Noktalama aretler
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 94

NOKTALAMA İŞARETLERİ PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NOKTALAMA İŞARETLERİ. NOKTA (.). Cümlenin sonuna konur: - Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur . - Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu . (Reşat Nuri Güntekin). Bazı kısaltmaların sonuna konur:

Download Presentation

NOKTALAMA İŞARETLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


NOKTALAMA ARETLER


NOKTA (.)

Cmlenin sonuna konur:

- Trk Dil Kurumu, 1932 ylnda kurulmutur.

- Saatler getike yollara daha mahzun bir sszlk kyordu.

(Reat Nuri Gntekin)


Baz ksaltmalarn sonuna konur:

 • Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Do. (yardmc doent), Prof. (profesr), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sfat), vb. (ve bakas, ve benzeri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapa), ng. (ngilizce).


Saylardan sonra sra bildirmek iin konur:

- 3. (nc), 15. (on beinci); II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yzyl; 2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent.


UYARI !!

Arka arkaya sralandklar iin virglle veya izgiyle ayrlan rakamlardanyalnzcasonuncu rakamdan sonra nokta konur:

 • 3, 4 ve 7. maddeler; XII XIV. yzyllar arasnda.


Bir yaznn maddelerini gsteren rakam veya harflerden sonra konur:

A. a.

1. I.

2. II.


Tarihlerin yazlnda gn, ay ve yl gsteren saylar birbirinden ayrmak iin konur:

 • 29.5.1453, 29.X.1923. 10.8.1993.

  Tarihlerde ay adlar yazyla da yazlabilir. Bu durumda ay adlarndan nce ve sonra nokta kullanlmaz:

 • 29 Mays 1453, 29 Ekim 1923.

  10 Austos 1993.


Saat ve dakika gsteren saylar birbirinden ayrmak iin konur:

- Tren 09.15'te kalkt. Toplant 13.00te balad.

-Tren 17.30'da, hkmet daireleri kapandktan yarm saat sonra balayacaktr.

(Tark Bura)


Bibliyografik knyelerin sonuna konur:

 • Agh Srr Levend, Trk Dilinde Gelime ve Sadeleme Evreleri, TDK Yaynlar, Ankara, 1960.


Be ve beten ok rakaml saylar sondan saylmak zere l gruplara ayrlarak yazlr ve araya nokta konur:

 • 326.197,

 • 49.750.812,

 • 28.434.250.310.500.


Matematikte arpma iareti yerine kullanlr:

 • 4.5=20


VRGL (,)

Birbiri ardnca sralanan e grevli kelime ve kelime gruplarnn arasna konur:

-Frtnadan, souktan, karanlktan ve biraz da korkudan sonra bu scak, aydnlk ve sevimli odann havasnda erir gibi oldum.

(Halide Edip Advar)

-Sessiz dereler, solgun aalar, sar gller

Dillenmi azlarda tutuk dilli gnller

(Faruk Nafiz amlbel)

-Zindana atlan mahkmlar gibi titreerek, haykrarak geri geri kamaya urayorduk. (Hseyin Rahmi Grpnar)


Sral cmleleri birbirinden ayrmak iin konur:

-Bir varm , bir yokmu.

-Umduk, bekledik,dndk.

(Yakup Kadri Karaosmanolu)

-Fakat yol otomobillere yasak olduundan o da herkes gibi tramvaya biner, kimse kendisine dikkat etmez.

(Falih Rfk Atay)


Cmlede zel olarak vurgulanmas gereken gelerden sonra konur:

-Binaenaleyh, biz her vastadan, yalnz ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz. (Mustafa Kemal Atatrk)


Uzun cmlelerde yklemden uzak dm olan geleri belirtmek iin konur:

-Saniye Hanmefendi, merdivenlerde olunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karlamaya atlan bir gen kadn gibi, koltuundan frlam ve ona kapy kendi eliyle amaya gelmiti.

(Yakup Kadri Karaosmanolu)


Cmle iinde ara szleri ve ara cmleleri ayrmak iin konur:

-imdi, efendiler, msaade buyurursanz, size bir sual soraym.

