Virksomhetsrapport - PowerPoint PPT Presentation

Virksomhetsrapport
Download
1 / 48

  • 63 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Virksomhetsrapport. Oktober 2013. Innhold. 1. Oppsummering. 2. Hovedmål. 3. Pasient. 4. Bemanning. 5. Aktivitet. 6. Økonomi. 7. Klinikker. Sammendrag. Hovedmål. 3. Pasient. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Virksomhetsrapport

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport

Oktober 2013


Innhold

Innhold

1. Oppsummering

2. Hovedmål

3. Pasient

4. Bemanning

5. Aktivitet

6. Økonomi

7. Klinikker


Sammendrag

Sammendrag


Hovedm l

Hovedmål


Virksomhetsrapport

3. Pasient

Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dagerPasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede


Virksomhetsrapport

3. Pasient

Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dagerPasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede

Somatikk


Pasientene opplever ikke fristbrudd avviklede

3. Pasient

Pasientene opplever ikke fristbrudd, avviklede


Virksomhetsrapport

Tall fra Cognos pleier å være klare midt i måneden.


Virksomhetsrapport

3. Pasient


Pasienter p venteliste

3. Pasient

Pasienter på venteliste

Tall fra Cognos (HOD)


Pasientene f r bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev

3. Pasient

Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev


Prevalens av sykehusinfeksjoner

3. Pasient

Prevalens av sykehusinfeksjoner


Andel korridorpasienter somatikk

3. Pasient

Andel korridorpasienter - somatikk


Virksomhetsrapport

3. Pasient

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning for utredningtil vurdering av henvisningen er fullført.


Antall henvisninger for utredning vurdert

3. Pasient

Antall henvisninger for utredning vurdert


Pne dokumenter i epj

3. Kvalitet

Åpne dokumenter i EPJ


Virksomhetsrapport

Utvikling i antall årsverk ved STHF 2013 rullerende 12 mnd.


Virksomhetsrapport

4. Bemanning

Bemanning denne periode


L nnskostnader budsjettavvik hittil i r

4. Bemanning

Lønnskostnader - budsjettavvik hittil i år


L nnskostnader budsjettavvik hittil i r1

4. Bemanning

Lønnskostnader – budsjettavvik hittil i år .


Innleiekostnader budsjettavvik hittil i r

4. Bemanning

Innleiekostnader – budsjettavvik hittil i år


Sykefrav r korttid langtid og glidende 12 mnd gjennomsnitt

4. Bemanning

Sykefravær Korttid - langtid og glidende 12 mnd gjennomsnitt


Sykefrav r lang kort

4. Bemanning

Sykefravær – lang/kort


Deltid denne periode fast ansatte

4. Bemanning

Deltid denne periode – fast ansatte

Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget


Andel deltid av korrigert stillingsprosent faste ansatte

Korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget

Andel deltid av korrigert stillingsprosent faste ansatte


Aml brudd

4. Bemanning

AML brudd


Virksomhetsrapport

DRG rullerende 12 måneder.


Drg poeng s rge for uten biologiske

5. Aktivitet

DRG poeng«sørge for»(Uten biologiske)


Virksomhetsrapport

DRG Indeks - døgn


Produktivitet drg bemanning

5. Aktivitet

Produktivitet - DRG, bemanning


Drg poeng utf rt i eget hf eks biologiske

5. Aktivitet

DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske)


Virksomhetsrapport

5. Aktivitet

Aktivitet psykiatri


Aktivitet d gn dag og poliklinikk alle tjenesteomr der

5. Aktivitet

Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk(Alle tjenesteområder)


Resultat foretak og klinikker

6. Økonomi

Resultat foretak og klinikker


Virksomhetsrapport

Budsjett avvik pr. måned trend

36


Budsjettavvik per klinikk

6. Økonomi

Budsjettavvik per klinikk


Resultatregnskap

6. Økonomi

Resultatregnskap


Resultatregnskap1

6. Økonomi

Resultatregnskap


Resultatregnskap2

6. Økonomi

Resultatregnskap


Resultatregnskap3

6. Økonomi

Resultatregnskap


Resultatregnskap4

6. Økonomi

Resultatregnskap


Resultatregnskap5

6. Økonomi

Resultatregnskap


Resultatregnskap6

6. Økonomi

Resultatregnskap


Resultatregnskap7

6. Økonomi

Resultatregnskap


Resultatregnskap8

6. Økonomi

Resultatregnskap


Kontantstr m

6. Økonomi

Kontantstrøm


Likviditet og investeringer

6. Økonomi

Likviditet og investeringer


  • Login