gyermekj l ti alapell t s
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gyermekjóléti alapellátás

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 104

Gyermekj l ti alapell t s - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Gyermekjóléti alapellátás. Összeállította: Sámson Tímea tanársegéd E-mail: [email protected] ALAPFOGALMAK (Szőllősi, 2004.) . Gyermekek védelme Személyes szolgáltatás Gyermekjóléti alapellátások rendszere Általános, illetve speciális segítő szolgáltatás Bejelentési kötelezettség.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gyermekj l ti alapell t s' - therese


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gyermekj l ti alapell t s

Gyermekjóléti alapellátás

Összeállította:

Sámson Tímea

tanársegéd

E-mail: [email protected]

Sopron, NYME-BPK

alapfogalmak sz ll si 2004
ALAPFOGALMAK (Szőllősi, 2004.)
 • Gyermekek védelme
 • Személyes szolgáltatás
 • Gyermekjóléti alapellátások rendszere
 • Általános, illetve speciális segítő szolgáltatás
 • Bejelentési kötelezettség

Sopron, NYME-BPK

alapfogalmak sz ll si 20041
ALAPFOGALMAK (Szőllősi, 2004.)
 • Veszélyeztetettség
 • Kliens
 • Helyi gyermekvédelmi politika
 • Gyermekvédelmi prevenció

Sopron, NYME-BPK

alapfogalmak sz ll si 20042
ALAPFOGALMAK (Szőllősi, 2004.)
 • Családból való kiemelés
 • Gyámhatóság
 • Gyermekjóléti szolgáltatás
 • Gyermekvédelmi probléma
 • Gyermekvédelmi reform
 • Helyettesítő gondozás
 • Kiskorúakról való állami gondoskodás
 • Területi gyermekvédelem

Sopron, NYME-BPK

alapelvek
ALAPELVEK
 • Gyermek legjobb érdekének szolgálata
 • A család önállóságának elve
 • Célszerűség elve
 • Legkisebb kényszer elve
 • Hátrányos megkülönböztetés és az ellátással való visszaélés tilalma

Sopron, NYME-BPK

az 1997 vi xxxi t rv ny rendszerre gyakorolt hat sa
Az 1997. évi XXXI. törvény rendszerre gyakorolt hatása
 • Új jogi szabályozás
 • Helyi önkormányzatok felelőssége
 • Gyámhatósági beavatkozás korlátozása
 • Pénzbeli ellátások rendszere
 • Gyermekjóléti szolgáltatás
 • Ellátás feltételeinek meghatározása

Sopron, NYME-BPK

az 1997 vi xxxi t rv ny rendszerre gyakorolt hat sa1
Az 1997. évi XXXI. törvény rendszerre gyakorolt hatása
 • Védelembe vétel a védő-óvó intézkedések helyett
 • Átmeneti illetve tartós nevelés céljának meghatározása
 • Eszközök meghatározása a gyámhivatal munkájában

Sopron, NYME-BPK

a gyermekj l ti alapell t sok szakpolitikai k rd sei az alapell t s rendszer nek l trej tte
A gyermekjóléti alapellátások szakpolitikai kérdéseiAZ ALAPELLÁTÁS RENDSZERÉNEK LÉTREJÖTTE
 • 2 csoport:
  • a gyj. alapellátások közös kérdései
  • az egyes ellátástípusok sajátos kérdései
 • Gyermekvédelmi törvény:
  • jóléti
  • védelmi típusú megoldások

Sopron, NYME-BPK

slide9
A gyermekjóléti alapellátások szakpolitikai kérdéseiAZ ALAPELLÁTÁS RENDSZERÉNEK LÉTREJÖTTÉNEK FELTÉTELEI

El kellett fogadni, hogy:

 • Az államnak nemcsak a veszélyeztetett gyermekek védelme a feladata
 • A problémák jelentős része kezelhető szolgáltató módszerekkel
 • Szükség van a szakszerű szociális munkára

Sopron, NYME-BPK

a gyermekj l ti alapell t sok szakpolitikai k rd sei az alapell t s rendszer nek szerepe
A gyermekjóléti alapellátások szakpolitikai kérdéseiAZ ALAPELLÁTÁS RENDSZERÉNEK SZEREPE
 • Elsődlegesen az önkéntesen igénybevehető szolgáltatásokkal kell megoldani a problémákat → kötelezés
 • El kell választani a hatósági és szolgáltató megoldásokat:
  • hatóság → jogszerűség
  • szolgáltatás → szakszerűség

Sopron, NYME-BPK

a gyermekj l ti alapell t sok szakpolitikai k rd sei az alapell t s rendszer nek szerepe1
A gyermekjóléti alapellátások szakpolitikai kérdéseiAZ ALAPELLÁTÁS RENDSZERÉNEK SZEREPE
 • Megbélyegző hatás mérséklése
  • jóléti megoldások „bevezetése” → negatív megítélés enyhül
 • Szubszidiárius sorrend létrehozása a jóléti és a védelmi jellegű megoldások között

