20 11 2013
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

20 11 -2013ԹԹ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՀՐԱՏԱՊ ԾՐԱԳՐԵՐ PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

20 11 -2013ԹԹ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՀՐԱՏԱՊ ԾՐԱԳՐԵՐ. Հայաստանի Հանրապետությ ա ն մարզերին բոլոր 4 հրատապ ծրագրերի շրջանակներում 2011 -201 3 թթ հատկացված գումարները ( հազ . դրամ ). Արագածոտն 2,732,712.7 Արարատ 5,2 89 , 209 .7 Արմավիր 5,2 88 , 123 . 9

Download Presentation

20 11 -2013ԹԹ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՀՐԱՏԱՊ ԾՐԱԳՐԵՐ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2011-2013ԹԹ

ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ

ՀՐԱՏԱՊ ԾՐԱԳՐԵՐ


ՀայաստանիՀանրապետության մարզերինբոլոր4 հրատապ ծրագրերի շրջանակներում 2011-2013 թթհատկացված գումարները(հազ. դրամ)

Արագածոտն2,732,712.7

Արարատ 5,289,209.7

Արմավիր5,288,123.9

Գեղարքունիք 4,916,880.4

Լոռի5,645,617.9

Կոտայք 5,322,099.9

Շիրակ 5,633,704.2

Սյունիք 2,941,234.1

Վայոց ձոր 1,091,616.5

Տավուշ 2,582,000.1

*ՀՀ կառավարության 19.09.13թ. N 1105-Ն որոշմամբ յուրաքանչյուր մարզին հատկացվեց ևս 50 մլն. դրամ, իսկ ՀՀ կառավարության 11.04.13թ. N 365-Ն որոշմամբ ՀՀ Շիրակի և Լոռու մարզերին՝ յուրաքանչյուրին 300 մլն դրամ և Գեղարքունիքի մարզին ՀՀ կառավարության 08.05.13թ. N 498-N որոշմամբ հատկացվեց 200 մլն դրամ.

*գումարները մարզերի միջև բաշխվել է նկատի ունենալով մարզի բնակչության թվաքանակը, յուրաքանչյուր բնակչին 18600 դրամ հաշվարկով


Համայնքներում իրականացվածծրագրերի քանակը


Իրականացվածծրագրերի քանակը՝ ըստ համայնքների

ԻրականացվածԿապիտալծրագրերիքանակը


Իրականացվածծրագրերիգումարը՝ ըստ ոլորտների (մլնդրամ)


Իրականացվածներդրումների տեսակարար կշիռը՝ ըստոլորտների


Կրթությանբնագավառ


Նախադպրոցականհաստատություններ


Բնակարանաշինություն և բնակապահովում

 • Վերանորոգվել է 305626 քառ/մետր բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիք ,

 • Աջակցության արդյունքում Վայոց ձորի Խաչիկ համայնքում 12, Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ ու Սևան համայնքներում 44, Լոռու մարզի Ղուրսալի ուԵղեգնուտ համայնքներում 6, Արմավիրի մարզի Ոսկեհատ ու Վաղարշապատ համայնքներում 17 և ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ, Աչաջուր ու Գետահովիտ համայնքներում 9, ընդհանուր առմամբ 88 ընտանիքներ ապահովվեցին բնակարաններով,

 • ՀՀ Տավուշի մարզի ռմբակոծությունից տուժված թվով 344 բնակիչներին տրամադրվեց 107 մլն դրամի պետական աջակցություն (բնակարանաշինության նպատակով),

 • Գորիս քաղաքում սոցիալական բնակարանաշինության զարգացման նպատակով հատկացվեց 65.0 մլն դրամ ,

 • Չարենցավան համայնքում նախկին տեխնիկումի վթարային շենքի բնակիչների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով հատկացվեց 75 մլն դրամ,


Ենթակառուցվածքներ

 • Բարեկարգվել կամ ասֆալտապատվել է 982300.8 քառ/մ ճանապարհ,

 • Բարելավվել է 80 համայնքների 28000 ընտանիքների խմելու ջրի մատակարարման որակը,

 • Գազաֆիկացվել է 45 համայնքներում 2400 բնակարան,

 • Կառուցվել է 24750 գծամետր ոռոգման ջրագիծ, որի արդյունքում ոռոգելի է դարձել 1240 հա գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածք:


Ծրագրերումընդգրկվածկազմակերպություններ և անձիք


 • Login