(Mustafa Kemal Atatrk)


Anlama g kazandrmak iin tekrarlanan kelimeler arasna konur:

Akam, yine akam, yine akam,

Gllerde bu dem bir kam olsam!

(Ahmet Haim)

Kopar sonbahar tellerinden

Derinden, derinden, derinden

Biten yazla balar keder musikisi

(Yahya Kemal Beyatl)


Trnak iinde olmayan aktarma cmlelerinden sonra konur:

Data'ya yarn gideceim, dedi.

ehirde ilk nce hkmet doktoruyla karlatm.

Bugnlerde bam kamaya vakit bulamyorum, dedi.

(Reat Nuri Gntekin)


Konuma izgisinden nce konur:

Bahe kapsn at. Sermet Beye,

Bu anahtar kk de aar,dedi.

(mer Seyfettin)


 • Kendisinden sonraki cmleye bal olarak ret, kabul ve tevik bildiren hayr, yok, evet, peki, pekl, tamam, olur, hayhay, bastne, yle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur:

 • Peki, gideriz.

 • Olur, ben de size katlrm.

 • Hayhay, memnun oluruz.

 • Haydi, ge kalyoruz.

 • Evet, krk seneden beri Trke merhale merhale Trkleiyor.

  (Yahya Kemal Beyatl)


Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplaryla yap ve anlam bakmndan balants olmadn gstermek ve anlam karkln nlemek iin kullanlr:

 • Bu, tek gzl, gen fakat ihtiyar grnen bir adamcazdr.

  (Halit Ziya Uaklgil)

 • Bu gece, elenceleri ilerine sinmedi.

  (Reat Nuri Gntekin)


Hitap iin kullanlan kelimelerden sonra konur:

 • Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek, mcadele, msademe demektir.

  (Mustafa Kemal Atatrk)

 • Sayn Bakan,

 • Sevgili Kardeim,

 • Deerli Arkadam,


Saylarn yazlnda, kesirleri ayrmak iin konur:

 • 38,6 (otuz sekiz tam, onda alt), 25,33 (yirmi be tam, yzde otuz ), 0,45 (sfr tam, yzde krk be).


Bibliyografik knyelerde yazar, eser, basmevi vb. maddelerden sonra konur:

-Falih Rfk Atay, Tuna Kylar, Remzi Kitabevi, stanbul, 1938.

 • Yazarn soyad nce yazlmsa soyadndan sonra da virgl konur:

  -Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitab, Ankara, 1958.


UYARI !!

Metin iinde ve, veya, yahut balalarndan nce de sonra da virgl konmaz:

 • Nihat sabaha kadar uyuyamad ve afak skerken Faik'e bol teekkrlerle dolu bir kt brakarak iki gn evvelki cephe dn kyafeti ile sokaa frlad.

  (Peyami Safa)

 • Ben Atatrk'le veya iki defa karlatm.

  (Burhan Felek)

  Ya evk iinde harap ol ya ak iinde gnl

  Ya lale amaldr gsmzde yahut gl!

  (Yahya Kemal Beyatl)


UYARI !!

Metin iinde tekrarl balalardan nce ve sonra virgl konmaz:

 • Hem gider hem alar.

 • Ya bu deveyi gtmeli ya bu diyardan gitmeli. (Atasz)

 • Gerek nesirde gerek nazmda yeni bir syleyie ulalmtr.

 • Siz ister inann ister inanmayn, bir gn bile durmam.

 • Ne kz verir ne dnr kstrr.


UYARI !!

Cmlede pekitirme ve balama grevinde kullanlan da / de balacndan sonra virgl konmaz:

 • mlamz, lisanmz dzelince lisanmz da kafamz dzelince dzelecek, nk o da ancak onlar kadar bozuktur, fazla deil!

  (Yahya Kemal Beyatl)


UYARI !!

Metin iinde -nca / -ince anlamnda zarf-fiil grevinde kullanlan m / mi ekinden sonra virgl konmaz:

 • Ben a yattm m kt kt ryalar grrm nedense.

  (Orhan Kemal )

 • yle zekiler vardr, konutular m azlarndan bal akyor sanrsn.