Sopron, NYME-BPK

sz ks glet probl ma ig ny
Szükséglet, probléma, igény
 • Szubszidiaritás elve (gyermek ellátása → család feladata, az állam csak akkor avatkozik be, ha szükség van rá)
 • 2 féle módon történik:
  • a klasszikus gyermekvédelmi problémák kezelése
  • jóléti ellátások nyújtása

Sopron, NYME-BPK

a gyermekv delem jellemz je
A gyermekvédelem jellemzője
 • problémák kezelésére irányul
 • forrásokat, szolgáltatásokat biztosít
 • megvédi a gyermeket a szülők magatartásával szemben
 • szankcionálja a család életmódját
 • módosítja a családtagok egymáshoz fűződő jogait, kötelességeit
 • módosítja a gyermek családon belüli és azon kívüli státusát

Sopron, NYME-BPK

a gyermekj l ti megk zel t s jellemz i
A gyermekjóléti megközelítés jellemzői
 • a helyzeteket többnyire szükségletként értelmezi
 • nem lát érdekellentétet a szülő és gyermeke között
 • támogatást nyújt a (szülői) feladatok teljesítéséhez

Sopron, NYME-BPK

ig nyek
Igények
 • Az egyes ember által megfogalmazott és kinyilvánított célt jelenti valamely javak, szolgáltatások, lehetőségek megszerzésével kapcsolatban.
 • Különbség van:
  • piaci szolgáltatások
  • közszolgáltatások
  • szociális jellegű közösségi megoldások

Sopron, NYME-BPK

sz ks glet
Szükséglet
 • Olyan igény, amelyet a társadalom egyetemesnek minősít.
 • Normatív kategória
 • Az adott korban és helyen a társadalom mit tart szükségesnek ahhoz, hogy valaki elfogadható szinten éljen.

Sopron, NYME-BPK

sz ks glet1
Szükséglet

Meghatározó objektív tényezők:

 • Demográfiai helyzet
 • Család, háztartás szerkezete
 • Gazdasági aktivitás
 • Jövedelmi helyzet
 • Informális, illetve piaci alternatívák elérhetősége

Sopron, NYME-BPK

probl ma vesz lyeztetetts gkateg ri k
Probléma - veszélyeztetettségkategóriák

Ahhoz, hogy valami gyermekvédelmi problémának minősüljön, szükség van arra, hogy:

 • A szituáció bizonyos objektív sajátosságokkal bírjon
 • Hogy a társadalom mindezt kezelendőnek minősítse

Sopron, NYME-BPK

gyermekv delmi probl ma
Gyermekvédelmi probléma
 • A gyermekvédelem ott kezdődik, amikor egyes problémákat úgy minősítenek, hogy megoldásuk nem bízható a családra.
 • Veszélyeztetettség: a társadalom minősítése szerint a probléma rendezéséhez állami kontroll szükséges, mely a család autonómiájának korlátozásával jár.

Sopron, NYME-BPK

a gyermekj l ti alapell t sok c lja
A gyermekjóléti alapellátások célja

Herczog Mária megfogalmazásában (2001.):

 • A gyermek és családja lakóhelyén kaphassa meg mindazt a támogatást és segítséget, amely a gyermek jóllétéhez szükséges.

1997. évi XXXI. törvény alapján:

 • 38. § (1) Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez,

Sopron, NYME-BPK

a gyermekj l ti alapell t sok c lja1
A gyermekjóléti alapellátások célja

a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

 • (2) Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást – lehetőség szerint – a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani.

Sopron, NYME-BPK

gyermekj l ti szolg ltat s
Gyermekjóléti szolgáltatás

Létrehozásának célja:

 • álljon rendelkezésre a településeken a gyámhatóság tevékenységének jelentős részét kiváltani képes szolgáltatás
 • a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek érdekeit

Sopron, NYME-BPK

gyermekj l ti szolg ltat s1
Gyermekjóléti szolgáltatás
 • szervezési
 • szolgáltatási
 • gondozási feladatokat végez

Sopron, NYME-BPK

a gyermekj l ti szolg ltat s feladata a vesz lyeztetetts g megel z se rdek ben
A gyermekjóléti szolgáltatás feladataa veszélyeztetettség megelőzése érdekében
 • észlelő és jelző rendszer működtetése
 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása
 • a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés
 • tájékoztatás a működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezés lehetőségéről
 • szakmaközi estmegbeszélések megszervezése
 • éves gyermekvédelmi tanácskozás szervezése

Sopron, NYME-BPK

a gyermekj l ti szolg ltat s feladata a kialakult vesz lyeztetetts g megsz ntet se rdek ben
A gyermekjóléti szolgáltatás feladataa kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
 • családi konfliktusok megoldásának elősegítése
 • a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak rendezése
 • a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása
 • tanácsadás biztosítása:
  • pl. családtervezési, nevelési, mentálhigiénés, jogi és káros szenvedélyek megelőzését célzó

