönüne alındığında ise tünel açma makineleri ile kazı her zaman avantajlı durumdadır.

Madencilikte kullanılmak istenen TBM'lerden beklenen önemli özelliklerden biri de küçük çaplı kurbalardan dönebilmesidir. CUP makinesi,

25 m'lik dönme yarıçapı yeteneği ile bu isteği yerine getirebilmektedir.


Stillwater maden firması için TBM ile Gabro, norit ve anorthosit içinde 30.500 m uzunluğunda galeri açılabilmiştir(1989).

Delme patlama ile karşılaştırıldığında dolaysız masraflarda (direct cost) üçte bir oranında bir tasarruf elde edilmiştir. Fakat asıl büyük kazanç, biran önce üretime geçişe imkan veren hazırlık işlerinin tamamlanmasındaki süre kısalığıdır.


Petrol retiminde tbm uygulamalar
Petrol Üretiminde TBM Uygulamaları anorthosit içinde 30.500 m uzunluğunda galeri açılabilmiştir(1989).

Petrol - Madencilik grubundan Petro Tech Resources firması, petrol yatağı altındaki kayalar içindeki tünelleri açmak için TBM kullanmıştır (1994).


TBM’de anorthosit içinde 30.500 m uzunluğunda galeri açılabilmiştir(1989).

ÇÖZÜM ORTAĞINIZ !!!


Ret mler m z
ÜRETİMLERİMİZ anorthosit içinde 30.500 m uzunluğunda galeri açılabilmiştir(1989).

Twin disc center cutter

Twin disc cutter

Single disc cutter


Ret mler m z1
ÜRETİMLERİMİZ anorthosit içinde 30.500 m uzunluğunda galeri açılabilmiştir(1989).

Rippers

  • Buckets

Cutting knives


Ret mler m z2
ÜRETİMLERİMİZ anorthosit içinde 30.500 m uzunluğunda galeri açılabilmiştir(1989).

Support - Scraper

Scrapers

Bits


Ret mler m z3
ÜRETİMLERİMİZ anorthosit içinde 30.500 m uzunluğunda galeri açılabilmiştir(1989).

Montaj ekipmanları


Referanslar
REFERANSLAR anorthosit içinde 30.500 m uzunluğunda galeri açılabilmiştir(1989).


Referanslar1
REFERANSLAR anorthosit içinde 30.500 m uzunluğunda galeri açılabilmiştir(1989).


Referanslar2
REFERANSLAR anorthosit içinde 30.500 m uzunluğunda galeri açılabilmiştir(1989).

E-Berk Makina firması ayrıca;

  • Amerika Birleşik Devletleri,

  • Kanada,

  • İran,

  • Suudi Arabistan,

  • Bulgaristan ve

  • Rusya’da tünel projelerinde çalışan TBM’ler için yedek parça üreterek ihracatını yapmaktadır.


TBM’de anorthosit içinde 30.500 m uzunluğunda galeri açılabilmiştir(1989).

ÇÖZÜM ORTAĞINIZ !!!


ad