Zavádění SVP do výrobního procesu
Download
1 / 23

Zavádění SVP do výrobního procesu ČSN EN ISO 221716 - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zavádění SVP do výrobního procesu ČSN EN ISO 221716. Martina Veselá – TQ System s.r.o. Naše společnost nabízí odborné služby ve všech etapách přípravy systémů dle norem ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 22000, IFS a BRC až do ukončení certifikačního řízení.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Zavádění SVP do výrobního procesu ČSN EN ISO 221716

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zavádění SVP do výrobního procesu

ČSN EN ISO 221716

Martina Veselá – TQ System s.r.o.


Naše společnost nabízí odborné služby ve všech etapách přípravy systémů dle norem ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 22000, IFS a BRC až do ukončení certifikačního řízení.

Spolupráce při udržování systémů a interních auditech

Spolupráce na implementaci ČSN EN ISO 22716

TQ System s.r.o.


AstridCosmetics a.s.

Kosmetika Capri s.r.o.

Dermacola.s.

Ryor a.s.

Reference z oblasti výroby kosmetiky


Splnění legislativních požadavků Vyhl.26/2001 MZd o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky

Zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření možností pro práci ve mzdě, kooperace

Přesné vymezení odpovědností a pravomocí

Definování a popsání všech procesů ve firmě, sledování jejich efektivity a výrazné snížení možných kontaminací a neshod při výrobě, adjustaci a přepravě

Účelné nastavení kontrolních mechanismů

Stručné zhodnocení efektivity zavedení ISO 22716


Dokumentace potřebná k implementaci IMS dle ISO 9001 a ISO 22716 se skládá z následujících vrstev:

Příručka jakosti a správné výrobní praxe

Směrnice, Rozhodnutí

Standardní operační postupy, technologické postupy, receptury atd.

ISO9001, ISO 22716


Slouží převážně k marketingovým účelům, stručně popisuje celý integrovaný systém podle požadavků obou norem. Odkazuje na jednotlivé směrnice a SOP (TP).

Příručka jakosti a správné výrobní praxe


Směrnice,TP, Receptury

Směrnice - popisují jednotlivé procesy, hlavní i podpůrné

SOP,TP,Receptury- vychází z částí jednotlivých směrnic. Jedná se především o činnosti ve výrobě, adjustaci a kontrole jakosti.


Názvy směrnic - příklad:

 • S 01Organizační řád

 • S 02Řízení dokumentace

 • S 03 Obchod a marketing

 • S 04Výroba a adjustace

 • S 05 Nakupování

 • S 06Skladování

 • S 07Metrologie

 • S 08Údržba

 • S 09Kontrola jakosti

 • S 10Vývoj

 • S 11Výcvik

 • S 12Interní audity

 • S 13 Opatření k nápravě a preventivní opatření


Byla vydána v dubnu 2008 ČSN EN ISO 22716

Požadavek na zavedenou SVP je ve Vyhlášce.MZd. 26/2001 Sb.o hygienických požadavcích na KP

Obsahuje většinu požadavků ISO 9001 + požadavky Správné výrobní praxe pro výrobu kosmetických prostředků

Výhoda pro společnosti, které jsou držiteli certifikátu ISO 9001 – certifikace se pak výrazně zlevní a doba implementace se zkrátí. Investice do výrobních prostor by měly být nižší.

ISO 22716


Metodika pro výrobu, kontrolu, skladování a přepravu kosmetických výrobků

1. Oblast působnosti

2. Termíny a definice

3. PRACOVNÍCI

Organizace a řízení, zodpovědnosti a pravomoci, školení, hygiena a zdraví zaměstnanců, povědomí

ISO 22716


 • 4. PROSTORY VÝROBNÍHO ZÁVODU

  • Sklady, výroba, kontrola kvality, pomocné prostory , umývárny a toalety mají mít oddělené, vymezené prostory – minimalizace rizika promíchání produktů, surovin a obalů

