20 11 -2013ԹԹ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՀՐԱՏԱՊ ԾՐԱԳՐԵՐ - PowerPoint PPT Presentation

20 11 2013
Download
1 / 11

 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

20 11 -2013ԹԹ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՀՐԱՏԱՊ ԾՐԱԳՐԵՐ. Հայաստանի Հանրապետությ ա ն մարզերին բոլոր 4 հրատապ ծրագրերի շրջանակներում 2011 -201 3 թթ հատկացված գումարները ( հազ . դրամ ). Արագածոտն 2,732,712.7 Արարատ 5,2 89 , 209 .7 Արմավիր 5,2 88 , 123 . 9

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

20 11 -2013ԹԹ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՀՐԱՏԱՊ ԾՐԱԳՐԵՐ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


20 11 2013

2011-2013ԹԹ

ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ

ՀՐԱՏԱՊ ԾՐԱԳՐԵՐ


4 2011 201 3

ՀայաստանիՀանրապետության մարզերինբոլոր4 հրատապ ծրագրերի շրջանակներում 2011-2013 թթհատկացված գումարները(հազ. դրամ)

Արագածոտն2,732,712.7

Արարատ 5,289,209.7

Արմավիր5,288,123.9

Գեղարքունիք 4,916,880.4

Լոռի5,645,617.9

Կոտայք 5,322,099.9

Շիրակ 5,633,704.2

Սյունիք 2,941,234.1

Վայոց ձոր 1,091,616.5

Տավուշ 2,582,000.1

*ՀՀ կառավարության 19.09.13թ. N 1105-Ն որոշմամբ յուրաքանչյուր մարզին հատկացվեց ևս 50 մլն. դրամ, իսկ ՀՀ կառավարության 11.04.13թ. N 365-Ն որոշմամբ ՀՀ Շիրակի և Լոռու մարզերին՝ յուրաքանչյուրին 300 մլն դրամ և Գեղարքունիքի մարզին ՀՀ կառավարության 08.05.13թ. N 498-N որոշմամբ հատկացվեց 200 մլն դրամ.

*գումարները մարզերի միջև բաշխվել է նկատի ունենալով մարզի բնակչության թվաքանակը, յուրաքանչյուր բնակչին 18600 դրամ հաշվարկով


20 11 2013

Համայնքներում իրականացվածծրագրերի քանակը


20 11 2013

Իրականացվածծրագրերի քանակը՝ ըստ համայնքների

ԻրականացվածԿապիտալծրագրերիքանակը


20 11 2013

Իրականացվածծրագրերիգումարը՝ ըստ ոլորտների (մլնդրամ)


20 11 2013

Իրականացվածներդրումների տեսակարար կշիռը՝ ըստոլորտների


20 11 2013

Կրթությանբնագավառ


20 11 2013

Նախադպրոցականհաստատություններ


20 11 2013

Բնակարանաշինություն և բնակապահովում

 • Վերանորոգվել է 305626 քառ/մետր բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիք ,

 • Աջակցության արդյունքում Վայոց ձորի Խաչիկ համայնքում 12, Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ ու Սևան համայնքներում 44, Լոռու մարզի Ղուրսալի ուԵղեգնուտ համայնքներում 6, Արմավիրի մարզի Ոսկեհատ ու Վաղարշապատ համայնքներում 17 և ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ, Աչաջուր ու Գետահովիտ համայնքներում 9, ընդհանուր առմամբ 88 ընտանիքներ ապահովվեցին բնակարաններով,

 • ՀՀ Տավուշի մարզի ռմբակոծությունից տուժված թվով 344 բնակիչներին տրամադրվեց 107 մլն դրամի պետական աջակցություն (բնակարանաշինության նպատակով),

 • Գորիս քաղաքում սոցիալական բնակարանաշինության զարգացման նպատակով հատկացվեց 65.0 մլն դրամ ,

 • Չարենցավան համայնքում նախկին տեխնիկումի վթարային շենքի բնակիչների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով հատկացվեց 75 մլն դրամ,


20 11 2013

Ենթակառուցվածքներ

 • Բարեկարգվել կամ ասֆալտապատվել է 982300.8 քառ/մ ճանապարհ,

 • Բարելավվել է 80 համայնքների 28000 ընտանիքների խմելու ջրի մատակարարման որակը,

 • Գազաֆիկացվել է 45 համայնքներում 2400 բնակարան,

 • Կառուցվել է 24750 գծամետր ոռոգման ջրագիծ, որի արդյունքում ոռոգելի է դարձել 1240 հա գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածք:


20 11 2013

Ծրագրերումընդգրկվածկազմակերպություններ և անձիք


 • Login