P rodopis
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 74

Přírodopis  PowerPoint PPT Presentation


  • 186 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Přírodopis . Prezentace zaměřená pro přípravu na závěrečný poznávací test z přírodopisu druhého pololetí 6. ročníku základní školy!. Lišejníky. Dutohlávka. Mapovník zeměpisný. Terčovka bublinatá. Terčovník zední. Výtrusné rostliny. Přeslička rolní. Kapraď samec. Nahosemenné rostliny.

Download Presentation

Přírodopis 

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P rodopis

Přírodopis 

Prezentace zaměřená pro přípravu na závěrečný poznávací test z přírodopisu druhého pololetí 6. ročníku základní školy!


Li ejn ky

Lišejníky


Dutohl vka

Dutohlávka


Mapovn k zem pisn

Mapovník zeměpisný


Ter ovka bublinat

Terčovka bublinatá


Ter ovn k zedn

Terčovník zední


V trusn rostliny

Výtrusné rostliny


P esli ka roln

Přeslička rolní


Kapra samec

Kapraď samec


Nahosemenn rostliny

Nahosemenné rostliny


Borovice lesn

Borovice lesní


Jedle b lokor

Jedle bělokorá


Mod n opadav

Modřín opadavý


Smrk ztepil

Smrk ztepilý


Tis erven

Tis červený


Jinan dvoulalo n

Jinan dvoulaločný


Krytosemenn byliny

Krytosemenné byliny


Blatouch bahenn

Blatouch bahenní


Brukev epka olejka

Brukev řepka olejka


Divizna malokv t

Divizna malokvětá


Hluchavka b l

Hluchavka bílá


Chmel ot iv

Chmel otáčivý


Jahodn k obecn

Jahodník obecný


Jest bn k

Jestřábník


Jetel lu n

Jetel luční


Jmel b l

Jmelí bílé


Kakost smrdut

Kakost smrdutý


Koko ka pastu tobolka

Kokoška pastuší tobolka


Kokrhel

Kokrhel


Kontryhel obecn

Kontryhel obecný


Kop iva dvoudom

Kopřiva dvoudomá


Kuku ice set

Kukuřice setá


Lekn n b l

Leknín bílý


M k vl

Mák vlčí


Mrkev obecn

Mrkev obecná


Net kavka malokv t

Netýkavka malokvětá


Pampeli ka l ka sk

Pampeliška lékařská


Pomn nka

Pomněnka


Prvosenka jarn

Prvosenka jarní


Raj e jedl

Rajče jedlé


Rosnatka

Rosnatka


Rozchodn k

Rozchodník


Rozrazil rozekv tek

Rozrazil rozekvítek


Ro ec roln

Rožec rolní


Sv zel p tula

Svízel přítula


Avel kysel

Šťavel kyselý


T ezalka te kovan

Třezalka tečkovaná


Violka vonn

Violka vonná


Vla tovi n k v t

Vlaštovičník větší


Jitrocel

Jitrocel


B e an

Břečťan


Popenec

Popenec


Kostival l ka sk

Kostival lékařský


Krytosemenn d eviny

Krytosemenné dřeviny


Bez ern

Bez černý


B za b lokor

Bříza bělokorá


Buk lesn

Buk lesní


Dub zimn

Dub zimní


Hloh obecn

Hloh obecný


Javor ml

Javor mléč


Jilm vaz

Jilm vaz


J rovec ma al

Jírovec maďal


L pa srd it

Lípa Srdčitá


L ska obecn

Líska obecná


Ol e lepkav

Olše lepkavá


Ostru in k

Ostružiník


Platan javorolist

Platan javorolistý


R e pkov

Růže šípková


E k obecn

Šeřík obecný


Topol ern

Topol černý


Trnka obecn

Trnka obecná


Trnovn k ak t

Trnovník akát


Vrba j va

Vrba jíva


D kuji v m za pozornost

Děkuji vám za pozornost!!!


  • Login