Sopron, NYME-BPK

a gyermekj l ti szolg ltat s feladata a kialakult vesz lyeztetetts g megsz ntet se rdek ben1
A gyermekjóléti szolgáltatás feladataa kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
 • az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése
 • a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervének elkészítése
 • javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére

Sopron, NYME-BPK

v delembe v tel
Védelembe vétel
 • a hatóság a gyermeket (és szülőjét) folyamatos hatósági kontroll alá helyezi, egyúttal segítő szakembert rendel ki a fennálló veszélyeztető probléma megoldása érdekében
 • jegyzői intézkedés
 • ha a veszélyeztetettséget a szülő a szükséges ellátás önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja

Sopron, NYME-BPK

v delembe v tel1
Védelembe vétel
 • feltételezhető, hogy a veszélyeztetettség családi környezetben, gyermekjóléti szociális segítő munkaeszközével megszüntethető
 • a gyermek a szabálysértési hatóság, a nyomozóhatóság illetve a rendőrség, ügyészség és a bíróság jelzése alapján, jogszabályban meghatározott esetekben is
 • hatékonyságát és indokoltságát a jegyző legalább évente egy alakalommal (kérelemre bármikor) felülvizsgálja

Sopron, NYME-BPK

a gyermekj l ti szolg ltat s feladata a csal dj b l kiemelt gyermek visszahelyez se rdek ben
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
 • családgondozás biztosítása, ezzel is elősegítve a gyermek családjába történő visszahelyezését
 • utógondozó szociális munka biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez

Sopron, NYME-BPK

a gyermekj l ti szolg ltat s feladata
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata
 • gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése
 • szociális válsághelyzetben lévő várandós anya ellátáshoz való hozzájutásának szervezése
 • a szabadidős programok szervezése
 • a hivatalos ügyek intézésének segítése
 • gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos figyelemmel kísérése

Sopron, NYME-BPK

a gyermekj l ti szolg ltat s feladata1
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata
 • konfliktuskezelő szolgáltatás biztosítása, vagy az ahhoz való hozzájutás megszervezése
 • gyermekek személyes segítése
 • felkérésre környezettanulmány készítése
 • örökbefogadással kapcsolatos feladatok ellátása
 • új ellátások bevezetésének kezdeményezése
 • a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségek biztosítása

Sopron, NYME-BPK

a gyermekj l ti szolg ltat s feladata2
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata
 • segítségnyújtás a nevelési, oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátásában
 • a helyettes szülői hálózat szervezése, illetve működtetése
 • a helyettes szülői férőhelyekről történő nyilvántartás vezetése
 • részvétel a külön jogszabályban meghatározott KEF munkájában

Sopron, NYME-BPK

speci lis gyermekj l ti szolg ltat sok
Speciális gyermekjóléti szolgáltatások
 • kapcsolattartási ügyelet
 • készenléti szolgálat
 • kórházi szociális munka
 • utcai és lakótelepi szociális munka

Sopron, NYME-BPK

kapcsolattart si gyelet
Kapcsolattartási ügyelet

Célja:

 • a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása mellett konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása.

Sopron, NYME-BPK

k szenl ti szolg lat
Készenléti szolgálat

Célja:

 • a gyermekjóléti szolgálat nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása

Sopron, NYME-BPK

k rh zi szoci lis munka
Kórházi szociális munka

Célja:

 • a nőgyógyászati-szülészeti osztályon a szociális válsághelyzetben lévő anyának és gyermekének segítséget nyújtson a gyermeket veszélyeztető tényezők megelőzésében, megszüntetésében
 • a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és gyermekbántalmazás észlelése esetén jelzéssel éljen a további bántalmazás megakadályozása érdekében

Sopron, NYME-BPK

utcai s lak telepi szoci lis munk t
Utcai és lakótelepi szociális munkát

Célja:

 • a magatartásával fejlődését veszélyeztető az utcán csellengő gyermek speciális segítése
 • a lakóhelyéről eltávozó, vagy kitett, ellátás nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése
 • szükség esetén átmeneti gondozásának, vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése

Sopron, NYME-BPK

gyermekek napk zbeni ell t sa
Gyermekek napközbeni ellátása

Célja:

 • az ellátást igénylő gyermekek érdekeihez, igényeihez igazodó, minden gyermek számára hozzáférhető, megfizethető, rugalmas, sokszínű, jó minőségű ellátás biztosítása
 • szakszerű ellátás, gondozás biztosítása
 • biztonságos, meleg, tiszta környezet biztosítása
 • napi többszöri étkezés biztosítása

