Vzd l vac program odv tvov ho svazu hutnictv eleza
Download
1 / 17

Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa - PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on

Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa. Porada personálních ředitelů – Ostrava 24.2.2011 Miroslav Svoboda-OSHŽ. Osnova:. Historie Výchozí projekt Žádost o podstatnou změnu Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011 Režijní a společné náklady projektu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa' - thaddeus-munoz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vzd l vac program odv tvov ho svazu hutnictv eleza

Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa

Porada personálních ředitelů – Ostrava 24.2.2011

Miroslav Svoboda-OSHŽ


Osnova
Osnova:

 • Historie

 • Výchozí projekt

 • Žádost o podstatnou změnu

 • Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011

 • Režijní a společné náklady projektu

 • Nejistoty a předpokládaný scénář


Historie
Historie

 • Dne 18.12.2008 vydalo MPSV výzvu č.33 k předkládání žádostí o fin.podporu s alokací 600 mil.Kč

 • Název globálního grantu: Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích

 • Ukončení příjmu žádostí : 16.3.2009

 • Žádost o finanční podporu byla podána dne 12.3.2009, projekt zpracovala společnost EUROVISION

 • Projekt zahrnoval 11 hutních společností, celkové náklady projektu činily 26 108 000,-Kč, zahájení 1.11.2009

 • Vzdělávací projekt OSHŽ byl schválen dne 13.8.2009 na základě doporučení výběrové komise, výše finanční podpory byla snížena na 25 439 755,-Kč

 • Z 66 podaných žádostí bylo vybráno 22 projektů


Historie1
Historie

 • MPSV si vyžádalo řadu doplňujících podkladů (fin.situace žadatele, bezdlužnost a především:

 • Prohlášení o zapojení cílové skupiny do projektu

 • Následně vyřadilo MPSV společnosti ŽDB Group, ArcelorMittal Ostrava a Válcovny trub TŽ z důvodu překročení limitu de minimis (200 000,-EUR na 3 plovoucí roky)

 • 2 možnosti :

  • Doplnění nových subjektů, členů OSHŽ

  • Snížení rozpočtu projektu

 • Rozpočet byl snížen na 15 572 095,-Kč, současně byl přepracován harmonogram a monitorovací indikátory

 • Počet zapojených subjektů klesl na 8, zahájení se posunulo na 1.2.2010


Historie2
Historie

 • 11.2.2010 odstoupila z projektu společnost Vítkovice,a.s.

 • Opět otázka doplnění projektu nebo přepracování projektu

 • Projekt byl doplněn o společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a Železárny Veselí,a.s.

 • Žádost o podstatnou změnu byla podána dne 15.7.2010 a vyřízena k datu 1.2.2011


V choz projekt
Výchozí projekt

 • Členění do 5 klíčových aktivit (KA)

  • KA1 - jazykové vzdělávání

  • KA2 - kurzy práce na PC

  • KA3 - rozvoj v oblasti „soft skills“

  • KA4 - odborné semináře

  • KA5 - řízení a koordinace projektu

 • Každá aktivita je členěna na přímé náklady (PN) a nepřímé náklady (NN) – 12% z přímých

 • PN pro jednotlivé KA vycházejí z počtu zapojených osob, počtu seminářů a cenových sazeb

 • Celkové náklady v jednotlivých KA jsou rozděleny na podniky podle počtu školených osob


V choz projekt1
Výchozí projekt

 • KA5 obsahuje společné (režijní) náklady – osobní náklady, část nákladů na vybavení

 • Další (rozhodující) část nákladů na vybavení je obsažena v KA4

 • Výchozí stav lze tedy popsat tabulkou pří respektování těchto výchozích sazeb:V choz projekt3
Výchozí projekt

 • V březnu 2010 proběhlo výběrové řízení na dodavatele školení (KA1-KA3) na základě výzvy z 5.3.2010

 • Rozpočet projektu stanovil cenu školení na 8 089 000,-Kč

 • 7.4.2010 byla vybrána společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 7 679 184,-Kč a výchozí sazby se změnily takto:


Dost o podstatnou zm nu
Žádost o podstatnou změnu

 • Podána 15.7.2010 v době kdy MPSV měnilo metodiku pro sledování čerpání limitu de minimis a pozastavilo vyřizování žádostí

 • Nová metodika :

  • Rozpustila KA5 (společné náklady) mezi školící aktivity - KA (1-4)

  • Předpokládá nepřekročení stanovených limitů de minimis u žádného subjektu

  • Stanoví stejný podíl zapojeného subjektu na společných (režijních) nákladech i v případě nižšího čerpání limitu


Dost o podstatnou zm nu1
Žádost o podstatnou změnu

 • Změny limitu de minimis mezi zapojenými subjekty z důvodu:

  • Odstoupení Vítkovice, a.s.

