slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
SZÖVETKEZET TÖRTÉNETE ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

SZÖVETKEZET TÖRTÉNETE ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

SZÖVETKEZET TÖRTÉNETE ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA. 2006. évi X. tv. és a 2014.III.15-től hatályos új Ptk. Def. szövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SZÖVETKEZET TÖRTÉNETE ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA' - theta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
SZÖVETKEZET

TÖRTÉNETE ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA

slide3
Def.
 • szövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő,
 • a tagok gazdasági és társadalmi szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy,
 • amelynél a tag kötelezettsége a szövetkezettel szemben vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására és az alapszabályban meghatározott személyes közreműködésre terjed ki.
sz v tagi viszony
SZÖV.TAGI VISZONY

legalább 7 alapító

slide6
Nyilvános felhívás  !!
 • nem természetes személy tagjainak száma MAX taglétszám 20 %-a
 • személyes közreműködést nem vállaló tagjainak száma nem haladhatja meg a taglétszám ¼-t.
tagi vagyoni hozz j rul s
TAGI VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS
 • A szövetkezet egyes tagjainak vagyoni hozzájárulása max a tőke 15 %-a
 • nem természetes személy tagok vagyoni hozzájárulásának összege max a tőke 1/3-a.
l tes t irata
LÉTESÍTŐ IRATA

ALAPSZABÁLY

ellenjegyz s
- ELLENJEGYZÉS

- MINDEN TAG ALÁÍRJA!

slide11
alapszabály módosítása vagy a jegyzőkönyvbe foglalt alapszabály-módosítás esetén azt a tag jogtanácsosa vagy a szövetkezet jogtanácsosa is ellenjegyezheti.
slide12
30 napon belül….
 • Hatósági engedély esetén 15 napon

belül………

bejegyz s
BEJEGYZÉS

FELTÉTEL:

- pénzbeli min. 30% BEFIZ.

- apport egészét be

mire ir nyulhat a tev kenys ge
Mire irányulhat a tevékenysége?
 • értékesítésre
 • beszerzésre
 • termelésre
 • szolgáltatásra irányulhat.
slide18
alapszabály módosításához a jelenlévők legalább 2/3 és valamennyi tag felének a szavazata szükséges.
slide19
Kgy-ről jkv.
 • Jelenléti ív
 • LEHET

- részközgyűlés

- küldöttgyűlés

nyeres g
NYERESÉG
 • tagok között fel lehet osztani
 • felét a tagok között személyes közreműködésük arányában kell felosztani
fb s k nyvvizsg l
Fb és könyvvizsgáló
 • Fb. min. 3 tagú
gyvezet s
ÜGYVEZETÉS
 • min. 3 TAGÚ IGAZGATÓSÁG
 • 15-nél kevesebb tag? Igazgatóság helyett igazgató elnöki tisztség
 • 5 ÉV
tags gi jogviszony megsz n se
Tagsági jogviszony megszűnése

ha

 • kilépéssel
 • vagyoni hozzájárulását vagy pótbefizetési kötelezettségét nem teljesítette
 • meghal vagy megszűnik
 • bírósági – határozattal- kizárással
 • szövetkezeti átalakulással, egyesüléssel, szétválással vagy jogutód nélkül megszűnik.
tag kil p se
tag kilépése
 • igazgatóságnak írásban bejelenteni
 • szándék bejelentése és a tagsági viszony megszűnése között min. 3 hó;
kisebbs gv delem
KISEBBSÉGVÉDELEM
 • Kgy. összehívásának kezdeményezése
 • Egyedi könyvvizsgálat kezdeményezése
 • Igényérvényesítés kezdeményezése
megsz n s
MEGSZŰNÉS
 • JOGUTÓDDAL
 • JOGUTÓD NÉLKÜL (akkor is ha 7 tag alá csökken és 6 hón belül……
a sz vetkezet talakul sa egyes l se s sz tv l sa
A SZÖVETKEZET ÁTALAKULÁSA, EGYESÜLÉSE ÉS SZÉTVÁLÁSA
 • legalább 10 % vagy az igazgatóság kezdeményezheti
 • Kft-vé, zrt-vé alakulhat át.
slide28
A szövetkezetek - mind a maguk, mind a szövetkezeti tagok érdekeinek védelme érdekében - érdekképviseleti szervezeteket, szövetkezeti szövetségeket hozhatnak létre.
  • 2014. III. 15-től.
slide29
2014.Február 28.

4. ELŐADÁS

el z el ad s
ELŐZŐ ELŐADÁS
 • GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK BEFEJEZÉSE
 • SZÖVETKEZET
mai el ad s
MAI ELŐADÁS
 • Egyes sajátos szövetkezetek
 • CICIL SZERVEZETEK
 • ALAPÍTVÁNY
 • EGYESÜLET
egyes saj tos sz vetkezetek
Egyes sajátos szövetkezetek
 • Iskolaszövetkezet
 • Szociális szövetkezet és foglalkoztatási szövetkezet
 • Agrárgazdasági szövetkezet
iskolasz vetkezet hat lyos 2014 iii 15 t l
Iskolaszövetkezet Hatályos: 2014. III. 15-től.
 • középfokú iskolával, kollégiummal, alapfokú művészeti iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók, továbbá felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók számára lehetőséget biztosít a munkavégzési feltételek megteremtésére, valamint gyakorlati képzésük elősegítésére.
slide34
alapításában és működésében nevelési-oktatási intézménynek, felsőoktatási intézménynek tagként részt kell vennie.
 • Tagok 85 %-a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll.
szoci lis sz vetkezet1
Szociális szövetkezet

célja:

 • hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.
slide37
közhasznú jogállású lehet
 • önkormányzat, karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet tag – max taglétszám 25 %-a - kivételével csak személyes közreműködés! X
foglalkoztat si sz vetkezet
foglalkoztatási szövetkezet

min.500 természetes személy és legalább 1országos nemzetiségi önkormányzat a tagja.

Saját tagjai tekintetében munkaerő-kölcsönzési tevékenységet láthat el.

c lja h tr nyos helyzetben l v tagjai sz m ra
C ÉLJA: hátrányos helyzetben lévő tagjai számára
 • munkafeltételek megteremtése
 • munkaerő-kölcsönzés,
 • munkaközvetítő tevékenység
agr rgazdas gi sz vetkezet 2014 iii 15 t l
Agrárgazdasági szövetkezet2014. III. 15-től.

MILYEN ÁGAZATBAN TEVÉKENYKEDNEK?

 • mező-
 • erdőgazdasági
 • élelmiszeripari ágazatban
slide41
mező- vagy erdőgazdasági, valamint élelmiszeripari ágazatban fő- és kiegészítő tevékenységet folytató szövetkezet, amely fő tevékenységként
 • tagjai tevékenységét előmozdító jelleggel tagjai számára - azok elsődleges agrárgazdasági termeléséhez, termékeinek piacra juttatásához - szolgáltatásokat nyújt, vagy tevékenységet folytat, amelynek során

- a termeléshez szükséges anyagok és eszközök közös beszerzését, a termés közös értékesítését szervezi;

- termés tárolását, feldolgozását végzi;

- termeléshez, illetve a feldolgozáshoz kapcsolódó gépi szolgáltatásokat nyújt;

 • termelő jelleggel tagjai vagy mások mező- vagy erdőgazdasági földjét hasznosítva agrárgazdasági termelést folytat.
slide43
A vállalatcsoportban tag lehet.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ad