  (Attila lhan)


UYARI !!

art ekinden sonra virgl konmaz:

 • Tenha kelerde az aza konuurken yanlarna biri gelecek olursa hemen susuyorlard. (Reat Nuri Gntekin)

 • Gr gzlerinle de akln yatarsa anlatver millete.

  (Tark Bura)


UYARI !!

Metin iinde zarf-fiil ekleriyle oluturulmu kelimelerden sonra virgl konmaz:

 • Cumalar bahede bulutuka kza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadn anlatmaya alyordu. (Halide Edip Advar)

 • imdiye dek, ben kendimi bildim bileli kimse Deirmenoluk kynden kap da baka kyde obanlk, yanamalk etmedi.

  (Yaar Kemal)

 • Meydanla varmadan bir iki defa smail kendisini grd m diye kahveyem bakt.

  (Necati Cumal)

 • Ancak yemekte bir karara varp arkadana dikkatli dikkatli bakarak konutu.

  (Samim Kocagz)


NOKTALI VRGL (;)

 • Cmle iinde virgllerle ayrlm tr veya takmlar birbirinden ayrmak iin konur:

 • Erkek ocuklara Doan, Turul, Aslan, Orhan; kz ocuklara ise nci, iek, Gnl, Yonca adlar verilir.

 • Trkiye, ngiltere, Azerbaycan; stanbul, Londra, Bak.


geleri arasnda virgl bulunan sral cmleleri birbirinden ayrmak iin konur:

 • Sevinten, heyecandan iim iime smyor; barmak, kahkahalar atmak, alamak istiyorum.

 • At lr, meydan kalr; yiit lr, an kalr.


K NOKTA (:)

Kendisinden sonra rnek verilecek cmlenin sonuna konur:

 • Yeni harfler alndktan sonra eski yaz ile bir tek kelime bile yazmayan iki kii grmmdr : Atatrk ve nn!

  (Falih Rfk Atay)

 • Budayla arpadan baka ne biter bu topraklarda?

  Ziraat sayar :

  Yulaf, pancar, zerzevat, ttn...

  (Falih Rfk Atay)


Kendisinden sonra aklama yaplacak cmlenin sonuna konur:

 • Bu kararn istinat ettii en kuvvetli muhakeme ve mantk u idi: Esas, Trk milletinin haysiyetli ve erefli bir millet olarak yaamasdr.

  (Mustafa Kemal Atatrk)

 • Kendimi takdim edeyim: Meclis ktiplerindenim.

  (Falih Rfk Atay)

 • Derler: nsanda derin bir yaradr kkszlk;

  Budur lemde hudutsuz ve hazin kszlk.

  (Yahya Kemal Beyatl)


Ses biliminde uzun nly gstermek iin kullanlr:

 • a:ile, ka:til, usu:le, i:cat.


Edeb eserlerdeki karlkl konumalarda, konuan kiinin adndan sonra konur:

 • Bilge Kaan: Trklerim, iitin!

  stten gk kmedike

  alttan yer delinmedike

  lkenizi, trenizi kim bozabilir sizin?

 • Koro :Ge erer bamz banla senin !

 • Bilge Kaan : Ulusum birleip ycelsin diye

  Gece uyumadm, gndz oturmadm.

  Trklerim Bilge Kaan der bana.

  Ben her eyi onlar iin bildim.

  Nbetteyim !

  (A. Turan Oflazolu)


Genel A adreslerinde kullanlr:

 • http://tdk.org.tr


Matematikte blme iareti olarak kullanlr:

 • 56:8=7, 100:2=50


NOKTA ()

Tamamlanmam cmlelerin sonuna konur:

 • Ne are ki irkinlii hemencecik ve herkes tarafndan grlveriyordu da, bu yan...

  (Tark Bura)


Kaba sayld iin veya bir baka sebepten tr aklanmak istenmeyen kelime ve blmlerin yerine konur:

 • Klavuzu karga olann burnu b...tan kmaz.

 • Arabac B...'a yaklatn sylyor, ikide bir frsat bularak arabann iine doru ban eviriyordu.

