Fakta om v garbeten
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 45

Fakta om vägarbeten PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fakta om vägarbeten. Olyckor och incidenter Hastigheter vid vägarbeten Trafikantundersökningar Undersökningar med vägarbetare Kontrollverksamheten vid Vägverket Olika trafiksäkerhetshöjande projekt. Olyckor och incidenter, underlag. Polisrapporterade olyckor med personskador i STRADA

Download Presentation

Fakta om vägarbeten

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fakta om vägarbeten

Olyckor och incidenter

Hastigheter vid vägarbeten

Trafikantundersökningar

Undersökningar med vägarbetare

Kontrollverksamheten vid Vägverket

Olika trafiksäkerhetshöjande projekt


Olyckor och incidenter, underlag

Polisrapporterade olyckor med personskador i STRADA

Vägverkets djupstudier av dödsolyckor

Entreprenörernas incidentrapportering

Vägverkets särskilda utredningar om speciella olyckor

Sjukvårdens inrapportering (STRADA)

INTACT-projektet (Göteborg)

Övrigt?


Trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2007

Vägverksrapport 2008:59


Antal lindrigt skadade i trafikolyckor vid vägarbeten

2009 jan-sept 121 pers.


Antal svårt skadade i trafikolyckor vid vägarbeten

2009 jan-sept = 8 pers.


Dödsolyckor vid vägarbeten (vägtrafikolyckor)

Avliden inom 30 dagar

Dött av trafikolyckan

Djupstudieutredning

 • Få dödsolyckor vid vägarbeten p.g.a

 • Skydd för vägarbetarna

 • Låga hastigheter

 • Ej mötande trafik


2009 jan-sept. 5 döda

Antal döda i trafikolyckor vid vägarbeten

2 av de 26 dödade var vägarbetare


Trafikolyckor vid vägarbeten utgör mindre än 1% av alla trafikolyckor.I minst 20% av olyckorna har något tillhörande vägarbetet blivit påkört.


Vilken är vanligaste olyckstypen vid vägarbeten?


Antal skadade personer per olyckstyp i trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2007


Varför är det här viktigt att veta?

Vid upphinnandeolyckor körs ofta något i vägarbetet på.

Upphinnandeolyckor för trafikanterna innebär ofta påkörning bakifrån.


Whiplash är den skada som leder till flest invaliditetsfall!

… men klassas oftast av polisen som en lindrig skada


Antal skadade personer i olyckor vid vägarbeten per timme 2003-2007

Klockan 16-17


Sammanfattning olyckor:

Hastighet och uppmärksamhet viktiga faktorer

Många olyckor är ej registrerade som vägarbetsolyckor

Många olyckor polisrapporteras inte alls

Rörligt vägarbete, främst vinter, inte med

Bristande kunskap om varför olyckan skedde

Bristande kunskap om i vilken omfattning vägarbetare eller vägarbetsmaterial var med i olyckan


Incidenter vid vägarbeten

Bygger på cirka 150 incidentrapporter 2004-2007 från Vägverket Produktion

(sammanställt och analyserat av VTI)


Andel incidenter per typ av vägarbete (%)


Andel incidenter per olyckstyp (%)


Vilken fordonstyp kör in i vägarbetet?


Andel incidenter per påkörande fordon (%)

Lastbilar utgör cirka 10% av trafikarbetet


Andel påkörda delar i vägarbetet (vissa utvalda) %


Sammanfattning incidenter

Stor andel lastbilar inblandade i incidenterna

Ingen samordning av olika entreprenörers incidentrapportering

TMA är viktiga

Brister i inrapporteringen

Incidenter med oskyddade

trafikanter rapporteras inte


Trafikanternas hastigheter vid vägarbeten

 • Väg 21 Hässleholm-Kristianstad, 2009

  • 43% körde fortare än 50 km/h

  • Högsta hastigheten 120 km/h

  • 341 personer rapporterade för fortkörning

 • E18 Arninge-Rosenkälla, 2006

  • 83% körde över 70 km/h

  • Högsta hastighet 164 km/h

  • De 15% snabbaste körde i genomsnitt i 97 km/h

  • Högre hastigheter på natten

 • Stockholmsvägen, Malmö 2009

  • Högsta hastighet 106 km/h (skyltad hastighet 50 km/h)

