Etablering av foretak i norge hva b r man vite
Download
1 / 14

Etablering av foretak i Norge – hva bør man vite? - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Etablering av foretak i Norge – hva bør man vite?. FØYEN Advokatfirma DA Advokatene Ottar F. Egset og Erlend Balsvik. Svensk kapital – største utenlandske aksjekapital i Norge.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Etablering av foretak i Norge – hva bør man vite?' - thais


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Etablering av foretak i norge hva b r man vite

Etablering av foretak i Norge – hva bør man vite?

FØYEN Advokatfirma DA

Advokatene Ottar F. Egset og Erlend Balsvik


Svensk kapital st rste utenlandske aksjekapital i norge
Svensk kapital – største utenlandske aksjekapital i Norge

 • I 2008 utgjorde svenske direkteinvesteringer i Norge NOK 120 milliarder og norske direkteinvesteringer i Sverige NOK 125 milliarder (Kilde: SSB)


Doing business
Doing Business

 • Både Sverige og Norge scorer høyt på www.doingbusiness.org

 • Kriterier:

  • starting a business

  • dealing with construction permits

  • registering property

  • getting credit

  • protecting investors

  • paying taxes

  • trading across borders

  • enforcing contracts

  • closing a business

 • Norge scorer svakt på ”dealing with construction permits” og “getting credit”

 • Norge scorer bedre enn Sverige på ”starting a business”, ”getting credit”, “paying taxes” og ”enforcing contracts”


Nordisk og internasjonalt lovsamarbeid
Nordisk og internasjonalt lovsamarbeid

 • EU-direktiver

 • Nordisk ministerråd for lovsamarbeid


Ulike etableringsformer

Norge

Norskregistrert utenlandsk foretak NUF

Aksjeselskap AS/ASA

Enkeltmannsforetak

Ansvarlig selskap ANS/DA

Kommandittselskap KS

Sverige

Filial (av hovedforetaket)

AB

Enskildnäringsidkare

HB

KB

Ulike etableringsformer


Forslag til nye regler om stiftelse av aksjeselskap
Forslag til nye regler om stiftelse av aksjeselskap

 • Det foreslås at kravet om åpningsbalanse sløyfes.

 • Det foreslås at finansinstitusjonen som mottar innbetalingen, kan bekrefte innbetalingen.

 • Stiftelseskostnadene kan belastes det som innbetales til selskapet som aksjekapital.

 • Stiftelsesdokumentet kan opprettes i elektronisk form og underskrives elektronisk

 • Forenkling av kravet til vedtekter (bolagsordning)


Forslag til nye kapitalregler
Forslag til nye kapitalregler

 • Kravet til minste aksjekapital reduseres fra kr 100.000 til kr 30.000

 • Selskapet får adgang til å yte finansiell hjelp til erverv av aksjer i selskapet m.v.


Bortfall av revisjonsplikt for sm selskaper
Bortfall av revisjonsplikt for små selskaper

 • Årlige driftsutgifter mindre enn fem millioner kroner

 • Balansesum mindre enn 20 millioner kroner, og

 • Gjennomsnittlig antall ansatte som ikke overstiger ti årsverk.


Filialer nuf
Filialer/NUF

 • Ikke krav om revisjon eller aksjekapital

 • Har organisasjonsnummer og kan drive lovlig i Norge

 • Hovedselskapet står fullt ansvarlig


Merverdiavgift
Merverdiavgift

 • Registreringsplikt ved omsetning over NOK 50.000 innenfor 12 måneder

 • Virksomhet uten fast forretningssted må registrere seg ved representant


Skatt nordisk skatteavtale
Skatt – nordisk skatteavtale

 • ”Fast driftssted”

 • 12-månedersregelen

 • Fritaksmodellen for beskatning

 • Skatteplikt for arbeidstakere ved fast driftssted eller med opphold over 183 dager

 • Altinn


Norsk arbeidsrett
Norsk arbeidsrett

 • Svensker trenger ikke arbeidstillatelse i Norge

 • Oppdragstakere er bundet av reglene om sosial dumping

 • Norsk arbeidsrett er på visse områder strengere enn de fleste andre land

 • Midlertidige ansettelser

 • Oppsigelsesvern

 • Prosess (rett til å stå i stilling)


Konkurranserett
Konkurranserett

 • Lav terskel for meldeplikt med markedseffekt i Norge – NOK 50 mill. omsetning

 • Gjennomføringsforbud


Kvinner i styret
Kvinner i styret

 • Krav om 40 % kvinner i styret

 • Gjelder kun for selskapsformen ASA (public limited liability company)

 • Konsekvens dersom kravet ikke oppfylles, er oppløsning!

 • Erfaringene så langt


ad