Tervishoiutöötajate tunnipalk märts 2009 Kristi Villsaar Tervisestatistika teabepäev - PowerPoint PPT Presentation

Tervishoiutöötajate tunnipalk
Download
1 / 21

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tervishoiutöötajate tunnipalk märts 2009 Kristi Villsaar Tervisestatistika teabepäev 8. aprill 2010. Ettekande struktuur. Uuringu “Tervishoiutöötajate tunnipalk” eesmärk ja metoodika Mõisted ja märkused Uuringu tulemused Palga muutumise trendid Arstide palgad Õendusalatöötajate palgad.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Tervishoiutöötajate tunnipalk märts 2009 Kristi Villsaar Tervisestatistika teabepäev

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tervishoiut tajate tunnipalk m rts 2009 kristi villsaar tervisestatistika teabep ev

Tervishoiutöötajate tunnipalk

märts 2009

Kristi Villsaar

Tervisestatistika teabepäev

8. aprill 2010


Ettekande struktuur

Ettekande struktuur

 • Uuringu “Tervishoiutöötajate tunnipalk” eesmärk ja metoodika

 • Mõisted ja märkused

 • Uuringu tulemused

  • Palga muutumise trendid

  • Arstide palgad

  • Õendusalatöötajate palgad


Uuring tervishoiut tajate tunnipalk

Uuring “Tervishoiutöötajate tunnipalk”

 • 2002-2004: haiglate seas, ühe kuu kohta ja agregeeritud kujul

 • 2005: haiglate seas, märtsikuu kohta, individuaalandmete tasemel – iga töötaja/ametikoht eraldi kirjena

 • Alates 2006: kõik tervishoiuasutused, märtsikuu kohta, individuaalandmete tasemel

 • Uuringu eesmärk: Anda detailne ülevaade tervishoiutöötajate palkadest ametirühmade lõikes


Tervishoiut tajate tunnipalk m rts 2009 kristi villsaar tervisestatistika teabep ev

2009. aasta uuringusse andmed esitanud tervishoiuteenuse osutajate arv ja vastamise määr asutuse liigi järgi

Aruande esitasid 97,8% 2009. aasta märtsikuus tegutsenud tervishoiuteenuse osutajast

* diagnostika- ja õendusabiasutused, koolitervishoiuteenust osutavad asutused, vanglate meditsiiniosakonnad


Tervishoiut tajate tunnipalk m rts 2009 kristi villsaar tervisestatistika teabep ev

Põhitunnipalk

Palk põhitundide eest

Palk põhitundide eest

Palk põhitundide eest

 • Regulaarsed lisatasud

  kvalifikatsiooni, staaži, keele jms eest

 • Ületundide, õhtuse- ja öötöö ning puhkepäevadel töötamise eest makstud tasud

 • Regulaarsed lisatasud

  kvalifikatsiooni, staaži, keele jms eest

 • Ületundide, õhtuse- ja öötöö ning puhkepäevadel töötamise eest makstud tasud

Kogutunnipalk

Keskmine kuupalk

 • Mitteregulaarsed lisatasud

Ei sisalda puhkusetasusid


M rkused

Märkused

Kõik uuringu andmed on arvutatud 2009. aasta märtsikuu kohta.

Kõik avaldatud palgad on brutopalgad (näidatud tulumaksuga, töötuskindlustusmaksega ja kohustusliku kogumispensioni maksega)

Töövõtulepinguga töötajate palgad ei ole analüüsis kajastatud.

Tunnipalga andmed hõlmavad nii täis- kui osalise tööajaga töötajate andmeid.

Kuupalga andmed hõlmavad ainult täistööajaga töötajate andmeid, kes töötasid terve märtsikuu, polnud haiged ega puhkusel.