  • 372 fortkörare på 1 ½ timme


Sammanfattning hastigheter

 • Dålig respekt för hastigheterna

 • Majoriteten kör över skyltad hastighet

 • Höga högsta hastigheter

 • Höga genomsnittshastigheter bland de som kör fort


Trafikantundersökningar 1 (3)

 • E4 Markaryd, 2005

  • 86-93% nöjda med framkomligheten vid vägarbetet

  • 80-90% nöjda med Vägverkets info på vägarbetet

  • 73-82% tycker vägvisningen är lätt att förstå

  • 3-12% tycker hastigheten är för låg vid vägarbetet


Trafikantundersökningar 2 (3)

 • E6 Norr om Landskrona 2008

  • 42% nöjda med framkomligheten vid vägarbetet

  • 92% nöjda med Vägverkets info om vägarbetet

  • 77% tycker vägvisningen är lätt att förstå

  • 68% tycker Vägverket lever upp till sitt åtagande om hastighet

  • 65% tycker Vägverket lever upp till åtagande om att störa trafiken


Trafikantundersökningar 3 (3)

 • E22 Lund 2009

  • 55% nöjda med framkomligheten vid vägarbetet

  • 80% tycker att skyltningen fungerar bra

  • 78% tycker att det framgår bra hur man ska köra

  • 85% tycker hastigheten är anpassad vägarbetet

  • 20% tyckte att omvägen var för lång


Sammanfattning trafikantundersökningar

 • Stor acceptans för hastigheterna

 • Många nöjda med info om vägarbetet

 • Vägvisningen svår att förstå

 • Låga betyg för framkomlighet


Undersökningar hos vägarbetarna

VV Region Norr 2005

 • 80% tycker trafikanterna respekterar hastigheterna dåligt

 • 38% tycker trafikanterna

  sällan/aldrig respekterar sidoavstånden

 • 10% har varit med om olyckor

 • 40% har upplevt incidenter

  dagligen eller varje vecka


Tycker du att trafikanterna tar tillräcklig hänsyn till de som arbetar på vägen? (%)

SEKO 2007


Har det under det senaste året uppstått någon incident vid din arbetsplats som är relaterad till trafiken? (%)

SEKO 2007


Har du själv varit med om någon olycka under det senaste året där den passerande trafiken varit inblandad? (%)

SEKO 2007

%


SEKO undersökning 2009

 • 82% tycker att trafikanterna inte tar tillräcklig hänsyn till vägarbetarna

 • 47% oroar sig p.g.a. bristande säkerhet

 • 37% tycker att hastighet vid vägarbete är den arbetsmiljöfråga som ska prioriteras i första hand.

 • 32% tycker att trafiken runt vägarbetet är den arbetsmiljöfråga som ska prioriteras i första hand


Sammanfattning undersökning vägarbetare

 • Trafikanterna respekterar hastigheten dåligt

 • Det sker många incidenter vid vägarbetsplatserna

 • Vägarbetarna är sällan själva med i incidenterna


Kontroll vägarbetsutmärkning 2009-01-01 - 2009-11-02


Kontroll vägarbetsutmärkning 2008


”10-i-topp”, flest allvarliga anmärkningar 2009-01-01 – 2009-11-02


Felaktig sammanlänkning eller avsaknad av tvärsgående skydd


Avsaknad av längsgående skydd


Bristande körledning


Vägverket

Glömde täcka ”ej gällande”


Vägverket

Vägvisning är inte lätt att få rätt…


Trafiksäkerhetshöjande projekt/försök

 • Mobil portal (2007)

 • Fartdämpande åtgärder + lots (2007)

 • Mobilt kövarningssystem (2008)

 • Hastighetstavla med ljud (2009)

 • Utmärkning av fordon med Battenburgmönster (2008)


SLUT!


 • Login