Latvijas lauksaimniec bas pakalpojumu kooperat v sabiedr ba koop
Download
1 / 19

Latvijas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “ KOOP ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Latvijas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “ KOOP ”. Attīstības vīzija. Mērķis. ir apmierināt tās biedru vajadzības pēc precēm un pakalpojumiem, vienlaicīgi nodrošinot Biedrības biedru lauksaimnieciskās produkcijas un ražojumu realizāciju gan Latvijā, gan ārzemēs. Uzdevumi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Latvijas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “ KOOP ”' - thetis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Latvijas lauksaimniec bas pakalpojumu kooperat v sabiedr ba koop
Latvijas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “KOOP”

Attīstības vīzija


M r is
Mērķis sabiedrība “

 • ir apmierināt tās biedru vajadzības pēc precēm un pakalpojumiem, vienlaicīgi nodrošinot Biedrības biedru lauksaimnieciskās produkcijas un ražojumu realizāciju gan Latvijā, gan ārzemēs.


Uzdevumi
Uzdevumi sabiedrība “

 • darīt visu iespējamo, lai Latvijas lauksaimnieku precēm esošajos lielveikalu tīklos tiktu ierādīta goda vieta;

 • kopā ar citām juridiskām personām vai atsevišķi dibināt uzņēmējsabiedrības mērķa labākai īstenošanai;

 • nodrošināt savus biedrus ar saimniecībā nepieciešamajām precēm;

 • sniegt biedriem pakalpojumus, organizējot biedru saimniecībās izaudzētās produkcijas uzglabāšanu, pirmapstrādi, pārstrādi un realizāciju, reklāmu, pircēju izglītošanu par piedāvātiem produktiem u.t.t.;


Uzdevumi turpin
Uzdevumi – turpin. sabiedrība “

 • sniegt saviem biedriem dažāda rakstura ražošanas, transporta, sadzīves un citāda veida pakalpojumus;

 • izglītot savus biedrus kooperācijā un lauksaimnieku pašpārvaldē;

 • izvirzīt savus pārstāvjus valsts, sabiedriskajām un kooperatīvajām organizācijām;

 • veikt citas darbības, kas varētu uzlabot biedru materiālo stāvokli.


Kam vajag o kooperat vu
Kam vajag šo kooperatīvu? sabiedrība “

 • Apmēram 70 tūkstošiem ekonomiski aktīvo saimniecību, kuru LIZ platība nepārsniedz 10 ha.

 • Visām pārējām zemnieku saimniecībām, kuru LIZ platība pārsniedz 10 ha.

 • Statūtsabiedrībām.

 • Nozaru (piena, gaļas, dārzeņu u.c.) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.


Potenci lie biedri
Potenciālie biedri sabiedrība “

 • Personīgās palīgsaimniecības (fiziskās personas).

 • Piemājas saimniecības (fiziskās personas).

 • Zemnieku saimniecības (fiziskās vai juridiskās personas).

 • Lauksaimniecības statūtsabiedrības (juridiskās personas).

 • Citas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (juridiskās personas).


Koop sagaid m s priek roc bas
KOOP sabiedrība “ sagaidāmās priekšrocības

 • Plašāks biedru tirgojamo preču klāsts.

 • Lielāka dažāda lieluma un veida lauksaimnieku pārstāvniecība.

 • Lielākas izaugsmes iespējas.

 • Mazāki administratīvie izdevumi uz vienu biedru.

 • Labāka un vienkāršāka atpazīstamība.


Koop sagaid m s probl mas
KOOP sabiedrība “ sagaidāmās problēmas

 • Grūtības nodrošināt tūlītēju visas biedru saražotās produkcijas realizāciju.

 • Grūtības ieinteresēt no Rīgas attālāko reģionu lauksaimniekus.

 • Grūtības atrast piemērotu valdes priekšsēdētāju un izpilddirektoru.

 • Pārāk mazs starta kapitāls.


Pirms dibin anas
Pirms dibināšanas sabiedrība “

 • Iniciatīvas grupas izveidošana.

 • Paju, dibināšanas izdevumu, biedru naudas lieluma un KOOP organizatoriskās struktūras noteikšana. Mērķu un uzdevumu precizēšana.

