LAKIEROWANIE
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 55

LAKIEROWANIE DREWNIANYCH OŚCIEŻNIC PRODUKTAMI WODNYMI ICRO. PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LAKIEROWANIE DREWNIANYCH OŚCIEŻNIC PRODUKTAMI WODNYMI ICRO. JAK OCHRONIĆ JE PRZED UPŁYWEM CZASU. CELE LAKIEROWANIA. zadowolić oczekiwania estetyczne rynku w poszanowaniu normatyw dotyczących ochrony środowiska naturalnego zwiększyć odporność drewna na czynniki atmosferyczne

Download Presentation

LAKIEROWANIE DREWNIANYCH OŚCIEŻNIC PRODUKTAMI WODNYMI ICRO.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

LAKIEROWANIE DREWNIANYCH OŚCIEŻNIC PRODUKTAMI WODNYMI ICRO.

JAK OCHRONIĆ JE PRZED UPŁYWEM CZASU..


Cele lakierowania

CELE LAKIEROWANIA

zadowolić oczekiwania estetyczne rynku

w poszanowaniu normatyw dotyczących ochrony środowiska naturalnego

zwiększyć odporność drewna na czynniki atmosferyczne

w prosty i efektywny sposób


Dlaczego lakiery wodne wi ksza odporno na dzia anie czynnik w zewn trznych

DLACZEGO LAKIERY WODNE:Większa odporność na działanie czynników zewnętrznych

Woda

Syntetyk


Dlaczego lakiery wodne pro ces powstawania filmu

DLACZEGO LAKIERY WODNE:Proces powstawania filmu


Drewno str uktura pnia

DREWNOStruktura pnia


Drewno przekr j drewna

DREWNOPrzekrój drewna


Drewno sk ad chemiczny

DREWNOSkład chemiczny

 • celulozaod 40 do 60%

 • lignina od 20 al 30%

 • hemicelulozy

 • substancje peptyczne

 • substancje ekstrakcyjne: terpeny, tanina, fenole i pochodne, węglowodany

 • popioły lub granulki krzemu, fosforanów, szczawianów


Drewno budowa

DREWNOBudowa

 • Jodła

 • Sosna

 • Douglas

 • Hemlock

 • Yellow Pine

IGLASTE

 • Dąb

 • Meranti

 • Kasztan

 • Niangon

LIŚCIASTE


Drewno budowa1

DREWNOBudowa

IGLASTE

 • miękkie drewno o małym ciężarze właściwym

 • miękkie jasne słoje i twarde ciemne słoje

 • może zawierać żywicę

 • obecność sęków

 • nie ma porów


Drewno budowa2

DREWNOBudowa

 • twarde drewno o wysokiej wadze właściwej

 • może zawierać oleiste ekstrakty, kwasy taniny, gumiaste wysięki

 • obecność porów

 • dobra odporność na czynniki zewnętrzne

LIŚCIASTE


Powody niszczenia o cie nic wystawionych na dzia anie czynnik w zewn trznych

POWODY NISZCZENIA OŚCIEŻNIC WYSTAWIONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

SZKODY POWODOWANE PRZEZ SŁOŃCE

 • Kredowanie

 • Strata połysku

 • Żółknięcie

 • Tonowanie koloru

 • Sztywnienie filmu

 • Utrata przyczepności

5%

NA LAKIERZE

Promienie UV

45%

PromienieWIDOCZNE

 • Niszczenie ligniny

 • Szarzenie drewna

 • Zwiększanie przemakalności H2O

 • Zwiększanie porowatości

 • Niszczenie powierzchni

NA DREWNIE

50%

PromieniePODCZERWIENI


Powody niszczenia o cie nic wystawionych na dzia anie czynnik w zewn trznych1

POWODY NISZCZENIA OŚCIEŻNIC WYSTAWIONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

SZKODY POWODOWANE PRZEZ WODĘ

 • 1)Na systemie drewno-lakier:

 • zmiany rozmiarów (pęcznienie i kurczenie się) drewna, a następnie odpadanie filmu lakieru

 • 2)Na drewnie:

 • drewno o wilgotności powyżej 20% jest często atakowane przez grzyby co powoduje korozje biologiczną

 • przyspiesza degradację ligniny i tkanek drewna

 • 3)Na ościeżnicy:

 • pęcznienie i kurczenie się zwłaszcza żaluzji i/lub okiennic


Jak zwi kszy odporno o cie nic

JAK ZWIĘKSZYĆ ODPORNOŚĆ OŚCIEŻNIC

KRAWĘDZIE I PROFILE

NIE

NIE

TAK

TAK


Jak zwi kszy odporno o cie nic1

JAK ZWIĘKSZYĆ ODPORNOŚĆ OŚCIEŻNIC

OŚCIEŻNICE O KSZTAŁCIE V”