Sopron, NYME-BPK

gyermekek napk zbeni ell t sa1
Gyermekek napközbeni ellátása
 • az életkornak megfelelő programok biztosítása
 • közösség, társas kapcsolatok biztosítása
 • a családi szocializációs problémák korrekciója, felkészítés, felzárkóztatás
 • családban élő olyan gyermekek számára, akiknek gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb okok miatt a gyermekek napközbeni ellátásáról gondoskodni nem tudnak

Sopron, NYME-BPK

gyermekek napk zbeni ell t sa2
Gyermekek napközbeni ellátása

Biztosítani kell:

 • akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége
 • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül

Sopron, NYME-BPK

gyermekek napk zbeni ell t sa3
Gyermekek napközbeni ellátása
 • akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni
 • megszervezhető bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban vagy napközis táborban, valamint óvodában, iskolai napköziben

Sopron, NYME-BPK

b lcs de
Bölcsőde
 • családban nevelkedő, 20 hetestől 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény
 • előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

Sopron, NYME-BPK

a b lcs dei nevel s gondoz s c lja a b lcs dei nevel s gondoz s orsz gos alapprogramja
A bölcsődei nevelés-gondozás célja(A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja)

A családban nevelkedő kisgyermek számára:

 • a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával segíteni a harmonikus fejlődést

Sopron, NYME-BPK

a b lcs dei nevel s gondoz s c lja a b lcs dei nevel s gondoz s orsz gos alapprogramja1
A bölcsődei nevelés-gondozás célja(A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja)

A csoportban gondozható, nevelhető sajátos

nevelési igényű gyermekek esetében pedig:

 • minél fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában segíteni a habilitációt és a rehabilitációt

Sopron, NYME-BPK

alapelvek a b lcs dei nevel sben gondoz sban
Alapelvek a bölcsődei nevelésben, gondozásban
 • A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait ismerve és tiszteletben tartva kapcsolódik be a gyermek nevelésébe
 • A gondozás és nevelés egységének elve
 • Az egyéni bánásmód elve
 • Állandóság elve: saját gondozónő, tárgyi környezet
 • Az aktivitás, az önállóság segítésének elve

Sopron, NYME-BPK

alapelvek a b lcs dei nevel sben gondoz sban1
Alapelvek a bölcsődei nevelésben, gondozásban
 • Pozitívumokra támaszkodás elve
 • Egységes nevelő hatások elve
 • Rendszeresség elve
 • Fokozatosság elve

Sopron, NYME-BPK

a b lcs dei gondoz s nevel s feladatai
A bölcsődei gondozás-nevelés feladatai
 • Egészséges testi fejlődés elősegítése
 • Érzelmi fejlődés és szocializáció segítése
  • derűs légkör, érzelmi biztonság, egyéni szükségletek, éntudat, társas kapcsolatok, szabályok, közös élmények
 • A megismerési folyamatok fejlődésének segítése
  • tevékenységek, önálló aktivitás-kreativitás támogatása, ismeretnyújtás, élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása

Sopron, NYME-BPK

kapcsolattart s form i s m dszerei
Kapcsolattartás formái és módszerei
 • Egyéni
  • Napi találkozások
  • Egyéni beszélgetések
  • Családlátogatás
  • Szülővel történő fokozatos beszoktatás
  • Üzenő füzet

Sopron, NYME-BPK

kapcsolattart s form i s m dszerei1
Kapcsolattartás formái és módszerei
 • Csoportos
  • Szülői értekezlet → intézményi, csoportos
  • Beszélgető csoport
  • Nyílt nap
  • Fórum, előadás, bemutató …
  • Családi délután
  • Játszó csoport
  • Baba-mama klub
  • Írásos tájékoztatók

Sopron, NYME-BPK

s r lt gyermek gondoz sa fejleszt se a b lcs d ben
Sérült gyermek gondozása-fejlesztése a bölcsődében
 • 20 hetestől 6 éves korig a fogyatékos gyermekek
  • korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelésben, gondozásban
  • fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben

vehet részt

 • Teljes integráció
 • Részleges integráció
 • Speciális csoport

Sopron, NYME-BPK

a b lcs de speci lis szolg ltat sai
A bölcsőde speciális szolgáltatásai
 • speciális tanácsadás
 • időszakos gyermekfelügyelet
 • gyermekhotel működtetése
 • vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatások
  • pl. játszócsoport, játék- és eszközkölcsönzés

Sopron, NYME-BPK

csal di napk zi 1997 vi xxxi t rv civilek a csal di napk zik rt 2005
Családi napközi(1997. évi XXXI. törv., „Civilek a Családi Napközikért” 2005.)
 • 20 hetes-14 éves gyermekek számára nyújt nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, családias körülmények között
 • legfeljebb öt gyermek gondozható
 • ha egy fogyatékos gyermeket is gondoznak, akkor a gondozható gyermekek száma 4 fő, amennyiben valamennyi gyermek fogyatékos, úgy 3 fő

