Център за информация и кариера - PowerPoint PPT Presentation

Център за
Download
1 / 8

 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Център за информация и кариера. Кариерен консултант: инж. Боряна Димитрова тел. 80 29 120, borqna @vsu.bg. Какво е кариерен център?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Център за информация и кариера

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4972746

Център заинформация и кариера

Кариерен консултант:

инж. Боряна Димитрова

тел. 80 29 120, borqna@vsu.bg


4972746

Какво е кариерен център?

 • Той е част от администрацията на университета. Явява се като посредник между студентите, които се интересуват от работа и стажове и работодателите, търсещи бъдещи служители


4972746

Защо е необходим Центъра за информация и кариера?

 • Получаване на кандидатстудентска информация и подаване на документи при кандидатстване във ВСУ

 • Изграждане практически умения и опит у младите хора

 • Предоставяне на студентите различни обучения и услуги, свързани с кариерното развитие


4972746

Какво МОГА ДА ПОЛУЧА ОТ ЦИК?

 • Информация за свободните стажантски и работни позиции

 • Кариерно ориентиране

 • Обучение и стратегии за търсене на стаж и работа

 • Участие във фирмени представяния и семинари


4972746

ЦИК събира информация за професионалната реализация и развитие на всички завършили студенти

Випускниците на ВСУ попълват анкетни карти

Над 90% от випускниците на ВСУ считат, че училището им е дало добри възможности за реализация


4972746

Завършилитевъв ВСУ “Л. Каравелов” иматголемивъзможности за реализация и адаптивност в широк кръг от дейности в областта на строителството и архитектурата. Те саценени от работодателите и голяма част от тяхполучават стипендии и перспективни предложения за работа ощепредиофициалнотодипломиране.

Възпитаниците на училищетоса заели трайномясто в строителниябраншкатоуважаванибизнесмени, практикуващиинженери, ръководители на различни нива в държавния и частния сектор, преподаватели въввисши и средни училища, научниработници и други.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ


4972746

Връзки с браншови организации

Училището поддържа близки контакти и работи в тясно взаимодействие с водещи строителни фирми и браншови организации. Студенти от училището с отличен успех се привличат за стипендианти на фирми и строителни организации


 • Login