  • Změny a upřesnění školícího plánu


Erp n limitu de minimis k 31 1 2011
Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011

 • Do 31.1.2011 bylo vyčerpáno (vyúčtováno) 23,8% z přislíbené dotace

 • Zpoždění lze vysvětlit :

  • Zpřesňováním počtu lidí v jednotlivých kurzech a podnicích

  • Zpřesňováním zaměření odborných seminářů

  • Odstoupením společnosti Vítkovice,a.s. a nutností zajištění náhrady

  • Nejasnostmi při zavádění nové metodiky MPSV zejména s ohledem na způsob rozvrhování režijních nákladů

 • Nepříjemným důsledkem zpoždění je :

  • vysoký podíl společných nákladů (SNK) z celkových přímých nákladů – 35.2%

  • Snížené možnosti čerpání nepřímých nákladů, kdy některé vynaložené nepřímé náklady (projekt) nebylo možno pokrýt v plné výši


Erp n limitu de minimis k 31 1 20111
Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011

 • Skutečné čerpání k 31.1.2011 podle jednotlivých KA:

  • Poskytnutá záloha (dotace) : 6 228 838,-Kč

  • Vyčerpáno : 3 709 661,-Kč

  • Zbývá vyčerpat ze záloh : 2 519 177,-Kč

  • Předpokládaná záloha na další období : 725 542,-Kč


Erp n limitu de minimis k 31 1 20112
Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011

 • Do 31.1.2011 byly realizovány tyto školení a semináře :

  • Jazykové vzdělávání – 984 hod. (AJ,NJ,RJ); zapojilo se celkem 224 osob v (2-3) hodinových lekcích

  • Kurzy PC – 28 dní (2 denní kurzy v 6 oblastech); zapojilo se celkem 164 osob

  • Kurzy „soft skills“ – 19 školících dní (1-2) denní kurzy v 10 oblastech; zapojilo se 136 osob

  • Odborné semináře – 205 hod.; zapojilo se 378 osob

   • Zatím proběhly semináře na téma : technické normy, marketing a prognostika, controlling, ekologie, řízení jakosti a tepelné zpracování


Re ijn n klady projektu
Režijní náklady projektu

 • Režie jsou významně ovlivněny čerpáním mzdových nákladů

 • Mzdy mají fixní charakter, zatímco náklady na školení jsou variabilní

  • Časový průběh školení tak významně ovlivňuje výši podílu mzdových a režijních nákladů na nákladech celkem. Rychlejší čerpání nákladů na školení=nižší čerpání režijních nákladů=možnost využít uspořené režijní (mzdové) náklady na školení

  • K 31.1. je podíl pracovních smluv 29,8% proti 23,4% v rozpočtu

 • Představa – podnik by při „dočerpání limitu“ nevystoupil předčasně z projektu, ale nečerpal by podporu na mzdové náklady koordinátora

  • Možnost přesunu (zvýšení, snížení) limitu v dalším průběhu a znovu řešení mzdových nákladů

  • Týká se zejména malých společností, kde byla nastavena minimální hranice úvazku koordinátora


Nejistoty a p edpokl dan sc n
Nejistoty a předpokládaný scénář

 • V dalším průběhu lze z hlediska finančního plnění projektu doporučit:

  • Snažit se naplnit rozepsané limity a to spíše v předstihu

  • Ukončit (přerušit) pracovní smlouvy u těch podnikových koordinátorů u kterých bude hrozit překročení rozepsaného limitu de minimis, nebo nebudou v nejbližším plánovacím období realizovat žádná školení

  • Na základě zhodnocení vývoje plnění čerpání limitu de minimis za r.2011 přizpůsobit i pracovní smlouvy členů vedení RT nové situaci

 • V tuto chvíli lze spíše předpokládat možnost nedočerpání dotace za projekt jako celek a tomu bude nutno přizpůsobit i čerpání osobních (mzdových) nákladůad