  (Ahmet Hamdi Tanpnar)


Alntlarda; bata, ortada ve sonda alnmayan kelime ve blmlerin yerine konur:

 • derken ehrin te bandan bouk bouk sesler gelmeye balad... (Tark Bura)


Szn bir yerde kesilerek geri kalan blmn okuyucunun hayal dnyasna brakldn gstermek veya ifadeye g katmak iin konur:

 • Sana uurlar olsun... Ayrlyor yolumuz!

  (Faruk Nafiz amlbel)

 • Binaenaleyh, biz her vastadan, yalnz ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz. O noktainazar udur: Trk milletini, medeni cihanda, layk olduu mevkiye isat etmek ve Trk cumhuriyetini sarslmaz temelleri zerinde, her gn, daha ziyade takviye etmek...

  (Mustafa Kemal Atatrk)


nlem ve seslenmelerde anlatm pekitirmek iin konur:

 • Glgeler yaklatlar. Bir adm kalnca onu kyafetinden tandlar:

  Koca Ali... Koca Ali, be!..


Karlkl konumalarda, yeterli olmayan, eksik braklan cevaplarda kullanlr:

Yabanc yok!

Kimsin?

Ali...

Hangi Ali?

...

Sen misin, Ali usta?

Benim!..

Ne aryorsun bu vakit buralarda?

Hi...

Nasl hi? Suya ekicini mi drdn yoksa !..

!...

(mer Seyfettin)


UYARI !!

nokta yerine iki veya daha ok nokta kullanlmaz.


SORU ARET (?)

Soru bildiren cmle veya szlerin sonuna konur:

 • Ne zaman tkenecek bu yollar, arabac?

  (Faruk Nafiz amlbel)

 • Sular m yand? Neden tunca benziyor mermer?

  (Ahmet Haim)

 • Atatrk bana sordu:

  Yeni yazy tatbik etmek iin ne dndnz?

  (Falih Rfk Atay)

 • Soru eki ve soru kelimesi kullanlmadan ezgili syleyilerde soru iareti kullanlr:

 • Gmrkteki memur ban kaldrd:

  Adnz?


Bilinmeyen, kesin olmayan veya pheyle karlanan yer, tarih vb. durumlar iin kullanlr:

 • Yunus Emre (1240?-1320), (Doum yeri: ?).

 • Trk halk felsefesinin, Trk nkteciliinin ve mizah dehasnn byk mmessili Nasreddin Hoca da (Hce Nasirddin) bu asrda yaamtr (1208 ?-1284).

  (Trk Dnyas El Kitab)

 • Ankara'dan Konya'ya 1,5 (?) saatte gitmi.

 • 1496 (?) ylnda doan Fuzuli ...


UYARI !!

m / mi eki -nca / -ince anlamnda zarf-fiil ileviyle kullanldnda soru iareti konmaz:

 • Akam oldu mu srler dner.

 • Hava karard m eve gideriz.

 • Bahar gelip de nehir al al kabarmaya balamaz m iimi geri kalm bir saat huzursuzluu kaplard.

  (Haldun Taner)


Soru ifadesi tayan sral ve bal cmlelerde soru iareti en sona konur:

ok yakndan m bu sesler, ok uzaklardan m?

skdar'dan m, Hisar'dan m, Kavaklar'dan m?

(Yahya Kemal Beyatl)


NLEM ARET (!)

1) Sevin, kvan, ac, korku, ama gibi duygular anlatan cmlelerin sonuna konur:

 • Ne mutlu Trkm diyene!

  (Mustafa Kemal Atatrk)

 • Hava ne kadar da scak!

 • Ak olsun!

 • Ne kadar akll adamlar var!


2) Seslenme, hitap ve uyar szlerinden sonra konur:

 • Ordular! lk hedefiniz Akdenizdir, ileri!

  (Mustafa Kemal Atatrk)

 • Ey Trk genlii! Birinci vazifen, Trk istiklalini, Trk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve mdafaa etmektir.

  (Mustafa Kemal Atatrk)

 • Ak tolgal beylerbeyi haykrd: lerle!

  (Yahya Kemal Beyatl)

 • Dur, yolcu! Bilmeden gelip bastn

  Bu toprak bir devrin batt yerdir.