 • Podlahy, stěny, stropy, okna – umožňující čištění a sanitaci (okna neotevíratelná nebo opatřená sítí),

 • u nových staveb – povrchy hladké, odolné vůči čistícím a sanitačním prostředkům


  • Umývárny, osvětlení (ochrana před úlomky v případě rozbití), větrání, potrubí a odtoky vedení

  • Čištění a sanitace, údržba strojů a zařízení

  • Hubení škůdců - vypracované programy


  Instalace a navržení a umístění tak, aby se předcházelo kontaminaci, dopravní hadice a příslušenství – snadné čištění a sanitace, rozumný přístup pod, do a okolo zařízení, hlavní zařízení snadno identifikovatelné

  Veškeré používané výrobní a čistící prostředky a údržbářské práce nemají ovlivnit kvalitu výrobků

  kalibrace měřidel, spotřební materiály, záložní systémy

  5. Zařízení


  Nákup, příjem, identifikace, uvolnění a značení (identifikace stavu po vstupní kontrole), nastavení vztahů mezi firmou a dodavatelem (dotazníky, audity)

  Skladování (dodržování skladovacích podmínek,FIFO, inventury)

  Skladování zamítnutých surovin

  a obalů

  Kvalita vody – systém úpravy vody má dodávat vodu definované kvality a umožňovat sanitaci, testování a sledování parametrů

  6. Suroviny a obalové materiály


  Dostupnost důležitých výrobních dokumentů

  Předoperační kontroly

  Identifikace (přidělení čísel šarže), skladování hmot, zabránění promíchání s materiály z předchozích operací

  Identifikace a kontrola mezioperací

  Skladování hmot – stanovení maximální doby skladování, vrácení suroviny do skladu

  Balení, kontroly, identifikace balící linky a zařízení, identifikace

  a předávání rozpracované činnosti

  7. VÝROBA


  8. HOTOVÉ VÝROBKY

  • Uvolnění

  • Značení

  • Skladování

  • Expedice

  • Vrácené zboží


  Zkušební metody a vzorkování

  Přejímací kritéria

  Výsledky (schváleno, zamítnuto, v řízení)

  Činidla, roztoky, referenční standardy a kultivační půdy - značení

  Vzorkování, značení a uchovávání vzorků

  9. Laboratoř


  10. ZACHÁZENÍ S VÝROBKEM, KTERÝ NEODPOVÍDÁ SPECIFIKACI

  Zamítnutí nebo přepracování

  11. ODPADY

  Druhy odpadů (definice)

  Tok odpadů

  Obaly

  Likvidace


  • 12. SMLUVNÍ DODÁVKY

   • Druhy smluvních dodávek

   • Zadavatel a příjemce kontraktu

  • 13. ODCHYLKY

   • Opatření k nápravě

  • 14. REKLAMACE A STAŽENÍ VÝROBKU Z TRHU

   • Reklamace

   • Stažení výrobku z trhu


  15. ŘÍZENÍ ZMĚN

  • Schválení a provedení oprávněnou osobou

   16. INTERNÍ AUDIT

  • Pravidla, přístup, přezkoumání účinnosti

   17. ŘÍZENÍ DOKUMENTACE

  • Typy dokumentace

  • Zápis, schválení distribuce

  • Revize

  • Archivace


  ISO 22716

  • Nezahrnuje bezpečnost práce a ochranu životního prostředí (EMS-ISO 14001, OHSAS 18001)

  • Nezahrnuje marketingové činnosti, obchodní proces, vývoj nových výrobků, distribuci hotových výrobků


  Přejeme si, aby čas, který věnujete kvalitě, vždy přinášel potřebnou motivaci, poznatky a dovednosti ke zlepšování výkonu a efektivnosti práce.

  Naším cílem je poskytnout vám to nejlepší.


  Martina Veselá 602 641 171

  Ing. Miroslav Eliáš 602 211 400

  Kancelář:

  Praha 2, Nezamyslova 13

  www.tqsystem.cz

  TQ System s.r.o.


  ad
 • Login