USZCZELNIĆ FUGI NAKŁADAJĄC CIEŃKĄ WARSTWĘ LAKIERU SMAROWNICĄ OLEJOWĄ


Jak zwi kszy odporno o cie nic2

IMPREGNATY Z PIGMENTEM

I WYKOŃCZENIA

JAK ZWIĘKSZYĆ ODPORNOŚĆ OŚCIEŻNIC

UNIKAĆ NATURALNYCH I/LUB BEZBAWNYCH CYKLI JAKO ŻE NIE DAJĄ ONE ŻADNEJ OCHRONY PRZECIWKO PROMIENIOWANIU UV


Jak zwi kszy odporno o cie nic3

JAK ZWIĘKSZYĆ ODPORNOŚĆ OŚCIEŻNIC

IMPREGNATY Z PIGMENTEM

I WYKOŃCZENIA

ODRYWANIE SIĘ LAKIERU W OKOLICY PORÓW ZACHODZI SZYBCIEJ W PRZYPADKU CYKLI NATURALNYCH NIŻ W PRZYPADKU CYKLI KOLOROWYCH


Jak zwi kszy odporno o cie nic4

JAK ZWIĘKSZYĆ ODPORNOŚĆ OŚCIEŻNIC

IMPREGNATY Z PIGMENTEM

I WYKOŃCZENIA

1) UŻYWAĆ BARWIONYCH IMPREGNATÓWO ODCIENIU ORZECHOWYM, PRZYJMNIEJ ŚREDNIO CIEMNYM

2) UŻYWAĆ KOLOROWYCH WYKOŃCZEŃ


Sosna 7 miesi cy 45 s w

JAK ZWIĘKSZYĆ ODPORNOŚĆ OŚCIEŻNIC

Sosna- 7 miesięcy 45° S-W

IMPREGNATY Z PIGMENTEM

I WYKOŃCZENIA

Modrzew Teak Orzech


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

JAK ZWIĘKSZYĆ ODPORNOŚĆ OŚCIEŻNIC

GRUBOŚĆ WARSTWY LAKIERU

1 WARSTWA 2 WARSTWY


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

JAK ZWIĘKSZYĆ ODPORNOŚĆ OŚCIEŻNIC

GRUBOŚĆ WARSTWY LAKIERU

OKNA:

110-120 suchych mikronów

(300 wilgotnych mikronów)

okiennice:

150-160 suchych mikronów (400 wilgotnych mikronów)


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE DO OŚCIEŻNIC

CYKLE PRODUKTÓW TRANSPARENTNYCH

Primer TT490419 Do drewna iglastego wyrównujący

ImpregnatyTT490420… Do drewna iglastego

TT400421…. Do drewna liściastego

TT490422…. Woskowany

Półprodukty WTFO0400 Uniwersalny

WTFO0401 Duża ścieralność

WTFO0402 Wysoka ochrona


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE DO OŚCIEŻNIC

CYKLE TRANSPARENTNE

Podkłady Tikso WTFO0500 Do użytku ogólnego

WTFO0501 Do iroko

WTFO0502 2-komponentowe

Wykończenia WTVE0119 Z woskiem do malowania pędzlem

WTVE012030….. Do malowania pędzlem

Wykończenia Tikso WTVE0110….. Do użytku ogólnego


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE DO OŚCIEŻNIC

CYKLEZ PIGMENTEM

ImpregnatyTT490430…. Do użytku ogólnego

Podkłady TiksoWTFO0500 Do użytku ogólnego

WPFO0201--A Izolant

WPFO0202--A 2-komponentowe

Wykończenia TiksoWPSM013030A Do użytku ogólnego

WPSM014030A 2-komponentowe


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

Przygotowanie surowego drewna

Papier ścierny:

Typ: spacjowany

Ziarnistość: 180 do liściastych i 150do iglastych

Może dojść do 220 w przypadku miękkiego drewna (np. meranti) by uniknąć unoszenia się porów

Maszyny:

Superstrugarki: idealne np. do sosny

Są optymalne przy drewnie o średniej twardości powierzchni. Odradzane przy twardym drewnie. Kalibratory: preferowane te z 3 taśmami

Szczotki:doradzane po kalibrowaniu, szczególnie przy drewnie, na którym podnoszą się pory i/lub włoski

Suszenie drewna:

Średnio od 12 do 14%. 10% to zbyt mało: istnieje ryzyko przemieszczania się drewna na zewnątrz, szczególnie przy lakierach wodnych.


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE NA ZEWNĄTRZ

PRZYGOTOWANIE DREWNA

Wyrównujący do drzew iglastych

TT490419….

