PRUVODCE KNIHOVNOU BORY

PRUVODCE KNIHOVNOU BORY PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

PRUVODCE KNIHOVNOU BORY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. PRUVODCE KNIHOVNOU BORY

2. Organizacní zaclenení knihovny Knihovna Bory (BOR) je soucástí Univerzitní knihovny, která zahrnuje 4 dílcí knihovny Knihovnu Bory Pedagogickou knihovnu Právnickou knihovnu Ekonomickou knihovnu v Chebu

3.

4. Prístupnost knihovny Umístení knihovny Bory, Univerzitní 18 vstup hlavním vchodem zvenku (za budovou CIV) vnitrkem z budovy CIV

5.

6. Prístupnost knihovny Otvírací doba Po-Ct 8-20 Pá 8-15

7. Prostorové usporádání knihovny prízemí studovna periodik a multimédií - denní tisk - odborné casopisy - CD, videobox) 1. poschodí volný výber knih skripta

8. Prostorové usporádání knihovny v obou podlažích 170 studijních míst 37 pocítacových stanic 9 uceno pro vyhledávání v elektronickém katalogu zbývající s prístupem na internet, k elektronickým informacním zdrojum a s možností využívání textových a tabulkových editoru

9. Jak se stát uživatelem knihovny jako prukaz slouží JIS karta registraci v knihovne provede obsluha pomocí JIS karty – pro studenty je užívání knihovny zdarma po registraci má ctenár možnost využívat služby všech dílcích knihoven

10. Jak se stát uživatelem knihovny ctenár podepisuje prohlášení uživatele: souhlas s dodržováním knihovního rádu ohlášení ztráty JIS karty náhrada škod zpusobených knihovne souhlas k zpracování a evidenci osobních dat pro pracovní potreby v rámci knihovny

11. Jak využívat služby knihovny výpujcní služba pred vstupem do knihovny si ctenár odloží bundu (kabát apod.) a zavazadlo (batoh, taška…) v šatne nebo šatní skrínce (klíce ke skrínkám se vydávají v šatne) pri každém vstupu do knihovny uživatel registruje svuj príchod pomocí JIS karty priložením karty ke žlutému tercíku na pultu obsluhy

12. Jak využívat služby knihovny výpujcní služba vetšina knih je umístena ve volném výberu po vyjmutí knih z regálu je ctenári nevracejí na police, ale odkládají na místa k tomu urcená starší literatura ve skladu objednat u obsluhy – k tomu je zapotrebí znát signaturu knihy – nalezení signatury v katalogu

14. Jak využívat služby knihovny výpujcní služba knihy k prezencnímu pujcování (pouze v knihovne nebo mimo knihovnu pres noc ci víkend) jsou oznaceny na spodní cásti hrbetu žlutým proužkem ostatní literaturu si lze pujcit mimo knihovnu

15. Jak využívat služby knihovny zpusoby prístupu ke knihovnímu fondu: 1. prímý – vyhledáním podle oboru ve volném výberu 2. neprímý – prostrednictvím elektronického katalogu

16. Jak využívat služby knihovny volný výber tematické roztrídení fondu ve volném výberu podle trídníku univerzitní knihovny – schéma je dostupné v knihovne 25 hlavních skupin trídníku skupiny jsou cleneny až do trí hierarchických úrovní

18. Jak využívat služby knihovny príklad hierarchie trídení: D Technika, technologie, inženýrství D400 Elektrotechnika D403 Elektrické stroje D403a Motory. Pohony

19. Jak využívat služby knihovny skripta k pujcování mimo knihovnu jsou uložena ve skriptárne a jsou razena podle signatur vyhledání skript v katalogu – opsat si signaturu a vyhledat ve skriptárne ve volném výberu jsou 1-2 exempláre skript umísteny v odpovídající oborové skupine (urceny pro prezencní studium), opsat si signaturu a vyhledat ve skriptárne - nalezení signatury v katalogu

21. Jak využívat služby knihovny hledání v katalogu prístup k online katalogu z webových stránek knihovny – www.knihovna.zcu.cz

23. Jak využívat služby knihovny prihlášení do katalogu prostrednictvím ID = rodné císlo bez lomítka PIN = rodné císlo bez lomítka pri prvním prihlášení zmenit PIN (návod viz dále – ctenárské konto)

26. Jak využívat služby knihovny hledání v katalogu stavba dotazu pomocí operátoru AND OR NOT nahrazení cásti slova (napr. koncovek) ?

