Romantikken
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 44

Romantikken PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Romantikken. ABI – 09.04.14 – HR . Meyer Howard Abrams: The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition (1953). Frihetsutopier Kreativitetspoetikk Oppbrudd fra tradisjoner både politisk, økonomisk og kunstnerisk Ca. 1800: tre store revolusjoner:

Download Presentation

Romantikken

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Romantikken

ABI 09.04.14 HR


Meyer Howard Abrams: The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition (1953)


Frihetsutopier

Kreativitetspoetikk

Oppbrudd fra tradisjoner bde politisk, konomisk og kunstnerisk

Ca. 1800: tre store revolusjoner:

- den franske revolusjon

- den industrielle revolusjon

- den romantiske revolusjon


Rousseau: Tilbake til det enkle

Naturlighet

Det autentiske,

ekte, opprinnelige


Naturlig, ekte, barnlig, spontant

The Child is father of the Man (William Wordsworth)


Barnetsdirekte, duggfriskeblikk

Barnet somgeni

Samuel Taylor Coleridge: a great Poet [] must have the ear of a wild Arab listening in the silent Desert, the eye of a North American Indian tracing the footsteps of an Enemy upon the Leaves that strew the Forest ; the Touch of a Blind Man feeling the face of a darling Child


Den engelskedikteren Percy Bysshe Shelley

is a Romantic who strives to experience everything in life in its greatest possible intensity, and as such he is constantly probing the outermost limits of ordinary awareness.


  • Analytisk skille mellom

  • den svarte romantikken (skrekk-litteratur)

  • den grnne romantikken (naturlyrikk m.m.)

  • den rde romantikken (kjrlighet i lyrikk, romaner m.m.)


Ca. 1765-1840: Skrekklitteraturen er blant de mest leste/populre bkene i Storbritannia og flere andre europeiske land

Den gotiske roman: en suksessrik sjanger


Allmenne, evigmenneskelige problemer men fra 1700-tallet brukes romanen?


Johann Heinrich Fssli: Marerittet (1781)


Detunderbevisste

S. Gill: William Wordsworth: The Prelude (1991):

European Romanticism is many things, but uniting all literatures and genres is a fascination with the mysteries of the human mind(s. 1)

Det fortrengtes tilbakekomst?


Horace Walpole: The Castle of Otranto (1764)

Clara Reeve: The Champion of Virtue (1777; senerebletittelenendrettilThe Old English Baron)

William Beckford: Vathek (1782)

Sophia Lee: The Recess, or a Tale of Other Times (1783-85)


Charlotte Smith: Emmeline: The Orphan of the Castle (1788), The Old Manor House (1793)

Ann Radcliffe: The Castles of Athlin and Dunbayne (1789), The Mysteries of Udolpho (1794)

Eliza Parsons: The Castle of Wolfenbach (1793)


Hvorfor var skrekklitteraturenpopulr?

Strrekonomiskogsosialtrygghet for borgerskapet

Gir en tryggerehverdagsterkerebehov for farlige(= ufarlige) emosjonellerystelser?

Angstlyst

Transformerer frykt til nytelse


Fra forordettil Mary Shelleys

Frankenstein; or, The Modern

Prometheus (1818):

I busied myself to think of a story [...] which would speak to the mysterious fears of our nature and awaken thrilling horror one to make the reader dread to look round, to curdle the blood, and quicken the beatings of the heart

(Shelley s. 262)


Charles Robert Maturin: Melmoththe Wanderer (1820)

I questionwhetherthere is a sourceofemotion in thewhole mental frame so powerful or universal, as thefeararising from objectsof invisible terror


Andelenkvinneligeleserekerradikalt

En god del kvinneligeforfattere skrevtilkvinner

Kvinneligegrunnertilredsel?

Frykten for (seksuell) vold


Hvorermonsteret?