 • Szczególnie do jodłyi hemlocka

 • Dobre rezultaty również na merantach i sośnie

 • Eliminuje szarzenie drewna

 • Zawiera środki grzybobójcze

 • 5% R.S.

 • 2-4 godziny wysychania

 • alkaidalny


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

Impregnaty

 • Stosowane są na surowe drewno zarówno w cyklach transparentnych jak i w cyklach z pigmentemi

 • Niski procent pozostałości substancji stałych: 15-20%

 • Zużycie: od 60 do 80 na 120 g/m²

 • Muszą dotrzeć głęboko

 • Chronią drewno przed atakiem grzybów i pleśni

 • Chronią przed szkodliwą działalnością słońca (te barwione)

 • Zaleca się stosowanie impregnatów transparentnych (tylko do rozcieńczania)

 • Flow-coating, zanurzanie


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE NA ZEWNĄTRZ

IMPREGNATY

Impregnat wodny

Impregnat z rozpuszczalnikiem

Zdjęcie mikroskopowe wykonane na sośnie z impregnatem:

5 mm od deski

PROSZĘ ZAOBSERWOWC PRZENIKANIE IMPREGNATU W KOMÓRKI DREWNA

Zdjęcie mikroskopowe wykonane na sośnie z impregnatem:

na desce


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE NAZEWNĄTRZ

IMPREGNATY transparentne

Uniwersalny do iglastych

T490420....

 • Jednolitość koloru szczególnie wokół sęków

 • Stabilnośćwe flow-coating

 • Do stosowania na wszystkich gatunkach (za wyjątkiem iroko i kasztanu)

 • Zawiera 0,4% IPBC grzybobójczego

 • 16-18 % R.S.

 • 2-4 godziny wysychania

 • akrylowy


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE NA ZEWNĄTRZ

IMPREGNATY transparentne

Uniwersalny do liściastych

TT490421….

 • Do iroko, dębu, kasztana

 • Unikać na jodle, hemlocku, yellow pine z powodu szarzenia drewna

 • Zawiera 0,4% IPBC grzybobójczego

 • 12 % R.S.

 • 2-4 godziny wysychania

 • akrylowy


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE NA ZEWNĄTRZ

IMPREGNATY transparentne

TT490422….

Impregnat z woskiem do iglastych


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTYWODNE NA ZEWNĄTRZ

IMPREGNATY z pimentem

Uniwersalny izolant do cykli z pigmentem

TT490430….

 • Zawiera 0,4% IPBC grzybobójczego

 • akrylowy


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE NA ZEWNĄTRZ

PÓŁPRODUKTY transparentne

Półprodukt do flow coat uniwersalny

WTFO0400

 • Stabilnośćw flow-coating

 • Małe absorbowanie wody

 • 25% R.S.


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE NA ZEWNĄTRZ

PÓŁPRODUKTY transparentne

WTFO0401

Półprodukt do flow coat – przy dużym szlifowaniu i szczotkowaniu

 • Stabilność w flow-coating

 • Małe absorbowanie wody

 • 29% R.S.


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE NA ZEWNĄTRZ

PÓŁPRODUKTY transparentne

Półprodukt do flow coat, PODWYŻSZONA OCHRONA

WTFO0402

 • Kolorowy

 • Ze środkiem grzybobójczym


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE NA ZEWNĄTRZ

PODKŁADY TIKSOTROPOWE transparentne

Podkład tikso transparentny do iroko

WTFO0501….

 • TYLKO do iroko: srebrzenie porów i białawe plamy na filmie

 • Dobra ścieralność

 • Nakładać JEDNĄ niezbyt grubą warstwę (150 wilgotnych mikronów)

 • Nie używać w cyklach z pigmentem

 • Bez środka grzybobójczego


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE NAZEWNĄTRZ

PODKŁADY TIKSOTROPOWE transparentne

WTFO0501….

Podkład tikso transparentny do iroko


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE NA ZEWNĄTRZ

PODKŁADY TISOTROPOWE z pigmentem

Podkład tikso pigmentowany z izolantem

WPFO0201--A

 • Do cykli z pigmentem na trudnym w lakierowaniu drewnie

 • Iroko, sosna imodrzew (dwie warstwy)

 • Dobre rezultaty również na drewnie z taniną (jedna warstwa)

 • Doskonałe pokrycie

 • Zła ścieralność

 • Bez środka grzybobójczego


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE NA ZEWNĄTRZ

PODKŁADY TISOTROPOWEtransparentne i z pigmentem

XXBI0200

Podkład Tikso: trasparentny i z pigmentem

WPFO0200--A

 • Dobra odporność na czynniki zewnętrzne

 • Elastyczne i termoplastyczne

 • Ze środkiem grzybobójczym


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE NA ZEWNĄTRZ

PODKŁADY TISOTROPOWEtransparentne i z pigmentem

XXBI0202

Podkład Tikso2-komponentowy:pigmentowanyitransparentny

WPFO0202--A

 • Do cykli z pigmentem na trudnym w lakierowaniu drewnie

 • Iroko, sosna imodrzew (dwie warstwy)