Tervishoiut tajate tunnipalk m rts 2009 kristi villsaar tervisestatistika teabep ev

Riigi keskmise ning tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna keskmise brutokuupalga muutumine perioodil 2005 - 2009

1. aprill 2007 jõustus kollektiivlepingu I etapp

1. jaanuar 2008 jõustus kollektiivlepingu II etapp

Kasv 1,1%

Kasv 34,4%

Langus 1,5%

Kasv 19,5%

Andmeallikas: Statistikaamet


Tervishoiut tajate ja riigi keskmise kuupalga kasv perioodil 2006 kuni 2009

Tervishoiutöötajate ja riigi keskmise kuupalga kasv perioodil 2006 kuni 2009


Tervishoiut tajate tunnipalk m rts 2009 kristi villsaar tervisestatistika teabep ev

Täis- ja osalise tööajaga töötavate arstide keskmine põhi- ja kogutunnipalk asutuse liigi järgi, märts 2009 (kroonid)


Tervishoiut tajate tunnipalk m rts 2009 kristi villsaar tervisestatistika teabep ev

Täis- ja osalise tööajaga töötavate arstide keskmine põhi- ja kogutunnipalk asutuse liigi ja soo järgi, märts 2009 (kroonid)


T is ja osalise t ajaga t tavate arstide keskmine kogutunnipalk eriala j rgi m rts 2009 kroonid

Täis- ja osalise tööajaga töötavate arstide keskmine kogutunnipalk eriala järgi, märts 2009 (kroonid)


T ist ajaga t tavate arstide keskmine kuupalk asutuse liigi j rgi m rts 2009 kroonid

Täistööajaga töötavate arstide keskmine kuupalk asutuse liigi järgi, märts 2009 (kroonid)

12 147

Riigi keskmine palk

Arstide keskmine kuupalk 2009. a märtsis oli 2,2 korda kõrgem 2009.a I kvartali riigi keskmisest kuupalgast.


T ist ajaga t tavate arstide keskmine kuupalk haigla liigi j rgi m rts 2009 kroonid

Täistööajaga töötavate arstide keskmine kuupalk haigla liigi järgi, märts 2009 (kroonid)

12 147

Riigi keskmine palk


Tervishoiut tajate tunnipalk m rts 2009 kristi villsaar tervisestatistika teabep ev

Oma ettevõttes töötavatele omanikele makstud keskmised dividendid ühe kuu kohta aastatel 2006 - 2008 (kroonid)

2008. aastal maksti dividende 989 oma ettevõttes töötavale omanikule, s.o 17,4% kõigist arstidest

Andmeallikas: Maksu- ja Tolliamet


Fie de keskmine tulu he kuu kohta aastatel 2006 2008 kroonid

FIE-de keskmine tulu ühe kuu kohta aastatel 2006 – 2008 (kroonid)

2008. majandusaasta kohta deklareeris tulu 309 FIE-t, s.o 91% kõigist 2008. aasta jooksul tegutsenud FIE-dest

Andmeallikas: Maksu- ja Tolliamet


Tervishoiut tajate tunnipalk m rts 2009 kristi villsaar tervisestatistika teabep ev

Täis- ja osalise tööajaga töötavate õdede keskmine põhi- ja kogutunnipalk asutuse liigi järgi, märts 2009 (kroonid)


T is ja osalise t ajaga t tavate dede keskmine kogutunnipalk eriala j rgi m rts 2009 kroonid

Täis- ja osalise tööajaga töötavate õdede keskmine kogutunnipalk eriala järgi, märts 2009 (kroonid)


T ist ajaga t tavate dede keskmine kuupalk asutuse liigi j rgi m rts 2009 kroonid

Täistööajaga töötavate õdede keskmine kuupalk asutuse liigi järgi, märts 2009 (kroonid)

12 147

Riigi keskmine palk

Õdede keskmine kuupalk 2009.a märtsis oli 11% kõrgem kui 2009.a I kvartali riigi keskmine palk


T ist ajaga t tavate dede keskmine kuupalk haigla liigi j rgi m rts 2009 kroonid

Täistööajaga töötavate õdede keskmine kuupalk haigla liigi järgi, märts 2009 (kroonid)

12 147

Riigi keskmine palk


P hjalikum info

Põhjalikum info

www.tai.ee ->

Teadustegevus ->

Tervisestatistika osakond ->

Statistika ->

Aruandlus Eesti kohta tervikuna


Tervishoiut tajate tunnipalk m rts 2009 kristi villsaar tervisestatistika teabep ev

Tänan!

Kristi.Villsaar@tai.ee


 • Login