Detytreogindre monster


England er sjangerens hjemland

En del av de engelske skrekkromanene har en sterk anti-katolsk holdning

Katolske munker viser seg vre djevler i munkekutte

M. G. Lewis: The Monk (1796) offers an extreme picture of how power, perhaps especially the power held by spiritual figures, can corrupt absolutely (Boxall 2006 s. 76)


Dden som problem i et sekularisert samfunn

Kunstneriske forkledninger av menneskets paralyserende angst overfor dden


Den franske romantikeren

Franois-Ren Chateaubriand

hevdet at det var sekularisering

som hadde frt til at skrekk-

romantisk litteratur oppstod:

Folk trodde ikke lenger p helvete som et sted for fysisk pine og straff, men flelsene knyttet til helvete som et sted med skrekk og lidelse fantes likevel hos folk, uten ha noe bestemt holdepunkt

Skrekken er i mennesket, ikke utenfor det


Profaneringen og sekulariseringen frte til tap av basisverdier eller sisteinstanser, og bervet mange for de trygge orienteringspunktene i tilvrelsen. Ingen verdier eller sannheter var lenger hevet over tvil eller gitt p forhnd og ingen fritatt for relativiteten. (Andersen 2008 s. 34)


Naturvitenskapenes betydning ker

Frankenstein og andre romanhelter i skrekklitteratur straffes for sitt vitebegjr, for ville kjenne de dypeste hemmeligheter i tilvrelsen

En vitenskapsmann ute av kontroll

I Mary Shelleys Frankenstein er det etter hvert hele menneskehetens skjebne som str p spill

Vitenskapsmannen Frankenstein blir fristet til gi monsteret en kvinnelig partner


Revolusjonstider

Den franske revolusjon i 1789 viste en latent trussel i ethvert samfunn, selv det mest toppstyrte og diktatoriske, nemlig sammenbrudd i de sosiale strukturene (Duperray 2000 s. 6)

Nr den sosiale orden bryter sammen, gjr de bakenforliggende verdiene det ogs

Moralityand monstrosityweretwo hallmarks of 18th centuryaestheticjudgement(Fred Botting)

Tekstene viser f.eks. tyranniets fordervelse av bde tyrannen og ofrene


Skrekklitteraturen viser mennesker som er skrekkelig frie til handle edelt, eller til beg de verste ugjerninger

Leserne konfronteres i skrekklitteraturen med frihetens utrygghet

Et verdisystem smuldrer opp og personene befinner seg i et moralsk ingenmannsland


David Punter: The Literature of Terror (1980)

Borgerskapetspsykiskebearbeidelseavegenutrygghet:

The Gothic novel embodied their [borgerskapets] suppressed fears of a world, already there and already operating, but operating by laws they did not comprehend or know how to control.


Den industriellerevolusjon

Arbeiderklassenvokser, blirfattigereogmertruende


Franco Moretti: Signs taken for wonders: On the sociology of literary forms (1983)

Like the proletariat, the monster is denied a name and an individuality. He is the Frankenstein monster; he belongs wholly to his creator (just as one can speak of a Ford worker)(s. 85)

Monstereterskapt deter et produktsomdetblirumulig kvitteseg med ogsom truer


Frankensteins monster = den truendearbeiderklassen

the factories would undoubtedly multiply the feared race of devils [iFrankenstein] to an infinite number(s. 90)

Den borgerligeogindividuellefrihetertruet


De f og de mange

Moralsk vakuum


Estetiske forklaringer

The Grand Tour

Et nytt blikk, en nyopplevelsesdimensjon

Opplevelse av det ufattelige men lskoblet fra teologi, ren estetikk


Edmund Burkes: A PhilosophicalEnquiryintotheOriginof Our Ideasofthe Sublime and Beautiful (1757)

Det sublime

Nytelsesfull skrekk

Ddens og ekstasens estetikk


Victor Hugo


Eugne Delacroix


Carl Wahlbom Marcus Larson


James Ward


Michael Mann: The Last of the Mohicans (1992)


Benektelsesretorikksomlitterrpraksis:

Words cannot paint the horror of the princesss situation.; The passions that ensued must be conceived; they cannot be painted. (The Castle of Otranto)


Francis Ford Coppola: Dracula (1992)


Sigmund Freuds essay Det uhyggelige (DasUnheimliche, 1919)

Det vekker vr frykt nr noe som vi tror er kjent og dagligdags, plutselig viser seg vre noe helt annet enn det vi trodde nr det viser seg vre annerledes, ukjent, fremmed

Det fremmede i det kjente


  • Login