ขั้นตอนการวิเคราะห์ วิจารณ์งานศิลปะ - PowerPoint PPT Presentation

2738321
Download
1 / 107

 • 364 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ขั้นตอนการวิเคราะห์ วิจารณ์งานศิลปะ. กระบวนการวิจารณ์งานศิลปะตามหลักการและวิธีการ 1. ขั้นระบุข้อมูลของผลงาน เป็นข้อมูลรายละเอียดสังเขปเกี่ยวกับประเภทของงาน ชื่อผลงาน ชื่อศิลปิน ขนาด วัสดุ เทคนิค วิธีการ สร้างเมื่อ พ.ศ.ใด ปัจจุบันติดตั้งอยู่ที่ไหน รูปแบบการสร้างสรรค์เป็นแบบใด

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ขั้นตอนการวิเคราะห์ วิจารณ์งานศิลปะ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2738321

1. ..

2.

3.

4.

5.


2738321

1.

..


2738321

1. : : < ( Mona Lisa ) : ( Leonadoda Vinci )

: 77 x 53 .

:

: ..2046 - 2049 ( ..1503 - 1506 )

:

:

( Renaissance )


2738321

2.


2738321

2. ( Portrait )


2738321

3.


2738321

- - - - - -


2738321


2738321

4.


2738321

4. (Portrait)


2738321

5.


2738321

5.

(Renaissance)


2738321

5.

(Sfumato) (Aerial Perspective)


2738321

 • 1. 2 1.1 ( GRAPHIC ART ) 1.2 ( GRAPHIC DESIGN )


2738321

 • 2. 2 2.1 ( ORIGINAL PRINT ) 2.2 ( REPRODUCTIVE PRINT )


2738321

3. 2 3.1 2 3.2


2738321

4. 4 4.1 ( RELIEF PROCESS ) ( WOOD-CUT ) ( LINO-CUT ) ( RUBBER STAMP ) 4.2 ( INTAGLIO PROCESS ) ( ) ETCHING 4.3 ( PLANER PROCESS ) ( LITHOGRAPH ) ( OFFSET ) ( PAPER-CUT ) ( MONOPRINT ) 4.4 ( STENCIL PROCESS ) ( STENCIL ) ( SILK SCREEN ) ( RONEO )


2738321


2738321


2738321


2738321


2738321

4. 4 4.1 ( RELIEF PROCESS ) ( WOOD-CUT ) ( LINO-CUT ) ( RUBBER STAMP ) 4.2 ( INTAGLIO PROCESS ) ( ) ETCHING 4.3 ( PLANER PROCESS ) ( LITHOGRAPH ) ( OFFSET ) ( PAPER-CUT ) ( MONOPRINT ) 4.4 ( STENCIL PROCESS ) ( STENCIL ) ( SILK SCREEN ) ( RONEO )


Lithograph

( LITHOGRAPH )


Offset

( OFFSET )


Paper cut

( PAPER-CUT )


2738321

 • ( MONOPRINT )


2738321

4. 4 4.1 ( RELIEF PROCESS ) ( WOOD-CUT ) ( LINO-CUT ) ( RUBBER STAMP ) 4.2 ( INTAGLIO PROCESS ) ( ) ETCHING 4.3 ( PLANER PROCESS ) ( LITHOGRAPH ) ( OFFSET ) ( PAPER-CUT ) ( MONOPRINT ) 4.4 ( STENCIL PROCESS ) ( STENCIL ) ( SILK SCREEN ) ( RONEO )


2738321


2738321


2738321


2738321

4. 4 4.1 ( RELIEF PROCESS ) ( WOOD-CUT ) ( LINO-CUT ) ( RUBBER STAMP ) 4.2 ( INTAGLIO PROCESS ) ( ) ETCHING 4.3 ( PLANER PROCESS ) ( LITHOGRAPH ) ( OFFSET ) ( PAPER-CUT ) ( MONOPRINT ) 4.4 ( STENCIL PROCESS ) ( STENCIL ) ( SILK SCREEN ) ( RONEO )


Stencil

( STENCIL )


Silk screen

( SILK SCREEN )


2738321


2738321


2738321


2738321


2738321

()


2738321

()


2738321


2738321

""


2738321

()


2738321

()


2738321


2738321


2738321

1

,


2738321

2

, , , , ,


2738321

, , , , ,


2738321


2738321


2738321


2738321


2738321


2738321


2738321


2738321


2738321


2738321


2738321

26.

12.


2738321

 • 3 12


1 primary colours

1 (Primary Colours)

 • 3


2 secondary colours

2 (Secondary Colours)

 • 3 3


3 tertiory colours

3(Tertiory Colours)

 • 1 2

  6


2738321


2738321

= = = = = = =

= = = = = =


2738321

=


2738321

=


2738321

=


2738321

=


2738321

=


2738321

=


2738321

=


2738321

=


2738321

=


2738321

=


2738321

=


2738321

=


2738321

=


 • Login