Letim sistemlerine giri
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

İşletim Sistemlerine Giriş PowerPoint PPT Presentation


  • 175 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

İşletim Sistemlerine Giriş. Öğr.Gör.Dr. Şirin KARADENİZ. Bu Hafta İşletim Sisteminin;. Ne olduğu, Ne yaptığı, görevlerinin neler olduğu, Ne tür bir yazılım olduğu, Tarihsel gelişiminin nasıl olduğu ile ilgili bilgileri öğreneceğiz. İşletim Sistemi Nedir?. İşletim sistemini tanımlayınız...

Download Presentation

İşletim Sistemlerine Giriş

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Letim sistemlerine giri

İşletim Sistemlerine Giriş

Öğr.Gör.Dr. Şirin KARADENİZ


Bu hafta letim sisteminin

Bu Hafta İşletim Sisteminin;

  • Ne olduğu,

  • Ne yaptığı, görevlerinin neler olduğu,

  • Ne tür bir yazılım olduğu,

  • Tarihsel gelişiminin nasıl olduğu ile ilgili bilgileri öğreneceğiz.


Letim sistemi nedir

İşletim Sistemi Nedir?

İşletim sistemini tanımlayınız...

Sizce işletim sistemi neden var?


Von neumann mimarisi

Merkezi İşlem Birimi

Aritmetik ve Mantık Birimi

Kontrol Birimi

Adres yolu

Veri yolu

Ana Bellek

Donanım Aygıtları

Von Neumann Mimarisi


Letim sistemi bir bilgisayar sisteminin maestrosudur

İşletim sistemi bir bilgisayar sisteminin maestrosudur

  • Bilgisayar donanımlarının birbiri ile uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlar.


Letim sistemi yaz l m donan m kullan c aras ndaki etkile imi sa layan bir ara yaz l md r

İşletim sistemi; yazılım – donanım - kullanıcı arasındaki etkileşimi sağlayan bir ara yazılımdır.

Donanım

Yazılım

Kullanıcı


Letim sistemi ne t r bir yaz l md r

Bilgisayar

Donanım

Yazılım

Uygulama

Yazılımları(Örn: Word, Excel)

Sistem

Yazılımları

İşletim

Sistemi (OS)

Diğer

Yazılımlar

(Örn: Derleyiciler)

İşletim Sistemi Ne Tür Bir Yazılımdır?


Tan m

Tanım:

  • İşletim sistemi; bilgisayar sistemini oluşturan donanım ve yazılım nitelikli kaynakları kullanıcılar arasında kolay, hızlı ve güvenli bir işletim hizmetine olanak verecek biçimde paylaştırırken bu kaynakların kullanım verimliliğini en üst düzeyde tutmayı amaçlayan bir yazılım sistemidir.


Tarihsel geli im

Multitasking (Çok görevli) Multiprogramming (Çoklu programlama)

Paralell Systems(Paralel Sistemler)

OS: UNIX, MAC OS, MS-DOS

Tarihsel Gelişim

Real-Time Systems (Gerçek-Zamanlı Sistemler) Ms’lerde çalışan sistemlerdir. Belli bir sistemi kontrol amacıyla kullanılır Örn: Endüstriyel kontrol sistemleri, gösteri sistemleri

Distributed Systems (Dağıtık Sistemler)

Bir çok MIB, ağdaki diğer kaynakları, verileri ve işlemleri yürütürler.

Örn: Ağ, InternetOS: Ağ işl. Sis. (Windows NT)

Embedded Systems(Gömülü Sistemler) Belirli bir donanımı yöneten sistemler.Örn: Firewall, otomobil motorları

Timesharing Systems (Zaman Paylaşımlı Sistemler)

Birden fazla işin bir donanımı kısa sürelerle paylaşması

Personal Computer Systems

(Kişisel

bilgisayar sistemleri)

OS: UNIX, MAC OS, MS-DOS

Batch Systems (Toplu İşlem)

Birden fazla işin arka arkaya çalıştırılması ve yürütülmesi

OS: IBM’in IBSYS

Main-frame

OS yoktu

1950196019701980 1990


Modern bir i letim sistemleri bahsedilen farkl i letim sistemlerinin zelliklerini kapsamaktad r

Modern bir işletim sistemleri bahsedilen farklı işletim sistemlerinin özelliklerini kapsamaktadır.


Letim sisteminin yerine getirmesi gereken fonksiyonlar

İşletim Sisteminin Yerine Getirmesi Gereken Fonksiyonlar

1. İşleri sıraya koymalıdır

2. İşi kontrol eden dili yorumlayabilmelidir

3. Hata durumlarında ilgili işlemleri sonuçlandırmalıdır

4. Giriş/Çıkış işlemlerini sonuçlandırmalıdır

5. Kesmelerin gereğini yerine getirmelidir

6. İşlerde öncelik tanıyabilmelidir


Letim sisteminin yerine getirmesi gereken fonksiyonlar1

İşletim Sisteminin Yerine Getirmesi Gereken Fonksiyonlar

7. Kaynakları kontrol etmelidir

8. Kullanıcıların birbirlerinin haklarına müdahalelerini önlemelidir

9. Bilgisayara birden fazla erişim sağlamalıdır

10. İyi bir ara yüzü olmalıdır

11. Bilgisayar kaynaklarının hesabını tutmalıdır.

12. Bilgileri uzun vadede saklamalıdır.


Bir letim sisteminde stenilen zellikler

Bir İşletim Sisteminde İstenilen Özellikler

1. Etkinlik: İşletim sistemi, bir işi etkin ve verimli bir şekilde yapmalıdır.

2. İşler arasındaki zaman: Bir işi bitirip diğer işi başlama süresi kısa olmalıdır.

3. Kullanılmayan MİB zamanı: Merkezi işlem birimin kullanmadığı süre kısa olmalıdır.

4. Toplu işlemler arasındaki zaman: Toplu işlem dosyalarının işlenmesi arasındaki süre kısa olmalıdır.


Bir letim sisteminde stenilen zellikler1

Bir İşletim Sisteminde İstenilen Özellikler

5. Cevap verme süresi: Sistemin cevap verme süresi kısa olmalıdır.

6. Az zamanda çok iş yapılmalıdır.

7. Güvenirlik: Sistem tamamen hatalardan arındırılmış olmalıdır.

8. Süreklilik: Sistem bakım yapılabilir ve dokümanı bol olmalıdır.

9. Düşük boyut: Sistem kendinden taviz vermeden küçük boyutta olmalıdır.


  • Login