  (Necmettin Halil Onan)


UYARI !!

nlem iareti, seslenme ve hitap szlerinden hemen sonra konulabilecei gibi cmlenin sonuna da konabilir:

 • Arkada, biz bu yolda trkler tuttururken

  Sana uurlar olsun... Ayrlyor yolumuz!

  (Faruk Nafiz amlbel)


3) Alay, kinaye veya kmseme anlam kazandrlmak istenen szden hemen sonra yay ayra iinde nlem iareti kullanlr:

 • steseymi bir gnde bitirirmi (!) ama ne yazk ki vakti yokmu (!).

 • Adam, akll (!) olduunu sylyor.


UYARI !!

nlemden sonra nokta yerine iki nokta konulmas yeterlidir.

 • Gk ekini bier gibi!.. Baaklar daha dolmadan.

  (Tark Bura)


TIRNAK ARET ( )

1. Baka bir kimseden veya yazdan olduu gibi aktarlan szler trnak iine alnr:

 • Dil ve Tarih-Corafya Fakltesinin n cephesinde Atatrk'n Hayatta en hakiki mrit ilimdir. vecizesi yer almaktadr.

 • Ulu nderin Ne mutlu Trkm diyene! sz her Trk' duygulandrr.

 • Baknz, air vatan ne gzel tarif ediyor:

  Bayraklar bayrak yapan stndeki kandr.

  Toprak eer urunda len varsa vatandr.


UYARI !!

Trnak iindeki alntnn sonunda bulunan iaret (nokta, soru iareti, nlem iareti vb.) trnak iinde kalr:

 • Akl yata deil batadr. atasz yzyllarn tecrbesinden szlp gelen bir gerei ifade etmiyor mu?

 • zmir zerine dnyada bir ehir daha yoktur! diyorlar.

 • (Yahya Kemal Beyatl)


UYARI !!

 • Uzun alntlarda her paragraf ayr ayr trnak iine alnr.


2. zel olarak belirtilmek istenen szler trnak iine alnr:

 • Yeni bir bar taarruzu balad.


3.Cmle ierisinde kitaplarn ve yazlarn adlar ve balklar trnak iine alnr:

 • Yahya Kemal'in baz iirleri Kendi Gk Kubbemiz ad altnda kt. (A. H. Tanpnar)

 • Yazm Kurallar blmnde baz uyarlara yer verilmitir.


UYARI !!

Cmle ierisinde zel olarak belirtilmek istenen szler, kitaplarn ve yazlarn adlar ve balklar trnak iine alnmakszn koyu yazlarak veya eik yazyla (italik) dizilerek de gsterilebilir:

 • Hyk sz Anadolu'da tepe olarak geer.

 • Cahit Stk'nn airin lm iirini Yahya Kemal ok sevmiti. (Ahmet Hamdi Tanpnar)


UYARI !!

Trnak iine alnan szlerden sonra kesme iareti kullanlmaz:

 • Yahya Kemalin Aziz stanbulunu okudunuz mu?


4.Bibliyografik knyelerde makale adlar trnak iinde verilir.


KISA ZG (-)

 • Satra smayan kelimeler blnrken satr sonuna konur:

 • Souktan m titriyordum , yoksa he-

  yecandan , zntden mi bilmem.Ha-

  vuzun suyu bulank.Kapnn saatleri 12yi gemi.Kanepelerde kimseler yok.Tramvay ne fena gcrdad!Tramvaydaki adam bir tandk m idi acaba?Niye yle dnp dnp bakt?Yoksa kimseciklerin oturma-

  d kanepelerde bu saatlerde babolar m

  oturur? (Sait Faik Abasyank)


 • Ara szleri ve ara cmleleri ayrmak iin kullanlr:

 • Kk bir sr -drt inekle birka koyun- kye giren geni yolun aznda durmutu.

  (mer Seyfettin)


 • Dil bilgisinde kkleri ve ekleri ayrmak iin konur:

 • al-, dur-ak, gr-g-sz-lk.


 • Fiil kk ve gvdelerini gstermek iin kullanlr:

 • al-, dur-, gr-, ver-; baar-, kana-, okut-, tala-, yazdr-.


