List fylom
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

List (fylom) PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia. List (fylom). Obsah. Funkcie listu Vonkajšia stavba listu Vnútorná stavba listu Postavenie listov na stonke Typy žilnatín Význam listov Priebežný test Použité zdroje. Funkcie listu.

Download Presentation

List (fylom)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


List fylom

Kód ITMS projektu: 26110130519

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia

List (fylom)


Obsah

Obsah

 • Funkcie listu

 • Vonkajšia stavba listu

 • Vnútorná stavba listu

 • Postavenie listov na stonke

 • Typy žilnatín

 • Význam listov

 • Priebežný test

 • Použité zdroje


Funkcie listu

Funkcie listu

Funkcie listu:

- fotosyntetická asimilácia

- transpiračná (výdaj vody v podobe vodnej pary)

- dýchacia ( výmena plynov CO2 a O2)


Vonkaj ia stavba listu

Vonkajšia stavba listu

čepeľ (lamina) – môže mať rôzny tvar, okraj a celistvosť čepele

stopka (petiolus)– umožňuje prichytenie listov k stonke

prílistky (stipulae) – vytvárajú sa na báze stopky

list + stonka = výhonok


Vn torn stavba listu

Vnútorná stavba listu

a) monofaciálny list

- jednoklíčnolistové rastliny

- rub a líc je rovnaký

stavba : a) kutikula

b) pokožka s prieduchmi

c) mezofyl s kolaterálnymi cievnymi zväzkami

pr) prieduch

cz) cievny zväzok


Vn torn stavba listu1

Vnútorná stavba listu

b) bifaciálny list

- dvojklíčnolistové rastliny

- rub a líc nie sú rovnaké

stavba : a) kutikula

b) vrchná pokožka

c) palisádový parenchým (chloroplasty - fotosyntéza)

cz) cievny zväzok (kolaterálny)

d) hubovitý parenchým (prevzdušňuje list)

e) spodná pokožka s prieduchmi


List fylom

Prieduchy v pokožke listu

Suchomilé rastliny majú prieduchy ponorené pod úroveň pokožky, vlhkomilné rastliny ich majú nad úrovňou pokožky. Najväčšie prieduchy sa nachádzajú u jednoklíčnolistových rastlín.


Postavenie listov na stonke

Postavenie listov na stonke

striedavé– z uzla vyrastá vždy jeden list (reďkovka)

protistojné – z uzla vyrastajú dva listy (hluchavka)

krížnoprotistojné– zo susedných uzlov vyrastajú dva listy,

ktoré sú voči sebe otočené o 90°

praslenovité– z uzla vyrastá tri a viac listov (praslička)


Typy ilnat n

Typy žilnatín

vidlicovitá ( najstaršia ) perovitá (čerešňa)

sperená (u dnešných papradí) dlaňovitá (javor)

rovnobežná (trávy) odnožená (čemerica)

vrcholovo súbežná (konvalinka)


V znam listov

Význam listov

Opadávanie listov:

-rastlina sa opadávaním listov zbavuje škodlivého účinku zostarnutých častí(v listoch sa totiž ukladajú nepotrebné produkty metabolizmu, exkréty, vápnik a i. )

-listy zastavujú pred zimou rast a starnú

Hospodársky význam listov:

 • krmivá a zelenina bohatá na vitamíny a stopové prvky, napr. trávy, bôbovité krmoviny, kapusta, šalát, špenát, cibuľa,

 • korenie ako napr. „bôbkový list“, vavrín, tymián, majorán

 • liečivá , napr. náprstník, mäta, durman, čierne ríbezle, pŕhľava Niektoré z nich sa upravujú na čaj alebo tabak.


Priebe n test

Priebežný test

1. Vypíšte základné funkcie listu:

a) ................................. b)................................

c) .................................

2. Vyberte v každom tvrdení z dvoch pojmov v zátvorke

ten správny:

a) Pre dvojklíčnolistové rastliny je typický list

( bifaciálny – monofaciálny ).

b) Žilnatina listov jednoklíčnolistových rastlín je spravidla

( perovitá – rovnobežná ).


List fylom

3. Postavenie listov na stonke, keď z jedného uzla vyrastá viac listov voláme ....................................

4. Podľa obrázku vnútornej stavby bifaciálneho listu

doplňte chýbajúce pojmy:

b)...........................

c)...........................

d)..........................

f)...........................


Pou it zdroje

Použité zdroje

LENOCHOVÁ, M., NEČAS, O., DVOŘÁK, F. Biológia pre 1.ročník gymnázií. 3.vydanie. Bratislava: SPN, 1994. 211 s. ISBN 80-08-02318-X

UŠÁKOVÁ, K., ČIPKOVÁ, E., NAGYOVÁ, S. Biológia 7 - Praktické cvičenia a seminár z biológie I pre gymnáziá. 1.vydanie. Bratislava: SPN, 2007. 110 s. ISBN 978-80-10-00766-0

UŠÁKOVÁ, K., HUDÁK, J., KRAJČOVIČ, J. Biológia pre gymnáziá - 1.časť. 3.vydanie. Bratislava: SPN, 2006. 87 s. ISBN 80-10-00990-3

VILČEK, F. Prehľad biológie I. 1.vydanie. Bratislava: SPN, 1997. 316 s. ISBN 80-08-00990-X

lms.planetavedomosti.sk (kurz biológie ZŠ – učiteľ)

www.nmj.sk (stredoškolská odborná činnosť/fotodokumentácia)

www.oskole.sk (maturity/Bio)


 • Login