Sopron, NYME-BPK

csal di napk zi
Családi napközi
 • Koruknak és egyéniségüknek megfelelően gondoskodnak a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez
 • Az ellátás a munkát vállaló szülők számára ad lehetőséget a kisgyermekeik ellenőrzött körülmények közötti napközbeni elhelyezésére, illetve változó időtartamú gyermekfelügyeletet is kínálhat

Sopron, NYME-BPK

csal di napk zi1
Családi napközi
 • ellátást csak nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy biztosíthat
 • érvényes működési engedéllyel rendelkezik
 • igazolnia kell, hogy betegség vagy egyéb váratlan esemény bekövetkezése esetén helyettesítése megoldott
 • feladatainak ellátására csak száraz, világos, jól szellőztethető és fűthető épület vagy lakás alkalmas

Sopron, NYME-BPK

csal di napk zi2
Családi napközi
 • amennyiben saját otthonában nyújtja az ellátást, háziorvosi igazolással kell tanúsítania, hogy a vele közös háztartásban élő személy egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermeket
 • A családi napközik működési kiadásai
  • személyi kiadások
  • a gondozás helyéhez kötődő kiadások
  • a gondozási tevékenységhez kötődő kiadások

Sopron, NYME-BPK

csal di napk zi3
Családi napközi
 • normatív állami támogatás
 • térítési díj
 • kiegészítő tevékenységeket is folytathatnak
  • pl. játszóház, a baba-mama klub, születésnapok, kapcsolatügyelet, délutáni foglalkozások, hétvégi gyermekfelügyelet, bébi-hotel
  • normatívában nem részesülnek

Sopron, NYME-BPK

csal di napk zi4
Családi napközi
 • fenntartók típusai
  • egyéni vagy társas vállalkozás, az önkormányzattal megkötött ellátási szerződés keretében (normatíva 100 %)
  • egyéni vagy társas vállalkozás önkormányzati háttér nélkül (normatíva 30 %)
  • egyéni vagy társas vállalkozás - a feladat ellátásához a forrásokat a szülői befizetések biztosítják (normatívát nem igénylik meg)

Sopron, NYME-BPK

csal di napk zi5
Családi napközi
 • fenntartók típusai
  • alapítvány, egyesület és közhasznú társaság formájában, a normatíva igénybevétele mellett és az önkormányzattal ellátási szerződéses jogviszony keretében
  • alapítvány, egyesület és közhasznú társaság keretei között, a normatív állami támogatást (100%) közvetlenül igénybe véve, önkormányzati szerződés nélkül

Sopron, NYME-BPK

csal di napk zi6
Családi napközi
 • fenntartók típusai
  • a helyi vagy kistérségi önkormányzatok közvetlenül működtetnek családi napköziket, vagy közalapítványt bíznak meg ezzel a feladattal
 • ez a gondozási forma alig elterjedt

Sopron, NYME-BPK

h zi gyermekfel gyelet
Házi gyermekfelügyelet
 • 20 hetestől 14 éves gyermekek részére biztosítható a szülő otthonában, amíg a gyermek gondozásában a szülőnek segítségre van szüksége
 • Ez a szolgáltatás a szülő munkaideje alatt vehető igénybe

Sopron, NYME-BPK

h zi gyermekfel gyelet1
Házi gyermekfelügyelet

Milyen gyermekek élveznek elsőbbséget?

 • a fogyatékossága vagy súlyos betegsége miatt egyéb napközbeni ellátásban nem részesíthető
 • a nappali intézményben elhelyezett, de a nappali intézmény nyitvatartási idején túl felügyelet nélkül maradó
 • napközbeni ellátást igénybe vevő, de átmeneti kóros állapota miatt hosszabb ideig otthoni gondozásra szoruló

Sopron, NYME-BPK

h zi gyermekfel gyelet2
Házi gyermekfelügyelet

Különösen indokolt:

 • az egyedülálló szülő gyermeknevelésben való átmeneti akadályoztatása esetén
 • iker gyermekek gondozásának, nevelésének segítésére
 • a váltott műszakban dolgozó, egyedülálló szülő gyermekének a kora reggeli, illetve késő esti órákban

Sopron, NYME-BPK

h zi gyermekfel gyelet3
Házi gyermekfelügyelet
 • a tankötelezettségét magántanulóként teljesítő, továbbá a súlyos fogyatékossága miatt képzési kötelezettséget teljesítő, tanköteles korú gyermek számára a szülő kérésének megfelelő időszakra házi gyermekfelügyeletet kell biztosítani

Sopron, NYME-BPK

alternat v napk zbeni ell t s
Alternatív napközbeni ellátás

Célja:

 • gyermekek intézményes ellátáson kívüli szabadidős elfoglaltságainak megszervezése

Célcsoportja:

 • a gyermekek, születéstől egészen 18 éves korig

Sopron, NYME-BPK

alternat v napk zbeni ell t s1
Alternatív napközbeni ellátás

Kiemelt célcsoportok:

 • a szociálisan hátrányos helyzetű, terhelt lakóterületen, magas kockázati életviszonyok között élő gyermekek
 • a nem hagyományos családmodellben nevelkedő gyermekek
 • az átmeneti vagy tartós betegséggel küzdő gyermekek

Sopron, NYME-BPK

alternat v napk zbeni ell t s2
Alternatív napközbeni ellátás
 • beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, a fejlődésükben zavart vagy eltérő nevelési igényekkel rendelkező gyermekek
 • magatartási problémákkal küszködő, deviáns életvitelű, antiszociális személyiségfejlődés irányában veszélyeztetett, intézményes kapcsolatok nélkül élő, bajba keveredett fiatalok, akik esetleg védelembe vettek vagy pártfogói felügyelet alatt állnak

Sopron, NYME-BPK

alternat v napk zbeni ell t s3
Alternatív napközbeni ellátás

Formái:

 • a sport- és szabadidő-tevékenységekhez kötődő klubfoglalkozás
 • játszóház
 • integratív családi játéktár
 • játszótérprogramok
 • csoportfoglalkozások

Sopron, NYME-BPK

alternat v napk zbeni ell t s4
Alternatív napközbeni ellátás

Mely időszakokban indokolt?

 • más szolgáltatás nem működik, azok nyitvatartási idején túl igény jelentkezik a gyermekek felügyeletének és együttes foglalkoztatásának, fejlesztésének biztosítására
 • nincs tanítás az iskolákban

Sopron, NYME-BPK

gyermekek tmeneti gondoz sa gyvt 15 1998 nm rendelet g l antal 2004
Gyermekek átmeneti gondozása(GyvT., 15/1998. NM rendelet, Gál Antal 2004.)
 • a gyermekek átmeneti gondozásának azokra az élethelyzetekre kell választ adnia, amikor a szülő átmenetileg nem tudja saját háztartásában nevelni gyermekét
 • ideiglenesen helyettesítse a gyermek gondozásában akadályoztatott szülő gondoskodását
 • együttes elhelyezést és ellátást biztosítson az otthontalanná vált szülő és gyermeke számára

Sopron, NYME-BPK

gyermekek tmeneti gondoz sa
Gyermekek átmeneti gondozása
 • preventív szolgáltatás  családból való „végleges” kiemelés megelőzése
 • krízisintervenció  célzott beavatkozás szükséges
 • átmeneti  probléma jellege és az ellátás időtartama miatt is
 • önkéntesség  szülő kérésére, beleegyezésével történik
 • teljes körű ellátás biztosítása

Sopron, NYME-BPK

gyermekek tmeneti gondoz sa1
Gyermekek átmeneti gondozása
 • feladata a kiváltó ok megszüntetése és a szakellátásba való bekerülés megelőzése

Gondozási tevékenység:

 • gondozás
 • nevelés
 • szociális munka

Sopron, NYME-BPK

gyermekek tmeneti gondoz sa2
Gyermekek átmeneti gondozása

Minimális intervenció:

 • a szülői felelősség megmarad, csak szükséges mértékig kell beavatkozni

Rendszerszemléletű megközelítés:

 • a belső működési zavarok megoldására, valamint a család és környezetének figyelembevételével történik

Sopron, NYME-BPK

az tmeneti gondoz st ig nybe vev csal dokkal v gzett szoci lis munka egyes szakaszai
Az átmeneti gondozást igénybe vevő családokkal végzett szociális munka egyes szakaszai
 • kapcsolatfelvétel
 • problémaelemzés
 • célok meghatározás
 • egyéni gondozási-nevelési terv kialakítása
 • a terv megvalósítása

Sopron, NYME-BPK

gyermekek tmeneti gondoz sa3
Gyermekek átmeneti gondozása
 • Az ellátás négyféleképpen indulhat:
  • szülő kérelmére
  • gyermek kérelmére
  • jelzőrendszeri szakember közreműködésével
  • szülő gyámhatósági kötelezésével
 • Tájékoztatást kell adni  írásban nyilatkozni
 • Írásos megállapodás megkötése
 • 12 hónap, mely 6 hónappal meghosszabbítható

Sopron, NYME-BPK

gyermekek tmeneti gondoz sa4
Gyermekek átmeneti gondozása
 • Nyilvántartási rendszer
 • Térítési díj
 • Szakmai program
 • Házirend
 • Jog- és érdekvédelem

Sopron, NYME-BPK

helyettes sz l i h l zat
Helyettes szülői hálózat
 • a gyermek családi környezetben kap személyére szabott gondoskodást, megmaradnak személyes kapcsolatai, iskolai, szabadidős, baráti közössége
 • a szülő számára megnyugtató, hogy a lehető legkisebb változás következik be a gyermeke életében, s nem szakadnak távolra egymástól
 • finanszírozási szempontból a legolcsóbb ellátási forma