 • Dobre rezultaty również na drewnie z taniną (jedna warstwa)

 • Doskonałe pokrycie

 • Dostateczna ścieralność

 • Bez środka grzybobójczego


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

LakieryICROCOATINGS

 • Aplikacja 1 lub 2 warstw na impregnowanym drewnie

 • lub

 • 1 warstwa na impregnowanym i lakierowanym drewnie z 1 warstwą półproduktu na flow coat lub z podkładem nakładanym natryskowo

 • Pozostałość stałych substancji: 35-40% na 60% z pigmentem

 • wilgotność: od 270 do 400

 • Możliwość odzyskania

 • Muszą dąć pożądany efekt estetyczny

 • Muszą ochronić drewno przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych:

 • a) Nie absorbować wody pozostając przepuszczalnym

 • b) Nie absorbować promieni słonecznych: absorbenty UV, transparentne tlenki żelaza

 • Nakłada się je zarówno natryskowo jak i ręcznie: airmix, pistolety elektrostatyczne

 • Dysze: od 11 do 15mp; 2,5-2,9 mm

 • Stosunek ciśnienia pompy: przynajmniej 30:1

 • Ciśnienie: lakier 80-120 bar; powietrze 0-1bar

 • Lepkość: (Din 8): 35 s dla robota; 75 s dla kubełka; 100 dla airless


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

Lakier WTVE0110….

Odporność na wodę na powierzchniach transparentnych

1

3

1

WTVE0110….

WTVE0110

 • Kontakt z wodą: 4 godziny

 • Kontakt z wodą: 1 minuta

4

2

WTVE0110

WTVE0110

 • 24 godziny po kontakcie z woda

 • 10 minut po kontakcie z wodą


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

LakieryICROCOATINGS

Ochrona przed promieniami UV (200 wilgotnych mikronów; dane spektrofotometryczne)

Procentprzemakalności w stosunku do sfery widmowej

Miedzy 720miedzy 440między 310

a 440 a 280 a 380

_______________________________________________________

WTVE0110 jasny kolor 11,7 3,3 1,8 WTVE0110 średni kolor 9,4 1,9 0,7

WTVE0110 ciemny kolor 7,2 1,0 0,3


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE NA ZEWNĄTRZ

LAKIERY TRANSPARENTNE TIKSO

Lakier transparentny

WTVE0110….

 • Szybki

 • Wysoka tiksotropowość

 • Wysoka wytrzymałość przy sortowaniu


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE NA ZEWNĄTRZ

LAKIERY TRANSPARENTNE

Lakier z woskiem do nakładania pędzlem

WTVE0119….


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE NA ZEWNĄTRZ

LAKIERY TRANSPARENTNE

Do nakładania pędzlem, konserwacja

WTVE0120….


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE NA ZEWNĄTRZ

LAKIERY Z PIGMENTEM PIGMENTATE

Lakier pigmentowany

WPSM0130….

 • Szybki

 • Wysoka tiksotropowość

 • Wysoka wytrzymałość przy sortowaniu


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE NA ZEWNĄTRZ

LAKIERY Z PIGMENTEM

Konkurencja

WPSM0130….


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PRODUKTY WODNE NA ZEWNĄTRZ

LAKIERY Z PIGMENTEM

Podkład-Wykończenie z pigmentem, 2-komponentowy

WPSM0140….

 • Katalizować w 10% z INUR0150


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

Lakiery wodne: wskazówki do stosowania

Pęcznienie pióra:

Dzień 0

Pióro1

Pióro 2

Pióro3


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

Lakierywodne: wskazówkidostosowania

Pęcznienie pióra :

Pióro N. 1

0 dzień

13 dzień

18 dzień


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

Lakierywodne: wskazówkidostosowania

Pęcznienie pióra :

Pióro N. 2

0 dzień

13 dzień

18 dzień


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

Lakierywodne: wskazówkidostosowania

Pęcznienie pióra :

Pióro N. 3

0 dzień

13 dzień

18 dzień


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

Lakiery wodne: wskazówki do stosowania

Pęcznienie pióra

1

2

3


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PROBLEMY

WYMYWANIETANINY


Lakierowanie drewnianych o cie nic produktami wodnymi icro

PROBLEMY

WYMYWANIE TANINY PO ZANURZENIU W WODZIE


 • Login