27. Jak využívat služby knihovny hledání v katalogu základní vyhledávání

29. Jak využívat služby knihovny hledání v katalogu vyhledávání z více polí

31. Jak využívat služby knihovny hledání v katalogu pokrocilé vyhledávání

33. Jak využívat služby knihovny hledání v katalogu výsledek vyhledávání status (na jak dlouho lze knihu vypujcit - pr.: jeden mesíc) výpujcní lhuta (volné nebo datum, do kdy je kniha pujcena) dílcí knihovna (BOR=Knihovna Bory nebo TEC=technicko-ekonomická - starší název, PED=pedagogická…) sbírka (pr.: univerzitní-knihy, Sedláckova…) signatura (pr.: TEC K67103, TECKNM35) trídník volného výberu (D400 – elektrotechnika)

37. Jak využívat služby knihovny vyhledání publikace na regále volného výberu nalezení trídníku v katalogu vyhledání skupiny trídníku volného výberu na regálu v rámci skupin na policích – abecední razení podle názvu

38. Jak využívat služby knihovny rezervace v prípade, že je kniha vypujcená, je možné si ji rezervovat – až se kniha vrátí, knihovna pošle ctenári upozornení

40. Výsledky vyhledávání návrhy na doplnení literatury do fondu v prípade, že v katalogu nenajdete požadovanou knihu a budete toho názoru, že by v knihovne nemela chybet, mužete podat návrh na její zakoupení formulár je umísten na stránkách knihovny

41. odkaz najdete v katalogu

42. k formulári se mužete dostat i z odkazu Služby

43. formulár

44. Jak využívat služby knihovny ctenárské konto odkaz Ctenár prehled výpujcek prodloužení výpujcek prehled o rezervacích

48. Jak využívat služby knihovny ctenárské konto adresa – chybnou adresu bydlište opraví obsluha, ctenár si doplní e-mailovou adresu

51. Jak využívat služby knihovny ctenárské konto zmena PIN

54. Jak využívat služby knihovny kopírování u pultu obsluhy si lze založit financní konto na kopírování – zapotrebí JIS karta samoobslužné kopírování pomocí JIS karty strana A4 - 1,- Kc

55. Jak využívat služby knihovny studovny materiály k prezencnímu studiu kopírování využívání PC (Internet, elektronické informacní zdroje…) tisk z PC

56. Webové stránky knihovny http://www.knihovna.zcu.cz/

58. Webové stránky knihovny základní informace o knihovne historie a soucasnost knihovny statistiky seznam pracovníku s kontakty

60. Webové stránky knihovny elektronické informacní zdroje tematicky roztrídené databáze elektronické casopisy volné zdroje na internetu metodická pomoc studentum pri vyhledávání

62. Webové stránky knihovny casopisy seznam casopisu docházejících do Univerzitní knihovny s místem jejich dostupnosti

64. Webové stránky knihovny služby informace o poskytovaných službách objednací formuláre

66. Webové stránky knihovny studovny umístení studoven kontakt otvírací doba

68. Webové stránky knihovny aktuality

70. Webové stránky knihovny zmeny v provozu

72. Webové stránky knihovny odkaz v oddíle Elektronické informacní zdroje Jak pracovat s informacemi Kurzy informacní výchovy

74. Webové stránky knihovny získání plných textu z elektronických informacních zdroju ke studentským pracím na základe vyhledání záznamu v databázích možnost získání plného textu clánku zdarma odkaz v oddíle Aktuality – podmínky a objednací formulár

77. Knihovna Bory kontakt: pujcovna telefon: 377637755 e-mail: [email protected] studovna periodik a multimédií telefon: 377637757 e-mail: [email protected]

78. Tešíme se na shledanou v knihovne

  • Login