Virksomhetsrapport
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 48

Virksomhetsrapport PowerPoint PPT Presentation


  • 60 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Virksomhetsrapport. Oktober 2013. Innhold. 1. Oppsummering. 2. Hovedmål. 3. Pasient. 4. Bemanning. 5. Aktivitet. 6. Økonomi. 7. Klinikker. Sammendrag. Hovedmål. 3. Pasient. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede.

Download Presentation

Virksomhetsrapport

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Virksomhetsrapport

Oktober 2013


Innhold

1. Oppsummering

2. Hovedmål

3. Pasient

4. Bemanning

5. Aktivitet

6. Økonomi

7. Klinikker


Sammendrag


Hovedmål


3. Pasient

Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dagerPasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede


3. Pasient

Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dagerPasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede

Somatikk


3. Pasient

Pasientene opplever ikke fristbrudd, avviklede


Tall fra Cognos pleier å være klare midt i måneden.


3. Pasient


3. Pasient

Pasienter på venteliste

Tall fra Cognos (HOD)


3. Pasient

Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev


3. Pasient

Prevalens av sykehusinfeksjoner


3. Pasient

Andel korridorpasienter - somatikk


3. Pasient

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning for utredningtil vurdering av henvisningen er fullført.


3. Pasient

Antall henvisninger for utredning vurdert


3. Kvalitet

Åpne dokumenter i EPJ


Utvikling i antall årsverk ved STHF 2013 rullerende 12 mnd.


4. Bemanning

Bemanning denne periode


4. Bemanning

Lønnskostnader - budsjettavvik hittil i år


4. Bemanning

Lønnskostnader – budsjettavvik hittil i år .


4. Bemanning

Innleiekostnader – budsjettavvik hittil i år


4. Bemanning

Sykefravær Korttid - langtid og glidende 12 mnd gjennomsnitt


4. Bemanning

Sykefravær – lang/kort


4. Bemanning

Deltid denne periode – fast ansatte

Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget


Korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget

Andel deltid av korrigert stillingsprosent faste ansatte


4. Bemanning

AML brudd


DRG rullerende 12 måneder.


5. Aktivitet

DRG poeng«sørge for»(Uten biologiske)


DRG Indeks - døgn


5. Aktivitet

Produktivitet - DRG, bemanning


5. Aktivitet

DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske)


5. Aktivitet

Aktivitet psykiatri


5. Aktivitet

Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk(Alle tjenesteområder)


6. Økonomi

Resultat foretak og klinikker


Budsjett avvik pr. måned trend

36


6. Økonomi

Budsjettavvik per klinikk


6. Økonomi

Resultatregnskap


6. Økonomi

Resultatregnskap


6. Økonomi

Resultatregnskap


6. Økonomi

Resultatregnskap


6. Økonomi

Resultatregnskap


6. Økonomi

Resultatregnskap


6. Økonomi

Resultatregnskap


6. Økonomi

Resultatregnskap


6. Økonomi

Resultatregnskap


6. Økonomi

Kontantstrøm


6. Økonomi

Likviditet og investeringer


  • Login