 • Eklerin bana konur:

 • -ak, -den, -, -lk.


 • Heceleri gstermek iin kullanlr:

 • a-ra-tr-ma, bi-le-zik, du-ru-ma,

  ku-yum-cu-luk, prog-ram,

  ya-zar-lk.


KESME ARET ()

1) Aada sralanan zel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme iaretiyle ayrlr:


a. Kii adlar, soyadlar ve takma adlar:

 • Atatrkm, Fatih Sultan Mehmete, Muhibbinin, Gl Babaya, Sultan Anann, Yurdakuldan, Kzm Karabekiri, Yunus Emreyi, Ziya Gkalptan, Refik Halit Karaym, Ahmet Cevat Emredir, Namk Kemalse.


UYARI !!

Sonunda p, , t, k nszlerinden biri bulunan Ahmet, elik, iek, Halit, Mehmet, Mesut, Murat, zbek, Recep, Yiit, Bosna-Hersek, Gaziantep, Kerkk, Sinop, Tokat, Zonguldak gibi zel adlara nlyle balayan ek getirildiinde kesme iaretine ramen Ahmedi, elii, iei, Halidi, Mehmedi, Mesudu, Murad, zbei, Recebi, Yiidi, Bosna-Hersei, Gaziantebi, Kerk, Sinobu, Tokad, Zongulda biiminde son ses yumuatlarak sylenir.


UYARI !!

zel adlar iin yay ayra iinde bir aklama yapldnda kesme iareti yay ayratan sonra konur:

 • Yunus Emre (1240?-1320)'nin, Yakup Kadri (Karaosmanolu)'nin.

  Ancak cins isimler iin yaplan aklamalarda yay ayratan sonra doal olarak kesme iaretine gerek yoktur:

 • mek fiili (ek fiil)nin geni zaman ahs ekleriyle ekilir.


UYARI !!

zel adlar yerine kullanlan "o" zamiri cmle iinde byk harfle yazlmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme iaretiyle ayrlmaz.


b. Millet, boy, oymak adlar:

 • Trkm, Almansnz, ngilizden, Rusmu, Ouzun, Kazaka, Krgzm, zbeke, Karakeilinin, Hacmusalya.


c.Devlet adlar:

 • Trkiye Cumhuriyetini,

 • Osmanl Devletindeki,

 • Amerika Birleik Devletlerine,

 • Azerbaycan Cumhuriyetinden.


. Din ve mitoloji ile ilgili zel adlar:

 • Allahn,

 • Tanrya,

 • Cebrailden,

 • Zeusu.


d. Kta, deniz, nehir, gl, da, boaz, geit, yayla; lke, blge, il, ile, ky, semt, bulvar, cadde, sokak vb. corafyayla ilgili yer adlar:

 • Asyann, Marmara Denizinden, Akdenizi, Meri Nehrine, Van Glne, Ar Dann, anakkale Boaznn, Zigana Geidinden, Uzunyaylaya, Trkiyedir, Anadoluda, Dou Anadoluya, Ankaraym, Sungurluya, Ziya Gkalp Bulvarndan, Yldz Mahallesine, Taksim Meydanndan, Reat Nuri Sokana.


UYARI !!

 • Yer bildiren zel isimlerde ksaltmal syleyi sz konusu olduu zaman ekten nce kesme iareti kullanlr:

 • Hisardan,

 • Boazdan.


e. Gk bilimiyle ilgili adlar:

 • Jpiterden, Vens, Halleyin, Merihe, Bykayda, Yedikardeten, Samanyolunda.


f. Saray, kk, han, kale, kpr, ant vb. adlar:

 • Dolmabahe Saraynn,

 • ankaya Kkne,

 • Sait Halim Paa Yalsndan,

 • Ankara Kalesinden,

 • Horozlu Hann,

 • Galata Kprsnn,

 • Bilge Kaan Abidesinde,

 • anakkale ehitleri Antna.


g. Kitap, dergi, gazete ve sanat eseri (tablo, heykel, mzik vb.) adlar:

 • Nutukta, Safahattan, Kiralk Konakta, Sinekli Bakkal,

 • Hrriyette, Resm Gazetede,

 • Onuncu Yl Marn,

 • Yunus Emre Oratoryosunu,

 • Atatrk Uluslararas Bar dln.