Sopron, NYME-BPK

helyettes sz l i h l zat1
Helyettes szülői hálózat
 • huszonnegyedik évet betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki a felkészítő tanfolyamot (FIKSZ) eredményesen elvégezte → helyettes szülő
 • a gyermekjóléti szolgálat nyilvántartásba veszi
 • ezzel egyidejűleg a működtető megállapodást köt a helyettes szülői feladatot vállaló személlyel

Sopron, NYME-BPK

helyettes sz l i h l zat2
Helyettes szülői hálózat

A helyettes szülő feladatai:

 • befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermeket saját háztartásába
 • helyettes szülő, a helyettes szülői tanácsadó és lehetőség szerint a szülő, közösen készítik el a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét
 • egyidejűleg – saját gyermekeit is beszámítva – legfeljebb 5 gyermek gondozását végezheti

Sopron, NYME-BPK

helyettes sz l i h l zat3
Helyettes szülői hálózat
 • nevelési díj és külön ellátmány illeti meg
 • tevékenységét helyettes szülői jogviszonyban végzi

Sopron, NYME-BPK

helyettes sz l i h l zat4
Helyettes szülői hálózat

Az ellátás „szereplői”:

 • gyermek
 • törvényes képviselő
 • helyettes szülő
 • gyermekjóléti szolgálatok, helyettes szülői tanácsadó
 • egyéb szakember
 • gyámhivatal
 • önkormányzat

Sopron, NYME-BPK

helyettes sz l nevel sz l
Preventív jellegű alapellátási forma

Kiváltó ok általában krízishelyzet

Szülő kérelmére történik

Meghatározott időszakra szól

Folyamatos a kapcsolat a vér szerinti szülővel

Szülő dönt

Szakellátáshoz tartozik

Akut probléma

Hatósági intézkedés teszi szükségessé

Folyamatos, többnyire végleges ellátás

Szülő kapcsolattartása korlátozott

Szünetel a szülő felügyeleti joga

Helyettes szülő ≠ Nevelő szülő

Sopron, NYME-BPK

gyermekek tmeneti otthona
Gyermekek átmeneti otthona
 • megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézmény
 • átmeneti gondozást biztosít
 • együttműködni a gyermekjóléti szolgálattal
 • térítési díj köteles
 • legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven gyermek teljes körű ellátását biztosítja

Sopron, NYME-BPK

gyermekek tmeneti otthona1
Gyermekek átmeneti otthona
 • az a családban élő gyermek helyezhető el itt
  • aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna
  • akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett

Az elhelyezés leggyakoribb okai:

 • nem megfelelő lakáskörülmények
 • életvezetési problémák

Sopron, NYME-BPK

gyermekek tmeneti otthona2
Gyermekek átmeneti otthona
 • gyermek bántalmazása, elhanyagolása
 • családi konfliktusok
 • váratlan élethelyzetek

14 éven aluli gyermek szülőjével együtt elhelyezhető.

Sopron, NYME-BPK

csal dok tmeneti otthona
Családok átmeneti otthona
 • megszakítás nélküli munkarend szerint működik
 • bentlakásos intézmény
 • szülő kérelmére együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított
 • legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven felnőtt és gyermek együttes ellátását biztosítja

Sopron, NYME-BPK

csal dok tmeneti otthona1
Családok átmeneti otthona
 • a családok elhelyezésére külön lakószobát kell biztosítani

Biztosítani kell:

 • az éjszakai és nappali tartózkodásra
 • a személyi tisztálkodásra
 • az étkezésre
 • közösségi együttlétre

szolgáló helyiségeket

Sopron, NYME-BPK

csal dok tmeneti otthona2
Családok átmeneti otthona

Befogadja:

 • az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált szülőt és gyermekét védelmet kereső szülőt és gyermekét
 • a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat
 • a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét

Sopron, NYME-BPK

csal dok tmeneti otthona3
Családok átmeneti otthona

Biztosítja:

 • az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja otthontalanná vált szüleit
 • a szülőnek a segítséget gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez
 • a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást

Sopron, NYME-BPK

csal dok tmeneti otthona4
Családok átmeneti otthona
 • a jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítségadást
 • az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét
 • tisztálkodási, mosási, főzési lehetőséget
 • a textíliával történő ellátást, és a személyes higiéné feltételeinek megteremtését
 • szükség szerint ruházatot és élelmiszert
 • az elsősegélyhez szükséges felszereléseket

Sopron, NYME-BPK

csal dok tmeneti otthona5
Családok átmeneti otthona
 • közreműködik a bekerülés okainak megszüntetésében, az otthontalanságának megszüntetésében

A bekerülés okai:

 • albérlet hirtelen felmondása
 • szociális/életviteli krízishelyzet
 • természeti csapás
 • több generáció együttélése miatt kialakult konfliktushelyzet

Sopron, NYME-BPK

csal dok tmeneti otthona6
Családok átmeneti otthona
 • családon belüli bántalmazás
 • hajléktalan terhes/kisgyermekes anya

A kigondozás leggyakoribb esetei:

 • megfelelő albérlet felkutatása
 • önkormányzati bérlakás kiutalása
 • családi konfliktus megoldásának segítése

Sopron, NYME-BPK

a gy sz term szetes reakci b rmely vesztes gre
A gyász természetes reakció bármely veszteségre

Fázisai:

 • Sokk
 • Bűntudat
 • Düh
 • Depresszió
 • Béke és elfogadás

Sopron, NYME-BPK

a gy sz term szetes reakci b rmely vesztes gre1
A gyász természetes reakció bármely veszteségre

Hogyan segíthetünk?