 • Pamatkapitāla un dibināšanas izdevumu apmaksāšana.

 • Biedru piesaistīšanas pasākumi.

  • (LOSP dalīborganizācijas, Buklets, blogs Internetā, Domubiedru Draugiem.lv grupa un cita veida reklāma)


Pirms dibin anas 2
Pirms dibināšanas - 2 sabiedrība “

 • Biedrības valdes potenciālā sastāva apzināšana.

 • Tirdzniecības vietu apzināšana.

  (Centrāltirgus, privātie tirgi, privātveikali u.c.)

 • Dokumentu izstrādāšana.

  • (Statūti, dibināšanas līgums un citi dokumenti)

 • Budžeta un darbības plāna izstrāde pirmajam saimnieciskajam gadam.


 • Pajas dibin anas izdevumi
  Pajas, dibināšanas izdevumi sabiedrība “

  • Viena paja - 10 Ls.

  • Dibināšanas izdevumi 5 - 20 Ls.

  • Dibināšanas etapā paju daudzums nav ierobežots.


  Dibin t ji
  Dibinātāji sabiedrība “

  • Vismaz 20 – 25 dibinātāji, kuri pārstāv visa veida potenciālos biedrus (sīkzemniekus, vidējos un lielos zemniekus, statūtsabiedrības, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības )


  Dibin ana
  Dibināšana sabiedrība “

  • Visu nepieciešamo priekšdarbu veikšana.

  • Dibināšanas kopsapulce.

  • Biedrības reģistrēšana.


  Darb bas uzs k ana
  Darbības uzsākšana sabiedrība “

  • Konkurss uz izpilddirektora amatu.

  • Aktīva jaunu biedru iesaistīšana, pamatkapitāla ievērojama palielināšana.

  • Sadarbības līgumu slēgšana par iespējamajām tirdzniecības vietām esošajos tirgos. Sarunas ar lielveikalu ķēdēm. Vairumbāzes (tirgus vietas vai bāzes) iegādāšana vai iznomāšana.

  • Produkcijas piegādes līgumu slēgšana ar biedriem.

  • Stratēģiskā(o) partnera(u) sameklēšana un sadarbības līguma(u) slēgšana ar to (tiem).

  • Tirdzniecības iespēju reģionos analīze.


  Pre u virz bas sec ba tirg
  Preču virzības secība tirgū sabiedrība “

  • Dārzeņi, augļi, ogas, garšaugi u.c.

  • Bioloģisko saimniecību produkcija.

  • Atzīto dzīvnieku izcelsmes produktu un lauksaimniekiem piederošo pārstrādes uzņēmumu produkcija.

  • Pārējo atzīto un lauksaimniekiem piederošo pārtikas aprites uzņēmumu produkcija.

  • Mājražotāju produkcija.


  Strat iskais m r is veikalu t kls koop
  Stratēģiskais mērķis – veikalu tīkls “KOOP” sabiedrība “

  Iespējamie varianti :

  • Starta veikaliņš (ap 10 000 Ls) vienā no Rīgas mikrorajoniem.

  • Pirmais veikals pilnībā pieder citai firmai, bet tā izmanto zīmolu KOOP. Sadarbība notiek uz līguma pamata, izmantojot franšīzes metodi.

  • Pirmais veikals 49 % stratēģiskam investoram, 51 % KOOP. Biedrība aizņemas naudu no Stratēģiskā partnera, lai pakāpeniski atmaksātu savu ieguldījumu.


  Strat iskais m r is veikalu t kls koop1
  Stratēģiskais mērķis – veikalu tīkls sabiedrība ““KOOP”

  • Pirmais veikals 95 % stratēģiskam investoram, 5% KOOP.

  • Nākošajos veikalos KOOP daļa pakāpeniski jāpalielina līdz pat 100%.


  Ko tirgosim koop
  Ko tirgosim sabiedrība ““KOOP” ?

  • Lauksaimniecības preces

  • Vieglo un stipro alkoholu

  • Preces lauksaimniekiem

  • Sadzīves preces

  • Elektroniku

  • Un daudz ko citu ...


  Lai mums visiem veicas
  Lai mums sabiedrība “visiem veicas !!!


  ad