. Kanun, tzk, ynetmelik, ynerge ve genelge adlar:

 • Mill Eitim Temel Kanununa,

 • Medeni Kanunun,

 • Atatrk Uluslararas Bar dl Tznde,

 • Telif Hakk Yayn ve Sat Ynetmeliinin.


UYARI !!

 • Belli bir kanun, tzk, ynetmelik kastedildiinde byk harfle yazlan kanun, tzk, ynetmelik szlerinin ek almas durumunda kesme iareti kullanlr:

 • Bu Kanunun 17. maddesinin c bendi...

 • Yukarda ad geen Ynetmelikin 2nci maddesine gre... vb.


h. Hayvanlara verilen zel adlar:

 • Sarkzn,

 • Karabaa,

 • Pamuku,

 • Minnotan.


UYARI !!

Kurum, kurulu, kurul ve i yeri adlarna gelen ekler kesmeyle ayrlmaz:

 • Trkiye Byk Millet Meclisine,

 • Trk Dil Kurumundan, Trkiye Petrolleri Anonim Ortaklna, Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dekanlna, Hacettepe niversitesi Rektrlne, Trk Dili ve Edebiyat Blm Bakanlnn; Bakanlar Kurulunun, Danma Kurulundan, Yrtme Kuruluna; Mavi Ke Bakkaliyesinden, Gimann.


UYARI !!

zel adlara getirilen yapm ekleri, okluk eki ve bunlardan sonra gelen dier ekler kesmeyle ayrlmaz:

 • Trklk, Trklemek, Trk, Trklk, Trke, Mslmanlk, Hristiyanlk, Avrupal, Avrupallamak, Aydnl, Konyal, Bursal, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Trklerin, Trkln, Trklemekte, Trkenin, Mslmanlkta, Hollandaldan, Hristiyanlktan, Atatrkln.


2. Kii adlarndan sonra gelen sayg szlerine getirilen ekleri ayrmak iin konur:

 • Nihat Beye,

 • Aye Hanmdan,

 • Mahmut Efendiye,

 • Enver Paaya vb.


UYARI !!

Unvanlardan sonra gelen ekler kesmeyle ayrlmaz:

 • Cumhurbakannca,

 • Babakanca,

 • Trk Dil Kurumu Bakanna gre vb.


3. Ksaltmalara getirilen ekleri ayrmak iin konur:

 • TBMM'nin,

 • TDK'nin,

 • BM'de,

 • ABD'de,

 • TV'ye.


UYARI !!

Sonunda nokta bulunan ksaltmalarla s iaretli ksaltmalar kesmeyle ayrlmaz. Bu tr ksaltmalarda ek noktadan ve s iaretinden sonra, kelimenin ve s iaretinin okunuuna uygun olarak yazlr:

 • vb.leri,

 • Alm.dan, ng.yi;

 • cme (santimetre kpe), mye (metre kareye), 64ten (alt ss drtten).


4. Saylara getirilen ekleri ayrmak iin konur:

 • 1985'te,

 • 8'inci madde,

 • 2'nci kat;

 • 7,65lik,

 • 9,65lik.

 • 1919 senesi Maysnn 19'uncu gn Samsun'a ktm.(Mustafa Kemal Atatrk)


5. iirde seslerin l dolaysyla dtn gstermek iin kesme iareti kullanlr:

Bir ok attm karl dan ardna

Dt n'ola sevdiimin yurduna

l yanmazken ben yanarm derdine

Engel aramz at n'eyleyim

(Karacaolan)


6. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayrmak iin konur:

 • a'dan z'ye kadar,

 • b'nin m'ye dnmesi,

 • Trkede -lk'la yaplm szler.


UYARI !!

Akm, a ve dnem adlarndan sonra gelen ekler kesmeyle ayrlmaz:

 • Eski an,

 • Ykselme Dneminin,

 • Cumhuriyet Dnemi Trk Edebiyatna.


 • Login