 • Hagyjunk időt a sírásra, fogadtassuk el a fájdalmat
 • Beszéljünk róla
 • Szokásos tevékenységeket folytattassuk, igyekezzünk a szokásos napirendet megtartani
 • Mutassuk ki szeretetünket
 • Bátorítsuk a hozzánk fordulót

Sopron, NYME-BPK

a vesztes ggel sszef gg viselked sform k
A veszteséggel összefüggő viselkedésformák
 • Szociális
 • Fizikai
 • Érzelmi
 • Kognitív

szinten jelennek, a különböző életkorokban (5-9 / 9-12 / 13-18) más-más megjelenési formában.

Sopron, NYME-BPK

alkalmazhat seg t m dszerek eszk z k az egy ni szoci lis munka sor n
Alkalmazható segítő módszerek/eszközökaz egyéni szociális munka során
 • anyagi támogatás nyújtása
 • autogén tréning (akár csoportban is)
 • családlátogatás - családgondozás
 • ecomap készítés
 • értékfeltárás
 • értő figyelem (Gordon)
 • felvilágosítás

Sopron, NYME-BPK

alkalmazhat seg t m dszerek eszk z k az egy ni szoci lis munka sor n1
Alkalmazható segítő módszerek/eszközökaz egyéni szociális munka során
 • genogram készítés
 • interjú készítése, tájékozódás, információgyűjtés a gyermeket körülvevő környezetről
 • konfliktuskezelés
 • konfrontáció vereségmentes módszere
 • korrepetálás

Sopron, NYME-BPK

alkalmazhat seg t m dszerek eszk z k az egy ni szoci lis munka sor n2
Alkalmazható segítő módszerek/eszközökaz egyéni szociális munka során
 • közvetítés
 • krízisintervenció
 • segítő beszélgetés (Rogers)
 • tanácsadás
 • tesztek
 • tovább irányítás
 • videó-tréning (csoportos is lehet)

Sopron, NYME-BPK

alkalmazhat seg t m dszerek eszk z k a csoportokkal v gzett szoci lis munka sor n
Alkalmazható segítő módszerek/eszközökacsoportokkal végzett szociális munka során
 • anyagi támogatással összehangoltan motiváció megteremtése
 • beszélgetés → szakemberek meghívása
 • családterápiás módszerek alkalmazása
 • előadás → szakemberek meghívása
 • értékközvetítés
 • közös játék:
  • pl. dramatikus játék, szituációs játékok, tesztek

Sopron, NYME-BPK

alkalmazhat seg t m dszerek eszk z k a csoportokkal v gzett szoci lis munka sor n1
Alkalmazható segítő módszerek/eszközökacsoportokkal végzett szociális munka során
 • magyarázat
 • önismereti csoport
 • példamutatás
 • rajzok
 • segítségnyújtás

Lehetnek témacentrikus családi csoportok:

  • pl. kezdő háziasszonyok csoportja, kézműves csoport, gyermeküket egyedül nevelő szülők csoportja

Sopron, NYME-BPK

alkalmazhat seg t m dszerek eszk z k a k z ss gi szoci lis munka sor n
Alkalmazható segítő módszerek/eszközöka közösségi szociális munka során

Többnyire témacentrikusak, alkalomhoz kötöttek, pl.:

 • klubfoglalkozások
  • magányosok klubja, alkoholbetegek családjait támogató klub
 • karácsonyi készülődés
 • kirándulások, táborozások gyerekeknek
 • gyermeknapi ünnepi program
 • játszóház

Sopron, NYME-BPK

a szakembereket t mogat m dszerek eszk z k
A szakembereket támogató módszerek/eszközök
 • Esetmegbeszélő team
 • Szupervízió
 • Továbbképzések a családgondozó lelki egészségének karbantartásához
 • Továbbképzések a dolgozók ismeretanyagának bővítésére, fejlesztésére

Sopron, NYME-BPK

a szakembereket t mogat m dszerek eszk z k1
A szakembereket támogató módszerek/eszközök
 • Jelzőrendszeri találkozók
 • Esetmegbeszélés
  • esetkonferencia
  • szakmaközi megbeszélés, évente legalább hat alkalommal

formájában.

Sopron, NYME-BPK

ad